SlideShare a Scribd company logo

Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?

THL
THL

Arja Peiponen, RAI-seminaari, 6.4.2017

1 of 35
Download to read offline
Mitä Sote lupaa
iäkkäiden palvelulle?
Arja Peiponen VTL, THM, eMBA
Vs. osastopäällikkö
Sairaala, kuntoutus ja hoivapalvelut
Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto
Mitä SOTE lupaa ikäihmisille
• Lähtökohta SOTE –uudistukselle = sosiaali- ja
terveyspalvelujen integraatio = hyvä asia (mutta onko tämä
uhattuna valinnanvapauslakiluonnoksen takia?)
• Valinnan vapaus, palvelusetelit, henkilökohtainen budjetti,
keskitetty palveluohjaus, neuvonta ja arviointi = hyviä asioita
• Painotus aikaisempaa paremmassa tiedonsaannissa (KAAPO)
• Uhat
– Valinnanvapauslakiluonnoksen keskeiset ongelmat
– Sote –keskukset (pirstooko palvelukokonaisuudet?)
– Kustannukset, rahanjako
– Innovatiivisuus? (onko lähtökohtana vanhanaikaiset ratkaisut?)
Valinnanvapauslakiluonnoksen ongelmat
• Monituottajamalli aiheuttaa haasteen eri palveluiden
yhteensovittamiselle. Haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille
järjestelmä saattaa osoittautua monimutkaisemmaksi, ja
edellyttää siksi huomattavasti nykyistä vahvempaa palveluneuvontaa
ja -ohjausta.
• Olennaista on, että asiakkaan tarpeita voidaan arvioida
kokonaisuutena ja eri palveluja ja eri ammattilaisten
osaamista voidaan joustavasti yhdistää. Tämä edellyttää sekä
hoito- ja palvelukokonaisuuksien että tiedon integraatiota
• Lakiluonnoksen perusteella sote-keskus voisi suppeimmillaan olla
hyvinkin pieni, jopa virtuaalinen toimija, joka voisi hankkia
käytännössä kaikki palvelut muilta tuottajilta. Lakiesityksestä ei käy
ilmi, kuinka paljon sote-keskuksella itsellään täytyy vähintään olla
omaa palvelutuotantoa.
Valinnanvapauslakiluonnoksen ongelmat
• Asiakkaat tarvitsevat monipuolista ja luotettavaa tietoa valintojensa
tueksi. Luotettavan tiedon puuttuessa valintaa ohjaavat
pääosin mielikuvat ja markkinointi. (Palveluvaaka, RAI
vertailutiedot ym. tärkeitä)
• Valinnanvapaus kohdistuu asiakassetelitoiminnassa vain
yhtiömuotoisiin palveluntuottajiin. Jos maakunnan liikelaitos ei
perusta asiakassetelivalinnan piiriin kuuluvia palveluita tuottavaa
yhtiöitä, ei asiakas voi saada asiakassetelipalveluita julkiselta
tuottajalta, sillä 23 §:n mukaan asiakassetelillä ei voi saada
palveluja maakunnan liikelaitokselta.
• Palvelujen järjestäjän ja tuottajan sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattihenkilöillä on velvollisuus ohjaukseen ja neuvontaan. On
erittäin epätodennäköistä, että maallikolla olisi ammattilaista
paremmat valmiudet saada asiakas ymmärtämään palvelujen
valitsemiseen liittyvät seikat.
Valinnanvapauslakiluonnoksen ongelmat
• Kuinka varmistetaan, että maakunnan yhtiö kykenee toimimaan
markkinoilla, jos se joutuu esimerkiksi ylläpitämään muita toimijoita
laajempaa palveluvalikoimaa?
• Jos maakunnan liikelaitoksen suoran valinnan palvelut yhtiöitetään
myöhemmin (pisimmillään kaksi vuotta sen jälkeen) kuin suora
valinta on tehty mahdolliseksi, on markkina jo muodostunut. Näin
ollen markkinoilla jo olemassa olevat yhtiöt saisivat merkittävän
kilpailuedun. Tämä heikentäisi merkittävästi maakunnan yhtiöiden
asemaa kilpailussa.
• Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala sekä Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiiri ovat maan suurimmat sosiaali- ja
terveydenhuollon toimijat. On ilmeistä, että kaikki tuotannon
ohjaukseen ja tuotannon muutoksiin liittyvät haasteet ovat
moninkertaisia pääkaupunkiseudulla muuhun maahan
verrattuna.
Valinnanvapauslakiluonnoksen ongelmat
• Vanhuspalveluihin on sisällytettävä myös sosiaalihuoltoa ja
muuta sosiaaliturvaa koskeva ohjaus sosiaalisten ja
terveydellisten ongelmien tunnistamisen lisäksi. Laki on
rakenteeltaan varsin monimutkainen, ja nykyisellään se on
suunnattu sote-lukutaitoisille, hyvin toimeen tuleville ja hyvin
koulutetuille ihmisille, joilla suuria palvelujen tarpeita ei useinkaan
ole.
• Tärkein potilaan, asiakkaan ja perheen kärsimystä helpottava
ja samalla kustannuksia alentava tekijä on osapuolten kiinteä,
saumaton ja ajantasainen yhteistyö sekä kaikkien toimintojen
ja toimijoiden integraatio ja työnjako. Kun toimintoja on voitu
integroida perusterveydenhuollon ja kuntoutuksen kanssa,
lähemmäksi ihmisen omaa toimintaympäristöä, potilas keskiössä, on
parannettu potilastyytyväisyyttä, hoidon laatua, ja laskettu
yhteiskunnan kustannuksia. Nyt lausunnolla olevassa
lakiluonnoksessa ei löydy edellytyksiä tällaiseen toimintaan.

