Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Voiko kaupunkirakenteella ja
viheralueilla edistää kestävää ja
terveellistä liikkumista?
BEGACYS-hankkeen tuloksia
Tomi Mä...
”….”
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 2
Miksi päivittäistä liikkumista tulisi lisätä?
• Joka kolmas aikuisista ei liiku
riittävästi terveytensä kannalta
maailmanl...
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 4
Tilanne on Suomessa pysynyt samankaltaisena jo pitkään!!
Borodulin ...
Mitä on kestävä ja terveellinen liikkuminen?
• Hyötyliikunta (mm. kävely ja
pyöräily) on terveellinen ja
kestävä sekä help...
Kävely ja pyöräily on kestävää ja terveellistä
liikkumista erityisesti jos…
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäk...
Miten liikkumista voi edistää tehokkaasti –
sosioekologinen lähestymistapa!
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäk...
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 8
Kaupunkirakenteen ja viheralueiden
merkitys liikkumiselle
• Kaupunk...
Built environment and Green Areas as Determinants for Cycling
and Walking among Finns and Dutch – A longitudinal study usi...
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 10
Suomalaisten laajojen väestöaineistojen
yhdistäminen paikkatietoih...
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 11
25.4.2016 BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas
8.6.2015 Kävelyä ja pyöräilyä edistävät ympäristöt / Tomi Mäki-Opas 13
Amsterdamilaisen väestöaineiston
yhdistämisen paikkatietoihin
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 14
• HE...
25.4.2016 BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas
BEGACYS hankkeen tuloksia:
Voidaanko kaupunkirakenteella ja
viheralueilla edistää kestävää ja
terveellistä liikkumista?…
2...
Mitä korkeampi viheralueiden osuus henkilön
asuinalueella on sitä todennäköisempää on
henkilö liikkuu kävellen tai pyöräil...
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 18
Jos kävely- ja
pyöräilyverkoston
osuus henkilön
asuinalueella on 3...
Jos henkilön koti
sijaitsee sijaitsee:
 julkisen liikenteen
vyöhykkeellä niin on noin
2 krt todennäköisempää
että hän käv...
Asuinalueen turvallisuus
(vähän rikollisuuden tai
huumausaineiden pelkoa,
vähän turvattomuuden
tunnetta) on yhteydessä
sii...
Väestöryhmittäisiä eroja kaupunkiympäristön
ja viheralueiden merkityksessä liikkumiselle!
• Lapsiperheillä elämäntilanne v...
Henkilöillä, joilla oli työ- tai koulumatkan
pituus alle 3 kilometria niin kävelivät tai
pyöräilivät töihin tai kouluun 4 ...
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 23
Vähäiset parkkipaikat autoilla ja työpaikan tuki
työmatkaliikkumis...
JOHTOPÄÄTÖKSET…
• Kaupunkirakenteella ja viheralueilla voi olla myönteinen
vaikutus terveelliseen ja kestävään liikkumisee...
JATKOKEHITTÄMISTARPEITA…
• Nyt oli mahdollista tutkia vain kodin lähiympäristön merkitystä
liikkumaan lähtemiselle, mutta ...
KIITOKSET!
• Suomen Akatemia
• THL
• SYKE
• AMC, Hollanti
• ISPM, Sveitsi
• Kanssakirjoittajat
• Monet muut yhteistyökumpp...
LISÄDIAT
22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 27
Leisure-time and commuting physical activity
(Health 2011)
25.4.2016 BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas
25.4.2016 BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas
Leisure-time walking and cycling
Viheralueen läheisyys (0-99m) ja asuminen
jalankulkuvyöhykkeellä tarkoittaa kuitenkin yli
5 km pitkää työmatkaa…
25.4.2016...
• Report that in their neighborhood there are
A lot of safe cycling and pedestrian crossings
No problems with traffic sa...
The role of neighborhood safety and leisure-
time / commuting physical activity, in Finland
25.4.2016
Ref: Mäki-Opas ym. 2...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Tomi Maki-Opas: Liikkumista tukevan ympäristön merkitys kävelylle ja pyöräilylle Suomessa ja Hollannissa
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Mäki-Opas Tomi: Voiko kaupunkirakenteella ja viheralueilla edistää kestävää ja terveellistä liikkumista? BEGACYS-hankkeen tuloksia

Download to read offline

Esityks Sosiaalilääketieteen yhdistyksen kevätseminaarissa "Ruoka- ja liikkumiskäyttäytyminen - kohti yksilöiden ja ympäristön hyvinvointia", Perjanta 22.4.2016, Tieteiden talo, Helsinki.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Mäki-Opas Tomi: Voiko kaupunkirakenteella ja viheralueilla edistää kestävää ja terveellistä liikkumista? BEGACYS-hankkeen tuloksia

