SlideShare a Scribd company logo

Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen näkökulmasta

THL
THL

Neuvolapäivät 2016 Koivisto

1 of 19
Download to read offline
1
Sote- ja maakunta-
uudistus äitiys- ja
lastenneuvolapalvelujen
näkökulmasta
Valtakunnalliset neuvolapäivät
1.11.2016 Helsinki
Taru Koivisto
2
Maakuntauudistus
Uudet monialaiset maakunnat, tarkoituksenmukainen työnjako
valtion aluehallinnon, maakuntien ja kuntien välille
Sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteet
Ihmisten hyvinvointi-
ja terveyserot vähenevät
Asiakaskeskeiset,
kustannustehokkaat ja
vaikuttavat palvelut
Julkisen sektorin
kestävyysvaje supistuu
3 mrd euroa vuoteen
2029
Integraatio
Sosiaali- ja
terveyspalvelut
yhteensovitetaan
asiakas-
keskeisiksi
kokonaisuuksiksi
Valinnan-
vapaus
Asiakas valitsee
hyväksytyistä
palvelun
tarjoajista
Kilpailulla
tarjontaa ja
kustannus-
tehokkuutta
Julkiset,
yksityiset ja
järjestötuottajat
Rahoitus-
uudistus
Monikanavainen
rahoitus yksin-
kertaistetaan
11.11.2016 3
www.alueuudistus.fi
Uudistuksen keskeiset lait
• Maakuntalaki
• Sote -järjestämislaki
• Maakuntajakolaki
• Uusi kunnan
peruspalveluiden
valtionosuuslaki• Verolait
• Henkilöstöä ja virka- & työehtosopimuksia
sekä eläkejärjestelmää koskevat lait
• Maakuntien
rahoituslaki
• Voimaanpanolaki
• Sote-tuottajalaki
Myöhemmin 2016-2017 valmistellaan:
– maakuntauudistukseen liittyvä muu lainsäädäntö
– valinnanvapaus- ja monikanavarahoituslainsäädäntö
5
Järjestämislaki
• Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
erotetaan ja palvelulaitos vastaa maakunnan
omasta tuotannosta. Lisäksi palveluja voivat
tuottaa julkiset, yksityiset ja kolmannen
sektorin toimijat.
• Maakunta vastaa siitä, että palveluista
muodostuu asiakkaille sujuvat kokonaisuudet
ja palvelu- ja hoitoketjut.
• Maakunta laatii palvelustrategian ja antaa
palvelulupauksen.
• Kunnat eivät enää järjestä tai rahoita sosiaali-
ja terveyspalveluja. Kuntien tehtävänä on
edelleen edistää hyvinvointia ja terveyttä.
6
Maakunta
- Järjestämisvastuu
- Julkisen vallan käyttö
- Suojaverkko
X Oy
Z osuuskunta
Y-yhdistys
Valinnanvapaustuottajat
Maakuntien yhteiset
palvelukeskukset (Toimitila,
talous- ja henkilöstöhallinto,
hankinnat, ICT)
Laaja valinnanvapaus,
yhtiöittämisvelvollisuus
ja markkinoilla
toimiminen.
Maakunnan
palvelulaitoksen
sote-yhtiöt
- Ei julkisen vallan
käyttöä
Maakunnanoma
tuotanto
Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenne
Lähete
Laajan valinnanvapauden
raja
Maakunnan
palvelulaitos
-tuottamisvastuu ja
julkisen vallan käyttö
yksilöasioissa
- Ei valinnanvapauden
piirissä eikä markkinoilla
Ostopalvelut
- Yksityisen ja
kolmannen
sektorin
tuotanto
Hankinta
Palvelulaitoksen
yhtiöt
Lähete
Järjestäjän
ohjaus ja
valvonta,
sopimusohjaus
Palvelu-
seteli
Henk.koht
budjetti
Palveluseteli
Henkilökohtainen budjetti
11.11.2016 7
www.alueuudistus.fi
Työnjako kunnan, maakunnan
ja valtion välillä
7
KUNNAT Paikallisen osallistumisen,
demokratian ja elinvoiman
yhteisöjä, jotka hoitavat
asukkaiden päättämiä
itsehallintotehtäviä ja laissa
säädettyjä paikallisia tehtäviä.
• Osaaminen ja sivistys
• Terveys ja hyvinvointi
• Liikunta ja kulttuuri
• Nuorisotoimi
• Paikallinen elinkeinopolitiikka
• Maankäyttö ja rakentaminen
MAAKUN-
NAT
• Sosiaali- ja terveydenhuolto
• Pelastustoimi
• Ympäristöterveydenhuolto
• Aluekehittäminen
• Alueiden käytön
ja rakentamisen ohjaus
• Työ- ja elinkeinopalvelut
• Liikennejärjestelmäsuunnittelu
ja joukkoliikenteen alueellinen
suunnittelu
• Maaseudun kehittäminen
ja lomituspalvelut
VALTIO • Oikeusvaltion ylläpito ja kehitys
• Perusoikeuksien turvaaminen
ja arviointi
• Turvallisuustehtävät
• Valtakunnalliset ja kv-tehtävät
• Yleinen edunvalvonta

