Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Näyttöä tietojärjestelmäkehitykseen: Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017

254 views

Published on

Sairaanhoitajapäivät 22.3.2018. STePS-hankkeen johtaja Hannele Hyppönen: Näyttöä tietojärjestelmäkehitykseen: Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017.

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Näyttöä tietojärjestelmäkehitykseen: Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017

 1. 1. 22.03.2018 1 Näyttöä tietojärjestelmäkehitykseen: Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017 Tutkimuspäällikkö STePS-hankkeen johtaja Hannele Hyppönen, THL Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017- Sairaanhoitajapäivät/ Hannele Hyppönen
 2. 2. Kuinka moni muistaa… 22.03.2018 Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017- Sairaanhoitajapäivät/ Hannele 2 Paperiset potilaskansiot Paperireseptin
 3. 3. Arkipäivää tänään… 22.03.2018 Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017- Sairaanhoitajapäivät/ Hannele 3
 4. 4. Arkea huomenna… 22.03.2018 Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017- Sairaanhoitajapäivät/ Hannele 4 • Nopeat mobiiliyhteydet (5G) – etädgn- ja hoitomahdollisuudet • Esineiden internet (IoT)– laitteet, jotka pystyvät aistimaan ympäristöään, tallentamaan tietoa terveydestä, hyvinvoinnista, sairauksista ja viestimään tai toimimaan aistimansa perusteella älykkäästi (mm. hoidon ennakointi, seuranta) – Big data • Tekoäly (AI) – tietokoneohjelma, joka pystyy tekemään esim. päätelmiä saamansa tiedon pohjalta – ennaltaehkäisy, itsehoito, automaattiset ajanvaraukset… • Robotiikka - ruokailun avustus, lääkejakelu, terapiarobotit… • Yhä herkemmät ubiikit mittarit => valtavirtaistuva terveyden seuranta => ?
 5. 5. Miksi tutkia sairaanhoitajien kokemuksia tietojärjestelmistä? • Tekniikka kehittyy jatkuvasti, uusia sovelluksia tulee terveydenhuoltoon, halusimme tai emme – ottamalla kantaa teknologian toimivuuteen tuotamme näyttöä kehityksen suuntaamiseen • Sairaanhoitajien kokemuksia potilastietojärjestelmistä raportoitu vähän. • Hyviä kokemuksia hoitokertomusrakenteesta • Järjestelmätason ongelmia (mm. käytettävyys, yhteentoimivuus), tietojärjestelmien kyvyttömyys tukea työtehtäviä sekä koulutuksen puute. • Hoitokertomusjärjestelmien käyttö vaatii paljon muistamista, ulkoa opettelua, mekaanista klikkailua ja paljon työaikaa. • Hoitajien näkökulman ottaminen mukaan tietojärjestelmien kehittämistyössä on tunnistettu tärkeäksi aiheeksi • Tietojärjestelmien helppokäyttöisyys ja toiminnalliset ratkaisut helpottavat hoitajien työtä, tukien hoitotietojen hallintaa, toiminnan tehokkuutta ja laatua. 22.03.2018 Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017- Sairaanhoitajapäivät/ Hannele 5
 6. 6. 22.03.2018 Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017- Sairaanhoitajapäivät/ Hannele 6 • STM:n Sote-tieto hyötykäyttöön 2020 –strategia, tavoitealue ”Kyvykkäille käyttäjille fiksut järjestelmät”: – “Käytettävyyskyselyjä tehdään säännöllisesti edelleen ja suunnataan niitä kattavammin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisryhmille”. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3548-8 – Käytettävyyskyselyjä tehty aiemmin lääkäreille 2010 ja 2014, v. 2017 ensi kertaa samanaikaisesti lääkäreille ja sairaanhoitajille • THL:lla lakisääteinen velvoite sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seurantaan (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta 1227/2010)
