Successfully reported this slideshow.

Näyttöä tietojärjestelmäkehitykseen: Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017

0

Share

Loading in …3
×
1 of 10
1 of 10

Näyttöä tietojärjestelmäkehitykseen: Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017

0

Share

Download to read offline

Sairaanhoitajapäivät 22.3.2018. STePS-hankkeen johtaja Hannele Hyppönen: Näyttöä tietojärjestelmäkehitykseen: Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017.

Sairaanhoitajapäivät 22.3.2018. STePS-hankkeen johtaja Hannele Hyppönen: Näyttöä tietojärjestelmäkehitykseen: Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017.

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Näyttöä tietojärjestelmäkehitykseen: Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017

  1. 1. 22.03.2018 1 Näyttöä tietojärjestelmäkehitykseen: Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017 Tutkimuspäällikkö STePS-hankkeen johtaja Hannele Hyppönen, THL Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017- Sairaanhoitajapäivät/ Hannele Hyppönen
  2. 2. Kuinka moni muistaa… 22.03.2018 Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017- Sairaanhoitajapäivät/ Hannele 2 Paperiset potilaskansiot Paperireseptin
  3. 3. Arkipäivää tänään… 22.03.2018 Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017- Sairaanhoitajapäivät/ Hannele 3
  4. 4. Arkea huomenna… 22.03.2018 Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017- Sairaanhoitajapäivät/ Hannele 4 • Nopeat mobiiliyhteydet (5G) – etädgn- ja hoitomahdollisuudet • Esineiden internet (IoT)– laitteet, jotka pystyvät aistimaan ympäristöään, tallentamaan tietoa terveydestä, hyvinvoinnista, sairauksista ja viestimään tai toimimaan aistimansa perusteella älykkäästi (mm. hoidon ennakointi, seuranta) – Big data • Tekoäly (AI) – tietokoneohjelma, joka pystyy tekemään esim. päätelmiä saamansa tiedon pohjalta – ennaltaehkäisy, itsehoito, automaattiset ajanvaraukset… • Robotiikka - ruokailun avustus, lääkejakelu, terapiarobotit… • Yhä herkemmät ubiikit mittarit => valtavirtaistuva terveyden seuranta => ?
  5. 5. Miksi tutkia sairaanhoitajien kokemuksia tietojärjestelmistä? • Tekniikka kehittyy jatkuvasti, uusia sovelluksia tulee terveydenhuoltoon, halusimme tai emme – ottamalla kantaa teknologian toimivuuteen tuotamme näyttöä kehityksen suuntaamiseen • Sairaanhoitajien kokemuksia potilastietojärjestelmistä raportoitu vähän. • Hyviä kokemuksia hoitokertomusrakenteesta • Järjestelmätason ongelmia (mm. käytettävyys, yhteentoimivuus), tietojärjestelmien kyvyttömyys tukea työtehtäviä sekä koulutuksen puute. • Hoitokertomusjärjestelmien käyttö vaatii paljon muistamista, ulkoa opettelua, mekaanista klikkailua ja paljon työaikaa. • Hoitajien näkökulman ottaminen mukaan tietojärjestelmien kehittämistyössä on tunnistettu tärkeäksi aiheeksi • Tietojärjestelmien helppokäyttöisyys ja toiminnalliset ratkaisut helpottavat hoitajien työtä, tukien hoitotietojen hallintaa, toiminnan tehokkuutta ja laatua. 22.03.2018 Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017- Sairaanhoitajapäivät/ Hannele 5
  6. 6. 22.03.2018 Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017- Sairaanhoitajapäivät/ Hannele 6 • STM:n Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 –strategia, tavoitealue ”Kyvykkäille käyttäjille fiksut järjestelmät”: – “Käytettävyyskyselyjä tehdään säännöllisesti edelleen ja suunnataan niitä kattavammin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisryhmille”. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3548-8 – Käytettävyyskyselyjä tehty aiemmin lääkäreille 2010 ja 2014, v. 2017 ensi kertaa samanaikaisesti lääkäreille ja sairaanhoitajille • THL:lla lakisääteinen velvoite sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seurantaan (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta 1227/2010)
