Miten rokottaminen suojaa yksilöä

THL
THLSenior Planning officer at THL
Miten rokottaminen suojaa yksilöä
Merit Melin
Asiantuntijamikrobiologian yksikkö
12.6.2017 Merit Melin/ THL 1
Esityksen sisältö
• Mistä rokotteet koostuvat?
• Mihin immuniteetti perustuu?
• Kuinka rokottaminen tuottaa immuniteetin?
• Mitkä asiat vaikuttavat rokotevasteen muodostumiseen?
12.6.2017 Merit Melin/ THL 2
Mistä rokotteet koostuvat?
12.6.2017 Merit Melin/ THL 3
Rokote matkii taudinaiheuttajaa
• Rokote sisältää tyypillisesti
taudinaiheuttajan rakenteita.
• Immuunijärjestelmä tunnistaa
rokotteen rakenteiden olevan
elimistölle vieraita, jolloin
immuunivaste käynnistyy.
• Kun elimistö kohtaa taudinaiheuttajan
seuraavan kerran, rokotteelle
muodostunut immuniteetti voi
suojata taudilta.
12.6.2017 Merit Melin/ THL 4
Mistä rokotteet koostuvat
• Rokotteet voivat koostua
• elävästä heikennetystä
taudinaiheuttajasta
• tapetusta taudinaiheuttajasta
• taudinaiheuttajan osista
12.6.2017 Merit Melin/ THL 5
Rokotteen koostumus vaikuttaa rokotevasteeseen
• Elävää taudinaiheuttajaa sisältävä
rokote saa aikaan voimakkaan
immuunivasteen.
• Jo yksi rokoteannos elävää
heikennettyä taudinaiheuttaja voi
tuottaa pitkäaikaisen
immuniteetin.
• Taudinaiheuttajan osista koostuvat
rokotteet tuottavat heikomman
immuunivasteen.
• Tarvitaan usea rokoteannos.
• Rokotteet voivat sisältää
tehosteaineita eli adjuvantteja.
12.6.2017 Merit Melin/ THL 6
Tauti Rokotteen koostumus
tuhkarokko elävä heikennetty virus
sikotauti elävä heikennetty virus
vihurirokko elävä heikennetty virus
vesirokko elävä heikennetty virus
rotavirusripuli elävä heikennetty virus
kausi-influenssa elävä heikennetty tai tapettu virus tai
taudinaiheuttajan osia
polio tapettu virus
kohdunkaulan syöpä viruksen osia
hinkuyskä bakteerin osia
hemofilustaudit bakteerin osia
pneumokokkitaudit bakteerin osia
jäykkäkouristus myrkytön tetanustoksiini (toksoidi)
kurkkumätä myrkytön difteriatoksiini (toksoidi)
Mistä kansallisen rokotusohjelman
lasten rokotteet koostuvat
12.6.2017 Merit Melin/ THL 7
Mihin immuniteetti perustuu?
12.6.2017 Merit Melin/ THL 8
• Immuniteetti merkitsee elimistön kykyä puolustautua
taudinaiheuttajia vastaan.
• Synnynnäinen eli luonnollinen immuniteetti
• Hankittu eli opittu immuniteetti
Immuniteetti = vastustuskyky
12.6.2017 Merit Melin/ THL 9
Synnynnäinen immuniteetti
• Synnynnäisen immuunipuolustuksen solut tunnistavat
taudinaiheuttajiin liittyviä yhteisiä rakenteita, kuten bakteerien
soluseinän osia ja sokerirakenteita, jotka poikkeavat elimistön
omista rakenteista.
Syöjäsolu
- Tunnistaa ja poistaa
taudinaiheuttajan
12.6.2017 Merit Melin/ THL 10
Synnynnäinen immuniteetti
• Synnynnäinen immuniteetti voi estää taudinaiheuttajien pääsyn
elimistöön sekä niiden leviämisen elimistössä – ei aina!
• Synnynnäinen immuniteetti ei muodosta muistijälkiä, joten
jokaisella kerralla kun taudinaiheuttaja kohdataan, luonnollinen
immuniteetti toimii samalla tavalla.
12.6.2017 Merit Melin/ THL 11
Hankittu immuniteetti
• Spesifinen, tunnistaa tietyn taudinaiheuttajan.
• Kun hankittu immuunijärjestelmä kohtaa uuden vierasperäisen
rakenteen, se muodostaa kyseisen rakenteen tunnistavia
muistisoluja.
• Kun sama taudinaiheuttaja kohdataan uudelleen, muistisolut
aktivoituvat ja tuhoavat taudinaiheuttajan tehokkaasti.
12.6.2017 Merit Melin/ THL 12
Synnynnäisen ja hankitun immuniteetin
eroja
Synnynnäinen Hankittu
• ei vaadi aiempaa kontaktia
• karkea tunnistus
• nopea
• ei muistia
• ei merkittävästi voimistu
• aiempi kontakti tehostaa
• tarkka tunnistus
• hidas
• muisti
• nopeutuu seuraavan
tapaamisen yhteydessä
• voimistuu seuraavan
tapaamisen yhteydessä
12.6.2017 Merit Melin/ THL 13
• Sytokiinit ovat immuunijärjestelmän solujen erittämiä
tulehdusvälittäjäaineita, jotka säätelevät immunologisia
tapahtumia.
• Sekä synnynnäisen että hankitun immuniteetin solut tuottavat
sytokiineja.
• Immuunipuolustuksen solut viestivät toisilleen tulehdusta
edistävien ja sitä rajoittavien sytokiinien välityksellä.
• Vastaanottajasoluilla on pinnallaan reseptoreita, joiden välityksellä
viesti kulkee solun tumaan → geenien ilmentyminen aktivoituu tai
estyy.
• Sytokiinien vaikutus on yleensä paikallinen ja lyhytaikainen.
Sytokiinit
12.6.2017 Merit Melin/ THL 14
Synnynnäisen immuniteetin tulehdusreaktio
• Synnynnäisessä
immuunivasteessa valkosolut
erittävät tulehdusvälittäjäaineita
tunnistettuaan taudinaiheuttajan
ja käynnistävät tulehdusreaktion.
• Tulehdusvälittäjäaineet viestivät
taudinaiheuttajan läsnäolosta ja
ohjaavat syöjäsolut kohteeseen.
• Tulehdusvälittäjäaineet myös
ohjaavat valkosolujen kypsymistä
ja siirtymistä imukudoksiin, missä
opittu immuunivaste kehittyy.
12.6.2017 Merit Melin/ THL 15
Mihin hankittu immuniteetti perustuu?
• Hankittu immuniteetti perustuu eri tehtäviin erikoistuneisiin
valkosoluihin, jotka tunnistavat taudinaiheuttajan.
• B-imusolujen tuottamiin vasta-aineisiin
• T-imusoluihin, jotka auttavat ja ohjaavat muiden
immuunipuolustuksen solujen toimintaa
12.6.2017 Merit Melin/ THL 16
Soluvälitteinen immuniteetti
• Hankittu soluvälitteinen immuniteetti perustuu T-imusoluihin,
jotka tuottamiensa sytokiinien avulla ohjaavat muiden
immuunipuolustuksen solujen toimintaa.
