Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Mäki-Opas Tomi: Voiko kaupunkirakenteella ja viheralueilla edistää kestävää ja terveellistä liikkumista? BEGACYS-hankkeen tuloksia

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 32 Ad

Mäki-Opas Tomi: Voiko kaupunkirakenteella ja viheralueilla edistää kestävää ja terveellistä liikkumista? BEGACYS-hankkeen tuloksia

Download to read offline

Esityks Sosiaalilääketieteen yhdistyksen kevätseminaarissa "Ruoka- ja liikkumiskäyttäytyminen - kohti yksilöiden ja ympäristön hyvinvointia", Perjanta 22.4.2016, Tieteiden talo, Helsinki.

Esityks Sosiaalilääketieteen yhdistyksen kevätseminaarissa "Ruoka- ja liikkumiskäyttäytyminen - kohti yksilöiden ja ympäristön hyvinvointia", Perjanta 22.4.2016, Tieteiden talo, Helsinki.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Mäki-Opas Tomi: Voiko kaupunkirakenteella ja viheralueilla edistää kestävää ja terveellistä liikkumista? BEGACYS-hankkeen tuloksia (20)

More from THL (20)

Advertisement

Mäki-Opas Tomi: Voiko kaupunkirakenteella ja viheralueilla edistää kestävää ja terveellistä liikkumista? BEGACYS-hankkeen tuloksia