More Related Content

What's hot

Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaistaMitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaistaTHL
 
Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...
Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...
Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016.
Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016.Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016.
Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016.Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017
Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017
Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas...
Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas...Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas...
Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Maakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas Pöysti
Maakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas PöystiMaakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas Pöysti
Maakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas PöystiSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointiSote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointiTHL
 
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksestaAjankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksestaTHL
 

What's hot (20)

Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos 29.6.2016
Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos 29.6.2016Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos 29.6.2016
Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos 29.6.2016
 
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaistaMitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista
 
Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...
Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...
Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...
 
Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle
Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulleMitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle
Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle
 
Hallituksen sote ja maakuntahallintolinjaukset 5.4.2016, esittelydiat
Hallituksen sote ja maakuntahallintolinjaukset 5.4.2016, esittelydiatHallituksen sote ja maakuntahallintolinjaukset 5.4.2016, esittelydiat
Hallituksen sote ja maakuntahallintolinjaukset 5.4.2016, esittelydiat
 
Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016.
Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016.Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016.
Alustavat ehdotukset sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi 29.6.2016.
 
Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017
Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017
Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017
 
Pirkko Mattila: Sote- ja maakuntauudistus, syys-lokakuu 2016
Pirkko Mattila: Sote- ja maakuntauudistus, syys-lokakuu 2016Pirkko Mattila: Sote- ja maakuntauudistus, syys-lokakuu 2016
Pirkko Mattila: Sote- ja maakuntauudistus, syys-lokakuu 2016
 
Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas...
Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas...Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas...
Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas...
 
Maakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas Pöysti
Maakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas PöystiMaakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas Pöysti
Maakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas Pöysti
 
Sote-uudistuksen yleisesittely 9.9.2015
Sote-uudistuksen yleisesittely 9.9.2015Sote-uudistuksen yleisesittely 9.9.2015
Sote-uudistuksen yleisesittely 9.9.2015
 
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointiSote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi
Sote-järjestämislakiluonnoksen vaikutusten ennakkoarviointi
 
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksestaAjankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
 
Sote-uudistuksen toteuttaminen ja muutoksen tuki, Sinikka Salo 8.6.2016
Sote-uudistuksen toteuttaminen ja muutoksen tuki, Sinikka Salo 8.6.2016Sote-uudistuksen toteuttaminen ja muutoksen tuki, Sinikka Salo 8.6.2016
Sote-uudistuksen toteuttaminen ja muutoksen tuki, Sinikka Salo 8.6.2016
 
Sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnosten yleisesittelydiat 31.8.2016
Sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnosten yleisesittelydiat 31.8.2016Sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnosten yleisesittelydiat 31.8.2016
Sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnosten yleisesittelydiat 31.8.2016
 
Sote- ja maakuntauudistus, Sinikka Salo, vaikuttajaforum 25.5.2016
Sote- ja maakuntauudistus, Sinikka Salo, vaikuttajaforum 25.5.2016Sote- ja maakuntauudistus, Sinikka Salo, vaikuttajaforum 25.5.2016
Sote- ja maakuntauudistus, Sinikka Salo, vaikuttajaforum 25.5.2016
 
Hallituksen kärkihankkeet: hyvinvointi ja terveys sekä reformit
Hallituksen kärkihankkeet: hyvinvointi ja terveys sekä reformitHallituksen kärkihankkeet: hyvinvointi ja terveys sekä reformit
Hallituksen kärkihankkeet: hyvinvointi ja terveys sekä reformit
 
Hallituksen esitys valinnanvapaudesta 9.5.2017
Hallituksen esitys valinnanvapaudesta 9.5.2017Hallituksen esitys valinnanvapaudesta 9.5.2017
Hallituksen esitys valinnanvapaudesta 9.5.2017
 
Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017
Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017
Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017
 
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 1 tilaisuuden avaus
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 1 tilaisuuden avausPalvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 1 tilaisuuden avaus
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 1 tilaisuuden avaus
 