• T-solut tunnistavat reseptorillaan tietyn taudinaiheuttajan ja
aktvioituvat.
• Sytotoksiset eli tappaja-T-solut (CD8+)
• Ovat tärkeitä puolustuksessa solunsisäisiltä mikrobeilta
• Auttaja-T-solut (CD4+)
• Ovat tärkeitä puolustuksessa solunulkoisilta että
solunsisäisiltä mikrobeilta
• Auttavat B-soluja tuottamaan vasta-aineita
12.6.2017 Merit Melin/ THL 17
B-solut aktivoituvat tunnistaessaan tietyn taudinaiheuttajan
• Kun B-solujen pinnalla oleva reseptori tunnistaa
taudinaiheuttajan, valkosolu aktivoituu.
• Aktivoitunut valkosolu vapauttaa pieniä määriä reseptorinsa
kaltaisia vasta-aineita.
• Osa B-soluista kypsyy plasmasoluiksi, jotka tuottavat suuria
määriä vasta-aineita.
• Osa B-soluista kypsyy muistisoluiksi, jotka tuottavat vasta-
aineita kohdatessaan taudinaiheuttajan seuraavan kerran.
Plasmasolu Muistisolu
12.6.2017 Merit Melin/ THL 18
Plasmasolut tuottavat vasta-aineita
B-muistisolu
B-solu
lyhytikäinen
plasmasolu
pitkäikäinen
plasmasolu
aktivoitunut
B-solu
12.6.2017 Merit Melin/ THL 19
• Vasta-aineet tunnistavat tietyn taudinaiheuttajan rakenteen eli
antigeenin.
• esim. viruksen tai bakteerin pinnalla esiintyvä proteiini tai
sokerirakenne
• Vasta-aineita esiintyy veressä, syljessä ja muissa eritteissä.
• Vasta-aineiden sitoutumiskykyky eli aviditeetti vaihtelee.
Sitoutuminen antigeeniin ei ole peruuttamatonta.
Vasta-aine ja antigeeni
12.6.2017 Merit Melin/ THL 20
Vasta-aineluokat
12.6.2017 Merit Melin/ THL 21
• Kaikki vasta-aineluokat esiintyvät sekä seerumissa että
eritteissä, mutta eri suhteissa.
IgG
IgA
IgM
IgE
IgD
Seerumi
IgG
IgA
IgM
IgE
IgD
Sylki, eritteet
Vasta-aineluokat
12.6.2017 Merit Melin/ THL 22
Miten vasta-aineet toimivat?
12.6.2017 Merit Melin/ THL 23
Vasta-aineet sitoutuvat bakteerin
tuottamaan myrkkyyn ja neutraloivat sen
12.6.2017 Merit Melin/ THL 24
Vasta-aineet sitoutuvat virukseen ja estävät
sen pääsyn solun sisään
12.6.2017 Merit Melin/ THL 25
Vasta-aineet sitoutuvat bakteerin pintaan ja
estävät sitä kiinnittymästä soluun
12.6.2017 Merit Melin/ THL 26
Syöjäsolut tunnistavat ja tuhoavat taudinaiheuttajan,
johon vasta-aineet ovat kiinnittyneet
12.6.2017 Merit Melin/ THL 27
Yhdessä komplementtijärjestelmän kanssa vasta-aineet
tehostavat solusyöntiä merkittävästi
12.6.2017 Merit Melin/ THL 28
Yhdessä komplementtijärjestelmän kanssa vasta-aineet
tuhoavat taudinaiheuttajan muodostamalla reikiä
mikrobin pintaan
12.6.2017 Merit Melin/ THL 29
Miten hankittu immuniteetti muodostuu?
• Luonnollinen kohtaaminen antigeenin/ mikrobin kanssa
• Sairastettu tauti tai oireeton kantajuus
• Passiivinen immunisaatio
• Äidiltä sikiölle istukan kautta siirtyvät vasta-aineet
• Vasta-aineita sisältävä immunoglobuliinivalmiste
• Aktiivinen immunisaatio
• Rokottaminen
12.6.2017 Merit Melin/ THL 30
Kuinka rokottaminen tuottaa immuniteetin?
12.6.2017 Merit Melin/ THL 31
Mitä rokottamisen seurauksena tapahtuu?
Synnynnäisen
immuniteetin solut
tunnistavat rokotteen
elimistölle vieraaksi
12.6.2017 Merit Melin/ THL 32
Mitä rokottamisen seurauksena tapahtuu?
Synnynnäisen
immuniteetin solut
tunnistavat rokotteen
elimistölle vieraaksi
[Tulehdusreaktio]
Hankittu immuniteetti
aktivoituu
•B-solut tuottavat
vasta-aineita
12.6.2017 Merit Melin/ THL 33
Mitä rokottamisen seurauksena tapahtuu?
Synnynnäisen
immuniteetin solut
tunnistavat rokotteen
elimistölle vieraaksi
[Tulehdusreaktio]
Hankittu immuniteetti
aktivoituu
•B-solut tuottavat
vasta-aineita
Tauti estyy tai
heikentyy
12.6.2017 Merit Melin/ THL 34
Ensivaste
• Kun taudinaiheuttaja/rokote kohdataan ensimmäistä kertaa
• Muodostuu sitoutumiskyvyltään heikkoja vasta-aineita
• IgM > IgG
• Vasta-ainepitoisuudet nousevat tavallisesti kahden viikon
kuluessa, mutta laskevat seuraavien viikkojen ja kuukausien
aikana lähtötasolle
12.6.2017 Merit Melin/ THL 35
Tehostevaste
• Kun taudinaiheuttaja/ rokote kohdataan toista tai useampaa kertaa
• Vasta-aineita muodostuu enemmän ja nopeammin kuin
ensimmäisellä kohtaamisella
• Vasta-aineiden laatu on parantunut
• IgM << IgG, IgA, IgE
• Vasta-ainepitoisuudet säilyvät lähtötasoa
korkeampina
12.6.2017 Merit Melin/ THL 36
Aika
Vasta-ainepito
1. rokotus
2. rokotus
Ensivaste Tehostevast
e
Immuunivastetta voidaan tehostaa
lisäannoksilla rokotetta
12.6.2017 Merit Melin/ THL 37
Ensivaste ja tehostevaste
• Ensivaste rokotteelle on hidas. Vain pieni osa soluista tunnistaa
rokotteen sisältämän taudinaiheuttajan rakenteita.
• Ensivasteessa osa soluista kypsyy muistisoluiksi, joilla on kyky
tuottaa uusi reaktio nopeasti.
• Tehostevasteessa aiemmin muodostuneet muistisolut
aktivoituvat ja vaste rokotteelle voimistuu.
• Tehostevasteessa muodostuu myös pitkäikäisiä plasmasoluja,
jotka tuottavat jatkuvasti vasta-aineita.
12.6.2017 Merit Melin/ THL 38
Miten ensivaste muodostuu?
