Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Outi Hietala & Hanna-Leena Hurri: Työpaja 2. Tarvelähtöinen hoito ja kuntoutus?

88 views

Published on

Outi Hietala & Hanna-Leena Hurri, Opioidikorvaushoidon verkostopäivät 10.-11.10.2017

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Outi Hietala & Hanna-Leena Hurri: Työpaja 2. Tarvelähtöinen hoito ja kuntoutus?

  1. 1. Työpajan koonti Työpaja 2. Tarvelähtöinen hoito ja kuntoutus Outi Hietala ja Hanna-Leena Hurri Tampereen yliopiston päätalon luentosali A05, (A-siipi, 0 kerros) 11.10.2017 Opioidikorvaushoidon verkostopäivät Ohjeellinen aikataulu: 10.00 - 10.15 Siirtyminen työpajoihin ja virittäytyminen 10.15 - 12.00 Työskentely työpajassa suunnittelemallanne tavalla 12.00 - 13.00 Lounas (osallistujille omakustanteinen) 13.00 - 13.40 Työpajatyöskentelyn jatkaminen tulosten kokoamiseksi muille verkossa jaettavaksi => tulosten kirjaaminen ja tallentaminen vastuuohjaajalle annetulle USB-muistitikulle
  2. 2. Työpajan nimi: Tarvelähtöinen hoito ja kuntoutus Ohjaajat: Tutkija, kehittäjä Outi Hietala, Evipro Oy, Yhdessä Mielin -hanke ja hanketyöntekijä Hanna-Leena Hurri, Seurakuntaopisto/Ok-hanke Osallistujia: osallistujia n. 30 Työpajan työskentelyn koonti: 1. Yhteenveto osallistujia pohdituttaneista kysymyksistä • Mitä tarvelähtöisyys on korvaushoidon/reunaehtojen asetelmassa? • Kenen tarve? Asiakkaan? Järjestelmän? • Vertailua myös asiakkaiden kesken/tarpeiden huomioiminen? Miten suhtautua siihen? • Vertaisten merkitys tarvelähtöisyydessä? Miten voisi saada mukaan? • Tarpeiden moninaisuus, miten vastata niihin ja mitä tehdä niille tarpeille, joihin ei ole mahdollisuutta vastata? (terapia, trauma-) & palveluiden hajanaisuus on haastavaa • Asuinpaikan merkitys tarvelähtöisyydessä, suuria eroja? • Asiakkaiden tietoisuus tarpeista >> vaativuus, halu? Miten tasapainoilla työntekijänä halun/vaativuuden ja avun vastaanottamisen valmiuden/vaiheen kanssa? Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet? • Tarpeisiin vastaamisen arkilähtöinen & yksilöllinen tukeminen > miten huomioida yksilöllinen elämäntilanne? Joustavuus versus mekaaninen palvelu? Miten hahmottaa asiakkaan kanssa katveeseen jääviä tarpeita? • Oletus tarvitsevuudesta > voi estää etenemisen, ammattilaiset eivät havaitse valmiutta lähteä eteenpäin, sitovat palveluun, hoitorutiiniin 11.10.2017 Opioidikorvaushoidon verkostopäivät2
  3. 3. Kysymyksiä? • Rajaaminen/asiakkaan impulsiivisuus, halut ja tahto versus realismi/tarvelähtöisyys, miten tasapainoilla näiden välillä, sulkematta ulos toista? • Ammattilaisen realismi/asiakkaan vaihe ja valmius & halu tukea & luoda tälle turvaa >< hauraankin muutostarpeen ja –halun havaitseminen, etenemisen ja erillistymisen mahdollistaminen: Miten sovittaa nämä yhteen/keinot? • Miten sietää riskejä & epävarmuutta, joka väistämättä liittyy kuntoutumiseen (huoli oman ammatillisen uskottavuuden menetyksestä jos työyhteisössä korostuu hallinta)? 11.10.2017 Opioidikorvaushoidon verkostopäivät3
  4. 4. Tarvelähtöinen hoito ja kuntoutus työpajan työskentelyn koonti 2. Yhteenveto työskentelyssä syntyneistä oivalluksista • Riittävästi aikaa, tilaa & suunnitelmallisuutta tarpeiden hahmottamiselle (voi muuttua, prosessi) • Eri asiakasryhmien tarpeet & yksilölliset tarpeet, tarvelähtöisyys hahmotettava tuoreesti >< valmiit oletukset • Rohkeus kohdata asiakas > ei mennä valmiilla kaavalla, rutiinilla? • Vertaisen tuki/prosessi ja kokemusten jakaminen & toivo mukana • Onko hoitohenkilökunnalla tarve pitää asiakas hoidossa ja onko kyseessä asiakkaan tarve, tämän tunnistaminen • Kasvattaa sietokykyä epävarmuudelle myös työyhteisössä • Sen oivaltaminen, että jos alkaa nähdä asiakkaan pelkkänä riippuvuutena, on ”peli menetetty” • Realiteettien tukeminen, ymmärrys tästä rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa • Eri työntekijöiden näkemyserot/asiakkaan valmius > tultava yhteen ja luotava siinä asiakkaan kanssa yhteistä näkemystä • Eteneminen sekä pelottaa että houkuttaa > voi tulla takapakkia (realiteetti) • Asiakas voi saada edetessään tukea myös muualta, miten uskaltautuu siihen/etenemään hoidosta muille areenoille 11.10.2017 Opioidikorvaushoidon verkostopäivät4