Recommended

Miten palvelujen hankinnassa varmistutaan palvelujen laadusta ja vaikuttavuud...
Miten palvelujen hankinnassa varmistutaan palvelujen laadusta ja vaikuttavuud...Miten palvelujen hankinnassa varmistutaan palvelujen laadusta ja vaikuttavuud...
Miten palvelujen hankinnassa varmistutaan palvelujen laadusta ja vaikuttavuud...THL
 
Kotihoidon, tavallisen palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon toiminta...
Kotihoidon, tavallisen palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon toiminta...Kotihoidon, tavallisen palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon toiminta...
Kotihoidon, tavallisen palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon toiminta...THL
 
Yleiskatsaus SOSKU-hankkeeseen
Yleiskatsaus SOSKU-hankkeeseenYleiskatsaus SOSKU-hankkeeseen
Yleiskatsaus SOSKU-hankkeeseenTHL
 
Asiakkaan aani palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluiden toteutuksessa
Asiakkaan aani palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluiden toteutuksessaAsiakkaan aani palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluiden toteutuksessa
Asiakkaan aani palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluiden toteutuksessaTHL
 
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?THL
 
Integraatiolla parempia palveluita?
Integraatiolla parempia palveluita?Integraatiolla parempia palveluita?
Integraatiolla parempia palveluita?THL
 
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?
Mita tehda paljon apua tarvitseville vanhuksille?THL
 
Ratkaisukeskeinen asiakasohjaus ja uudet innovaatiot
Ratkaisukeskeinen asiakasohjaus ja uudet innovaatiotRatkaisukeskeinen asiakasohjaus ja uudet innovaatiot
Ratkaisukeskeinen asiakasohjaus ja uudet innovaatiotTHL
 

More Related Content

What's hot

Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen...
Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen...Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen...
Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen...THL
 
Vanhuspalvelujen tila 2016
Vanhuspalvelujen tila 2016Vanhuspalvelujen tila 2016
Vanhuspalvelujen tila 2016THL
 
Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi – MAPLe 15
Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi – MAPLe 15Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi – MAPLe 15
Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi – MAPLe 15THL
 
Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen ...
Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen ...Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen ...
Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen ...THL
 
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueellaHaasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueellaTHL
 
Palvelukohdennuksen työkalut: asiakassegmentointi vai kriteerit?
Palvelukohdennuksen työkalut: asiakassegmentointi vai kriteerit?Palvelukohdennuksen työkalut: asiakassegmentointi vai kriteerit?
Palvelukohdennuksen työkalut: asiakassegmentointi vai kriteerit?THL
 
Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi
Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi
Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi THL
 
Asiakasryhmittelyt ja tavoiteltavat palvelujakaumat
Asiakasryhmittelyt ja tavoiteltavat palvelujakaumatAsiakasryhmittelyt ja tavoiteltavat palvelujakaumat
Asiakasryhmittelyt ja tavoiteltavat palvelujakaumatTHL
 
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 7 1.4b suun terveydenhuollon...
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 7 1.4b suun terveydenhuollon...Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 7 1.4b suun terveydenhuollon...
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 7 1.4b suun terveydenhuollon...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Laatusuositus hyvin ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2...
Laatusuositus hyvin ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2...Laatusuositus hyvin ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2...
Laatusuositus hyvin ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2...THL
 
Ikäihmisten palvelutarpeen selvittäminen RAI:ta hyödyntäen asiakasohjaus Siir...
Ikäihmisten palvelutarpeen selvittäminen RAI:ta hyödyntäen asiakasohjaus Siir...Ikäihmisten palvelutarpeen selvittäminen RAI:ta hyödyntäen asiakasohjaus Siir...
Ikäihmisten palvelutarpeen selvittäminen RAI:ta hyödyntäen asiakasohjaus Siir...THL
 
Lotta Hämeen-Anttila; Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen
Lotta Hämeen-Anttila; Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminenLotta Hämeen-Anttila; Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen
Lotta Hämeen-Anttila; Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminenTHL
 
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...THL
 
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...THL
 
Palvelujen koordinointi ja seuranta keskitetyllä toimintamallilla
Palvelujen koordinointi ja seuranta keskitetyllä toimintamallillaPalvelujen koordinointi ja seuranta keskitetyllä toimintamallilla
Palvelujen koordinointi ja seuranta keskitetyllä toimintamallillaTHL
 
Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen...
Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen...Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen...
Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen...THL
 
Sote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinot
Sote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinotSote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinot
Sote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinotTHL
 
NEUVONTA – PALVELUOHJAUS – KOORDINOINTI & SEURANTA Keskitetty alueellinen asi...
NEUVONTA – PALVELUOHJAUS – KOORDINOINTI & SEURANTAKeskitetty alueellinen asi...NEUVONTA – PALVELUOHJAUS – KOORDINOINTI & SEURANTAKeskitetty alueellinen asi...
NEUVONTA – PALVELUOHJAUS – KOORDINOINTI & SEURANTA Keskitetty alueellinen asi...THL
 
Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?
Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?
Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Asiakkaan hyvä elämänlaatu ja toimiva arki – asiakkaan voimavarat käyttöön ho...
Asiakkaan hyvä elämänlaatu ja toimiva arki – asiakkaan voimavarat käyttöön ho...Asiakkaan hyvä elämänlaatu ja toimiva arki – asiakkaan voimavarat käyttöön ho...
Asiakkaan hyvä elämänlaatu ja toimiva arki – asiakkaan voimavarat käyttöön ho...THL
 

What's hot (20)

Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen...
Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen...Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen...
Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen...
 
Vanhuspalvelujen tila 2016
Vanhuspalvelujen tila 2016Vanhuspalvelujen tila 2016
Vanhuspalvelujen tila 2016
 
Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi – MAPLe 15
Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi – MAPLe 15Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi – MAPLe 15
Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi – MAPLe 15
 
Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen ...
Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen ...Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen ...
Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen ...
 
