Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nationella verksamhetsmodeller
Elektroniska recept
Verksamhetsmodeller fr.o.m. 1.1.2017
Innehåll
§ Bakgrunden till verksamhetsmodellerna
§ Certifikatkort för hälso- och sjukvården
§ Fastställande av identiteten...
Bakgrunden till verksamhetsmodellerna
§ Enhetlig praxis i hela Finland
§ Verksamhetsmodellerna baserar sig på lagstiftning...
Certifikatkort för hälso- och sjukvården
§ Uppgörandet av elektroniska recept, användningen av
Receptcentret och handläggn...
Certifikatkort för hälso- och sjukvården
§ Kortet får inte överlåtas åt någon annan
§ det ska förvaras lika omsorgsfullt s...
Yrkeskort för hälso- och sjukvården
§ För yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården,
vilkas uppgifter finns i Val...
Information till patienten
Fastställande av patientens identitet
§ Inom hälso- och sjukvården måste man alltid förvissa sig om
identiteten hos den so...
Fastställande av identiteten
§ Minderåriga som inte har fotoförsett kort och som man inte
känner
§ genom att ställa frågor...
Information till patienten
§ Hälso- och sjukvården ska informera patienten innan det
första elektroniska receptet görs upp...
Muntlig information till patienten
”Vi har börjat använda elektroniska recept. Samtidigt som läkaren skriver ut en medicin...
Patientens samtycke och förbud
Patientens muntliga samtycke
§ När patienten agerar själv eller när patientens ärenden sköts av en
vårdnadshavare eller la...
Patientens skriftliga samtycke
§ Patientens skriftliga samtycke som är baserat på lag behövs
§ För att läsa uppgifter i Re...
Blanketter för skriftligt samtycke
§ SAMTYCKE / Hälso- och sjukvården Till att läsa uppgifter i andra
situationer än en vå...
Patienten kan förbjuda att hälso- och
sjukvården och apoteket får läsa recept
§ Patienten kan förbjuda att ett eller flera...
Information till patienten i samband med
förbud
§ Patienten ska informeras om att ett förbud gäller även situationer
där h...
Hantering av förbud i den behandlande
enheten
§ Förbud eller återkallande meddelas via patientdatasystemet
§ Förbud kan in...
Underskrift av förbudsdokument
§ Patienten undertecknar förbudsdokumentet i samband med
ändringar
§ Om patienten på grund ...
Arkivering av samtyckes- och
förbudsdokument
§ Förvaringstider
§ Undertecknade samtyckesblanketter (hälso- och sjukvårdens...
Att läsa uppgifter i Receptcentret
Att läsa uppgifter i Receptcentret och
behövligt samtycke
22
Aktör Grund Uppgifter som visas Patientens
samtycke
Person so...
Att läsa uppgifter i Receptcentret
§ Uppgifter kan sökas med olika begränsningar
§ Alla elektroniska recept från de föregå...
Förskrivning av läkemedel
Förskrivning av läkemedel
§ Alla recept ska göras upp i elektronisk form från och med 1.1.2017.
§ På papper förskrivs dock...
Läkemedelsförskrivningens detaljer 1/5
§ Begränsningar i rätten att förskriva läkemedel
§ Uppgifterna om begränsningar kom...
Läkemedelsförskrivningens detaljer 2/5
§ Läkemedel som framställs på apoteket
§ Det rekommenderas att ex tempore-beredning...
Läkemedelsförskrivningens detaljer3/5
Iterering
§ Anteckningar ska göras på givna ställen i det elektroniska receptet.
Inf...
Läkemedelsförskrivningens detaljer4/5
Anteckning om dosdispensering
§ Anteckning om dosdispensering ska göras i varje elek...
Läkemedelsförskrivningens detaljer5/5
§ Undantag i fråga om receptets giltighetstid
§ Fr.o.m. 1.1.2017 är recept i regel i...
Patientanvisning
§ Läkemedelsförskrivaren skriver alltid ut en
patientanvisning till patienten när patienten befinner sig
...
Sammanställning av elektroniska recept
§ Sammanställningen kan skrivas ut med olika innehåll på patientens
begäran.
§ Pati...
Recept med utomlands 1/2
§ Kopia som ges för inköp utomlands
§ ges patienten i stället för patientanvisning
§ Läkemedelsfö...
Recept med utomlands 2/2
§ Kopia som ges för utlandsresa
§ ges patienten för en utlandsresa
§ kan skrivas ut för patienten...
Rättelse och makulering av elektroniska
recept
Rättelse av elektroniska recept
§ Antingen läkemedelsförskrivaren eller apoteket kan upptäcka
ett fel i ett elektroniskt r...
Rättelse av elektroniska recept
§ Läkaren får inte rätta patientens namn, personbeteckning,
den verksamma substansen, uppg...
Rättelse av elektroniska recept
§ Om läkemedelsförskrivaren rättar ett recept som är upptaget för
expedition, reserverat e...
Makulering av elektroniska recept
§ Recept makuleras i samförstånd med patienten.
§ Recept får makuleras av en läkare elle...
Makulering av elektroniska recept
§ Ett elektroniskt recept kan makuleras av tre orsaker:
§ Vårdskäl
§ Läkemedelsförskriva...
Förnyelse av elektroniska recept
Reseptin uusimisesta uudistamiseen
§ Sähköistä lääkemääräystä uusittaessa kirjoitetaan uusi
lääkemääräys vanhan reseptin p...
Förnyelse av elektroniska recept
§ Förnyelsebegäran kan framställas av
§ Patienten själv
§ En person som sköter patientens...
Mottagande av förnyelsebegäran - läkaren
§ På mottagning behandlar läkemedelsförskrivaren förnyelsebegäran
direkt, och någ...
Behandling av förnyelsebegäran inom hälso- och
sjukvården
§ Återsändande av förnyelsebegäran
§ En förnyelsebegäran kan åte...