Viewers also liked

Neuvolapäivät 2016 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma
Neuvolapäivät 2016 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaNeuvolapäivät 2016 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma
Neuvolapäivät 2016 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaTHL
 
Neuvolapäivät 2016 Neuvolan perhetyö madaltaa perheisen tuen saannin kynnystä
Neuvolapäivät 2016 Neuvolan perhetyö madaltaa perheisen tuen saannin kynnystä Neuvolapäivät 2016 Neuvolan perhetyö madaltaa perheisen tuen saannin kynnystä
Neuvolapäivät 2016 Neuvolan perhetyö madaltaa perheisen tuen saannin kynnystä THL
 
Neuvolapäivät 2016 Pienin kokeiluin kohti perhekeskusta
Neuvolapäivät 2016 Pienin kokeiluin kohti perhekeskusta Neuvolapäivät 2016 Pienin kokeiluin kohti perhekeskusta
Neuvolapäivät 2016 Pienin kokeiluin kohti perhekeskusta THL
 
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana THL
 
Neuvolapäivät 2016 sähköisten paleveluiden kehittäminen lape ohjelmassa
Neuvolapäivät 2016 sähköisten paleveluiden kehittäminen lape ohjelmassa Neuvolapäivät 2016 sähköisten paleveluiden kehittäminen lape ohjelmassa
Neuvolapäivät 2016 sähköisten paleveluiden kehittäminen lape ohjelmassa THL
 
Neuvolapäivät 2016 Tilannekatsaus turvapaikanhakijoiden ja kuntaan kotoutuvie...
Neuvolapäivät 2016 Tilannekatsaus turvapaikanhakijoiden ja kuntaan kotoutuvie...Neuvolapäivät 2016 Tilannekatsaus turvapaikanhakijoiden ja kuntaan kotoutuvie...
Neuvolapäivät 2016 Tilannekatsaus turvapaikanhakijoiden ja kuntaan kotoutuvie...THL
 
Neuvolapäivät 2016 Neuvolan roolin tehostaminen tapaturmien ehkäisyssä
Neuvolapäivät 2016 Neuvolan roolin tehostaminen tapaturmien ehkäisyssä Neuvolapäivät 2016 Neuvolan roolin tehostaminen tapaturmien ehkäisyssä
Neuvolapäivät 2016 Neuvolan roolin tehostaminen tapaturmien ehkäisyssä THL
 

Viewers also liked (7)

Neuvolapäivät 2016 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma
Neuvolapäivät 2016 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaNeuvolapäivät 2016 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma
Neuvolapäivät 2016 Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma
 
Neuvolapäivät 2016 Neuvolan perhetyö madaltaa perheisen tuen saannin kynnystä
Neuvolapäivät 2016 Neuvolan perhetyö madaltaa perheisen tuen saannin kynnystä Neuvolapäivät 2016 Neuvolan perhetyö madaltaa perheisen tuen saannin kynnystä
Neuvolapäivät 2016 Neuvolan perhetyö madaltaa perheisen tuen saannin kynnystä
 
Neuvolapäivät 2016 Pienin kokeiluin kohti perhekeskusta
Neuvolapäivät 2016 Pienin kokeiluin kohti perhekeskusta Neuvolapäivät 2016 Pienin kokeiluin kohti perhekeskusta
Neuvolapäivät 2016 Pienin kokeiluin kohti perhekeskusta
 
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana
Neuvolapäivät 2016 Neuvolatyö perhekeskustoimintamallin perustana
 
Neuvolapäivät 2016 sähköisten paleveluiden kehittäminen lape ohjelmassa
Neuvolapäivät 2016 sähköisten paleveluiden kehittäminen lape ohjelmassa Neuvolapäivät 2016 sähköisten paleveluiden kehittäminen lape ohjelmassa
Neuvolapäivät 2016 sähköisten paleveluiden kehittäminen lape ohjelmassa
 
Neuvolapäivät 2016 Tilannekatsaus turvapaikanhakijoiden ja kuntaan kotoutuvie...
Neuvolapäivät 2016 Tilannekatsaus turvapaikanhakijoiden ja kuntaan kotoutuvie...Neuvolapäivät 2016 Tilannekatsaus turvapaikanhakijoiden ja kuntaan kotoutuvie...
Neuvolapäivät 2016 Tilannekatsaus turvapaikanhakijoiden ja kuntaan kotoutuvie...
 