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueellaHaasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
 
Palvelukohdennuksen työkalut: asiakassegmentointi vai kriteerit?
Palvelukohdennuksen työkalut: asiakassegmentointi vai kriteerit?Palvelukohdennuksen työkalut: asiakassegmentointi vai kriteerit?
Palvelukohdennuksen työkalut: asiakassegmentointi vai kriteerit?
 
Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi
Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi
Kertaluontoinen palvelutarpeen arviointi
 
Asiakasryhmittelyt ja tavoiteltavat palvelujakaumat
Asiakasryhmittelyt ja tavoiteltavat palvelujakaumatAsiakasryhmittelyt ja tavoiteltavat palvelujakaumat
Asiakasryhmittelyt ja tavoiteltavat palvelujakaumat
 
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 7 1.4b suun terveydenhuollon...
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 7 1.4b suun terveydenhuollon...Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 7 1.4b suun terveydenhuollon...
Palvelut asiakaslähtöisiksi sidosryhmätilaisuus, 7 1.4b suun terveydenhuollon...
 
Laatusuositus hyvin ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2...
Laatusuositus hyvin ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2...Laatusuositus hyvin ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2...
Laatusuositus hyvin ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2...
 
Ikäihmisten palvelutarpeen selvittäminen RAI:ta hyödyntäen asiakasohjaus Siir...
Ikäihmisten palvelutarpeen selvittäminen RAI:ta hyödyntäen asiakasohjaus Siir...Ikäihmisten palvelutarpeen selvittäminen RAI:ta hyödyntäen asiakasohjaus Siir...
Ikäihmisten palvelutarpeen selvittäminen RAI:ta hyödyntäen asiakasohjaus Siir...
 
Lotta Hämeen-Anttila; Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen
Lotta Hämeen-Anttila; Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminenLotta Hämeen-Anttila; Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen
Lotta Hämeen-Anttila; Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen
 
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
 
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...
 
Palvelujen koordinointi ja seuranta keskitetyllä toimintamallilla
Palvelujen koordinointi ja seuranta keskitetyllä toimintamallillaPalvelujen koordinointi ja seuranta keskitetyllä toimintamallilla
Palvelujen koordinointi ja seuranta keskitetyllä toimintamallilla
 
Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen...
Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen...Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen...
Iäkkäiden kotihoidon kehittäminen ja kaikenikäisten omaishoidon vahvistaminen...
 
Sote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinot
Sote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinotSote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinot
Sote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinot
 
NEUVONTA – PALVELUOHJAUS – KOORDINOINTI & SEURANTA Keskitetty alueellinen asi...
NEUVONTA – PALVELUOHJAUS – KOORDINOINTI & SEURANTAKeskitetty alueellinen asi...NEUVONTA – PALVELUOHJAUS – KOORDINOINTI & SEURANTAKeskitetty alueellinen asi...
NEUVONTA – PALVELUOHJAUS – KOORDINOINTI & SEURANTA Keskitetty alueellinen asi...
 
Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?
Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?
Hyvinvointia ja säästöjä: miten vähemmällä saadaan enemmän?
 
Asiakkaan hyvä elämänlaatu ja toimiva arki – asiakkaan voimavarat käyttöön ho...
Asiakkaan hyvä elämänlaatu ja toimiva arki – asiakkaan voimavarat käyttöön ho...Asiakkaan hyvä elämänlaatu ja toimiva arki – asiakkaan voimavarat käyttöön ho...
Asiakkaan hyvä elämänlaatu ja toimiva arki – asiakkaan voimavarat käyttöön ho...
 