1. Ensivasteessa rokote saa aikaan
vasta-aineiden ilmestymisen
seerumiin, mutta pitoisuudet ovat
hyvin matalia. B-solut, jotka ovat
tunnistaneet rokotteen rakenteita,
vapauttavat pieniä määriä vasta-
aineita.
2. Kun B-solut kypsyvät plasmasoluiksi,
ne tuottavat suurempia määriä
vasta-aineita. Seerumin vasta-
ainepitoisuudessa nähdään huippu
yleensä neljän viikon kuluttua
rokottamisesta.
3. Kun plasmasolut kuolevat
seuraavien viikkojen aikana, vasta-
ainepitoisuudet laskevat nopeasti
lähelle lähtötasoa.
12.6.2017 Merit Melin/ THL 39
Miten tehostevaste muodostuu?
5. Osa B-soluista kypsyy pitkäikäisiksi
muistisoluiksi. B-muistisolut eivät
tuota vasta-aineita. Tehostevaste
muodostuu, kun rokote aktivoi B-
muistisoluja.
6. Tehostevasteessa muodostuu myös
pitkäikäisiä plasmasoluja, jotka
jatkavat vasta-aineiden tuottamista.
7. Vasta-ainepitoisuudet nousevat
tehostevasteessa korkealle, ja
laskevat paljon hitaammin kuin
ensivasteessa.
12.6.2017 Merit Melin/ THL 40
Mihin rokotteiden tuottama suoja perustuu?
• Lähes kaikkien nykyisten rokotteiden tuottama suoja tautia vastaan
perustuu vasta-aineisiin.
• Seerumissa tai limakalvoilla esiintyvät vasta-aineet estävät
tartunnan tai taudinaiheuttajan leviämisen verenkiertoon.
• Sekä vasta-aineiden laatu ja toiminnallisuus että määrä ovat
tärkeitä yksilön riittävän suojan kannalta.
• Soluvälitteinen immuniteetti tuhoaa solunsisäisiä taudinaiheuttajia
ja toimii yhteistyössä vasta-ainevälitteisen immuniteetin kanssa.
• Vasta-aineita tuottavat muistisolut ovat tärkeitä pitkäaikaisen
suojan kannalta.
Lähde: Plotkin et al. Correlates of Protection Induced by Vaccination. Clin Vaccine
Immunol. 2010 Jul; 17(7): 1055–1065
12.6.2017 Merit Melin/ THL 41
Mikä on suojaava vasta-ainepitoisuus?
• Useille rokotteille on määritetty rokotuksen jälkeen seerumista
mitattavissa oleva vasta-ainepitoisuus, jonka on arvioitu kertovan
yksilön suojasta.
• Kuitenkin myös monet muut tekijät vaikuttavat siihen, millainen
vasta-ainepitoisuus tarvitaan suojaamaan taudilta.
• yksilön ikä, sukupuoli, terveydentila ja perinnölliset tekijät
• infektiopaine eli taudin yleisyys väestössä
• taudin muoto: invasiivinen vai limakalvoille rajoittuva
Lähde: Plotkin et al. Correlates of Protection Induced by Vaccination. Clin Vaccine
Immunol. 2010 Jul; 17(7): 1055–1065
12.6.2017 Merit Melin/ THL 42
Mitkä asiat vaikuttavat rokotevasteen muodostumiseen?
12.6.2017 Merit Melin/ THL 43
Mitkä asiat vaikuttavat rokotevasteeseen?
19.9.2013 Helena Käyhty 44
• Rokotetyyppi
• Elävä heikennetty
• Tapettu/inaktivoitu
• Komponenttirokote (taudinaiheuttajan osia)
• Rokotteen muut ominaisuudet
• Annos (antigeenin määrä)
• Adjuvantti (parantaa vastetta)
• Rokotusreitti
• Pistoksena (i.m., i.d. tai s.c.)
• Limakalvoille (nenään tai suun kautta)
• Rokotusaikataulu
• Riippuu rokotusiästä ja rokotetyypistä
• Yksilölliset- ja ympäristötekijät
• Ikä
• Perinnölliset tekijät
• Ravitsemus- ja terveystilanne
12.6.2017 Merit Melin/ THL 44
Rokotetyyppi vaikuttaa rokotevasteeseen
• Elävää taudinaiheuttajaa sisältävä rokote saa aikaan voimakkaan
immuunivasteen, sillä taudinaiheuttaja leviää elimistössä ja aktivoi
immuunijärjestelmän soluja useammassa paikassa
(imusolmukkeessa).
• Jo yksi rokoteannos elävää heikennettyä taudinaiheuttaja voi
tuottaa pitkäaikaisen immuniteetin.
• Rokotteet, jotka koostuvat tapetusta taudinaiheuttajasta tai
taudinaiheuttajan osista tuottavat heikomman immuunivasteen,
sillä rokote ei leviä pistoskohdasta laajemmalle elimistöön.
• Rokotevasteen tehostamiseksi rokotteisiin on lisätty tehosteaineita
eli adjuvantteja, kuten alumiinisuoloja tai veden ja öljyn emulsioita.
12.6.2017 Merit Melin/ THL 45
Rokotusreitti vaikuttaa rokotevasteeseen
• Koska elävää taudinaiheuttajaa sisältävä rokote lisääntyy elimistössä,
pistoskohdalla ei ole vaikutusta muodostuvaan immuunivasteeseen.
• Rokotteet, jotka koostuvat tapetusta taudinaiheuttajasta tai
taudinaiheuttajan osista käynnistävät immuunivasteen
pistoskohdassa, minkä vuoksi pistoskohdalla on tärkeä merkitys
immuunivasteen muodostumiselle.
12.6.2017 Merit Melin/ THL 46
Rokotusreitti vaikuttaa rokotevasteeseen
• Ihossa on paljon synnynnäisen
immuunipuolustuksen soluja (dendriittisoluja).
Siksi ihoon pistetty rokote tuottaa
immuunivasteen jo paljon pienemmällä
rokotteen antigeenimäärällä. Vasta-
ainepitoisuudet voivat kuitenkin jäädä
matalammiksi, kun rokote annetaan ihoon.
• Synnynnäisen immuunipuolustuksen
dendriittisoluja on paljon myös
lihaskudoksessa; lihaksensisäinen rokotus on
useimpien rokotteiden kohdalla suositeltava
pistosreitti.
• Rasvakudoksessa dendriittisoluja on vähän;
ihon alaiseen kudokseen pistetty rokote voi
tuottaa heikomman immuunivasteen.
12.6.2017 Merit Melin/ THL 47
Taulukko mukaillen: Shridhar et al. Vaccines 2015, 3(2), 373-389
Erilainen immuunivaste eri tyyppisille
rokotteille
Inaktivoitu
influenssarokote
Elävä heikennetty
influenssarokote
Vasta-aineet veressä
(seerumissa)
+++ +
Paikalliset vasta-aineet nenän
limakalvolla
−/+ +++
Vasta-aineita tuottavat solut
veressä
++ +
Pitkäaikainen immuniteetti
(B-muistisolut veressä)
+ +
Soluvälitteinen immuniteetti
(CD4 T solut veressä)
++ +++
12.6.2017 Merit Melin/ THL 48
Rokotusvälin merkitys
• Rokotusaikataulu ja annosten määrä riippuu sekä
rokotevalmisteesta että rokotettavan iästä (lapsille useampi
annos).