  5. 5. Oivalluksia: Mikä auttanut onnistumaan tarvelähtöisyydessä? • Avoimuus: kun asiakas uskaltaa kertoa retkahduksesta, tämä kertoo luottamuksesta ja toipumisen etenemisestä, eli nyt että uskaltaa tutkia ja työstää näitä tilanteita rehellisesti • Luja mutta lempeä työote, kiireetön kuunteleminen & aito läsnäolo (myös oma inhimillisyys, rajallisuus) auttavat luomaan yhteistä ymmärrystä tarpeista • Myös ammattilainen on tarvitseva, voi saada asiakkaalta > asiakkaan osallisuus vahvistuu • Kyky tehdä ensin itsensä tarpeelliseksi, eli että asiakas alkaa luottaa, että voi ottaa vastaan apua • & tarpeettomaksi • Antaa tilaa ja vapautta, että asiakas voi tehdä itse aloitteita, voi alkaa määritellä itse pyrkimyksensä > tulee lähemmäs ja sitoutuu vapaaehtoisesti • Asiakkaat lukevat ammattilaisia herkästi, falskius tai ulkokohtaisuus paljastuu • Oppia luottamaan asiakkaaseen ja ylläpitää itse toivoa ammattilaisena • Työhön liittyvän oman ahdistuksen sietäminen, ei sen torjuminen/salaaminen, tähän riittävä tuki esimiehiltä, työyhteisöltä ja työnohjaukselta, avoimuus • Päihdepalveluiden ja muiden yksiköiden rajojen liudentamien 11.10.2017 Opioidikorvaushoidon verkostopäivät5
  6. 6. Tarvelähtöinen hoito ja kuntoutus työpajan työskentelyn koonti 3. Työskentelyn pohjalta syntyneet ehdotukset: • Asiakkaan tarpeiden hahmottaminen tapahtuu prosessina, jolle oltava riittävästi aikaa ja tilaa + joustavuutta, että tarve> tavoite voi muovautua asiakkaan ja ammattilaisen yhteiseksi? • Sekä tarpeiden hahmottamiseen että kuntoutusprosessin (& hoidosta irrottautumiseen) tukea vertaisilta (entisiä asiakkaita, näiden kanssa keinoja yhdessä rakentamalla) • Henkilöstön resurssit ja autonomia (lupa ja kyky arvioida asiakkaalle hyvä/toimiva palvelu & prosessi)>< taloudellinen tuottavuuspaine, hinnoittelun tuottama pakkorajaaminen pitää saada ratkaistua toisin • Haja-asustusalueiden asiakkaiden yhdenvertaisuus: miten sotessa helposti saavutettavaa korvaushoitoa myös heille (keinot/kiertävä/jalkautuva palvelu) • Johdon tarve ohittaa henkilöstön työn ehdot, näkökulmat & kokemukset > asiakkaiden tarpeet ja näkökulmat eivät saa tilaa > ratkaisuna jaettu johtajuus & vuorovaikutus organisaation läpi/hierarkiatasot, asiakkaat mukaan • SOTE-logiikka perustuu asetelmiin, joissa ihmisten helppoa hakeutua palveluihin & käyttää niitä, korvaushoidon saavutettavuus turvattava, vaikka asiakkaiden reunaehdot ja tulokulmat erilaisia • Asiakasauditointi, jonka avulla saadaan tietoa palveluiden tarvelähtöisyydestä, toimivuudesta sekä henkilöstölle & johdolle sekä voidaan käynnistää konkreettista kehittämistä. Auditoinnin aiheet tulevat henkilöstöltä & johdolta, joka saa tulokset • Asiakkaat & kokemusasiantuntijat mukaan heidän tilannettaan koskeviin kokouksiin, joissa mukana myös johtoa > toimintakulttuurin muutos yhteisöllisempään suuntaan, jossa myös kokemusasiantuntemus mukana • Erilaiset reitit kokemusasiantuntijoiksi valmentautumiseen, mentorointi, yhteisvalmennus ammattilaisille ja asiakkaille • Yhteiset kehittämispäivät ammattilaisille ja asiakkaille/kokemusasiantuntijoille11.10.2017 Opioidikorvaushoidon verkostopäivät6

×