  7. 7. Valtakunnallinen kysely sairaanhoitajille 22.03.2018 Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017- Sairaanhoitajapäivät/ Hannele 7 • Osa laajempaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seurantatyötä (www.thl.fi/stepshanke), jossa so ja te organisaatiokyselyt, kansalaiskysely ja ammattilaiskyselyt • STM, TSR ja STN rahoittajina, toteuttajina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sairaanhoitajaliitto ja Tehy. Tutkimukseen osallistuvat myös Lääkäriliitto, Aalto- yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Laurea -ammattikorkeakoulu. • Kohdejoukko: Suomessa asuvat (alle 65v.) työelämässä olevat sairaanhoitajakoulutuksen saaneet, joilla yhteystiedot Sairaanhoitajaliiton tai Tehyn jäsenrekisterissä (lähes 30 000 henkilöä) (koulutuksen saaneita 80 000) • Kyselylomake laadittiin käyttäen pohjana aiemmin lääkäreille suunnattua vastaavaa kyselyä, sairaanhoitajat muokkaajina • Liitoilta jäsenille linkki sähköiseen kyselytutkimukseen helmikuussa 2017. N. 10 000 avasi linkin, vastanneita 3 607 (12 % otoksesta, 35 % postin avanneista). • Otos edusti hyvin eri sektoreilla toimivia sairaanhoitajia
  8. 8. Raportointi Tulosten tarkastelu SoTe-tieto hyötykäyttöön- strategian ”Ammattilainen – kyvykkäille käyttäjille fiksut järjestelmät -osa-alueittain • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on käytössään työtä ja sen toimintaprosesseja tukevia tietojärjestelmiä • Järjestelmien ja välineiden käytettävyys, päätöksentuki ja toiminnanohjaus tukevat ammattilaisia työssään • Tietojärjestelmät lisäävät työn mielekkyyttä, laatua ja vaikuttavuutta • Ammattilaiset ovat mukana järjestelmien hankinnoissa ja toimintamallien suunnittelussa. • Ammattilaisten tiedonhallinnan osaamista vahvistetaan ja uusiin sovelluksiin annetaan hyvä työpaikkakoulutus sekä tietojärjestelmien että toimintamallien osalta. 22.03.2018 Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017- Sairaanhoitajapäivät/ Hannele 8
  9. 9. • Erillisartikkelit: – Kyvykkäille käyttäjille fiksut järjestelmät? Sairaanhoitajien arviot potilastietojärjestelmistä 2017. FinJeHew 2018, 10(1) https://journal.fi/finjehew/article/view/65363/30891 - järjestelmäkohtainen vertailu toimintasektoreittain (julk. sairaala, tk, yksit.) – Sairaanhoitajien kokemuksia tietojärjestelmistä ja työhyvinvoinnista – Kyselytutkimus 2017. Tutkimuksesta tiiviisti 38, marraskuu 2017. THL https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135638/URN_ISBN_978-952-302-985-9.pdf?sequence=1 – Tietojärjestelmät ja työhyvinvointi – terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä. FinJeHew 2018, 10(1) https://journal.fi/finjehew/article/view/65363/30891 – Nurses' experiences about on time pressure and psychological distress at work – Does patient information system or nurses' competence have a role? - konferenssiabstrakti (The 13th European Academy of Occupational Health Psychology Conference 5-7 September 2018 Lisbon, Portugal) – Factors related to health informatics competences for nurses. Computers, informatics, nursing CIN. Submitattu joulukuussa 2017 – Ulla-Mari Kinnunen – Sairaanhoitajien arviot potilastietojärjestelmien käytössä ilmenneistä potilasturvallisuuteen liittyvistä virhetilanteista. FinJeHew 2018. Submitattu helmikuussa 2018 – Sari Palojoki – Työn alla: • Sairaanhoitajien osallistuminen tietojärjestelmien kehittämiseen (Finjehew) • Tietojärjestelmien käytettävyys 2017 – sairaanhoitajien ja lääkärien kokemusten vertailu (kv artikkeli) – Tietokantaraportit tulosten joustavaan hyödyntämiseen – tarkasteluun mm. maakunnittain, toimintaympäristöittäin, tietojärjestelmittäin vuonna 2018 • https://sampo.thl.fi/pivot/beta/fi/steps/kansalais/summary_tiiviste1 kartalla • https://sampo.thl.fi/pivot/beta/fi/steps/kansalais/summary_tiiviste2 pylväskaaviona • https://sampo.thl.fi/pivot/beta/fi/steps/kansalais/summary_tiiviste3 radarkaaviona 22.03.2018 Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017- Sairaanhoitajapäivät/ Hannele 9
  10. 10. Lisätietoja https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja- terveysalalla/mita-tiedonhallinta-on-/sosiaali-ja- terveydenhuollon-tietojarjestelmapalveluiden-seuranta/ https://youtu.be/Xo9bLP3lDqg Hannele.hypponen@thl.fi 22.03.2018 Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017- Sairaanhoitajapäivät/ Hannele 10

×