Neuvolapäivät 2016 Neuvolan roolin tehostaminen tapaturmien ehkäisyssä
Neuvolapäivät 2016 Neuvolan roolin tehostaminen tapaturmien ehkäisyssä Neuvolapäivät 2016 Neuvolan roolin tehostaminen tapaturmien ehkäisyssä
Neuvolapäivät 2016 Neuvolan roolin tehostaminen tapaturmien ehkäisyssä
 

Similar to Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen näkökulmasta

Hyvinvointijohtaminen ja sote uudistus_6.10.2016
Hyvinvointijohtaminen ja sote uudistus_6.10.2016Hyvinvointijohtaminen ja sote uudistus_6.10.2016
Hyvinvointijohtaminen ja sote uudistus_6.10.2016THL
 
Sote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinot
Sote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinotSote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinot
Sote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinotTHL
 
Uusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinä
Uusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinäUusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinä
Uusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinäTHL
 
Heli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityö
Heli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityöHeli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityö
Heli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityöTHL
 
Ajankohtaiskatsaus sote- ja maakuntauudistukseen sekä muutoksen tukeen
Ajankohtaiskatsaus sote- ja maakuntauudistukseen sekä muutoksen tukeen Ajankohtaiskatsaus sote- ja maakuntauudistukseen sekä muutoksen tukeen
Ajankohtaiskatsaus sote- ja maakuntauudistukseen sekä muutoksen tukeen THL
 
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...THL
 
Sote-uudistus ja lapsiperhepalvelut
Sote-uudistus ja lapsiperhepalvelutSote-uudistus ja lapsiperhepalvelut
Sote-uudistus ja lapsiperhepalvelutTHL
 
Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus?
Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus?Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus?
Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus?THL
 
Kuntajasoteuudistuksentilannekatsaus 130210031124-phpapp01
Kuntajasoteuudistuksentilannekatsaus 130210031124-phpapp01Kuntajasoteuudistuksentilannekatsaus 130210031124-phpapp01
Kuntajasoteuudistuksentilannekatsaus 130210031124-phpapp01SDP
 
Järjestöpohjaisen palvelutuottajan rooli ja asema uudessa sote-rakenteessa. K...
Järjestöpohjaisen palvelutuottajan rooli ja asema uudessa sote-rakenteessa. K...Järjestöpohjaisen palvelutuottajan rooli ja asema uudessa sote-rakenteessa. K...
Järjestöpohjaisen palvelutuottajan rooli ja asema uudessa sote-rakenteessa. K...Valliry
 
Sosiaalipolitiikka sanna natunen
Sosiaalipolitiikka sanna natunenSosiaalipolitiikka sanna natunen
Sosiaalipolitiikka sanna natunenSamuli Sukkula
 
Kunnallinen sosiaalipolitiikka aulikki kananoja
Kunnallinen sosiaalipolitiikka aulikki kananojaKunnallinen sosiaalipolitiikka aulikki kananoja
Kunnallinen sosiaalipolitiikka aulikki kananojaSamuli Sukkula
 
Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 3.2.2016 Tuomas Pöystin esitys
Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 3.2.2016 Tuomas Pöystin esitysSosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 3.2.2016 Tuomas Pöystin esitys
Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 3.2.2016 Tuomas Pöystin esitysSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutoksetMaritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutoksetTHL
 

Similar to Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen näkökulmasta (20)

Hyvinvointijohtaminen ja sote uudistus_6.10.2016
Hyvinvointijohtaminen ja sote uudistus_6.10.2016Hyvinvointijohtaminen ja sote uudistus_6.10.2016
Hyvinvointijohtaminen ja sote uudistus_6.10.2016
 
Sote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinot
Sote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinotSote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinot
Sote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinot
 
Uusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinä
Uusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinäUusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinä
Uusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinä
 
Heli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityö
Heli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityöHeli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityö
Heli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityö
 
SOSTE ja sote
SOSTE ja soteSOSTE ja sote
SOSTE ja sote
 
Ajankohtaiskatsaus sote- ja maakuntauudistukseen sekä muutoksen tukeen
Ajankohtaiskatsaus sote- ja maakuntauudistukseen sekä muutoksen tukeen Ajankohtaiskatsaus sote- ja maakuntauudistukseen sekä muutoksen tukeen
Ajankohtaiskatsaus sote- ja maakuntauudistukseen sekä muutoksen tukeen
 
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...
 