Rätt att få information om situationen
beträffande förnyelsebegäran
§ Patienten har rätt att fråga hur behandlingen framsk...
Avhämtande av läkemedel på apoteket
Avhämtande av läkemedel på apoteket
§ Kunden kan hämta ut sina läkemedel på vilket apotek som helst
§ Läkemedlen kan hämta...
Avhämtande av läkemedel på apoteket
§ Den som är minderårig kan hämta ut läkemedel åt en annan person, om
rätten att göra ...
Verksamhet i störnings- och
undantagssituationer
Att göra upp recept i störningssituationer
§ I fortsättningen är det tillåtet att göra upp telefon-/pappersrecept
endast i...
Recept i störningssituationer på apotek
§ Apoteken är fr.o.m. 1.1.2017 skyldigt att spara
recept som gjorts upp på papper ...
Störningssituationer
§ Inom hälso- och sjukvården
§ Undantagssituationer beror i huvudsak antingen på att
patientdatasyste...
Störningssituationer
§ På apoteket
§ Om en störning berör ett enskilt apotek, hänvisar apoteket kunden till ett
annat apot...
Patientens rättigheter
Patientens rätt att kontrollera sina uppgifter
§ Patienten kan kontrollera sina egna uppgifter i Receptcentret via
Mina Ka...
Patientens rätt att få felaktiga uppgifter
rättade 1/2
§ Rätt att få uppgifter som gäller en själv rättade
§ När en felakt...
Patientens rätt att få felaktiga uppgifter
rättade 2/2
§ Om verksamhetsenheten anser att det inte finns några
förutsättnin...
Patientens rätt till logguppgifter 1/2
§ Via Mina Kanta-sidor kan patienten kontrollera vilka enheter inom
hälso- och sjuk...
Patientens rätt till logguppgifter 2/2
§ Patienten har
§ Rätt att få närmare logguppgifter, dvs. vem som har läst och
beha...
Användningen av Receptcentret övervakas
av
§ FPA
§ Regelbunden loggövervakning
§ Verksamhetsenheten inom hälso- och sjukvå...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nationella verksamhetsmodeller elektroniska recept 2017 syu_kelainutbildning

100 views

Published on

Nationella verksamhetsmodeller elektroniska recept 2017 syu_kelainutbildning

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nationella verksamhetsmodeller elektroniska recept 2017 syu_kelainutbildning

 1. 1. Nationella verksamhetsmodeller Elektroniska recept Verksamhetsmodeller fr.o.m. 1.1.2017
 2. 2. Innehåll § Bakgrunden till verksamhetsmodellerna § Certifikatkort för hälso- och sjukvården § Fastställande av identiteten och information till patienten § Patientens samtycke, förbud § Rätt att läsa recept § Förskrivning av läkemedel, rättelse, makulering och förnyelse § Recept med utomlands § Avhämtande av läkemedel på apoteket § Störningssituationer § Patientens rättigheter § Övervakning av användningen av uppgifter 2
 3. 3. Bakgrunden till verksamhetsmodellerna § Enhetlig praxis i hela Finland § Verksamhetsmodellerna baserar sig på lagstiftningen och specifikationerna för det elektroniska receptet § Förutom hälsovårdspersonalen har man också beaktat medborgaraspekten och systemens användbarhet 3
 4. 4. Certifikatkort för hälso- och sjukvården § Uppgörandet av elektroniska recept, användningen av Receptcentret och handläggningen av förnyelsebegäran förutsätter stark autentisering av användaren § För autentiseringen används certifikatkort för hälso- och sjukvården § För certifikattjänsterna svarar Befolkningsregistercentralen (BRC) § Certifikatkort fås från registreringsställena § Den offentliga sektorns RA-ställen (Registreringsställena kontaktuppgifter) § De apotek som är registreringsställen 4
 5. 5. Certifikatkort för hälso- och sjukvården § Kortet får inte överlåtas åt någon annan § det ska förvaras lika omsorgsfullt som bankkortet § PIN-koderna får inte förvaras tillsammans med kortet § Det finns tre slags kort § Yrkeskort för hälso- och sjukvården § Personalkort för hälso- och sjukvården § Aktörskort för hälso- och sjukvården 5
 6. 6. Yrkeskort för hälso- och sjukvården § För yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, vilkas uppgifter finns i Valviras Terhikki-register § Även för hälso- och sjukvårdsstuderande § Bundet till yrkesrättigheten, inte arbetsgivaren § Personligt (överlåts inte när man byter organisation) § Med eller utan foto § Giltigt 5 år 6
 7. 7. Information till patienten
 8. 8. Fastställande av patientens identitet § Inom hälso- och sjukvården måste man alltid förvissa sig om identiteten hos den som sköter ärenden - gäller särskilt när elektroniska recept används § På mottagningen § med hjälp av antingen ID-kort eller § FPA-kort eller § så känner man personen § Vid telefonkontakt § utifrån svaren på olika frågor § I samband med narkotikarecept § med hjälp av pass, körkort eller ID-kort § på något annat sätt, t.ex. man känner patienten § identifieringssättet ska antecknas i patientdatasystemet 8
 9. 9. Fastställande av identiteten § Minderåriga som inte har fotoförsett kort och som man inte känner § genom att ställa frågor om exempelvis adress, föräldrar, syskon och andra uppgifter som finns i patientdatasystemet § En patient som inte kan sköta sina ärenden själv och som får hjälp av en annan person och patienten har inte något fotoförsett kort och man känner inte patienten § med hjälp av personens FPA-kort och frågor som ställs till den andra personen, t.ex. patientens adress och andra uppgifter som finns i patientdatasystemet 9
 10. 10. Information till patienten § Hälso- och sjukvården ska informera patienten innan det första elektroniska receptet görs upp § Informationen kan ges § muntligen eller § skriftligen (FPAs broschyr Elektroniska recept – Patientdataarkivet) eller § via en elektronisk tjänst § Uppgift om att information har getts antecknas i patientdatasystemet 10
