Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Muistisairaiden kotona asumisen mahdollisuudet - Rauha Heikkilä - RAI-juhlawebinaari 6.11.2020

193 views

Published on

Muistisairaiden kotona asumisen mahdollisuudet.
Rauha Heikkilä, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
RAI-juhlawebinaari III 6.11.2020.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Muistisairaiden kotona asumisen mahdollisuudet - Rauha Heikkilä - RAI-juhlawebinaari 6.11.2020

 1. 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Muistisairaiden kotona asumisen mahdollisuudet RAI 20 vuotta Suomessa juhlawebinaari Rauha Heikkilä
 2. 2. Mitä tiedetään • Muistisairaat henkilöt käyttävät useita sosiaali-ja terveydenhuollon palveluita • Alueellinen hoito- ja palveluketju • Muistisairaiden henkilöiden osuus • Säännöllisessä kotihoidossa on 21 % • Tavallisessa palveluasumisessa on 23 % 30.11.2020Rauha Heikkilä
 3. 3. Paljon apua tarvitsevien tunnistaminen - asiakassegmentointi MAPLe palvelutarveryhmittelijään pohjautuvat tarvesegmentit • Asiakas- ja palveluohjauksessa olleiden ikäihmisten palvelutarpeet ja palveluihin ohjautuminen (Vähäkangas ym. 2017) • Kotona asuvien enintään keskivaikeasti muistisairaiden henkilöiden palveluntarve ja millaisilla palveluilla tarpeisiin vastataan (Heikkilä ym. 2020) MAPLe = Method for Assigning Priority Levels 30.11.2020Rauha Heikkilä
 4. 4. Tutkimusaineisto • Aineisto muodostettiin THL:n RAI-tietovarannoista 1.7.2015−30.6.2016 • Muistisairaat henkilöt, joilla oli diagnosoitu muistisairaus ja CPS=1, 2, tai 3 30.11.2020Rauha Heikkilä
 5. 5. Tutkimusasetelma 30.11.2020Rauha Heikkilä
 6. 6. Taustatietoja, % 30.11.2020
 7. 7. Toimintakyky, % 30.11.2020
 8. 8. Millainen on muistisairaiden henkilöiden palveluprofiili? 30.11.2020Rauha Heikkilä
 9. 9. 15-luokkaiseen MAPLe palvelutarveryhmittelijään pohjautuvat tarvesegmentit 1/2 30.11.2020Rauha Heikkilä
 10. 10. 15-luokkaiseen MAPLe palvelutarveryhmittelijään pohjautuvat tarvesegmentit 2/2 30.11.2020Rauha Heikkilä
 11. 11. Säännöllisiä palveluja vasta hakevien muistisairaiden palveluprofiili, % 30.11.2020
 12. 12. Säännöllisen kotihoidon muistisairaiden asiakkaiden palveluprofiili 30.11.2020Rauha Heikkilä
 13. 13. Millaiset tilapäiset palvelut tukevat muistisairaan henkilön kotona asumista? 30.11.2020Rauha Heikkilä
 14. 14. Muistisairaan henkilön kotona asumista tukevat palvelut, % 30.11.2020
 15. 15. Mihin palveluihin muistisairas henkilö sijoittuu 7 kuukauden kuluttua palvelutarpeen arvioinnista? 30.11.2020Rauha Heikkilä
 16. 16. 7 kuukautta palvelutarpeen arvioinnista, % 30.11.2020
 17. 17. Yhteenvetoa 1/2 • Säännöllisiä palveluja vasta hakevilla oli vähäistä palvelujen käyttö • Palveluntarve oli suuri tai erittäin suuri • Läheisavulla oli vaikutusta • Mahdollisesti avioliitolla voi olla suojaava vaikutus • Lyhyet sairaalajaksot ja ympärivuorokautisen hoivan jaksot tukivat kotona asumista • Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden kotona asumista tuki kotihoito ja lyhyet ympärivuorokautisen hoivan jaksot 30.11.2020Rauha Heikkilä
 18. 18. Yhteenvetoa 2/2 • ½ vuoden tarkastelujakson lopussa • Ympärivuorokautiseen hoivaan siirtyvien osuus oli 7 % • Kuolleiden osuus oli 4 % • Tässä tutkimuksessa tunnistettiin kotona asuvien enintään keskivaikeasti muistisairaiden henkilöiden palvelujen moninaisuus ja vaihtelevuus 30.11.2020Rauha Heikkilä
 19. 19. Kiitos 30.11.2020Rauha Heikkilä

×