Successfully reported this slideshow.

Miten digitalisaatio muuttaa sote-työtä?

2

Share

Loading in …3
×
1 of 11
1 of 11

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Miten digitalisaatio muuttaa sote-työtä?

 1. 1. Työn murroksen mestarikurssi Työ tulevaisuudessa 13.3.2018 klo 9–11 Nuoret uuden työn kynnyksellä 20.3.2018 klo 9–11 Työ opettaa 27.3.2018 klo 9–11 Työ, hyvinvointi ja yhteiskunta 10.4.2018 klo 9–11
 2. 2. Miten digitalisaatio muuttaa sote-työtä? Tarja Heponiemi, Hannele Hyppönen, Tuulikki Vehko • Digitalisaation eteneminen sote- sektorilla • Ammattilaisten kokemuksia digitalisaatiosta • Digiosaaminen, -koulutus ja muuttuvat osaamistarpeet STePS
 3. 3. Paperin käyttö terveydenhuollon tiedonvaihdossa vielä yllättävän yleistä, vaikka vähentynytkin selvästi Table 3 Use of mainly/ more paper than e-means for HIE by working sector in 2010–2014 in parallel with 2017 Year 2010 2014 χ2 p Year 2017 χ2 p Means of HIE % 201 <.000 Means of HIE % Mainly e-means 37 47 More e-means 82 Mainly Paper 64 47 More paper 18 Total N 3644 3375 Total N 3800 Mainly paper/ working sector % 39.9 <.000 More paper / working sector % 207.5 <.000 Hospital 68 47 Hospital 19 Health centre 39 20 Health centre 5 Private 89 87 Private 26 Other 68 55 Other 31 Total N 2259 1574 Total N 685 Hyppönen, H., Lumme, S., Reponen,J., Vänskä, j., Kaipio, J., Heponiemi, T. & Lääveri,T. Health Information Exchange in Finland: Usage of different access types and predictors of paper use. Käsikirjoitus lähetetty arvioitavaksi International Journal of Medical Informatics Tarja Heponiemi @TarjaHeponiemi
 4. 4. Tietojärjestelmien luotettavuus, helppokäyttöisyys ja työssä tarvittavien tietojen saatavuus eivät ole kehittyneet seitsemässä vuodessa Hyppönen, H., Vänskä, J., Reponen,J., Kuusisto-Niemi, S. & Heponiemi, T.(Painossa) Ammattilainen – tukevatko potilastietojärjestelmät työtä ja toimintaprosesseja? Tutkimuksesta tiiviisti Tarja Heponiemi @TarjaHeponiemi
 5. 5. Tietojärjestelmästressi kasvanut lääkäreillä 2006 ja 2015 välillä, sairaaloissa saatu pysäytettyä vuosien 2010 ja 2015 välillä Tarja Heponiemi, Hannele Hyppönen, Tuulikki Vehko, Sari Kujala, Anna-Mari Aalto, Jukka Vänskä, Marko Elovainio. (2017) Finnish physicians’ stress related to information systems keeps increasing: A longitudinal three wave survey study. BMC Medical informatics and Decision Making 17:147 Tarja Heponiemi @TarjaHeponiemi
 6. 6. Fokusryhmähaastattelujen pohjalta teemoiksi kootut asiat, jotka kuormittavat työntekijöitä tietojärjestelmien käytössä potilastyössä 6 Tekniset ongelmat Helppokäyttöisyys/ potilasturvallisuus Organisaatioiden välinen yhteistyö Sisäinen yhteistyö Palautteen antaminen tietojärjestelmistä Osaaminen – osaamisvajeet – koulutus Työhyvin- voinnin lähi- vaikuttaminen Yhteistyö Tuulikki Vehko, Hannele Hyppönen, Miia Ryhänen, Johanna Tuukkanen, Eeva Ketola, Tarja Heponiemi. (Painossa) Tietojärjestelmät ja työhyvinvointi – terveydenhuollon ammattilaisten kokemuksia Finnish Journal of eHealth and eWelfare Tarja Heponiemi @TarjaHeponiemi
 7. 7. Kujala, S., Rajalahti, E. & Heponiemi, T. (In press) Health Professionals’ Expanding eHealth Competences for Supporting Patients’ Self-Management. Studies in Health Technology and Informatics. Tarja Heponiemi @TarjaHeponiemi Ammattilaisilla eniten kehitettävää omien työprosessien uudelleen suunnittelussa ja käyttöönoton edistämisessä Esimiehillä eniten kehitettävää käyttöönoton suunnittelussa ja sähköisten palvelujen viestimisessä asiakkaille
 8. 8. Kolmasosa hoitajista koki ettei ollut saanut tarpeeksi IT-välitteisten työprosessien koulutusta. Tällaista koulutusta saaneilla parempi IT-osaaminen Kinnunen Ulla-Mari, Heponiemi Tarja, Ahonen Outi, Rajalahti Elina, Korhonen Teija, & Hyppönen Hannele. Factors Related to Health Informatics Competencies for Nurses - Results of a National HIS Survey. Lähetetty arvioitavaksi Computers, informatics and Nursing -lehteen Tarja Heponiemi @TarjaHeponiemi
 9. 9. Tulevaisuuden osaamistarpeita • Motivointi. Lääkärien ja sairaanhoitajien tulee kyetä motivoimaan ja ohjaamaan kansalaisia, jotta nämä pystyvät ottamaan vastuuta hoidostaan ja hyötymään uusista sovelluksista. • Yhteistyö. Työ muuttuu kokoajan ja tekniikkaa tulee lisää. Ammattilaisten asema asiantuntijoina muuttuu enemmänkin yhteistyökumppanuudeksi. • Havainnointi. Ammattilaisten tulee kyetä arvioimaan, mitkä potilaat hyötyvät tai ylipäätänsä pystyvät käyttämään uusia tekniikoita. • Tulkintataito. Ammattilaiset tarvitsevat mm. keinoälyn ja sovellusten tuottaman tiedon tulkintataitoja. Tarja Heponiemi, Hannele Hyppönen, Sari Kujala, Outi Ahola, Elina Rajala, Philiph Scott: Competence for IT-induced change in health care work practices, workshop, Medical Informatics, MIE Congress 24.26.4.2017 Manchester Tarja Heponiemi @TarjaHeponiemi
 10. 10. Johtopäätökset/Ratkaisuehdotukset • Asiakkaan uusi rooli haastaa ammattilaiset, ratkaisuna koulutus ja työn uudelleen järjestely? • Käytettävyys stressitekijänä; organisaatioiden pitäisi tilaajana osata vaatia parempaa käytettävyyttä • Ohjelmien yhteentoimivuus ratkaiseva tekijä tiedonkululle ja toimijoiden väliselle yhteistyölle; Kanta ja e-resepti näyttävät lupaavilta – seurantaa/tutkimusta pitää jatkaa • Organisaatioiden johdon tulisi huolehtia että erityisesti vanhempien ammattilaisten tiedonhallinnan työpaikkakoulutukseen panostettaisiin
 11. 11. • Twitter: @stncope • @TarjaHeponiemi • Etunimi.sukunimi@thl.fi • http://www.slideshare.net/tag/cope -hanke • http://videonet.fi/web/thl/2016106/ • www.stncope.fi 13.3.2018 Kiitos

×