 11. 11. Muntlig information till patienten ”Vi har börjat använda elektroniska recept. Samtidigt som läkaren skriver ut en medicin åt dig, lagras uppgifterna om ditt elektroniska recept i det riksomfattande Receptcentret. När uppgifterna finns på ett och samma ställe är det enklare att bedöma din samlade medicinering och går bättre att förebygga skadlig samverkan. I stället för ett pappersrecept får du en patientanvisning. Där finns samma uppgifter som i ett pappersrecept. Apoteket hämtar de nödvändiga receptuppgifterna i Receptcentret. Det är lätt att sköta apoteksärendena om du har patientanvisningen med dig. Även apoteket ger vid behov råd om användningen av elektroniska recept. De yrkesutbildade personer som vårdar dig kan läsa dina uppgifter i Receptcentret med din tillåtelse. Du kan också själv läsa dina elektroniska recept i tjänsten Mina Kanta-sidor på internet, dit du loggar in på ett säkert sätt med dina nätbankskoder, ditt elektroniska ID-kort eller med mobilcertifikat. Den som fyllt 18 år kan själv läsa sina recept. Adressen till tjänsten är www.omakanta.fi. Du har också rätt att förbjuda att andra läkare och yrkesutbildade personer som vårdar dig samt apotek läser dina elektroniska recept. Om du inte vill att dina recept ska synas måste du ha med dig patientanvisningen eller en utskrift av sammanställningen över dina recept med dig när du besöker apoteket.” Dessutom för följande grupper: Patienten är under 18 år, men bedöms vara förmögen att sköta sina egna hälsoärenden: Din vårdnadshavare har rätt att få uppgifter om dina elektroniska recept från apoteket. En minderårigs vårdnadshavare kan sköta alla ärenden som gäller sitt minderåriga barns recept på apoteket. Vårdnadshavaren kan alltid få en sammanställning över de elektroniska recepten från apoteket eller med stöd av sin granskningsrätt från FPA. Sinulla on myös oikeus kieltää sähköisen lääkemääräyksen näkyminen toisille lääkäreille ja muille sinua hoitaville ammattihenkilöille sekä apteekeille. Samalla estyy reseptin tietojen luovutus apteekista huoltajalle. Jos kiellät reseptin näkymisen, sinulla on oltava apteekissa asioidessasi mukana potilasohje tai yhteenvetotuloste.” Vårdnadshavare som sköter ärenden för patientens räkning: Vårdnadshavare kan läsa uppgifter om sina barn som är under 10 år på Mina Kanta-sidor. På Mina Kanta-sidor kan man läsa sina barns recept som gjorts upp efter 1.8.2016. Möjligheten utvidgas senare till alla vårdnadshavare till minderåriga barn. Vårdnadshavaren kan också begära att få en sammanställning över sina barns recept från apoteket eller hälso- och sjukvården. . 11
 12. 12. Patientens samtycke och förbud
 13. 13. Patientens muntliga samtycke § När patienten agerar själv eller när patientens ärenden sköts av en vårdnadshavare eller laglig företrädare behövs patientens muntliga samtycke vid varje enskild servicehändelse § I vårdsituationer för att läsa patientens uppgifter i Receptcentret § För att makulera ett elektroniskt recept av vårdskäl § För att förmedla resultatet av förnyelsebegäran via sms § För att skriva ut en sammanställning § Patienten kan tillfrågas om muntligt samtycke på mottagningen, under en vårdperiod, per telefon eller via en tillförlitlig elektronisk servicekanal § En person som har att göra med patienten antingen inom hälso- och sjukvården eller på apoteket ber om samtycke och förmedlar informationen vidare till exempelvis läkaren 13
 14. 14. Patientens skriftliga samtycke § Patientens skriftliga samtycke som är baserat på lag behövs § För att läsa uppgifter i Receptcentret då det inte är fråga om en vårdsituation utan t.ex. klagomål och anmärkningar § Samtycke arkiveras i 12 år § Andra typer av skriftligt samtycke (för att underlätta verksamheten) § För en person som sköter patientens ärenden, i kraft tills vidare § För en organisation som sköter patientens ärenden, i kraft tills vidare § (=verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården, serviceenhet, apotek § Arkiveringstid 12 år från det att samtycket upphörde att gälla 14
 15. 15. Blanketter för skriftligt samtycke § SAMTYCKE / Hälso- och sjukvården Till att läsa uppgifter i andra situationer än en vårdsituation § SAMTYCKE / Hälso- och sjukvården Ges en person som uträttar patientens hälso- och sjukvårdsärenden § SAMTYCKE / Den som är kund i ett serviceboende eller inom hemvården Ges en representant för tjänsteproducenten, hälso-och sjukvården och apoteket § ÅTERTAGANDE AV SAMTYCKE / Hälso-och sjukvården och apoteket Återtagande av samtycke till elektroniskt recept § Centraliserad arkivering 15
 16. 16. Patienten kan förbjuda att hälso- och sjukvården och apoteket får läsa recept § Patienten kan förbjuda att ett eller flera recept utlämnas till hälso- och sjukvårdsaktörer och apotek. § Patienten kan upprätthålla förbud via Mina Kanta-sidor eller begära att förbud läggs till/återkallas i enheter som gör upp elektroniska recept § I samband med ett förbud kan patienten meddela att förbuden inte gäller i en nödsituation § Kieltoa käytetään myös, kun alaikäinen haluaa kieltää reseptin tietojen luovuttamisen apteekista huoltajalle. Alaikäinen ei voi tehdä kieltoa Omakannassa. § I stället för patienten kan hans eller hennes lagliga företrädare återkalla eller mildra förbud som patienten meddelat. Patientens lagliga företrädare har inte rätt att lägga till nya förbud. § Oberoende av förbud kan den person som förskrivit läkemedlet läsa receptet i Receptcentret och den organisation som förskrivit läkemedlet ser det i patientdatasystemet. § Förbudet gäller inte narkotika- och HCI-recept, då läkaren förskriver nytt narkotika- eller HCI-läkemedel. 16
