Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
OSAAMINEN, JOHTAMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN MURROKSESSA
Professori Vuokko Niiranen
• Joustavuus työssä...
Työyhteisökehitys- työn ja sen johtamisen uudet piirteet
• Hajautettujen ja
moniammatillisten
työyhteisöjen johtaminen – e...
Miltä tulevaisuus näyttää valtionhallinnon osalta?
• Uudistusten toimeenpano sisältää sekä klassisia että uusia
toimintata...
Otamme vastaan kysymyksiä ja kommentteja!
s.posti: etunimi.sukunimi@uef.fi
Johtopäätökset:
Uudistusten toteuttaminen
ei ol...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Osaaminen, johtaminen ja päätöksenteko sosiaali- ja terveysalan murroksessa

Vuokko Niirasen (COPE-hanke, UEF) esitys Suomen Akatemian Rakkaudesta tieteeseen -tapahtumassa 14.2.2018.

www.stncope.fi

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Osaaminen, johtaminen ja päätöksenteko sosiaali- ja terveysalan murroksessa

  1. 1. OSAAMINEN, JOHTAMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN MURROKSESSA Professori Vuokko Niiranen • Joustavuus työssä ja työyhteisöissä, uudet sisällöt ja näkökulmat koulutuksessa – ja tutkimuksessa • Monialaisuus, moniammatilliset työyhteisöt, uudenlaiset urapolut työelämässä • Uutta osaamista ja näkökulmia hallintoon, päätöksentekoon, johtamiseen ja toiminnan ohjaukseen uudistuksissa • Ministeriöiden välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen uudet piirteet 19.2.2018 Rakkaudesta tieteeseen STN 14.2.18 Vuokko Niiranen -COPE OSAAVAN TYÖVOIMAN VARMISTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN MURROKSESSA 2016-2019 COPE-WP5: Johtaminen, hallinto ja päätöksenteko. Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Vuokko Niiranen, Sanna Laulainen ja Joakim Zitting
  2. 2. Työyhteisökehitys- työn ja sen johtamisen uudet piirteet • Hajautettujen ja moniammatillisten työyhteisöjen johtaminen – eri ammattiryhmien johtamisesta kohti prosessien johtamista. • Uudenlaiset yhteistyörakenteet - yhteistyön tekemisen taidot sekä työntekijöiden oman osaamisen kehittäminen. • Henkilöstön rooli ja osaaminen uudistuksissa korostuu. • Työntekijyystaidot – työntekijät oman työnsä kehittäjinä ja johtamisen kumppaneina. • Moniammatilliset työyhteisöt – uudenlaisia vuorovaikutuksen taitoja eri ammattiryhmille. • Monikulttuurisuus työyhteisöissä lisääntyy – tarvitaan lisää kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen osaamista. 19.2.2018 Rakkaudesta tieteeseen STN 14.2.18 Vuokko Niiranen -COPE COPE-tutkimuksessa mukana: Eksote, Siun sote, Hyvinkään kaupunki ja Hyvinkään sairaanhoitoalue: Työntekijä- ja eri tason johtajahaastattelut n. 150 ja kysely, N=1900. Valtionhallinnon haastattelut N=22.
  3. 3. Miltä tulevaisuus näyttää valtionhallinnon osalta? • Uudistusten toimeenpano sisältää sekä klassisia että uusia toimintatapoja –ei ole olemassa suoraa automatiikkaa! • Ohjausmuodot valtio-kunta – maakunnat -suhteissa monialaisempia kuin miltä näyttää: monitaso-, monitaho- ja monitoimija-ohjaukset. • Ministeriöiden välillä uudenlaista yhteistyötä ja urapolkuja. • ”Ministeriöiden välisen yhteistyön tulisi tapahtua yhteistyön kokonaisuuden, ei oman ministeriön hallinnonalan ”silmälappujen” kautta”. • Tutkimustietoa käytetään päätöksiä tehtäessä perusteluna – jääkö tieto implementaatiovaiheessa reformien alle? 19.2.2018 Rakkaudesta tieteeseen STN 14.2.18 Vuokko Niiranen -COPE
  4. 4. Otamme vastaan kysymyksiä ja kommentteja! s.posti: etunimi.sukunimi@uef.fi Johtopäätökset: Uudistusten toteuttaminen ei ole automatiikkaa – kehitetään uusia toimintatapoja sekä valtionhallinnon tasolla, ministeriöiden välillä, sote-alan ohjauksessa että kunta- ja aluetasolla työyhteisöissä. UUSIA NÄKÖALOJA: Uudenlaisia koulutussisältöjä, monitieteistä tutkimusta ja uusia urapolkuja työelämässä Kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön Hajautettujen organisaatioiden johtamisen taitoja Tiedon käyttö kaikilla tasoilla sekä päätöksiä tehtäessä että niitä toteutettaessa ja uudessa toiminnassa Katso lisää: www.stncope.fi

×