Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen vapaaehtoistyössä ja sen mahdollisuudet

82 views

Published on

Marion Fieldsin esitys osallistavan sosiaaliturvan kokeilun syysseminaarissa Tampereella

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen vapaaehtoistyössä ja sen mahdollisuudet

 1. 1. 10.9.2018
 2. 2. Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta. Tavoitteemme on aktiivisen kansalaistoiminnan edistäminen. Jäsenjärjestöihinne kuuluu vapaaehtoistyötä ja muuta kansalaistoimintaa tekeviä järjestöjä. Toimimme valtakunnallisesti. Keskustoimistomme sijaitsee Helsingissä. Lisäksi Siviksellä on neljä aluetoimistoa, jotka sijaitsevat Turussa, Tampereella, Joensuussa ja Oulussa. Siviksen toimintaa ylläpitää Opintotoiminnan Keskusliitto ry, ja sitä valvovat Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus. 10.9.2018 Opintokeskus Sivis 2
 3. 3. • Prosessi, jossa yksilö osoittaa osaamistaan näyttöjen tai todisteiden avulla, sitä verrataan sovittuihin kriteereihin ja dokumentoidaan. • Osaamisesta voidaan myöntää esim. todistus tai osaamismerkki. • Osaamisen muodollinen tunnustaminen johtaa esim. hyväksilukemiseen tutkinnossa, mutta vapaaehtoistoiminnassa se voi olla myös epämuodollisempaa. 10.9.2018 3
 4. 4. 10.9.2018 Opintokeskus Sivis 4 © Gerholz 2015, p. 2.
 5. 5. • Osaaminen tarkoittaa yksinkertaistaen kykyä saada annetut tehtävät tehdyksi. • Vapaaehtoistoiminnassa syntyy paljon merkittävää osaamista, joka jää näkymättömäksi. – Osaamista syntyy opiskelemalla, tekemällä, jakamalla kokemuksia, ohjauksen avulla jne. – Sitä voi tuoda esiin näytöillä, testeillä, ohjauksessa, vertaisarvioinnin avulla ym. 10.9.2018 5
 6. 6. • Erityisesti ”siirrettävät” tai ”pehmeät” taidot (ryhmätyö, ajan hallinta jne.) yhdistävät vapaaehtoisia kaikenlaisissa organisaatioissa. – Näitä opitaan erityisesti tekemällä • Suomessa vapaaehtoiset kokevat oppivansa paljon hallinnointitaitoja. Näin ei ehkä ole tulevaisuudessa! • Järjestön tai muun vapaaehtoisorganisaation toimiala vaikuttaa erityisosaamisen kertymiseen. (mm. Fields 2005) 10.9.2018 6
 7. 7. • Koska vapaaehtoistoiminnassa syntyvä osaaminen on usein tekemällä hankittua, kannattaa miettiä, miten sen voi näyttää – Koska tekemistä on paljon porukalla, esim. vertaisarviointi voi olla hyvä keino • Yksittäinen yhdistys voi hyvin dokumentoida vapaaehtoisten osaamista – Vaatii läpinäkyvyyttä, hyvät kriteerit ja sen, että tunnistetaan aitoa osaamista -> luottamus yksilöön ja organissatioon 10.9.2018 7
 8. 8. • Todistukset • Digitaaliset osaamismerkit (Open badges) • Epämuodollisempia mm. taidon tunnustaminen esim. LinkedInissä • Erilaisia työkaluja 10.9.2018 Opintokeskus Sivis 8
 9. 9. 10.9.2018 Opintokeskus Sivis 9
 10. 10. • 10 maan Erasmus+-hanke, jota rahoittaa Opetushallitus • Tavoitteena auttaa vapaaehtoisia ja järjestöjä hallitsemaan tulevaisuutta ja tukea vapaaehtoisten osaamisen tunnistamista ja tunnustamista • Olemme yhdistäneet tietoa 10 maasta siitä, mitä osaamista vapaaehtoiset tarvitsevat tulevaisuudessa ja mitä taitoja vapaaehtoistyö kehittää tulevaisuudessa. 10.9.2018 Opintokeskus Sivis 10