 17. 17. Information till patienten i samband med förbud § Patienten ska informeras om att ett förbud gäller även situationer där han eller hon är medvetslös på grund av en akut livshotande sjukdom eller skada och därför oförmögen att återkalla förbudet, om han eller hon inte tillåter att uppgifter får utlämnas i en nödsituation § Det är bra att berätta för patienten att ett förbud påverkar hans eller hennes hela läkemedelsbehandling. Den som förskriver läkemedel har t.ex. inte möjlighet att kontrolla hur de läkemedel som berörs av förbud samverkar med annan läkemedelsbehandling. § Läkemedlet kan hämtas ut på apoteket endast med patientanvisningen eller en sammanställning som skrivits ut från Mina Kanta-sidor. 17
 18. 18. Hantering av förbud i den behandlande enheten § Förbud eller återkallande meddelas via patientdatasystemet § Förbud kan inte meddelas om utskriftmöjlighet saknas § När förbud läggs till hämtas en receptförteckning från Receptcentret. § De recept som ska beläggas med förbud plockas ut från förteckningen. I förteckningen syns inte recept som patienten belagt med förbud tidigare § Förbuden sparas i ett förbudsdokument som skrivs ut och patienten undertecknar utskriften § Den person som handlägger förbuden ska berätta för patienten att han eller hon kommer att se eventuella recept som patienten tidigare belagt med förbud i samband med utskriften § I samband med att förbud återkallas hämtas det förbudsdokument som gäller patientens recept. § Den användare som återkallar förbud ser alla recept som patienten belagt med förbud § Återkallandet av förbud kan gälla ett eller flera recept § Förbudsdokumentet skrivs ut och patienten undertecknar utskriften 18
 19. 19. Underskrift av förbudsdokument § Patienten undertecknar förbudsdokumentet i samband med ändringar § Om patienten på grund av till exempel sjukdom eller skada inte är förmögen att underteckna förbud / återkallande av förbud som gäller recept § antecknas orsaken till att underskrift saknas i patientdatasystemet och på förbudsblanketten § Den som tar emot förbudet/återkallandet undertecknar blanketten på patientens vägnar § Patienten ges en kopia av förbudsdokumentet och tjänsteproducenten förvarar den ursprungliga undertecknade pappersversionen av förbudsdokumentet i sitt pappersarkiv 19
 20. 20. Arkivering av samtyckes- och förbudsdokument § Förvaringstider § Undertecknade samtyckesblanketter (hälso- och sjukvårdens original) ska förvaras 12 år efter att samtycket löpt ut. § En undertecknad blankett för återkallande av samtycke förvaras 12 år efter underteckningsdatum. § Undertecknade förbudsblanketter som gäller receptförbud ska förvaras 12 år efter patientens död (eller 120 år efter patientens födelse) § Blanketterna ska arkiveras centraliserat och systematiskt så att det går att hitta den blankett som gäller en viss person, och så att blanketterna kan utplånas efter förvaringstidens utgång § Blanketterna ska inte arkiveras med patientjournalen § Blanketterna ska utplånas på behörigt sätt sedan arkiveringsförpliktelsen upphört. 20
 21. 21. Att läsa uppgifter i Receptcentret
 22. 22. Att läsa uppgifter i Receptcentret och behövligt samtycke 22 Aktör Grund Uppgifter som visas Patientens samtycke Person som sköter ärenden med patientens skriftliga samtycke Behandlande läkemedelsförskrivare Vård och behandling, egna ordinationer Egna ordinationer jämte expedieringsuppgifter Behövs inte Behövs inte Behandlande läkemedelsförskrivare eller användare som läser receptuppgifter Vård och behandling, alla ordinationer Alla ordinationer jämte expedieringsuppgifter Muntligt Separat muntligt samtycke behövs inte, samtycket ingår i patientens skriftliga samtycke Behandlande läkare eller användare som läser receptuppgifter Brådskande vård och behandling (8 § i patientlagen) Alla ordinationer jämte expedieringsuppgifter Behövs inte Behövs inte Läkare eller användare som läser receptuppgifter Ingen anknytning till vård och behandling Alla ordinationer jämte expedieringsuppgifter Skriftligt Kan inte ges av den saom sköter ärenden med patientens skriftliga samtycke Behandlande läkemedelsförskrivare eller användare som läser receptuppgifter Sammanställning Alla ordinationer jämte expedieringsuppgifter Muntligt Muntligt samtycke av den som sköter ärenden med patientens skriftliga samtycke
 23. 23. Att läsa uppgifter i Receptcentret § Uppgifter kan sökas med olika begränsningar § Alla elektroniska recept från de föregående 30 månaderna § omfattar alla oexpedierade, delvis expedierade, helt expedierade och föråldrade recept och recept som makulerats av vårdskäl samt uppgifter om expedieringen av dem. § Enligt en viss tidsperiod § omfattar alla recept som gjorts upp och expedierats under den tiden § s.k. gällande medicinering § Elektroniska recept som är klara att expedieras § Omfattar alla oexpedierade och delvis expedierade elektroniska recept samt uppgifter om expedieringen av de delvis expedierade recepten § Patientens samtycke till att läsa uppgifter gäller tills vidare en enskild servicehändelse § Obs. Receptcentret återsänder inte recept som patienten belagt med förbud till patientdatasystemet. Uppgifter om gällande förbud visas inte heller 23
 24. 24. Förskrivning av läkemedel