Similar to Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollossa – esi...
Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollossa – esi...Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollossa – esi...
Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollossa – esi...Karri Vainio
 
Antti Kivelä Sitra 190315
Antti Kivelä Sitra 190315Antti Kivelä Sitra 190315
Antti Kivelä Sitra 190315Hoiva&Terveys
 
Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas...
Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas...Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas...
Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Sote-uudistuksen uusia linjauksia, kysymyksiä ja vastauksia l SuPer-liitto
Sote-uudistuksen uusia linjauksia, kysymyksiä ja vastauksia l SuPer-liittoSote-uudistuksen uusia linjauksia, kysymyksiä ja vastauksia l SuPer-liitto
Sote-uudistuksen uusia linjauksia, kysymyksiä ja vastauksia l SuPer-liittoSuomen lähi- ja perushoitajaliitto
 
Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....
Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....
Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....Palveluseteli-hanke
 
Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...
Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...
Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...Innolink Research
 
Taltioniekosysteeminkokous14122010
Taltioniekosysteeminkokous14122010Taltioniekosysteeminkokous14122010
Taltioniekosysteeminkokous14122010Taltioni
 
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaistaMitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaistaTHL
 
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Valinnanvapaus tulee – mitä ja kenelle?
Valinnanvapaus tulee – mitä ja kenelle?Valinnanvapaus tulee – mitä ja kenelle?
Valinnanvapaus tulee – mitä ja kenelle?THL
 
Vaikuttavuustieto sosiaalihuollon palveluprosesseissa - kohti integroitua asi...
Vaikuttavuustieto sosiaalihuollon palveluprosesseissa - kohti integroitua asi...Vaikuttavuustieto sosiaalihuollon palveluprosesseissa - kohti integroitua asi...
Vaikuttavuustieto sosiaalihuollon palveluprosesseissa - kohti integroitua asi...THL
 

Similar to Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle? (20)

Tyopaja tuottajatiedot
Tyopaja tuottajatiedotTyopaja tuottajatiedot
Tyopaja tuottajatiedot
 
SOSTE ja sote
SOSTE ja soteSOSTE ja sote
SOSTE ja sote
 
Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollossa – esi...
Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollossa – esi...Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollossa – esi...
Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollossa – esi...
 
Antti Kivelä Sitra 190315
Antti Kivelä Sitra 190315Antti Kivelä Sitra 190315
Antti Kivelä Sitra 190315
 
Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas...
Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas...Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas...
Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas...
 
Sote-uudistuksen uusia linjauksia, kysymyksiä ja vastauksia l SuPer-liitto
Sote-uudistuksen uusia linjauksia, kysymyksiä ja vastauksia l SuPer-liittoSote-uudistuksen uusia linjauksia, kysymyksiä ja vastauksia l SuPer-liitto
Sote-uudistuksen uusia linjauksia, kysymyksiä ja vastauksia l SuPer-liitto
 
Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....
Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....
Terveyspalvelusetelin mahdollisuudet ja haasteet, Lääkäripalveluyritykset ry....
 
Pöysti strateginen sotenkaynti
Pöysti strateginen sotenkayntiPöysti strateginen sotenkaynti
Pöysti strateginen sotenkaynti
 
Iäkkäiden palvelukokonaisuus Satu Karppanen 310315
Iäkkäiden palvelukokonaisuus Satu Karppanen 310315Iäkkäiden palvelukokonaisuus Satu Karppanen 310315
Iäkkäiden palvelukokonaisuus Satu Karppanen 310315
 
Integraatio ja peruspalvelujen vahvistaminen Miia Palo
Integraatio ja peruspalvelujen vahvistaminen Miia PaloIntegraatio ja peruspalvelujen vahvistaminen Miia Palo
Integraatio ja peruspalvelujen vahvistaminen Miia Palo
 
STM:n ajankohtaisia asioita, Hanna Nyfors
STM:n ajankohtaisia asioita, Hanna NyforsSTM:n ajankohtaisia asioita, Hanna Nyfors
STM:n ajankohtaisia asioita, Hanna Nyfors
 
Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...
Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...
Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...
 
Sote uudistus tilannekatsaus 18.4.2016
Sote uudistus tilannekatsaus 18.4.2016Sote uudistus tilannekatsaus 18.4.2016
Sote uudistus tilannekatsaus 18.4.2016
 
Taltioniekosysteeminkokous14122010
Taltioniekosysteeminkokous14122010Taltioniekosysteeminkokous14122010
Taltioniekosysteeminkokous14122010
 
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaistaMitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista
 
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...
Perustoimeentulotuen siirto kunnilta Kelaan: kokemuksia ensimmäisiltä kuukaus...
 