STM:n ajankohtaisia asioita, Hanna Nyfors
STM:n ajankohtaisia asioita, Hanna NyforsSTM:n ajankohtaisia asioita, Hanna Nyfors
STM:n ajankohtaisia asioita, Hanna Nyfors
 
Tuomas Pöysti sote-aluekierros lakipaketti syyskuu 2016
Tuomas Pöysti sote-aluekierros lakipaketti syyskuu 2016Tuomas Pöysti sote-aluekierros lakipaketti syyskuu 2016
Tuomas Pöysti sote-aluekierros lakipaketti syyskuu 2016
 
Sote-uudistus ja lapsiperhepalvelut
Sote-uudistus ja lapsiperhepalvelutSote-uudistus ja lapsiperhepalvelut
Sote-uudistus ja lapsiperhepalvelut
 
Keva päivä 17.3.2016 Tuomas Pöysti
Keva päivä 17.3.2016 Tuomas PöystiKeva päivä 17.3.2016 Tuomas Pöysti
Keva päivä 17.3.2016 Tuomas Pöysti
 
Sote uudistuksen yleiskatsaus 3.12.2015
Sote uudistuksen yleiskatsaus 3.12.2015Sote uudistuksen yleiskatsaus 3.12.2015
Sote uudistuksen yleiskatsaus 3.12.2015
 
Sote-uudistuksen yleiskatsaus 12.11.2015
Sote-uudistuksen yleiskatsaus 12.11.2015Sote-uudistuksen yleiskatsaus 12.11.2015
Sote-uudistuksen yleiskatsaus 12.11.2015
 
Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus?
Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus?Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus?
Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus?
 
Kuntajasoteuudistuksentilannekatsaus 130210031124-phpapp01
Kuntajasoteuudistuksentilannekatsaus 130210031124-phpapp01Kuntajasoteuudistuksentilannekatsaus 130210031124-phpapp01
Kuntajasoteuudistuksentilannekatsaus 130210031124-phpapp01
 
Järjestöpohjaisen palvelutuottajan rooli ja asema uudessa sote-rakenteessa. K...
Järjestöpohjaisen palvelutuottajan rooli ja asema uudessa sote-rakenteessa. K...Järjestöpohjaisen palvelutuottajan rooli ja asema uudessa sote-rakenteessa. K...
Järjestöpohjaisen palvelutuottajan rooli ja asema uudessa sote-rakenteessa. K...
 
Sosiaalipolitiikka sanna natunen
Sosiaalipolitiikka sanna natunenSosiaalipolitiikka sanna natunen
Sosiaalipolitiikka sanna natunen
 
Kunnallinen sosiaalipolitiikka aulikki kananoja
Kunnallinen sosiaalipolitiikka aulikki kananojaKunnallinen sosiaalipolitiikka aulikki kananoja
Kunnallinen sosiaalipolitiikka aulikki kananoja
 
Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 3.2.2016 Tuomas Pöystin esitys
Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 3.2.2016 Tuomas Pöystin esitysSosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 3.2.2016 Tuomas Pöystin esitys
Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 3.2.2016 Tuomas Pöystin esitys
 
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutoksetMaritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
Maritta Korhonen, STM, Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön muutokset
 

More from THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfTHL
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfTHL
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022THL
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoTHL
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeTHL
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfTHL
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerTHL
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerTHL
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluTHL
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022THL
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTHL
 