 25. 25. Förskrivning av läkemedel § Alla recept ska göras upp i elektronisk form från och med 1.1.2017. § På papper förskrivs dock fortfarande § Pro Auctore-recept § Medicinska gaser § Patientspecifika preparat med specialtillstånd § Förutsätter att läkemedelsförskrivaren själv ha undersökt patienten under det gångna året eller försäkrat sig om att patienten behöver medicineringen i fråga t.ex. på basis av journalhandlingar. § Sjukskötare får göra upp recept endast på mottagningen. § Med patientens muntliga samtycke får läkemedelsförskrivaren läsa patientens alla elektroniska recept och får på så vis en bättre helhetsuppfattning av patientens medicinering. § I patientdatasystemet ser man om ett läkemedel har förskrivits med elektroniskt recept eller pappersrecept. § Elektroniska recept är inte handlingar som ska sparas 25
 26. 26. Läkemedelsförskrivningens detaljer 1/5 § Begränsningar i rätten att förskriva läkemedel § Uppgifterna om begränsningar kommer från Valvira § Förskrivningsvillkor § Läkemedelsförskrivaren får ett meddelande om förskrivningsvillkoren, om förskrivning är tillåten endast på vissa villkor. § Om villkoret inte uppfylls måste ordinationen upphöra. § Patient som saknar personbeteckning § Det elektroniska receptet görs upp med personens namn och födelsetid. § En patientanvisning måste skrivas ut till patienten för att läkemedlet ska kunna hämtas ut på apoteket § Narkotiska läkemedel § Läkaren ska anteckna i det elektroniska receptet hur patientens identitet har fastställts (pass, ID-kort, körkort eller något annat sätt, t.ex. man känner patienten) § När narkotiska eller HCI-läkemedel förskrivs ska läkaren hämta uppgifter om patientens övriga HCI- och narkotikarecept i Receptcentret. 26
 27. 27. Läkemedelsförskrivningens detaljer 2/5 § Läkemedel som framställs på apoteket § Det rekommenderas att ex tempore-beredningar förskrivs så att kompositionen antecknas. Även textform får användas. § Preparat utanför den nationella läkemedelsdatabasen § Kan förskrivas elektroniskt med undantag för patientspecifika preparat med specialtillstånd § Läkemedel förskrivs i regel i form av förpackningar. Används när läkemedlet förskrivs på handelsnamnet, eftersom expedieringen sker i hela förpackningar § Andra förskrivningssätt: total mängd eller för viss tid § Total mängd - när man förskriver generiskt (med den verksamma substansen) eller ex tempore-beredningar). § För viss tid - när preparatet används för behandling av t.ex. astma, diabetes eller någon annan kronisk sjukdom och den dagliga dosen varierar. Används också i samband med dosdispensering. 27
 28. 28. Läkemedelsförskrivningens detaljer3/5 Iterering § Anteckningar ska göras på givna ställen i det elektroniska receptet. Informationen får inte skrivas t.ex. i samband med doseringsanvisningen. Patientens vikt § För patienter under 12 år ska vikten tills vidare alltid anges i receptet. Doseringsanvisning § Doseringsanvisningen ska skrivas tydligt, inte 2X2ml/dygn utan 2 milliliter 2 gånger per dygn. § När doseringsanvisningen överskrider doseringsanvisningen i den godkända produktresumén ska anteckningen Sic användas. § Av doseringsanvisningen ska framgå om läkemedlet används endast vid behov. 28
 29. 29. Läkemedelsförskrivningens detaljer4/5 Anteckning om dosdispensering § Anteckning om dosdispensering ska göras i varje elektroniskt recept som ges patienten § På grundval av anteckningen om dosdispensering behandlas receptet som ett dosdispenseringsrecept § För ersättning för dosdispensering ska ”Dosdispensering” antecknas i givet fält Förnyelseförbud § Antecknas på givet ställe i receptet Ändamål och särskild utredning § Ändamålet ska alltid uppges, om det inte finns någon grundad anledning att utelämna det och det ska antecknas i det fält som reserverats för det, inte i doseringsanvisningen § En särskild utredning bör antecknas i det elektroniska receptet i den punkt som reserverats för den, så att patientens rätt till FPA-ersättning inte äventyras. Behandling av sjukdom/annat § Ersättningsgilla läkemedel på samma sätt som med pappersrecept. 29
 30. 30. Läkemedelsförskrivningens detaljer5/5 § Undantag i fråga om receptets giltighetstid § Fr.o.m. 1.1.2017 är recept i regel i kraft 2 år (gäller ej HCI- och narkotiska läkemedel) § Avvikande giltighetstid ska antecknas i receptet. § Läkararvode § Läkararvode inom den privata hälso- och sjukvården i situationer där läkaren förskriver läkemedel för en patient utanför mottagningen. I bruk från 1.1.2017. § Annan information i anslutning till användningen av läkemedlet § Ska antecknas om läkemedlet börjar användas eller läkemedlet är bestående. § Meddelande till apoteket § Information i anslutning till expedieringen av läkemedlet § Undantagsvis begäran till patienten att ta kontakt med läkemedelsförskrivaren. Andra meddelanden i anslutning till vård får inte förmedlas. § Syns inte på Mina Kanta-sidor 30
 31. 31. Patientanvisning § Läkemedelsförskrivaren skriver alltid ut en patientanvisning till patienten när patienten befinner sig på mottagningen § En patientanvisning ska alltid skrivas ut när receptet görs upp för en patient som saknar officiell personbeteckning. § Patientanvisningen kan skrivas ut inom 12 timmar efter förskrivningen. § Skrivs ut i fråga om ett rättat recept, om det har gått mindre än 12 timmar sedan det ursprungliga receptet gjordes upp. 31
 32. 32. Sammanställning av elektroniska recept § Sammanställningen kan skrivas ut med olika innehåll på patientens begäran. § Patientens samtliga elektroniska recept • från de föregående 30 månaderna • från en viss tidsperiod • patientens elektroniska recept som är klara att expedieras § I sammanställningen utskrivs också streckkoden och den senaste expedieringen av giltiga elektroniska recept. § I en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården skrivs sammanställningen ut endast under besök på mottagningen eller under en vårdperiod § Utskrift kan begäras av patienten själv eller av den som sköter patientens ärenden med patientens skriftliga samtycke. § Sammanställningen kan skrivas ut av läkaren eller en användare som att rätt att läsa recept. 32