• Rokotusannosten välinen aika vaikuttaa immuniteetin
kehittymiseen rokotteelle.
• Ensimmäisen ja toisen rokotusannoksen välin tulisi olla riittävän
pitkä, jotta immuunivaste rokotteelle ehtii kehittyä.
• Ensivasteessa plasmasoluiksi kypsyneet B-solut tuottavat vasta-
aineita jo viikkojen kuluessa rokottamisesta, mutta B-solujen
kypsyminen vie aikaa useamman kuukauden.
12.6.2017 Merit Melin/ THL 49
Immuunivasteen kypsyminen vie aikaa
• Ensimmäisen ja toisen rokotuskerran välin tulisi lyhyimmillään olla
3 viikkoa.
• Kun rokotuskertojen väli on vähintään 4kk pituinen, ensimmäisen
rokoteannoksen aktivoimat B-solut ehtivät kypsyä, ja tehostevaste
on voimakkaampi [1]:
• Kypsyneet B-solut sitoutuvat voimakkaammin
taudinaiheuttajan rakenteisiin (affiniteettimaturaatio)
• B-solut, jotka tunnistavat parhaiten rokotteen sisältämiä
rakenteita, monistuvat (klonaalinen valinta). Näin elimistössä
on entistä suurempi määrä B-soluja, jotka tunnistavat
taudinaiheuttajan rakenteet toisella rokotuskerralla.
• Jos rokotuskertojen väli jää lyhyeksi, toinen annos rokotetta saa
aikaiseksi uuden ensivasteen, eikä todellista tehostevastetta pääse
muodostumaan.
12.6.2017 Merit Melin/ THL 50
Rokotusväli, esimerkkinä pneumokokkirokote
• Suomen kansallisessa rokotusohjelmassa
pneumokokkikonjugaattirokote annetaan lapsille 3, 5 ja 12kk iässä.
Aikuisille riittää yksi annos rokotetta.
• Imeväisten rokotusaikataulun on osoitettu vaikuttavan
pneumokokkikonjugaattirokotteelle muodostuvaan
immuunivasteeseen [1].
• WHO suosittelee, että imeväisten rokotussarjaan sisältyisi kaksi tai
kolme annosta pneumokokkikonjugaattirokotetta 2kk välein
annettuna (primaarisarja) sekä tehosteannos 9-15kk iässä.
• Primaarisarjan jälkeen pneumokokkirokotteelle mitattujen vasta-
ainepitoisuuksien on havaittu olevan korkeampia silloin kun
rokotusten väli on 2kk verrattuna 1kk välein annettuun
rokotesarjaan [1]. Tehosterokotteen jälkeen erot tasoittuvat.
[1] Spijkerman et al. JAMA. 2013;310(9):930-937
12.6.2017 Merit Melin/ THL 51
Muisti säilyy, vaikka vasta-aineet hiipuvat
• Rokottamalla pyritään saamaan aikaiseksi korkeat vasta-
ainepitoisuudet, jotka suojaavat taudilta useiden vuosien ajan.
• Muistisolut ovat pitkäikäisiä, ja säilyvät elimistössä jopa
vuosikymmeniä.
• Muistisolut aktivoituvat ja tuottavat vasta-aineita hyvin
nopeasti, 4-7 päivän kuluessa taudinaiheuttajan kohtaamisesta.
• Muistisolut eivät kuitenkaan suojaa sellaista taudinaiheuttajaa/
taudin muotoa vastaan, jolta suojautumiseksi vasta-aineita
tarvitaan jo tartunnan alkuvaiheessa.
• Tehosterokotteella voidaan aktivoida muistisoluja ja nostaa
hiipuneita vasta-ainepitoisuuksia.
12.6.2017 Merit Melin/ THL 52
1 of 52

Recommended

Mitä rokottamalla on saatu aikaan by
Mitä rokottamalla on saatu aikaan Mitä rokottamalla on saatu aikaan
Mitä rokottamalla on saatu aikaan THL
25.2K views42 slides
Miten rokotuskattavuus suojaa väestöä by
Miten rokotuskattavuus suojaa väestöäMiten rokotuskattavuus suojaa väestöä
Miten rokotuskattavuus suojaa väestöäTHL
7.9K views30 slides
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017 by
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017
Tuhkarokko ja mpr-rokotukset 2017THL
8.8K views32 slides
Tuhkarokon ennatysvuosi by
Tuhkarokon ennatysvuosiTuhkarokon ennatysvuosi
Tuhkarokon ennatysvuosiTHL
3.1K views16 slides
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan by
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaanMilta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaan
Milta taudeilta tyontekijoita ja potilaita suojellaanTHL
3.3K views46 slides
Rokotusosaamista sairaanhoitajille by
Rokotusosaamista sairaanhoitajilleRokotusosaamista sairaanhoitajille
Rokotusosaamista sairaanhoitajilleTHL
3.2K views48 slides

More Related Content

What's hot

Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok... by
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...THL
14.6K views14 slides
Käytännön kysymyksiä matkailijoiden rokottamisesta by
Käytännön kysymyksiä matkailijoiden rokottamisestaKäytännön kysymyksiä matkailijoiden rokottamisesta
Käytännön kysymyksiä matkailijoiden rokottamisestaTHL
2.1K views36 slides
Pieni lapsi matkailijana by
Pieni lapsi matkailijanaPieni lapsi matkailijana
Pieni lapsi matkailijanaTHL
1.3K views33 slides
Kuinka käsittelet rokotteita oikein by
Kuinka käsittelet rokotteita oikeinKuinka käsittelet rokotteita oikein
Kuinka käsittelet rokotteita oikeinTHL
6.2K views26 slides
Rokotukset ovat lapsen oikeus by
Rokotukset ovat lapsen oikeusRokotukset ovat lapsen oikeus
Rokotukset ovat lapsen oikeusTHL
1.9K views31 slides
Kaytannon ohjeita pulmatilanteisiin by
Kaytannon ohjeita pulmatilanteisiinKaytannon ohjeita pulmatilanteisiin
Kaytannon ohjeita pulmatilanteisiinTHL
3K views30 slides

What's hot(20)

Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok... by THL
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
Tärkeää tietoa rokotustekniikasta - oikean pistospaikan ja neulan valinta rok...