Valinnanvapaus tulee – mitä ja kenelle?
Valinnanvapaus tulee – mitä ja kenelle?Valinnanvapaus tulee – mitä ja kenelle?
Valinnanvapaus tulee – mitä ja kenelle?
 
Pirjo Ståhle: Muutosta tarvitaan, tapahtuuko se itsestään?
Pirjo Ståhle: Muutosta tarvitaan, tapahtuuko se itsestään?Pirjo Ståhle: Muutosta tarvitaan, tapahtuuko se itsestään?
Pirjo Ståhle: Muutosta tarvitaan, tapahtuuko se itsestään?
 
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020
Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020
 
Vaikuttavuustieto sosiaalihuollon palveluprosesseissa - kohti integroitua asi...
Vaikuttavuustieto sosiaalihuollon palveluprosesseissa - kohti integroitua asi...Vaikuttavuustieto sosiaalihuollon palveluprosesseissa - kohti integroitua asi...
Vaikuttavuustieto sosiaalihuollon palveluprosesseissa - kohti integroitua asi...
 

More from THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfTHL
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfTHL
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022THL
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoTHL
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeTHL
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfTHL
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerTHL
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerTHL
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluTHL
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022THL
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTHL
 

More from THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 

Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?

 • 1. Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle? Arja Peiponen VTL, THM, eMBA Vs. osastopäällikkö Sairaala, kuntoutus ja hoivapalvelut Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto
 • 2. Mitä SOTE lupaa ikäihmisille • Lähtökohta SOTE –uudistukselle = sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio = hyvä asia (mutta onko tämä uhattuna valinnanvapauslakiluonnoksen takia?) • Valinnan vapaus, palvelusetelit, henkilökohtainen budjetti, keskitetty palveluohjaus, neuvonta ja arviointi = hyviä asioita • Painotus aikaisempaa paremmassa tiedonsaannissa (KAAPO) • Uhat – Valinnanvapauslakiluonnoksen keskeiset ongelmat – Sote –keskukset (pirstooko palvelukokonaisuudet?) – Kustannukset, rahanjako – Innovatiivisuus? (onko lähtökohtana vanhanaikaiset ratkaisut?)
 • 3. Valinnanvapauslakiluonnoksen ongelmat • Monituottajamalli aiheuttaa haasteen eri palveluiden yhteensovittamiselle. Haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille järjestelmä saattaa osoittautua monimutkaisemmaksi, ja edellyttää siksi huomattavasti nykyistä vahvempaa palveluneuvontaa ja -ohjausta. • Olennaista on, että asiakkaan tarpeita voidaan arvioida kokonaisuutena ja eri palveluja ja eri ammattilaisten osaamista voidaan joustavasti yhdistää. Tämä edellyttää sekä hoito- ja palvelukokonaisuuksien että tiedon integraatiota • Lakiluonnoksen perusteella sote-keskus voisi suppeimmillaan olla hyvinkin pieni, jopa virtuaalinen toimija, joka voisi hankkia käytännössä kaikki palvelut muilta tuottajilta. Lakiesityksestä ei käy ilmi, kuinka paljon sote-keskuksella itsellään täytyy vähintään olla omaa palvelutuotantoa.