 33. 33. Recept med utomlands 1/2 § Kopia som ges för inköp utomlands § ges patienten i stället för patientanvisning § Läkemedelsförskrivaren undertecknar kopian. Om patienten mister sin utskrift ska receptet makuleras och ett nytt göras upp. § Kopian berörs av följande begränsningar: § receptet kan inte göras upp för viss tid § receptet kan inte itereras § med receptet kan inte förskrivas narkotika eller HCI-läkemedel som kräver originalreceptet § med receptet kan inte förskrivas blandningar § receptet kan inte förnyas § preparatuppgifterna enligt Läkemedelsdatabasen kommer på svenska eller på finska i utskriften (enligt språket som används) § Expediering av läkemedlet i Finland har förhindrats tekniskt 33
 34. 34. Recept med utomlands 2/2 § Kopia som ges för utlandsresa § ges patienten för en utlandsresa § kan skrivas ut för patienten på apoteket eller i vårdenheten § på kopian syns endast de recept som är delvis eller helt och hållet expedierade § Läkemedelsförskrivaren eller apoteket undertecknar kopian § När en patient reser utomlands är det skäl att ta reda på inreselandets tullbestämmelser, särskilt om det är fråga om en längre resa och patienten har med sig flera läkemedel och större doser. Anvisning http://www.kanta.fi/sv/ulkomailla 34
 35. 35. Rättelse och makulering av elektroniska recept
 36. 36. Rättelse av elektroniska recept § Antingen läkemedelsförskrivaren eller apoteket kan upptäcka ett fel i ett elektroniskt recept § Den läkemedelsförskrivare som gjort upp det ursprungliga receptet får rätta ett fel i receptet utan patientens samtycke § Ett recept får rättas utan patientens samtycke även § då rättelsen görs i samma verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården där det felaktiga receptet gjordes upp. § då läkemedelsförskrivaren i en vårdsituation konstaterar ett fel i ett elektroniskt recept som gjorts upp i en annan verksamhetsenhet. § Samtycke krävs för att läsa uppgifterna i Receptcentret, inte för att rätta felet. 36
 37. 37. Rättelse av elektroniska recept § Läkaren får inte rätta patientens namn, personbeteckning, den verksamma substansen, uppgifterna om den som gjort upp det ursprungliga receptet eller datum § Om läkemedlet redan har expedierats till patienten får läkaren inte längre rätta handelsnamnet, styrkan, läkemedelsformen eller den förskrivna mängden § Ändring av dosstyrkan med recept förutsätter att receptet makuleras och att ett nytt görs upp med rätt styrka § En sjukskötare får rätta ett recept endast om sjukskötaren har rätt att förskriva läkemedlet i fråga. § Rättelser ska alltid motiveras § Rättelserna bekräftas med elektronisk signatur 37
 38. 38. Rättelse av elektroniska recept § Om läkemedelsförskrivaren rättar ett recept som är upptaget för expedition, reserverat eller reserverat för dosdispensering, ska han eller hon ta kontakt med det apotek som gjort reserveringen. Apoteket § Apoteket får göra nödvändiga tekniska korrigeringar i samband med expedieringen av ett recept, till exempel skriva ut doseringsanvisningen § Apoteket får rätta en oklarhet eller bristfällighet i receptet utifrån läkemedelsförskrivarens muntliga anvisningar. § Apotekets rättelse förmedlas inte till patientdatasystemet. Läkemedelsförskrivaren bör uppdatera uppgiften. § Kan spärra det elektroniska receptet i väntan på att få tag på läkemedelsförskrivaren och få felet rättat. § Läkaren eller apoteket får rätta ett spärrat recept. Spärren hävs i samband med rättelsen § Patientanvisning för ett rättat recept § En patientanvisning skrivs ut för det rättade elektroniska receptet, om rättelsen görs inom 12 timmar efter förskrivningen. 38
 39. 39. Makulering av elektroniska recept § Recept makuleras i samförstånd med patienten. § Recept får makuleras av en läkare eller en sjukskötare som har rätt att förskriva läkemedlet § Apoteket får också makulera recept. § Makuleringen bekräftas med elektronisk signering. § Ifall recept som ska makuleras är spärrade eller reserverade för dosdispensering, informerar användaren det apotek som gjort anteckningen om makuleringen. § Ett elektroniskt recept som expedierats i sin helhet kan inte makuleras. Receptet kan dock förses med t.ex. anteckning om förnyelseförbud genom att det rättas. 39
 40. 40. Makulering av elektroniska recept § Ett elektroniskt recept kan makuleras av tre orsaker: § Vårdskäl § Läkemedelsförskrivaren behöver patientens muntliga samtycke § Ändring av dosstyrkan med recept kräver att det felaktiga receptet makuleras och att ett nytt görs upp med rätt styrka § Teknisk orsak § Används när receptet har gjorts upp för fel patient eller om ett felaktigt recept har gjorts upp och det inte kan rättas. § Om receptet har gjorts upp för fel patient kan det makuleras utan patientens samtycke. § Recept som makulerats av teknisk orsak syns inte på Mina Kanta-sidor § Patienten har tvingat till sig receptet § Ett recept som gjorts upp under tvång från patientens sida får makuleras utan patientens samtycke 40
 41. 41. Förnyelse av elektroniska recept