 1. 1. Voiko kaupunkirakenteella ja viheralueilla edistää kestävää ja terveellistä liikkumista? BEGACYS-hankkeen tuloksia Tomi Mäki-Opas, Dosentti, FT Terveyden seuranta -yksikkö Sosiaalilääketieteen yhdistyksen kevätseminaari, "Ruoka- ja liikkumiskäyttäytyminen - kohti yksilön ja ympäristön hyvinvointia", 22.4.2016
 2. 2. ”….” 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 2
 3. 3. Miksi päivittäistä liikkumista tulisi lisätä? • Joka kolmas aikuisista ei liiku riittävästi terveytensä kannalta maailmanlaajuisesti • Yksi kymmenestä suomalaisista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi • 6-10% keskeisistä kansantaudeista aiheutuu vähäisestä liikkumisesta • 2.3-5.6 mrd euroa terveydenhuollon kokonaiskustannuksina on arviolta seurausta vähäisestä liikkumisesta 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 3 (WHO 2008, Mäki-Opas T 2011, Lee ym. 2012, Kolu ym 2014)
 4. 4. 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 4 Tilanne on Suomessa pysynyt samankaltaisena jo pitkään!! Borodulin et al SJMSS 2015
 5. 5. Mitä on kestävä ja terveellinen liikkuminen? • Hyötyliikunta (mm. kävely ja pyöräily) on terveellinen ja kestävä sekä helppo tapa lisätä liikuntaa – Ympäristöystävällisiä, ei aiheuta päästöjä – Helppo tapa lisätä arjen liikuntaa, kohottaa kuntoa, edistää omaa terveyttä – Periaatteessa helposti saavutettavissa kaikille – Usein kätevin tapa päästä paikasta A paikkaan B 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 5
 6. 6. Kävely ja pyöräily on kestävää ja terveellistä liikkumista erityisesti jos… 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 6 • Se on mahdollista koulutuksesta, tulotasosta ja elinympäristön mahdollisuuksista riippumatta (turvallisuus, infrastruktuuri, palvelut jne.) • Huomioi yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle tulevat hyvinvointihyödyt (elämänlaatu, työkyvyn kohentuminen, sairauspoissaolojen vähentyminen, kustannussäästöt) • Kannustaa osallisuuteen, yhteisöllisyyteen ja kiinnittymiseen yhteiskuntaan! LÄHDE: https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointipolitiikka/kehityssuuntia/sosiaalisesti-kestava-kehitys, 15.9.2016, mukaillen
 7. 7. Miten liikkumista voi edistää tehokkaasti – sosioekologinen lähestymistapa! 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 7 YKSILÖN SISÄISET Ikä, terveys, taidot, motiivit, mieltymykset, yhteiskuntaluokka SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ FYYSINEN YMPÄRISTÖ Sosiaalinen tuki Etnisyys/kult tuuriset normit MAKROTASO Aikarajoitteet (työ, perhe) Muotoilu (metsät, kadut, puistot, paikat) Yhteydet (kadut, tiet, verkostot) Läheisyys (tiheys, maankäyttö, saavutettavu us) Politiikat Säädökset Lait Kansainväli- nen Paikalli- nen VerotusKaupunki suunnitte lu Kansallin -en Elämänkulku & valikoituminen Etäisyydet Lähde: Sallis etal 2006, muokattuna
 8. 8. 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 8 Kaupunkirakenteen ja viheralueiden merkitys liikkumiselle • Kaupunkirakenteella ja viheralueilla voi olla merkitystä liikkumiselle  Läheisyys  Yhteydet  Etäisyydet  Muotoilu • Tieteellinen tutkimustieto on epäjohdonmukaista Lisätutkimusta tarvitaan ennen yhteiskuntapoliittisia tai kaupunkipoliittisia toimia! Lähteet: Bauman etal 2012; Abraham et al 2010: Fraser etal 2011; Sallis et al 2016
 9. 9. Built environment and Green Areas as Determinants for Cycling and Walking among Finns and Dutch – A longitudinal study using geographical information systems (BEGACYS) (Suomen Akatemia, 2013-2016) 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 9
 10. 10. 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 10 Suomalaisten laajojen väestöaineistojen yhdistäminen paikkatietoihin • THL, Terveys 2000 ja 2011 –tutkimukset – Edustava otos suomalaisesta aikuisväestöstä, n= 10 000, osallistumisprosentti 72,5% – Yksilötason tiedot: liikuntatottumukset, sosiaalinen ympäristö, kulttuuriin liittyvät tekijät, elinympäristö, terveys ja hyvinvoinnista sekä monia muita taustatekijöitä – www.terveys2000.fi ja www.tervey2011.info – Tarkastelu rajoitettiin viiteen suurimpaan kaupunkin ja niiden lähiympäristöihin: Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio ja Oulu • Paikkatiedot – Yhdistettiin henkilön kotitalon sijainnin perusteella – Tiedoista muodostettiin 250x250 ruudukot – Viherympäristö (Corine Landcover 2002 ja 2006, SYKE) – Kävely ja pyöräilyverkosto (Digiroad 2005, 2014, Liikennevirasto) – Kaupunkirakenne (Urban zones 2011, SYKE)
 11. 11. 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 11
 12. 12. 25.4.2016 BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas
 13. 13. 8.6.2015 Kävelyä ja pyöräilyä edistävät ympäristöt / Tomi Mäki-Opas 13
 14. 14. Amsterdamilaisen väestöaineiston yhdistämisen paikkatietoihin 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 14 • HELIUS –tutkimus on laaja kohortti-tutkimus, jossa tarkasteltiin Amsterdamin alueella asuvia hollantilaisia ja etnisen tausta omaavia asukkaita. • Tiedon keruu tapahtui vuosina 2011-2015 ja vastuussa oli the Academic Medical Center Amsterdam and the Public Health Service of Amsterdam. • Tutkimus sisälsi: – Asukkaat, jotka olivat tutkimushetkelä 18–70 vuotiaita – Kuuluivat johonkin etniseen ryhmään (African Surinamese, South-Asian Surinamese, Turkish, Moroccan, Ghanaian, and Dutch origin) – Tutkimus keskittyi kolmee kansantautiin: CVD, tartuntataudit ja mielenterveysongelmat – Tutkittavat valittiin satunnaisotannalla kuntarekisterin perusteella erikseen tratifioituna etnisen taustan perusteella
 15. 15. 25.4.2016 BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas
 16. 16. BEGACYS hankkeen tuloksia: Voidaanko kaupunkirakenteella ja viheralueilla edistää kestävää ja terveellistä liikkumista?… 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 16
 17. 17. Mitä korkeampi viheralueiden osuus henkilön asuinalueella on sitä todennäköisempää on henkilö liikkuu kävellen tai pyöräillen työmatkalla ja vapaa-ajalla! 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 17 Lähteet: Mäki-Opas T ym. 2015, BMC Public Health, under review Mäki-Opas T ym. 2016, preliminary results 23% kävellä tai pyöräillä työmatkalla 47% kävellä tai pyöräillä vapaa-ajalla