 7. 7. Valtakunnallinen kysely sairaanhoitajille 22.03.2018 Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017- Sairaanhoitajapäivät/ Hannele 7 • Osa laajempaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seurantatyötä (www.thl.fi/stepshanke), jossa so ja te organisaatiokyselyt, kansalaiskysely ja ammattilaiskyselyt • STM, TSR ja STN rahoittajina, toteuttajina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Sairaanhoitajaliitto ja Tehy. Tutkimukseen osallistuvat myös Lääkäriliitto, Aalto- yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Laurea -ammattikorkeakoulu. • Kohdejoukko: Suomessa asuvat (alle 65v.) työelämässä olevat sairaanhoitajakoulutuksen saaneet, joilla yhteystiedot Sairaanhoitajaliiton tai Tehyn jäsenrekisterissä (lähes 30 000 henkilöä) (koulutuksen saaneita 80 000) • Kyselylomake laadittiin käyttäen pohjana aiemmin lääkäreille suunnattua vastaavaa kyselyä, sairaanhoitajat muokkaajina • Liitoilta jäsenille linkki sähköiseen kyselytutkimukseen helmikuussa 2017. N. 10 000 avasi linkin, vastanneita 3 607 (12 % otoksesta, 35 % postin avanneista). • Otos edusti hyvin eri sektoreilla toimivia sairaanhoitajia
 8. 8. Raportointi Tulosten tarkastelu SoTe-tieto hyötykäyttöön- strategian ”Ammattilainen – kyvykkäille käyttäjille fiksut järjestelmät -osa-alueittain • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on käytössään työtä ja sen toimintaprosesseja tukevia tietojärjestelmiä • Järjestelmien ja välineiden käytettävyys, päätöksentuki ja toiminnanohjaus tukevat ammattilaisia työssään • Tietojärjestelmät lisäävät työn mielekkyyttä, laatua ja vaikuttavuutta • Ammattilaiset ovat mukana järjestelmien hankinnoissa ja toimintamallien suunnittelussa. • Ammattilaisten tiedonhallinnan osaamista vahvistetaan ja uusiin sovelluksiin annetaan hyvä työpaikkakoulutus sekä tietojärjestelmien että toimintamallien osalta. 22.03.2018 Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017- Sairaanhoitajapäivät/ Hannele 8
 9. 9. • Erillisartikkelit: – Kyvykkäille käyttäjille fiksut järjestelmät? Sairaanhoitajien arviot potilastietojärjestelmistä 2017. FinJeHew 2018, 10(1) https://journal.fi/finjehew/article/view/65363/30891 - järjestelmäkohtainen vertailu toimintasektoreittain (julk. sairaala, tk, yksit.) – Sairaanhoitajien kokemuksia tietojärjestelmistä ja työhyvinvoinnista – Kyselytutkimus 2017. Tutkimuksesta tiiviisti 38, marraskuu 2017. THL https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135638/URN_ISBN_978-952-302-985-9.pdf?sequence=1 – Tietojärjestelmät ja työhyvinvointi – terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksiä. FinJeHew 2018, 10(1) https://journal.fi/finjehew/article/view/65363/30891 – Nurses' experiences about on time pressure and psychological distress at work – Does patient information system or nurses' competence have a role? - konferenssiabstrakti (The 13th European Academy of Occupational Health Psychology Conference 5-7 September 2018 Lisbon, Portugal) – Factors related to health informatics competences for nurses. Computers, informatics, nursing CIN. Submitattu joulukuussa 2017 – Ulla-Mari Kinnunen – Sairaanhoitajien arviot potilastietojärjestelmien käytössä ilmenneistä potilasturvallisuuteen liittyvistä virhetilanteista. FinJeHew 2018. Submitattu helmikuussa 2018 – Sari Palojoki – Työn alla: • Sairaanhoitajien osallistuminen tietojärjestelmien kehittämiseen (Finjehew) • Tietojärjestelmien käytettävyys 2017 – sairaanhoitajien ja lääkärien kokemusten vertailu (kv artikkeli) – Tietokantaraportit tulosten joustavaan hyödyntämiseen – tarkasteluun mm. maakunnittain, toimintaympäristöittäin, tietojärjestelmittäin vuonna 2018 • https://sampo.thl.fi/pivot/beta/fi/steps/kansalais/summary_tiiviste1 kartalla • https://sampo.thl.fi/pivot/beta/fi/steps/kansalais/summary_tiiviste2 pylväskaaviona • https://sampo.thl.fi/pivot/beta/fi/steps/kansalais/summary_tiiviste3 radarkaaviona 22.03.2018 Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017- Sairaanhoitajapäivät/ Hannele 9
 10. 10. Lisätietoja https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja- terveysalalla/mita-tiedonhallinta-on-/sosiaali-ja- terveydenhuollon-tietojarjestelmapalveluiden-seuranta/ https://youtu.be/Xo9bLP3lDqg Hannele.hypponen@thl.fi 22.03.2018 Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017- Sairaanhoitajapäivät/ Hannele 10

×