THL14.6K views
Käytännön kysymyksiä matkailijoiden rokottamisesta by THL
Käytännön kysymyksiä matkailijoiden rokottamisestaKäytännön kysymyksiä matkailijoiden rokottamisesta
Käytännön kysymyksiä matkailijoiden rokottamisesta
THL2.1K views
Pieni lapsi matkailijana by THL
Pieni lapsi matkailijanaPieni lapsi matkailijana
Pieni lapsi matkailijana
THL1.3K views
Kuinka käsittelet rokotteita oikein by THL
Kuinka käsittelet rokotteita oikeinKuinka käsittelet rokotteita oikein
Kuinka käsittelet rokotteita oikein
THL6.2K views
Rokotukset ovat lapsen oikeus by THL
Rokotukset ovat lapsen oikeusRokotukset ovat lapsen oikeus
Rokotukset ovat lapsen oikeus
THL1.9K views
Kaytannon ohjeita pulmatilanteisiin by THL
Kaytannon ohjeita pulmatilanteisiinKaytannon ohjeita pulmatilanteisiin
Kaytannon ohjeita pulmatilanteisiin
THL3K views
Ohjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossa by THL
Ohjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossaOhjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossa
Ohjeet jaykkakouristuksen ennaltaehkaisyyn haavanhoidossa
THL3.5K views
Miten kirjaan rokotukset oikein by THL
Miten kirjaan rokotukset oikeinMiten kirjaan rokotukset oikein
Miten kirjaan rokotukset oikein
THL3.4K views
Rokotusten haittavaikutukset by THL
Rokotusten haittavaikutuksetRokotusten haittavaikutukset
Rokotusten haittavaikutukset
THL6.9K views
Mitä rokottajan tulee osata? by THL
Mitä rokottajan tulee osata?Mitä rokottajan tulee osata?
Mitä rokottajan tulee osata?
THL1.4K views
Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissa by THL
Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissaRokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissa
Rokotusten kirjaaminen ja tilastointi - tärkeää myos erityistilanteissa
THL727 views
Jaykkakouristussuoja voimassa matkallakin by THL
Jaykkakouristussuoja voimassa matkallakinJaykkakouristussuoja voimassa matkallakin
Jaykkakouristussuoja voimassa matkallakin
THL748 views
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen by THL
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseenEväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
THL3.9K views
Rokotejääkaapin lämpötilanseuranta by THL
Rokotejääkaapin lämpötilanseurantaRokotejääkaapin lämpötilanseuranta
Rokotejääkaapin lämpötilanseuranta
THL1.9K views
Vesirokko rokotetulla by THL
Vesirokko rokotetullaVesirokko rokotetulla
Vesirokko rokotetulla
THL4.1K views
Tietoisku eri rokotteista by THL
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
THL187 views
Aikuisten jaykkakouristusrokotukset uusi suositus by THL
Aikuisten jaykkakouristusrokotukset  uusi suositusAikuisten jaykkakouristusrokotukset  uusi suositus
Aikuisten jaykkakouristusrokotukset uusi suositus
THL4.1K views
Rokotukset Ukrainasta saapuneille by THL
Rokotukset Ukrainasta saapuneilleRokotukset Ukrainasta saapuneille
Rokotukset Ukrainasta saapuneille
THL2K views

More from THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 by
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
220 views12 slides
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf by
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
64 views6 slides
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf by
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
11 views5 slides
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf by
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
13 views32 slides
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf by
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
35 views17 slides
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... by
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
24 views15 slides

More from THL(20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021 by THL
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
THL220 views
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf by THL
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
THL64 views
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf by THL
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
THL11 views
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf by THL
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
THL13 views
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf by THL
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
THL35 views
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi... by THL
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
THL24 views
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf by THL
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
THL19 views
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf by THL
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
THL28 views
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022 by THL
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
THL272 views
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto by THL
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
THL282 views
Synthetic Opioid Preparedness in Europe by THL
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
THL234 views
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021 by THL
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
THL329 views
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022 by THL
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
THL396 views
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf by THL
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
THL69 views
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer by THL
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
THL81 views
Förvaring av vacciner by THL
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
THL145 views
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon... by THL
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
THL129 views
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu by THL
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
THL150 views