 1. 1. Voiko kaupunkirakenteella ja viheralueilla edistää kestävää ja terveellistä liikkumista? BEGACYS-hankkeen tuloksia Tomi Mäki-Opas, Dosentti, FT Terveyden seuranta -yksikkö Sosiaalilääketieteen yhdistyksen kevätseminaari, "Ruoka- ja liikkumiskäyttäytyminen - kohti yksilön ja ympäristön hyvinvointia", 22.4.2016
 2. 2. ”….” 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 2
 3. 3. Miksi päivittäistä liikkumista tulisi lisätä? • Joka kolmas aikuisista ei liiku riittävästi terveytensä kannalta maailmanlaajuisesti • Yksi kymmenestä suomalaisista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi • 6-10% keskeisistä kansantaudeista aiheutuu vähäisestä liikkumisesta • 2.3-5.6 mrd euroa terveydenhuollon kokonaiskustannuksina on arviolta seurausta vähäisestä liikkumisesta 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 3 (WHO 2008, Mäki-Opas T 2011, Lee ym. 2012, Kolu ym 2014)
 4. 4. 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 4 Tilanne on Suomessa pysynyt samankaltaisena jo pitkään!! Borodulin et al SJMSS 2015
 5. 5. Mitä on kestävä ja terveellinen liikkuminen? • Hyötyliikunta (mm. kävely ja pyöräily) on terveellinen ja kestävä sekä helppo tapa lisätä liikuntaa – Ympäristöystävällisiä, ei aiheuta päästöjä – Helppo tapa lisätä arjen liikuntaa, kohottaa kuntoa, edistää omaa terveyttä – Periaatteessa helposti saavutettavissa kaikille – Usein kätevin tapa päästä paikasta A paikkaan B 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 5
 6. 6. Kävely ja pyöräily on kestävää ja terveellistä liikkumista erityisesti jos… 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 6 • Se on mahdollista koulutuksesta, tulotasosta ja elinympäristön mahdollisuuksista riippumatta (turvallisuus, infrastruktuuri, palvelut jne.) • Huomioi yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle tulevat hyvinvointihyödyt (elämänlaatu, työkyvyn kohentuminen, sairauspoissaolojen vähentyminen, kustannussäästöt) • Kannustaa osallisuuteen, yhteisöllisyyteen ja kiinnittymiseen yhteiskuntaan! LÄHDE: https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointipolitiikka/kehityssuuntia/sosiaalisesti-kestava-kehitys, 15.9.2016, mukaillen
 7. 7. Miten liikkumista voi edistää tehokkaasti – sosioekologinen lähestymistapa! 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 7 YKSILÖN SISÄISET Ikä, terveys, taidot, motiivit, mieltymykset, yhteiskuntaluokka SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ FYYSINEN YMPÄRISTÖ Sosiaalinen tuki Etnisyys/kult tuuriset normit MAKROTASO Aikarajoitteet (työ, perhe) Muotoilu (metsät, kadut, puistot, paikat) Yhteydet (kadut, tiet, verkostot) Läheisyys (tiheys, maankäyttö, saavutettavu us) Politiikat Säädökset Lait Kansainväli- nen Paikalli- nen VerotusKaupunki suunnitte lu Kansallin -en Elämänkulku & valikoituminen Etäisyydet Lähde: Sallis etal 2006, muokattuna
 8. 8. 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 8 Kaupunkirakenteen ja viheralueiden merkitys liikkumiselle • Kaupunkirakenteella ja viheralueilla voi olla merkitystä liikkumiselle  Läheisyys  Yhteydet  Etäisyydet  Muotoilu • Tieteellinen tutkimustieto on epäjohdonmukaista Lisätutkimusta tarvitaan ennen yhteiskuntapoliittisia tai kaupunkipoliittisia toimia! Lähteet: Bauman etal 2012; Abraham et al 2010: Fraser etal 2011; Sallis et al 2016
 9. 9. Built environment and Green Areas as Determinants for Cycling and Walking among Finns and Dutch – A longitudinal study using geographical information systems (BEGACYS) (Suomen Akatemia, 2013-2016) 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 9
 10. 10. 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 10 Suomalaisten laajojen väestöaineistojen yhdistäminen paikkatietoihin • THL, Terveys 2000 ja 2011 –tutkimukset – Edustava otos suomalaisesta aikuisväestöstä, n= 10 000, osallistumisprosentti 72,5% – Yksilötason tiedot: liikuntatottumukset, sosiaalinen ympäristö, kulttuuriin liittyvät tekijät, elinympäristö, terveys ja hyvinvoinnista sekä monia muita taustatekijöitä – www.terveys2000.fi ja www.tervey2011.info – Tarkastelu rajoitettiin viiteen suurimpaan kaupunkin ja niiden lähiympäristöihin: Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio ja Oulu • Paikkatiedot – Yhdistettiin henkilön kotitalon sijainnin perusteella – Tiedoista muodostettiin 250x250 ruudukot – Viherympäristö (Corine Landcover 2002 ja 2006, SYKE) – Kävely ja pyöräilyverkosto (Digiroad 2005, 2014, Liikennevirasto) – Kaupunkirakenne (Urban zones 2011, SYKE)