More from THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 

Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen näkökulmasta

 • 1. 1 Sote- ja maakunta- uudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen näkökulmasta Valtakunnalliset neuvolapäivät 1.11.2016 Helsinki Taru Koivisto
 • 2. 2 Maakuntauudistus Uudet monialaiset maakunnat, tarkoituksenmukainen työnjako valtion aluehallinnon, maakuntien ja kuntien välille Sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteet Ihmisten hyvinvointi- ja terveyserot vähenevät Asiakaskeskeiset, kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut Julkisen sektorin kestävyysvaje supistuu 3 mrd euroa vuoteen 2029 Integraatio Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensovitetaan asiakas- keskeisiksi kokonaisuuksiksi Valinnan- vapaus Asiakas valitsee hyväksytyistä palvelun tarjoajista Kilpailulla tarjontaa ja kustannus- tehokkuutta Julkiset, yksityiset ja järjestötuottajat Rahoitus- uudistus Monikanavainen rahoitus yksin- kertaistetaan
 • 3. 11.11.2016 3 www.alueuudistus.fi Uudistuksen keskeiset lait • Maakuntalaki • Sote -järjestämislaki • Maakuntajakolaki • Uusi kunnan peruspalveluiden valtionosuuslaki• Verolait • Henkilöstöä ja virka- & työehtosopimuksia sekä eläkejärjestelmää koskevat lait • Maakuntien rahoituslaki • Voimaanpanolaki • Sote-tuottajalaki Myöhemmin 2016-2017 valmistellaan: – maakuntauudistukseen liittyvä muu lainsäädäntö – valinnanvapaus- ja monikanavarahoituslainsäädäntö
 • 4. 5 Järjestämislaki • Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen erotetaan ja palvelulaitos vastaa maakunnan omasta tuotannosta. Lisäksi palveluja voivat tuottaa julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat. • Maakunta vastaa siitä, että palveluista muodostuu asiakkaille sujuvat kokonaisuudet ja palvelu- ja hoitoketjut. • Maakunta laatii palvelustrategian ja antaa palvelulupauksen. • Kunnat eivät enää järjestä tai rahoita sosiaali- ja terveyspalveluja. Kuntien tehtävänä on edelleen edistää hyvinvointia ja terveyttä.
 • 5. 6 Maakunta - Järjestämisvastuu - Julkisen vallan käyttö - Suojaverkko X Oy Z osuuskunta Y-yhdistys Valinnanvapaustuottajat Maakuntien yhteiset palvelukeskukset (Toimitila, talous- ja henkilöstöhallinto, hankinnat, ICT) Laaja valinnanvapaus, yhtiöittämisvelvollisuus ja markkinoilla toimiminen. Maakunnan palvelulaitoksen sote-yhtiöt - Ei julkisen vallan käyttöä Maakunnanoma tuotanto Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenne Lähete Laajan valinnanvapauden raja Maakunnan palvelulaitos -tuottamisvastuu ja julkisen vallan käyttö yksilöasioissa - Ei valinnanvapauden piirissä eikä markkinoilla Ostopalvelut - Yksityisen ja kolmannen sektorin tuotanto Hankinta Palvelulaitoksen yhtiöt Lähete Järjestäjän ohjaus ja valvonta, sopimusohjaus Palvelu- seteli Henk.koht budjetti Palveluseteli Henkilökohtainen budjetti
 • 6. 11.11.2016 7 www.alueuudistus.fi Työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä 7 KUNNAT Paikallisen osallistumisen, demokratian ja elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä. • Osaaminen ja sivistys • Terveys ja hyvinvointi • Liikunta ja kulttuuri • Nuorisotoimi • Paikallinen elinkeinopolitiikka • Maankäyttö ja rakentaminen MAAKUN- NAT • Sosiaali- ja terveydenhuolto • Pelastustoimi • Ympäristöterveydenhuolto • Aluekehittäminen • Alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus • Työ- ja elinkeinopalvelut • Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja joukkoliikenteen alueellinen suunnittelu • Maaseudun kehittäminen ja lomituspalvelut VALTIO • Oikeusvaltion ylläpito ja kehitys • Perusoikeuksien turvaaminen ja arviointi • Turvallisuustehtävät • Valtakunnalliset ja kv-tehtävät • Yleinen edunvalvonta
 • 7. 11.11.2016 8 www.alueuudistus.fi Maakuntien rahoitus • Valtion yleiskatteellinen rahoitus • Asiakas- ja käyttömaksut • Lyhytaikainen lainanotto Maakuntaveron käyttöönotto selvitetään Valtionrahoituksen määräytyminen 89% 10 % 1% Hyte- rahoitus Tarveperusteinen rahoitus 87% Ikärakenne ja tarve 1% Vieraskielisyys 1% Asukastiheys Asukasluku- perusteinen rahoitus
 • 8. 9 Asiakkaan valinnanvapaus Lakiluonnos valmistuu ja on tarkoitus lähettää lausunnolle 11/2016 Suomalaisen valinnanvapausmallin lähtökohdaksi halutaan ihmisten erilaiset palvelutarpeet. Valinnanvapausmalliin harkitaan otettavaksi neljä erilaista valinnanvapauden keinoa Erikokoisten yritysten mahdollisuudet tarjota palveluja turvataan. Maakuntien erilainen palvelutarjonta otetaan huomioon Hallitus evästi jatkovalmistelua 29.6.2016 Valinnanvapaus on pääsääntö perustasolla ja soveltuvin osin käytössä erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluissa Asiakas voi valita julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan
 • 9. 10 Kaikki palvelut kootaan maakunnan alaisuuteen ja järjestämisvastuulle. Kaikki rahoitus kulkee maakunnan kautta palvelujen tuottajille Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio Palveluntuottajien on noudatettava maakunnan määrittelemiä palvelukonaisuuksia ja -ketjuja. Palveluntuottajien on osaltaan varmistettava, että palvelujen integraatio toteutuu Erityisesti paljon palveluja käyttäville annetaan ohjausta ja tehdään laaja-alainen palvelutarpeen arvio ja asiakas- suunnitelma. Maakunta vastaa siitä, että palvelut ovat yhteen sovitettuja kokonaisuuksia ja ne toteutetaan väestön tarpeiden mukaan lähellä asiakkaita
 • 10. 11.11.2016 11 Maakunnan velvoitteet: integraatio • Maakunta vastaa siitä, että palvelut ovat yhteen sovitettuja kokonaisuuksia ja ne toteutetaan väestön tarpeiden mukaan lähellä asiakkaita. • Maakunta huolehtii siitä, että palvelun tuottajat toimivat keskenään yhteistyössä siten, että asiakkaiden käytössä on yhteen sovitettuja palveluja. • Maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiassa on otettava huomioon asiakkaan valinnanvapauden piirissä olevien palvelujen ja muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen sovittaminen yhteen siten, että asiakkaiden tarvitsemat palvelut muodostavat tarpeen mukaisen kokonaisuuden.
 • 11. 11.11.2016 12 Maakunnan on huolehdittava laaja-alaisesti yhteen sovitettuja palveluita tarvitsevien asiakasryhmien ja asiakkaiden tunnistamisesta, palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien määrittelystä sekä asiakasta koskevan tiedon hyödyntämisestä eri tuottajien välillä.
 • 12. 11.11.2016 13 Maakunta järjestää kaikki lasten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut ja yhteensovittaa eri tuottajien palvelut sujuviksi ja asiakaskeskeisiksi hoito- ja palveluketjuiksi. Lastensuojelun vaativat erityispalvelut Lastensuojelu Vaativat lasten- ja nuorisopsykiatriset palvelut Rikos- seuraamusten piiriin joutuneiden palvelut Vaativat maahan- muuttajien ja turvapaikan- hakijoiden palvelut Vaativat päihdepalvelut Vammais- palvelut Erikois- sairaanhoito Perhekeskus- toimintamalli Neuvolat, perhetyö Varhaiskasvatus Digitaaliset palvelut Järjestöjen, seurakuntien ja vertaistuen palvelut Eropalvelut Koulu lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Psykologit ja kuraattorit Tukioppilaat ja tutortoiminta KiVa Koulu -ohjelma Lapsiperheiden palvelut integroidaan kaikilla tasoilla Asiakaslähtöinen yhteistyö, sujuva tiedonkulku, yhteensopivat järjestelmät
 • 13. 11.11.2016 14 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN JOHTAMINEN Vastuut, työnjako, osaamisen ja prosessien johtaminen HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN RAKENTEET JA TOIMEENPANO KUNNISSA Terveyden, hyvinvoinnin ja terveyserojen seuranta, arviointi ja raportointi - Hyvinvointikertomus ja indikaattorit TIETO - Henkilöstövoimavarat - Muut voimavarat RESURSSIT - Ammatillinen - Strateginen OSAAMINEN, KOULUTUS - Toimintamallit ja käytännöt - Työvälineet ja menetelmät HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN TYÖKALUPAKKI Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet osana kuntastrategiaa ja toimialojen suunnitelmia KUNTASTRATEGIAT Toimeenpanorakenteet: HV&TE ohjaustyöryhmä, teemakohtaiset työryhmät - Koordinaatio ja yhteistyö TOIMEENPANO JA TOTEUTUS Tavoitteet ja tehtävät TOIMIALA- KOHTAISET Moni- ammatilliset työryhmät HANKKEET Perttilä2010
 • 14. 11.11.2016 15 Maakuntien tehtävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä - Järjestämislaki • 8 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnassa – Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen – Tavoitteiden sekä toimenpiteiden ja vastuutahojen määrittely – Alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelu yhteistyössä alueen kuntien kanssa – Yhteistyö ja alueen kuntien asiantuntijatuki • Ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut – Terveydenhuoltolain 2. luvun mukaiset ehkäisevät palvelut, mm. neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, terveysneuvonta ja -tarkastukset, työterveyshuolto – Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen ja tapaturmien ehkäisy – Sosiaalihuoltolain mukainen ehkäisevä ja edistävä toiminta • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen korjaavissa sote-palveluissa – Osana laadukasta hoitoa, esim. terveyttä edistävän liikunnan palveluketju, savuton leikkaus, lasten tukeminen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa, jne. – Sosiaalihuolto edistää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja osallisuutta