 42. 42. Reseptin uusimisesta uudistamiseen § Sähköistä lääkemääräystä uusittaessa kirjoitetaan uusi lääkemääräys vanhan reseptin pohjalta eli resepti uudistetaan § Potilas voi lähettää reseptistä sähköisen uudistamispyynnön Omakannan tai apteekin kautta terveydenhuoltoon § Sähköisten uudistamispyyntöjen vastaanotto ei ole pakollista § Jos sähköisiä uudistamispyyntöjä halutaan ottaa vastaan, tieto pitää ilmoittaa SOTE-organisaatiorekisteriin tai Itsenäisten ammattiharjoittajien -koodistoon. Ohje § Sähköisen uudistamispyynnön voi lähettää vain niitä vastaanottaviin yksiköihin 42
 43. 43. Förnyelse av elektroniska recept § Förnyelsebegäran kan framställas av § Patienten själv § En person som sköter patientens ärenden, som kan vara § Patientens vårdnadshavare eller lagliga företrädare § En person som sköter patientens ärenden med patientens skriftliga samtycke § Receptet går inte att förnya, om § Det har gått mer än 28 månader sedan det gjordes upp. HCI- och narkotikarecept 16 månader. § Receptet gäller en kur, t.ex. antibiotika § Det inte finns några anteckningar för de föregående 16 månaderna i patientens uppgifter om effekten och säkerheten i fråga om läkemedlet. § Det ursprungliga elektroniska receptet har gjorts upp någon annanstans inom hälso- och sjukvården och man har inte tillgång till patientjournalen 43
 44. 44. Mottagande av förnyelsebegäran - läkaren § På mottagning behandlar läkemedelsförskrivaren förnyelsebegäran direkt, och någon särskild förnyelsebegäran framställs inte. Läkemedelsförskrivaren får patientens muntliga samtycke till att läsa uppgifterna i Receptcentret och patienten får information om resultatet av förnyelsebegäran. § Lääkkeen määrääjä voi hyväksyä tai hylätä uudistamispyynnön § Sähköisen uudistamispyynnön mukana lääkäri saa tiedon § får läkaren läsa uppgifterna i Receptcentret § får man skicka sms till patienten § identifierat patienten när det är fråga om narkotikarecept § Lääkkeen määrääjä voi hyväksyä, hylätä tai palauttaa sähköisen uudistamispyynnön § Hylkääminen pitää aina ilmoittaa potilaalle 44
 45. 45. Behandling av förnyelsebegäran inom hälso- och sjukvården § Återsändande av förnyelsebegäran § En förnyelsebegäran kan återsändas till Receptcentret när en felaktig begäran har kommit via Mina Kanta-sidor eller från apoteket. En förnyelsebegäran som återsänts kan styras till en annan verksamhetsenhet för förnyelse. § Avslag på förnyelsebegäran § En förnyelsebegäran kan avslås, om det inte finns tillräckliga anteckningar om effekten och säkerheten i fråga om det läkemedel som begäran gäller i patientens uppgifter för de föregående 16 månaderna. § När begäran om förnyelse av ett elektroniskt recept avslås kan man inte begära att någon verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården ska förnya receptet. 45
 46. 46. Rätt att få information om situationen beträffande förnyelsebegäran § Patienten har rätt att fråga hur behandlingen framskrider (förnyad, avslag, föråldrad) genom att ringa eller besöka den verksamhetsenhet där begäran har lämnats in eller apoteket § Man kan börja fråga tidigast en vecka efter att förnyelsebegäran har framställts. § Patienten kan också följa situationen beträffande förnyelsebegäran via Mina Kanta-sidor § Frågor om förnyelsebegäran kan ställas av § patienten själv eller den som sköter patientens ärenden med patientens skriftliga samtycke (man behöver inte känna till läkemedlets exakta namn) § någon annan på patientens vägnar (den som frågar måste känna till patientens personbeteckning och läkemedlets namn) 46
 47. 47. Avhämtande av läkemedel på apoteket
 48. 48. Avhämtande av läkemedel på apoteket § Kunden kan hämta ut sina läkemedel på vilket apotek som helst § Läkemedlen kan hämtas ut av kunden själv eller någon annan person eller organisation som sköter kundens ärenden. § Kunden ska på ett tillförlitligt sätt visa att han eller hon har rätt att ta emot läkemedlet (patientanvisning, FPA-kort eller något annat tillförlitligt sätt). § Minderårig patient § Den som är under 15 år kan hämta ut läkemedel som ordinerats honom eller henne med elektroniskt recept. § Patienten kan inte ge muntligt eller skriftligt samtycke till andra åtgärder på apoteket. Vårdnadshavaren kan ge samtycke. § När kunden har fyllt 15 år kan han eller hon ge muntligt eller skriftligt samtycke även till andra åtgärder än sådana som gäller inköp av medicin. § Vårdnadshavaren har samma rättigheter till elektroniska recept när han eller hon sköter ärenden åt en minderårig som fyllt 15 år. 48
 49. 49. Avhämtande av läkemedel på apoteket § Den som är minderårig kan hämta ut läkemedel åt en annan person, om rätten att göra det visas på ett tillförlitligt sätt. § Den som är under 18 år kan inte ges skriftligt samtycke till andra åtgärder. § Om den som är under 18 är vårdnadshavare för ett barn, kan han eller hon ge muntligt eller skriftligt samtycke på barnets vägnar. § Expediering av elektroniska recept på apoteket § Farmaceuten ska försäkra sig om köparens rätt på ett tillförlitligt sätt. § I oklara situationer har apoteken rätt att låta bli att expediera ett elektroniskt recept. 49
 50. 50. Verksamhet i störnings- och undantagssituationer
 51. 51. Att göra upp recept i störningssituationer § I fortsättningen är det tillåtet att göra upp telefon-/pappersrecept endast i störnings- och undantagssituationer och då krävs en motivering § Också apoteket kan begära att få pappers- eller telefonrecept på grund av tekniska problem § Orsaken till att pappers-/telefonrecept görs upp kan vara § Teknisk störning § Brådskande läkemedelsbehandling i en undantagssituation § Annan orsak § Preparat med specialtillstånd § I en störningssituation görs narkotikarecept upp på narkotikablanketten. § Orsaken till att pappersrecept används skrivs in på narkotikablanketten eller i fältet för doseringsanvisning på den gamla receptblanketten 51