 11. 11. 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 11
 12. 12. 25.4.2016 BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas
 13. 13. 8.6.2015 Kävelyä ja pyöräilyä edistävät ympäristöt / Tomi Mäki-Opas 13
 14. 14. Amsterdamilaisen väestöaineiston yhdistämisen paikkatietoihin 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 14 • HELIUS –tutkimus on laaja kohortti-tutkimus, jossa tarkasteltiin Amsterdamin alueella asuvia hollantilaisia ja etnisen tausta omaavia asukkaita. • Tiedon keruu tapahtui vuosina 2011-2015 ja vastuussa oli the Academic Medical Center Amsterdam and the Public Health Service of Amsterdam. • Tutkimus sisälsi: – Asukkaat, jotka olivat tutkimushetkelä 18–70 vuotiaita – Kuuluivat johonkin etniseen ryhmään (African Surinamese, South-Asian Surinamese, Turkish, Moroccan, Ghanaian, and Dutch origin) – Tutkimus keskittyi kolmee kansantautiin: CVD, tartuntataudit ja mielenterveysongelmat – Tutkittavat valittiin satunnaisotannalla kuntarekisterin perusteella erikseen tratifioituna etnisen taustan perusteella
 15. 15. 25.4.2016 BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas
 16. 16. BEGACYS hankkeen tuloksia: Voidaanko kaupunkirakenteella ja viheralueilla edistää kestävää ja terveellistä liikkumista?… 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 16
 17. 17. Mitä korkeampi viheralueiden osuus henkilön asuinalueella on sitä todennäköisempää on henkilö liikkuu kävellen tai pyöräillen työmatkalla ja vapaa-ajalla! 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 17 Lähteet: Mäki-Opas T ym. 2015, BMC Public Health, under review Mäki-Opas T ym. 2016, preliminary results 23% kävellä tai pyöräillä työmatkalla 47% kävellä tai pyöräillä vapaa-ajalla
 18. 18. 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 18 Jos kävely- ja pyöräilyverkoston osuus henkilön asuinalueella on 30% tai sitä suurempi niin • 2 kertaa todennäköisemmin kävellään tai pyöräillään työmatkat • 2 kertaa todennäköisemmin kävellään ja pyöräillään myös vapaa-ajalla! LÄHTEET: Mäki-Opas T ym. 2015, BMC Public Health, under review Mäki-Opas ym. 2016, alustavia tuloksia
 19. 19. Jos henkilön koti sijaitsee sijaitsee:  julkisen liikenteen vyöhykkeellä niin on noin 2 krt todennäköisempää että hän kävelee tai pyöräilee työmatkansa kuin käyttää autoa  Kävelyvyöhykkeellä niin yli 2 krt todennäköisemmin kävellään tai pyöräillään työmatkat kuin käyttää autoa 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 19 Lähde: Mäki-Opas T ym. 2015, BMC Public Health, under review
 20. 20. Asuinalueen turvallisuus (vähän rikollisuuden tai huumausaineiden pelkoa, vähän turvattomuuden tunnetta) on yhteydessä siihen, että • Viikoittain harrastetaan ajallisesti enemmän vapaa-ajan pyöräilyä • Mutta ei ole yhteydessä vapaa-ajan kävelyyn • Heikko yhteys kävelyyn ja pyöräilyyn työmatkalla 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 20 LÄHTEET: Mäki-Opas T ym. 2016, alustavia tuloksia
 21. 21. Väestöryhmittäisiä eroja kaupunkiympäristön ja viheralueiden merkityksessä liikkumiselle! • Lapsiperheillä elämäntilanne voi vaikutta siihen, mikä rooli asuinympäristöllä on liikkumiseen työmatkalla ja vapaa-ajalla • Kävely- ja pyöräilyverkostoilla on suurempi merkitys naisten työmatkaliikkumiseen kuin miesten • Jo muutenkin fyysisesti aktiiviset hyödyntävät kävely- ja pyöräilyverkostoja liikkumiseen työmatkoilla • Asuinympäristön turvallisuudella suurempi merkitys iäkkäille, naisille, etniseen vähemmistöön kuuluville 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 21 LÄHTEET: Mäki-Opas T ym. 2015, BMC Public Health, under review Mäki-Opas T ym. 2016, alustavia tuloksia
 22. 22. Henkilöillä, joilla oli työ- tai koulumatkan pituus alle 3 kilometria niin kävelivät tai pyöräilivät töihin tai kouluun 4 krt todennäköisemmin! 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 22 Lähde: Mäki-Opas T ym. 2016, alustavia tuloksia 1 1.60 2.96 4.00 1.55 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 OR