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022 by THL
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
THL182 views
Rokotteiden säilyttäminen by THL
Rokotteiden säilyttäminenRokotteiden säilyttäminen
Rokotteiden säilyttäminen
THL444 views

Miten rokottaminen suojaa yksilöä

 • 1. Miten rokottaminen suojaa yksilöä Merit Melin Asiantuntijamikrobiologian yksikkö 12.6.2017 Merit Melin/ THL 1
 • 2. Esityksen sisältö • Mistä rokotteet koostuvat? • Mihin immuniteetti perustuu? • Kuinka rokottaminen tuottaa immuniteetin? • Mitkä asiat vaikuttavat rokotevasteen muodostumiseen? 12.6.2017 Merit Melin/ THL 2
 • 4. Rokote matkii taudinaiheuttajaa • Rokote sisältää tyypillisesti taudinaiheuttajan rakenteita. • Immuunijärjestelmä tunnistaa rokotteen rakenteiden olevan elimistölle vieraita, jolloin immuunivaste käynnistyy. • Kun elimistö kohtaa taudinaiheuttajan seuraavan kerran, rokotteelle muodostunut immuniteetti voi suojata taudilta. 12.6.2017 Merit Melin/ THL 4
 • 5. Mistä rokotteet koostuvat • Rokotteet voivat koostua • elävästä heikennetystä taudinaiheuttajasta • tapetusta taudinaiheuttajasta • taudinaiheuttajan osista 12.6.2017 Merit Melin/ THL 5
 • 6. Rokotteen koostumus vaikuttaa rokotevasteeseen • Elävää taudinaiheuttajaa sisältävä rokote saa aikaan voimakkaan immuunivasteen. • Jo yksi rokoteannos elävää heikennettyä taudinaiheuttaja voi tuottaa pitkäaikaisen immuniteetin. • Taudinaiheuttajan osista koostuvat rokotteet tuottavat heikomman immuunivasteen. • Tarvitaan usea rokoteannos. • Rokotteet voivat sisältää tehosteaineita eli adjuvantteja. 12.6.2017 Merit Melin/ THL 6
 • 7. Tauti Rokotteen koostumus tuhkarokko elävä heikennetty virus sikotauti elävä heikennetty virus vihurirokko elävä heikennetty virus vesirokko elävä heikennetty virus rotavirusripuli elävä heikennetty virus kausi-influenssa elävä heikennetty tai tapettu virus tai taudinaiheuttajan osia polio tapettu virus kohdunkaulan syöpä viruksen osia hinkuyskä bakteerin osia hemofilustaudit bakteerin osia pneumokokkitaudit bakteerin osia jäykkäkouristus myrkytön tetanustoksiini (toksoidi) kurkkumätä myrkytön difteriatoksiini (toksoidi) Mistä kansallisen rokotusohjelman lasten rokotteet koostuvat 12.6.2017 Merit Melin/ THL 7
 • 9. • Immuniteetti merkitsee elimistön kykyä puolustautua taudinaiheuttajia vastaan. • Synnynnäinen eli luonnollinen immuniteetti • Hankittu eli opittu immuniteetti Immuniteetti = vastustuskyky 12.6.2017 Merit Melin/ THL 9
 • 10. Synnynnäinen immuniteetti • Synnynnäisen immuunipuolustuksen solut tunnistavat taudinaiheuttajiin liittyviä yhteisiä rakenteita, kuten bakteerien soluseinän osia ja sokerirakenteita, jotka poikkeavat elimistön omista rakenteista. Syöjäsolu - Tunnistaa ja poistaa taudinaiheuttajan 12.6.2017 Merit Melin/ THL 10
 • 11. Synnynnäinen immuniteetti • Synnynnäinen immuniteetti voi estää taudinaiheuttajien pääsyn elimistöön sekä niiden leviämisen elimistössä – ei aina! • Synnynnäinen immuniteetti ei muodosta muistijälkiä, joten jokaisella kerralla kun taudinaiheuttaja kohdataan, luonnollinen immuniteetti toimii samalla tavalla. 12.6.2017 Merit Melin/ THL 11
 • 12. Hankittu immuniteetti • Spesifinen, tunnistaa tietyn taudinaiheuttajan. • Kun hankittu immuunijärjestelmä kohtaa uuden vierasperäisen rakenteen, se muodostaa kyseisen rakenteen tunnistavia muistisoluja. • Kun sama taudinaiheuttaja kohdataan uudelleen, muistisolut aktivoituvat ja tuhoavat taudinaiheuttajan tehokkaasti. 12.6.2017 Merit Melin/ THL 12
 • 13. Synnynnäisen ja hankitun immuniteetin eroja Synnynnäinen Hankittu • ei vaadi aiempaa kontaktia • karkea tunnistus • nopea • ei muistia • ei merkittävästi voimistu • aiempi kontakti tehostaa • tarkka tunnistus • hidas • muisti • nopeutuu seuraavan tapaamisen yhteydessä • voimistuu seuraavan tapaamisen yhteydessä 12.6.2017 Merit Melin/ THL 13
 • 14. • Sytokiinit ovat immuunijärjestelmän solujen erittämiä tulehdusvälittäjäaineita, jotka säätelevät immunologisia tapahtumia. • Sekä synnynnäisen että hankitun immuniteetin solut tuottavat sytokiineja. • Immuunipuolustuksen solut viestivät toisilleen tulehdusta edistävien ja sitä rajoittavien sytokiinien välityksellä. • Vastaanottajasoluilla on pinnallaan reseptoreita, joiden välityksellä viesti kulkee solun tumaan → geenien ilmentyminen aktivoituu tai estyy. • Sytokiinien vaikutus on yleensä paikallinen ja lyhytaikainen. Sytokiinit 12.6.2017 Merit Melin/ THL 14
 • 15. Synnynnäisen immuniteetin tulehdusreaktio • Synnynnäisessä immuunivasteessa valkosolut erittävät tulehdusvälittäjäaineita tunnistettuaan taudinaiheuttajan ja käynnistävät tulehdusreaktion. • Tulehdusvälittäjäaineet viestivät taudinaiheuttajan läsnäolosta ja ohjaavat syöjäsolut kohteeseen. • Tulehdusvälittäjäaineet myös ohjaavat valkosolujen kypsymistä ja siirtymistä imukudoksiin, missä opittu immuunivaste kehittyy. 12.6.2017 Merit Melin/ THL 15
 • 16. Mihin hankittu immuniteetti perustuu? • Hankittu immuniteetti perustuu eri tehtäviin erikoistuneisiin valkosoluihin, jotka tunnistavat taudinaiheuttajan. • B-imusolujen tuottamiin vasta-aineisiin • T-imusoluihin, jotka auttavat ja ohjaavat muiden immuunipuolustuksen solujen toimintaa 12.6.2017 Merit Melin/ THL 16
 • 17. Soluvälitteinen immuniteetti • Hankittu soluvälitteinen immuniteetti perustuu T-imusoluihin, jotka tuottamiensa sytokiinien avulla ohjaavat muiden immuunipuolustuksen solujen toimintaa. • T-solut tunnistavat reseptorillaan tietyn taudinaiheuttajan ja aktvioituvat. • Sytotoksiset eli tappaja-T-solut (CD8+) • Ovat tärkeitä puolustuksessa solunsisäisiltä mikrobeilta • Auttaja-T-solut (CD4+) • Ovat tärkeitä puolustuksessa solunulkoisilta että solunsisäisiltä mikrobeilta • Auttavat B-soluja tuottamaan vasta-aineita 12.6.2017 Merit Melin/ THL 17
 • 18. B-solut aktivoituvat tunnistaessaan tietyn taudinaiheuttajan • Kun B-solujen pinnalla oleva reseptori tunnistaa taudinaiheuttajan, valkosolu aktivoituu. • Aktivoitunut valkosolu vapauttaa pieniä määriä reseptorinsa kaltaisia vasta-aineita. • Osa B-soluista kypsyy plasmasoluiksi, jotka tuottavat suuria määriä vasta-aineita. • Osa B-soluista kypsyy muistisoluiksi, jotka tuottavat vasta- aineita kohdatessaan taudinaiheuttajan seuraavan kerran. Plasmasolu Muistisolu 12.6.2017 Merit Melin/ THL 18