 11. 11. • 14 tulevaisuuden vapaaehtoistyössä tarvittavaa taitoa • Jokainen on selitetty yhdellä dokumentoitavalla lauseella ja kuvauksella vapaaehtoisen ohjaajalle, mitä käytännössä merkitsee, että vapaaehtoisella on ko. taito Esim. 7 – DIGITAALISET TAIDOT Taidon kuvaus: Vapaaehtoinen kykenee käyttämään tehtävässään tieto- ja viestintätekniikkaa varmasti ja kriittisesti tehtävän suorittamiseen ja viestintään. Arviointiohje: Vapaaehtoinen kykenee osoittamaan digitaalisia taitoja joko STAR- mallin avulla, suorittamalla alla olevan testin ja näyttämällä tulokset ohjaajalle (sopikaa yhdessä 2-3 tehtävää alla olevalta listalta), tai muuten sovitulla tavalla. 10.9.2018 Opintokeskus Sivis 11
 12. 12. 1. Konfliktinratkaisu 2. Kunnioitus 3. Viestintä 4. Kriittinen ajattelu 5. Empatia 6. Monikulttuurisuus 7. Digitaidot 8. Joustavuus 9. Ryhmätyö 10.Oman osaamisen tunnistaminen 11.Ajan hallinta 12.Ongelmanratkaisu 13.Aloitteellisuus 14.Organisointi 10.9.2018 Opintokeskus Sivis 12
 13. 13. • Yksilölle: – Myös esimerkiksi arkielämän taitojen näyttäminen; tunnustamisesta seuraavat asiat itsetunnolle ja osallisuuden kokemiselle, opintojen joustavoittaminen, työllistyminen • Mesotaso: – Järjestöille hyvää mainetta, myös yhdistysten välillä liikkuminen helpottuu; oppilaitoksille joustoa, säästöjä, mahdollisuuksia ohjaamiseen • Makrotaso: säästöjä, joustoa mm. siirtymiin työelämään ym. 10.9.2018 Opintokeskus Sivis 13
 14. 14. • Osallisuusnäkökulma on arvokas! • Niiden ihmisten aktivointi, joita esim. oppilaitokset eivät luontaisesti tavoita • Ihmisten ohjaaminen vapaaehtoistoimintaan • Muuten, miten? 10.9.2018 Opintokeskus Sivis 14
 15. 15. • Kovaa osaamista harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta: Partion kokemuksia hyödynnettäväksi järjestöille osaamisen näkyväksi tekemiseen (2017): https://media.sitra.fi/2017/08/21140510/Kovaa_osaamista_harrastuksista_ja_vapa aehtoistoiminnasta.pdf • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (Sivis): https://www.ok- sivis.fi/tunnista-ja-tunnusta-osaaminen/osaamisen-tunnustaminen.html • Tietoa digitaalisista Open badges -osaamismerkeistä: http://openbadges.org/, https://www.ok-sivis.fi/osaamismerkki.html • Järjestöjen yhteiset osaamismerkit (Sivis): http://sivis.kuvat.fi/kuvat/Osaamismerkit/J%C3%A4rjest%C3%B6jen+yhteiset+os aamismerkit.pdf 10.9.2018 Opintokeskus Sivis 15
 16. 16. Uudistuneilla verkkosivuillamme kerromme omasta tehtävästämme järjestökoulutuksen edelläkävijänä, jaamme työkaluja ja vinkkejä yhdistys- ja järjestötoiminnan kehittämiseksi sekä kerromme tulevista järjestökoulutuksistamme: https://www.ok-sivis.fi/ 10.9.2018 Opintokeskus Sivis 16 https://www.facebook.com/OpintokeskusSivis/ https://twitter.com/SivisNYT https://www.instagram.com/opintokeskussivis/ https://www.linkedin.com/company/10575814/

×