 • 15. 11.11.2016 16 Maakuntien tehtävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä - Maakuntalaki (6 §) 2) sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön asiantuntijatuki kunnille ja ehkäisevät palvelut; • Kuntien hyvinvointikertomustyön ja ennakkoarvioinnin tuki • Alueellinen koulutus, kehittämis- ja tutkimushankkeiden koordinaatio sekä valtakunnallisten ohjelmien toimeenpano • Ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut 3) alueellinen alkoholihallinto; 5) terveydensuojelu, tupakkavalvonta, elintarvikevalvonta sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlääkäripalvelut (ympäristöterveydenhuolto); 9) …työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotoutumisen edistäminen; 24) alueelliset romaniasiain neuvottelukuntia ja romaniasioita koskevat tehtävät;
 • 16. Yhteistyö- ja toimeenpanorakenteet Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnassa 1. Kuntien asiantuntijatuki ja yhteistyö 2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen osana maakunnan johtamista 3. Ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut 4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen osana korjaavia sote- palveluita HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN JOHTAMINEN Vastuut, työnjako, osaamisen ja prosessien johtaminen TIETO Terveyden, hyvinvoinnin ja terveyserojen seuranta, arviointi ja raportointi - Hyvinvointikertomus ja indikaattorit RESURSSIT - Henkilöstövoimavarat - Muut voimavarat OSAAMINEN, KOULUTUS - Ammatillinen - Strateginen HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN TYÖKALUPAKKI - Toimintamallit ja käytännöt - Työvälineet ja käytännöt TOIMEENPANO JA TOTEUTUS Johtoryhmä ja HV & TE työryhmä - Koordinaatio ja yhteistyö TOIMIALA- KOHTAISET tavoitteet ja tehtävät MONI- AMMATILLISET TYÖRYHMÄT - hankkeet KUNTASTRATEGIA Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet osana kuntastrategiaa ja toimialojen suunnitelmia Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa (Perttilä 2010)
 • 17. 11.11.2016 18 Kunnan ja maakunnan yhteistyö- ja toimeenpanorakenteiden muodostaminen • Yhteistyö- ja toimeenpanorakenteiden muodostaminen osana maakunnan toiminnan valmistelua • Hyvien jo olemassa olevien toimintamallien hyödyntäminen – vastuutahon nimeäminen – alueelliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmät – päätösten ennakkoarviointikäytännöt – alueellinen hyvinvointikertomustyö – yhdyspintapalveluiden suunnittelu – hoito- ja palveluketjuista sopiminen – yhteisten koulutusten ja hankkeiden koordinointi – jne.  ovat jo laajasti käytössä, valmistelussa olennaista saada käytännöt osaksi uusien organisaatioiden toimintaa
 • 18. 19 Aikataulu Sote- uudistuksen ja maakuntien perustamisen lakiluonnokset lausunnolle 8/2016, esitys eduskunnalle 11/2016 Valinnanvapautta ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamista koskevat lakiluonnokset lausunnolle 11/2016 ja esitys eduskunnalle 2/2017 Maakunta- uudistuksen lakiluonnokset lausunnolle 11/2016, HE keväällä 2017 Väliaikaishallinto alkaa valmistella toiminnan käynnistämistä kesällä 2017 Ensimmäiset maakuntavaalit tammikuussa 2018 presidentin vaalien yhteydessä Sosiaali- ja terveyden- huollon järjestäminen siirtyy uusille maakunnille 1.1.2019 2016 2017 2018 2019
 • 19. 11.11.2016 20 Lisätietoa • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa on poliittinen valinta (THL): http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015111217152 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-uudistuksessa (Alueuudistus.fi): http://alueuudistus.fi/soteuudistus/hyvinvoinnin- edistaminen • Sote ja terveyden edistäminen (THL): https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/toimijat/aluetason- toimijat/sote-ja-terveyden-edistaminen • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjaus ja kannusteet (Alueuudistus.fi): http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/Hyvinvoinnin+ja +terveyden+edist%C3%A4minen+2016+08+30.pdf/5757363a-ea04- 469c-aaee-555f0c410fa9 • Kuntien hyvinvointikertomus (THL): http://urn.fi/URN:NBN:fi- fe2016083023290 • Alueellinen hyvinvointikertomus (THL): https://www.thl.fi/fi/web/terveyden- edistaminen/johtaminen/tyokaluja/hyvinvointikertomus/alueellinen- hyvinvointikertomus