 • 20. • Vasta-aineet tunnistavat tietyn taudinaiheuttajan rakenteen eli antigeenin. • esim. viruksen tai bakteerin pinnalla esiintyvä proteiini tai sokerirakenne • Vasta-aineita esiintyy veressä, syljessä ja muissa eritteissä. • Vasta-aineiden sitoutumiskykyky eli aviditeetti vaihtelee. Sitoutuminen antigeeniin ei ole peruuttamatonta. Vasta-aine ja antigeeni 12.6.2017 Merit Melin/ THL 20
 • 22. • Kaikki vasta-aineluokat esiintyvät sekä seerumissa että eritteissä, mutta eri suhteissa. IgG IgA IgM IgE IgD Seerumi IgG IgA IgM IgE IgD Sylki, eritteet Vasta-aineluokat 12.6.2017 Merit Melin/ THL 22
 • 24. Vasta-aineet sitoutuvat bakteerin tuottamaan myrkkyyn ja neutraloivat sen 12.6.2017 Merit Melin/ THL 24
 • 25. Vasta-aineet sitoutuvat virukseen ja estävät sen pääsyn solun sisään 12.6.2017 Merit Melin/ THL 25
 • 26. Vasta-aineet sitoutuvat bakteerin pintaan ja estävät sitä kiinnittymästä soluun 12.6.2017 Merit Melin/ THL 26
 • 27. Syöjäsolut tunnistavat ja tuhoavat taudinaiheuttajan, johon vasta-aineet ovat kiinnittyneet 12.6.2017 Merit Melin/ THL 27
 • 28. Yhdessä komplementtijärjestelmän kanssa vasta-aineet tehostavat solusyöntiä merkittävästi 12.6.2017 Merit Melin/ THL 28
 • 29. Yhdessä komplementtijärjestelmän kanssa vasta-aineet tuhoavat taudinaiheuttajan muodostamalla reikiä mikrobin pintaan 12.6.2017 Merit Melin/ THL 29
 • 30. Miten hankittu immuniteetti muodostuu? • Luonnollinen kohtaaminen antigeenin/ mikrobin kanssa • Sairastettu tauti tai oireeton kantajuus • Passiivinen immunisaatio • Äidiltä sikiölle istukan kautta siirtyvät vasta-aineet • Vasta-aineita sisältävä immunoglobuliinivalmiste • Aktiivinen immunisaatio • Rokottaminen 12.6.2017 Merit Melin/ THL 30
 • 31. Kuinka rokottaminen tuottaa immuniteetin? 12.6.2017 Merit Melin/ THL 31
 • 32. Mitä rokottamisen seurauksena tapahtuu? Synnynnäisen immuniteetin solut tunnistavat rokotteen elimistölle vieraaksi 12.6.2017 Merit Melin/ THL 32
 • 33. Mitä rokottamisen seurauksena tapahtuu? Synnynnäisen immuniteetin solut tunnistavat rokotteen elimistölle vieraaksi [Tulehdusreaktio] Hankittu immuniteetti aktivoituu •B-solut tuottavat vasta-aineita 12.6.2017 Merit Melin/ THL 33
 • 34. Mitä rokottamisen seurauksena tapahtuu? Synnynnäisen immuniteetin solut tunnistavat rokotteen elimistölle vieraaksi [Tulehdusreaktio] Hankittu immuniteetti aktivoituu •B-solut tuottavat vasta-aineita Tauti estyy tai heikentyy 12.6.2017 Merit Melin/ THL 34
 • 35. Ensivaste • Kun taudinaiheuttaja/rokote kohdataan ensimmäistä kertaa • Muodostuu sitoutumiskyvyltään heikkoja vasta-aineita • IgM > IgG • Vasta-ainepitoisuudet nousevat tavallisesti kahden viikon kuluessa, mutta laskevat seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana lähtötasolle 12.6.2017 Merit Melin/ THL 35
 • 36. Tehostevaste • Kun taudinaiheuttaja/ rokote kohdataan toista tai useampaa kertaa • Vasta-aineita muodostuu enemmän ja nopeammin kuin ensimmäisellä kohtaamisella • Vasta-aineiden laatu on parantunut • IgM << IgG, IgA, IgE • Vasta-ainepitoisuudet säilyvät lähtötasoa korkeampina 12.6.2017 Merit Melin/ THL 36
 • 37. Aika Vasta-ainepito 1. rokotus 2. rokotus Ensivaste Tehostevast e Immuunivastetta voidaan tehostaa lisäannoksilla rokotetta 12.6.2017 Merit Melin/ THL 37
 • 38. Ensivaste ja tehostevaste • Ensivaste rokotteelle on hidas. Vain pieni osa soluista tunnistaa rokotteen sisältämän taudinaiheuttajan rakenteita. • Ensivasteessa osa soluista kypsyy muistisoluiksi, joilla on kyky tuottaa uusi reaktio nopeasti. • Tehostevasteessa aiemmin muodostuneet muistisolut aktivoituvat ja vaste rokotteelle voimistuu. • Tehostevasteessa muodostuu myös pitkäikäisiä plasmasoluja, jotka tuottavat jatkuvasti vasta-aineita. 12.6.2017 Merit Melin/ THL 38
 • 39. Miten ensivaste muodostuu? 1. Ensivasteessa rokote saa aikaan vasta-aineiden ilmestymisen seerumiin, mutta pitoisuudet ovat hyvin matalia. B-solut, jotka ovat tunnistaneet rokotteen rakenteita, vapauttavat pieniä määriä vasta- aineita. 2. Kun B-solut kypsyvät plasmasoluiksi, ne tuottavat suurempia määriä vasta-aineita. Seerumin vasta- ainepitoisuudessa nähdään huippu yleensä neljän viikon kuluttua rokottamisesta. 3. Kun plasmasolut kuolevat seuraavien viikkojen aikana, vasta- ainepitoisuudet laskevat nopeasti lähelle lähtötasoa. 12.6.2017 Merit Melin/ THL 39
 • 40. Miten tehostevaste muodostuu? 5. Osa B-soluista kypsyy pitkäikäisiksi muistisoluiksi. B-muistisolut eivät tuota vasta-aineita. Tehostevaste muodostuu, kun rokote aktivoi B- muistisoluja. 6. Tehostevasteessa muodostuu myös pitkäikäisiä plasmasoluja, jotka jatkavat vasta-aineiden tuottamista. 7. Vasta-ainepitoisuudet nousevat tehostevasteessa korkealle, ja laskevat paljon hitaammin kuin ensivasteessa. 12.6.2017 Merit Melin/ THL 40
 • 41. Mihin rokotteiden tuottama suoja perustuu? • Lähes kaikkien nykyisten rokotteiden tuottama suoja tautia vastaan perustuu vasta-aineisiin. • Seerumissa tai limakalvoilla esiintyvät vasta-aineet estävät tartunnan tai taudinaiheuttajan leviämisen verenkiertoon. • Sekä vasta-aineiden laatu ja toiminnallisuus että määrä ovat tärkeitä yksilön riittävän suojan kannalta. • Soluvälitteinen immuniteetti tuhoaa solunsisäisiä taudinaiheuttajia ja toimii yhteistyössä vasta-ainevälitteisen immuniteetin kanssa. • Vasta-aineita tuottavat muistisolut ovat tärkeitä pitkäaikaisen suojan kannalta. Lähde: Plotkin et al. Correlates of Protection Induced by Vaccination. Clin Vaccine Immunol. 2010 Jul; 17(7): 1055–1065 12.6.2017 Merit Melin/ THL 41
 • 42. Mikä on suojaava vasta-ainepitoisuus? • Useille rokotteille on määritetty rokotuksen jälkeen seerumista mitattavissa oleva vasta-ainepitoisuus, jonka on arvioitu kertovan yksilön suojasta. • Kuitenkin myös monet muut tekijät vaikuttavat siihen, millainen vasta-ainepitoisuus tarvitaan suojaamaan taudilta. • yksilön ikä, sukupuoli, terveydentila ja perinnölliset tekijät • infektiopaine eli taudin yleisyys väestössä • taudin muoto: invasiivinen vai limakalvoille rajoittuva Lähde: Plotkin et al. Correlates of Protection Induced by Vaccination. Clin Vaccine Immunol. 2010 Jul; 17(7): 1055–1065 12.6.2017 Merit Melin/ THL 42