 52. 52. Recept i störningssituationer på apotek § Apoteken är fr.o.m. 1.1.2017 skyldigt att spara recept som gjorts upp på papper eller per telefon i störnings- och undantagssituationer i Receptcentret i samband med att läkemedlet expedieras. § Skyldigheten gäller recept som gjorts upp 1.1.2017 och därefter 52
 53. 53. Störningssituationer § Inom hälso- och sjukvården § Undantagssituationer beror i huvudsak antingen på att patientdatasystemet inte fungerar eller på en störning i Receptcentrets funktion eller en störning i datakommunikationerna § När enhetens patientdatasystem inte fungerar, iakttas enhetens egna regler för undantagssituationer. I undantagssituationer bör så få pappersrecept som möjligt göras upp. När undantagssituationen upphört ska alla uppgifter i pappersrecepten skrivas in i patientdatasystemet. § När undantagssituationen beror på någon faktor som hänför sig till användningen av Receptcentret gör läkaren upp recept på dator, pappersrecept eller telefonrecept. Förnyelsebegäran bör inte behandlas i en undantagssituation. § Hälso- och sjukvården anvisningar för störningar 53
 54. 54. Störningssituationer § På apoteket § Om en störning berör ett enskilt apotek, hänvisar apoteket kunden till ett annat apotek § Om kunden inte hänvisas någon annanstans utreder man på apoteket innehållet i kundens recept i Receptcentret med hjälp av bl.a. patientanvisningen, sammanställningen eller den klisterremsa som fästs på läkemedelsförpackningar som expedierats tidigare. § Om detta inte är möjligt, tar apoteket kontakt med den behandlande läkaren eller verksamhetsenheten inom hälso- och sjukvården. § Om apoteket inte får tag på läkaren eller uppgifter om patientens recept inte fås från hälso- och sjukvårdsenheten, hänvisar apoteket kunden till en läkarmottagning, t.ex. jour. § Apotekareförbundets anvisningar om störningar för apoteken 54
 55. 55. Patientens rättigheter
 56. 56. Patientens rätt att kontrollera sina uppgifter § Patienten kan kontrollera sina egna uppgifter i Receptcentret via Mina Kanta-sidor § På Mina Kanta-sidor ser patienten sina egna elektroniska recept jämte expedieringsuppgifter § Annan kontrollrätt § Patienten har rätt att kontrollera vilka uppgifter som finns sparade om honom eller henne i Receptcentret och Receptarkivet. FPA beslutar om uppgifterna kan lämnas ut till patienten. § Patienten sköter om att blanketten fylls i och lämnas till FPA § Patienten kan också lämna in en begäran om kontroll till hälso- och sjukvården eller apoteket, som är skyldiga att lämna den till FPA § Ingen avgift får tas ut av patienten för behandlingen och saken noteras inte i patientjournalen 56
 57. 57. Patientens rätt att få felaktiga uppgifter rättade 1/2 § Rätt att få uppgifter som gäller en själv rättade § När en felaktig uppgift baserar sig på läkemedelsförskrivarens anteckning, riktas kravet på rättelse till den läkemedelsförskrivare som gjort anteckningen eller till den verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården där den felaktiga anteckningen har gjorts § Läkemedelsförskrivaren gör de nödvändiga rättelseanteckningarna om det är möjligt att rätta uppgiften. I patientjournalen görs ingen separat anteckning om rättelsen. § Ett elektroniskt recept som överförts till Receptarkivet kan rättas av FPA. Verksamhetsenheten ger FPA ett skriftligt uppdrag. 57
 58. 58. Patientens rätt att få felaktiga uppgifter rättade 2/2 § Om verksamhetsenheten anser att det inte finns några förutsättningar för en rättelse, sänds kravet och verksamhetens utredning till FPA för prövning om intyg över vägran ska utfärdas. Efter att patienten fått intyget över vägran kan han eller hon föra ärendet till dataombudsmannen för behandling. § Ingen avgift får tas ut av patienten för behandlingen av kravet. § Handlingar som hänför sig till rättelsen av en felaktig anteckning sparas 12 år i verksamhetsenhetens arkiv. 58
 59. 59. Patientens rätt till logguppgifter 1/2 § Via Mina Kanta-sidor kan patienten kontrollera vilka enheter inom hälso- och sjukvården och apotek som har läst och använt patientens uppgifter i Receptcentret. § Mina Kanta-sidor visar inte namnet på en enskild läkare eller annan person som läst recepten § Ett undantag utgör namnuppgifter för självständiga yrkesutövare inom den privata hälso- och sjukvården samt läkare som förskriver läkemedel med ett webbaserat receptprogram för privat bruk § Om läkemedelsförskrivaren inte handlar i någon organisations namn utan i eget namn så visar Mina Kanta-sidor uppgifter om läkaren i utlämningslogguppgifterna om receptet. 59
 60. 60. Patientens rätt till logguppgifter 2/2 § Patienten har § Rätt att få närmare logguppgifter, dvs. vem som har läst och behandlat patientens uppgifter i Receptcentret eller Receptarkivet. § Patienten ser till att blanketten fylls i och lämnas till FPA. Patienten kan emellertid också lämna in blanketten till hälso- och sjukvården eller apoteket, som är skyldig att lämna den till FPA. Ingen avgift får tas ut av patienten för behandlingen, och saken antecknas inte i patientjournalen. § Om patienten utifrån logguppgifterna anser att någon har läst uppgifterna utan tillräckliga grunder, kan han eller hon begära att FPA ska utreda grunderna för användningen av uppgifterna. 60
 61. 61. Användningen av Receptcentret övervakas av § FPA § Regelbunden loggövervakning § Verksamhetsenheten inom hälso- och sjukvården § Regelbunden loggövervakning § Patienten § Mina Kanta-sidor 61

×