 23. 23. 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 23 Vähäiset parkkipaikat autoilla ja työpaikan tuki työmatkaliikkumiselle olivat yhteydessä työmatkaliikkumiseen! Lähde: Mäki-Opas T ym. 2016, alustavia tuloksia 0.89 1.10 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 Hyvät parkkipaikat autoille Työmatkaliikkumisen tuki työpaikalla Kävelyn tai pyöräilyn todennäköisyys työmatkalla OR
 24. 24. JOHTOPÄÄTÖKSET… • Kaupunkirakenteella ja viheralueilla voi olla myönteinen vaikutus terveelliseen ja kestävään liikkumiseen! – Pyöräillen ja kävellen – Niin työmatkoilla kuin vapaa-ajalla • Kunhan huomioidaan väestöryhmittäiset erot mm. – Ympäristön merkityksessä – Elämäntilanne (erityisesti lapsiperheet) – Liikuntataidot (ei edistetä vain jo aktiivisten liikkumista) • On tarpeen huomioida myös saavutettavuus ja matkan loppupää – Matkan pituuden merkitys – Työpaikan olosuhteilla ja kannustamisen merkitys 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 24
 25. 25. JATKOKEHITTÄMISTARPEITA… • Nyt oli mahdollista tutkia vain kodin lähiympäristön merkitystä liikkumaan lähtemiselle, mutta tärkeää olisi myös tarkastella – Matkan loppupään merkitystä – Saavutettavuutta kävellen ja pyöräillen – Reittivalintoja (lyhin, terveellisin, miellyttävin…) – Psykososiaaliset kyvyt (mm. motivaatio, itsekontrolli, itsesäätely) • Ympäristön muokkaamisen ja muutoksen (esim. uuden baanan, kaupunkibulevardien tai länsimetron) vaikutusta ihmisten liikkumiskäyttäytymiseen • Teknologinen kehitys on jo niin pitkällä että saataisiin myös reaaliaikaista mittausta liikkumisesta ja siihen vaikuttavista valinnoista (mm. mobiiliteknologiat,ja kiihtyvyysanturit sekä GPS) 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 25
 26. 26. KIITOKSET! • Suomen Akatemia • THL • SYKE • AMC, Hollanti • ISPM, Sveitsi • Kanssakirjoittajat • Monet muut yhteistyökumppanit Lisätietoja: Tomi Mäki-Opas, 029 524 8690, tomi.maki-opas@thl.fi www.thl.fi/begacys 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 26
 27. 27. LISÄDIAT 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 27
 28. 28. Leisure-time and commuting physical activity (Health 2011) 25.4.2016 BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas
 29. 29. 25.4.2016 BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas Leisure-time walking and cycling
 30. 30. Viheralueen läheisyys (0-99m) ja asuminen jalankulkuvyöhykkeellä tarkoittaa kuitenkin yli 5 km pitkää työmatkaa… 25.4.2016 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Yli 5 km Alle 5 km Viheralueen läheisyys, alle 100m (%)* Urbaani vyöhyke, jalankulkuvyöhyke (%)* % Mäki-Opas T et al 2016, unpublished BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas
 31. 31. • Report that in their neighborhood there are A lot of safe cycling and pedestrian crossings No problems with traffic safety Clean strees More strees No ugly buildings • Compared to persons who live in car-oriented zone: And who have more than 10 km distance to work 25.4.2016 BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas Henkilöt, jotka asuivat jalankulkuvyöhykkeellä kokivat että heidän lähiympäristössä: Mäki-Opas T et al 2016, unpublished
 32. 32. The role of neighborhood safety and leisure- time / commuting physical activity, in Finland 25.4.2016 Ref: Mäki-Opas ym. 2016, Health 2011, preliminary results 0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15 1.2 Safety Crime A lot of road crossings Cycling and walking is safe Enjoyable neighborhood Unclean neighborhood A lot of trees Well maintained cycling and pedestrian… Ugly neighborhood Leisure-time physical activity Commuting physical activity BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas

Esityks Sosiaalilääketieteen yhdistyksen kevätseminaarissa "Ruoka- ja liikkumiskäyttäytyminen - kohti yksilöiden ja ympäristön hyvinvointia", Perjanta 22.4.2016, Tieteiden talo, Helsinki.

Views

Total views

1,170

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

30

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×