 • 43. Mitkä asiat vaikuttavat rokotevasteen muodostumiseen? 12.6.2017 Merit Melin/ THL 43
 • 44. Mitkä asiat vaikuttavat rokotevasteeseen? 19.9.2013 Helena Käyhty 44 • Rokotetyyppi • Elävä heikennetty • Tapettu/inaktivoitu • Komponenttirokote (taudinaiheuttajan osia) • Rokotteen muut ominaisuudet • Annos (antigeenin määrä) • Adjuvantti (parantaa vastetta) • Rokotusreitti • Pistoksena (i.m., i.d. tai s.c.) • Limakalvoille (nenään tai suun kautta) • Rokotusaikataulu • Riippuu rokotusiästä ja rokotetyypistä • Yksilölliset- ja ympäristötekijät • Ikä • Perinnölliset tekijät • Ravitsemus- ja terveystilanne 12.6.2017 Merit Melin/ THL 44
 • 45. Rokotetyyppi vaikuttaa rokotevasteeseen • Elävää taudinaiheuttajaa sisältävä rokote saa aikaan voimakkaan immuunivasteen, sillä taudinaiheuttaja leviää elimistössä ja aktivoi immuunijärjestelmän soluja useammassa paikassa (imusolmukkeessa). • Jo yksi rokoteannos elävää heikennettyä taudinaiheuttaja voi tuottaa pitkäaikaisen immuniteetin. • Rokotteet, jotka koostuvat tapetusta taudinaiheuttajasta tai taudinaiheuttajan osista tuottavat heikomman immuunivasteen, sillä rokote ei leviä pistoskohdasta laajemmalle elimistöön. • Rokotevasteen tehostamiseksi rokotteisiin on lisätty tehosteaineita eli adjuvantteja, kuten alumiinisuoloja tai veden ja öljyn emulsioita. 12.6.2017 Merit Melin/ THL 45
 • 46. Rokotusreitti vaikuttaa rokotevasteeseen • Koska elävää taudinaiheuttajaa sisältävä rokote lisääntyy elimistössä, pistoskohdalla ei ole vaikutusta muodostuvaan immuunivasteeseen. • Rokotteet, jotka koostuvat tapetusta taudinaiheuttajasta tai taudinaiheuttajan osista käynnistävät immuunivasteen pistoskohdassa, minkä vuoksi pistoskohdalla on tärkeä merkitys immuunivasteen muodostumiselle. 12.6.2017 Merit Melin/ THL 46
 • 47. Rokotusreitti vaikuttaa rokotevasteeseen • Ihossa on paljon synnynnäisen immuunipuolustuksen soluja (dendriittisoluja). Siksi ihoon pistetty rokote tuottaa immuunivasteen jo paljon pienemmällä rokotteen antigeenimäärällä. Vasta- ainepitoisuudet voivat kuitenkin jäädä matalammiksi, kun rokote annetaan ihoon. • Synnynnäisen immuunipuolustuksen dendriittisoluja on paljon myös lihaskudoksessa; lihaksensisäinen rokotus on useimpien rokotteiden kohdalla suositeltava pistosreitti. • Rasvakudoksessa dendriittisoluja on vähän; ihon alaiseen kudokseen pistetty rokote voi tuottaa heikomman immuunivasteen. 12.6.2017 Merit Melin/ THL 47
 • 48. Taulukko mukaillen: Shridhar et al. Vaccines 2015, 3(2), 373-389 Erilainen immuunivaste eri tyyppisille rokotteille Inaktivoitu influenssarokote Elävä heikennetty influenssarokote Vasta-aineet veressä (seerumissa) +++ + Paikalliset vasta-aineet nenän limakalvolla −/+ +++ Vasta-aineita tuottavat solut veressä ++ + Pitkäaikainen immuniteetti (B-muistisolut veressä) + + Soluvälitteinen immuniteetti (CD4 T solut veressä) ++ +++ 12.6.2017 Merit Melin/ THL 48
 • 49. Rokotusvälin merkitys • Rokotusaikataulu ja annosten määrä riippuu sekä rokotevalmisteesta että rokotettavan iästä (lapsille useampi annos). • Rokotusannosten välinen aika vaikuttaa immuniteetin kehittymiseen rokotteelle. • Ensimmäisen ja toisen rokotusannoksen välin tulisi olla riittävän pitkä, jotta immuunivaste rokotteelle ehtii kehittyä. • Ensivasteessa plasmasoluiksi kypsyneet B-solut tuottavat vasta- aineita jo viikkojen kuluessa rokottamisesta, mutta B-solujen kypsyminen vie aikaa useamman kuukauden. 12.6.2017 Merit Melin/ THL 49
 • 50. Immuunivasteen kypsyminen vie aikaa • Ensimmäisen ja toisen rokotuskerran välin tulisi lyhyimmillään olla 3 viikkoa. • Kun rokotuskertojen väli on vähintään 4kk pituinen, ensimmäisen rokoteannoksen aktivoimat B-solut ehtivät kypsyä, ja tehostevaste on voimakkaampi [1]: • Kypsyneet B-solut sitoutuvat voimakkaammin taudinaiheuttajan rakenteisiin (affiniteettimaturaatio) • B-solut, jotka tunnistavat parhaiten rokotteen sisältämiä rakenteita, monistuvat (klonaalinen valinta). Näin elimistössä on entistä suurempi määrä B-soluja, jotka tunnistavat taudinaiheuttajan rakenteet toisella rokotuskerralla. • Jos rokotuskertojen väli jää lyhyeksi, toinen annos rokotetta saa aikaiseksi uuden ensivasteen, eikä todellista tehostevastetta pääse muodostumaan. 12.6.2017 Merit Melin/ THL 50
 • 51. Rokotusväli, esimerkkinä pneumokokkirokote • Suomen kansallisessa rokotusohjelmassa pneumokokkikonjugaattirokote annetaan lapsille 3, 5 ja 12kk iässä. Aikuisille riittää yksi annos rokotetta. • Imeväisten rokotusaikataulun on osoitettu vaikuttavan pneumokokkikonjugaattirokotteelle muodostuvaan immuunivasteeseen [1]. • WHO suosittelee, että imeväisten rokotussarjaan sisältyisi kaksi tai kolme annosta pneumokokkikonjugaattirokotetta 2kk välein annettuna (primaarisarja) sekä tehosteannos 9-15kk iässä. • Primaarisarjan jälkeen pneumokokkirokotteelle mitattujen vasta- ainepitoisuuksien on havaittu olevan korkeampia silloin kun rokotusten väli on 2kk verrattuna 1kk välein annettuun rokotesarjaan [1]. Tehosterokotteen jälkeen erot tasoittuvat. [1] Spijkerman et al. JAMA. 2013;310(9):930-937 12.6.2017 Merit Melin/ THL 51
 • 52. Muisti säilyy, vaikka vasta-aineet hiipuvat • Rokottamalla pyritään saamaan aikaiseksi korkeat vasta- ainepitoisuudet, jotka suojaavat taudilta useiden vuosien ajan. • Muistisolut ovat pitkäikäisiä, ja säilyvät elimistössä jopa vuosikymmeniä. • Muistisolut aktivoituvat ja tuottavat vasta-aineita hyvin nopeasti, 4-7 päivän kuluessa taudinaiheuttajan kohtaamisesta. • Muistisolut eivät kuitenkaan suojaa sellaista taudinaiheuttajaa/ taudin muotoa vastaan, jolta suojautumiseksi vasta-aineita tarvitaan jo tartunnan alkuvaiheessa. • Tehosterokotteella voidaan aktivoida muistisoluja ja nostaa hiipuneita vasta-ainepitoisuuksia. 12.6.2017 Merit Melin/ THL 52