 18. 18. 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 18 Jos kävely- ja pyöräilyverkoston osuus henkilön asuinalueella on 30% tai sitä suurempi niin • 2 kertaa todennäköisemmin kävellään tai pyöräillään työmatkat • 2 kertaa todennäköisemmin kävellään ja pyöräillään myös vapaa-ajalla! LÄHTEET: Mäki-Opas T ym. 2015, BMC Public Health, under review Mäki-Opas ym. 2016, alustavia tuloksia
 19. 19. Jos henkilön koti sijaitsee sijaitsee:  julkisen liikenteen vyöhykkeellä niin on noin 2 krt todennäköisempää että hän kävelee tai pyöräilee työmatkansa kuin käyttää autoa  Kävelyvyöhykkeellä niin yli 2 krt todennäköisemmin kävellään tai pyöräillään työmatkat kuin käyttää autoa 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 19 Lähde: Mäki-Opas T ym. 2015, BMC Public Health, under review
 20. 20. Asuinalueen turvallisuus (vähän rikollisuuden tai huumausaineiden pelkoa, vähän turvattomuuden tunnetta) on yhteydessä siihen, että • Viikoittain harrastetaan ajallisesti enemmän vapaa-ajan pyöräilyä • Mutta ei ole yhteydessä vapaa-ajan kävelyyn • Heikko yhteys kävelyyn ja pyöräilyyn työmatkalla 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 20 LÄHTEET: Mäki-Opas T ym. 2016, alustavia tuloksia
 21. 21. Väestöryhmittäisiä eroja kaupunkiympäristön ja viheralueiden merkityksessä liikkumiselle! • Lapsiperheillä elämäntilanne voi vaikutta siihen, mikä rooli asuinympäristöllä on liikkumiseen työmatkalla ja vapaa-ajalla • Kävely- ja pyöräilyverkostoilla on suurempi merkitys naisten työmatkaliikkumiseen kuin miesten • Jo muutenkin fyysisesti aktiiviset hyödyntävät kävely- ja pyöräilyverkostoja liikkumiseen työmatkoilla • Asuinympäristön turvallisuudella suurempi merkitys iäkkäille, naisille, etniseen vähemmistöön kuuluville 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 21 LÄHTEET: Mäki-Opas T ym. 2015, BMC Public Health, under review Mäki-Opas T ym. 2016, alustavia tuloksia
 22. 22. Henkilöillä, joilla oli työ- tai koulumatkan pituus alle 3 kilometria niin kävelivät tai pyöräilivät töihin tai kouluun 4 krt todennäköisemmin! 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 22 Lähde: Mäki-Opas T ym. 2016, alustavia tuloksia 1 1.60 2.96 4.00 1.55 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 OR
 23. 23. 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 23 Vähäiset parkkipaikat autoilla ja työpaikan tuki työmatkaliikkumiselle olivat yhteydessä työmatkaliikkumiseen! Lähde: Mäki-Opas T ym. 2016, alustavia tuloksia 0.89 1.10 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.15 Hyvät parkkipaikat autoille Työmatkaliikkumisen tuki työpaikalla Kävelyn tai pyöräilyn todennäköisyys työmatkalla OR
 24. 24. JOHTOPÄÄTÖKSET… • Kaupunkirakenteella ja viheralueilla voi olla myönteinen vaikutus terveelliseen ja kestävään liikkumiseen! – Pyöräillen ja kävellen – Niin työmatkoilla kuin vapaa-ajalla • Kunhan huomioidaan väestöryhmittäiset erot mm. – Ympäristön merkityksessä – Elämäntilanne (erityisesti lapsiperheet) – Liikuntataidot (ei edistetä vain jo aktiivisten liikkumista) • On tarpeen huomioida myös saavutettavuus ja matkan loppupää – Matkan pituuden merkitys – Työpaikan olosuhteilla ja kannustamisen merkitys 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 24
 25. 25. JATKOKEHITTÄMISTARPEITA… • Nyt oli mahdollista tutkia vain kodin lähiympäristön merkitystä liikkumaan lähtemiselle, mutta tärkeää olisi myös tarkastella – Matkan loppupään merkitystä – Saavutettavuutta kävellen ja pyöräillen – Reittivalintoja (lyhin, terveellisin, miellyttävin…) – Psykososiaaliset kyvyt (mm. motivaatio, itsekontrolli, itsesäätely) • Ympäristön muokkaamisen ja muutoksen (esim. uuden baanan, kaupunkibulevardien tai länsimetron) vaikutusta ihmisten liikkumiskäyttäytymiseen • Teknologinen kehitys on jo niin pitkällä että saataisiin myös reaaliaikaista mittausta liikkumisesta ja siihen vaikuttavista valinnoista (mm. mobiiliteknologiat,ja kiihtyvyysanturit sekä GPS) 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 25
 26. 26. KIITOKSET! • Suomen Akatemia • THL • SYKE • AMC, Hollanti • ISPM, Sveitsi • Kanssakirjoittajat • Monet muut yhteistyökumppanit Lisätietoja: Tomi Mäki-Opas, 029 524 8690, tomi.maki-opas@thl.fi www.thl.fi/begacys 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 26
 27. 27. LISÄDIAT 22.4.2016 BEGACYS-hankkeen tuloksia / Tomi Mäki-Opas 27
 28. 28. Leisure-time and commuting physical activity (Health 2011) 25.4.2016 BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas
 29. 29. 25.4.2016 BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas Leisure-time walking and cycling
 30. 30. Viheralueen läheisyys (0-99m) ja asuminen jalankulkuvyöhykkeellä tarkoittaa kuitenkin yli 5 km pitkää työmatkaa… 25.4.2016 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Yli 5 km Alle 5 km Viheralueen läheisyys, alle 100m (%)* Urbaani vyöhyke, jalankulkuvyöhyke (%)* % Mäki-Opas T et al 2016, unpublished BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas
 31. 31. • Report that in their neighborhood there are A lot of safe cycling and pedestrian crossings No problems with traffic safety Clean strees More strees No ugly buildings • Compared to persons who live in car-oriented zone: And who have more than 10 km distance to work 25.4.2016 BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas Henkilöt, jotka asuivat jalankulkuvyöhykkeellä kokivat että heidän lähiympäristössä: Mäki-Opas T et al 2016, unpublished
 32. 32. The role of neighborhood safety and leisure- time / commuting physical activity, in Finland 25.4.2016 Ref: Mäki-Opas ym. 2016, Health 2011, preliminary results 0.85 0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15 1.2 Safety Crime A lot of road crossings Cycling and walking is safe Enjoyable neighborhood Unclean neighborhood A lot of trees Well maintained cycling and pedestrian… Ugly neighborhood Leisure-time physical activity Commuting physical activity BEGACYS meeting materials / Tomi Mäki-Opas

×