 • 4. Valinnanvapauslakiluonnoksen ongelmat • Asiakkaat tarvitsevat monipuolista ja luotettavaa tietoa valintojensa tueksi. Luotettavan tiedon puuttuessa valintaa ohjaavat pääosin mielikuvat ja markkinointi. (Palveluvaaka, RAI vertailutiedot ym. tärkeitä) • Valinnanvapaus kohdistuu asiakassetelitoiminnassa vain yhtiömuotoisiin palveluntuottajiin. Jos maakunnan liikelaitos ei perusta asiakassetelivalinnan piiriin kuuluvia palveluita tuottavaa yhtiöitä, ei asiakas voi saada asiakassetelipalveluita julkiselta tuottajalta, sillä 23 §:n mukaan asiakassetelillä ei voi saada palveluja maakunnan liikelaitokselta. • Palvelujen järjestäjän ja tuottajan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus ohjaukseen ja neuvontaan. On erittäin epätodennäköistä, että maallikolla olisi ammattilaista paremmat valmiudet saada asiakas ymmärtämään palvelujen valitsemiseen liittyvät seikat.
 • 5. Valinnanvapauslakiluonnoksen ongelmat • Kuinka varmistetaan, että maakunnan yhtiö kykenee toimimaan markkinoilla, jos se joutuu esimerkiksi ylläpitämään muita toimijoita laajempaa palveluvalikoimaa? • Jos maakunnan liikelaitoksen suoran valinnan palvelut yhtiöitetään myöhemmin (pisimmillään kaksi vuotta sen jälkeen) kuin suora valinta on tehty mahdolliseksi, on markkina jo muodostunut. Näin ollen markkinoilla jo olemassa olevat yhtiöt saisivat merkittävän kilpailuedun. Tämä heikentäisi merkittävästi maakunnan yhtiöiden asemaa kilpailussa. • Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ovat maan suurimmat sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat. On ilmeistä, että kaikki tuotannon ohjaukseen ja tuotannon muutoksiin liittyvät haasteet ovat moninkertaisia pääkaupunkiseudulla muuhun maahan verrattuna.
 • 6. Valinnanvapauslakiluonnoksen ongelmat • Vanhuspalveluihin on sisällytettävä myös sosiaalihuoltoa ja muuta sosiaaliturvaa koskeva ohjaus sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien tunnistamisen lisäksi. Laki on rakenteeltaan varsin monimutkainen, ja nykyisellään se on suunnattu sote-lukutaitoisille, hyvin toimeen tuleville ja hyvin koulutetuille ihmisille, joilla suuria palvelujen tarpeita ei useinkaan ole. • Tärkein potilaan, asiakkaan ja perheen kärsimystä helpottava ja samalla kustannuksia alentava tekijä on osapuolten kiinteä, saumaton ja ajantasainen yhteistyö sekä kaikkien toimintojen ja toimijoiden integraatio ja työnjako. Kun toimintoja on voitu integroida perusterveydenhuollon ja kuntoutuksen kanssa, lähemmäksi ihmisen omaa toimintaympäristöä, potilas keskiössä, on parannettu potilastyytyväisyyttä, hoidon laatua, ja laskettu yhteiskunnan kustannuksia. Nyt lausunnolla olevassa lakiluonnoksessa ei löydy edellytyksiä tällaiseen toimintaan.
 • 7. Valinnanvapauslakiluonnoksen ongelmat • On näyttöä siitä, että mitä matalammat tulot ja mitä alhaisempi koulutus asiakkaalla on, sitä useammin palvelutarpeet jäävät täyttämättä. Palveluiden viidakossa tarvitaan huomattavan kehittynyttä sote-lukutaitoa ja neuvontaa • Asiakas/potilas ei välttämättä pysty sote-keskusta valitessaan arvioimaan, mitä palveluita hän sieltä saa, ja mitä saa hankintoina eri palveluntarjoajilta. Tällainen järjestelmä on myös asiakas- ja potilasturvallisuuden kannalta vaikeasti valvottavissa ja ohjattavissa. • Valinnanvapauden tulisi vahvistaa potilaan ja asiakkaan itsemääräämisoikeutta. Lakiluonnos on kuitenkin kirjoitettu pääsääntöisesti palveluntarjoajien näkökulmasta. Asiakkaan ja potilaan näkökulmasta avautuu pirstaleinen näkymä, jossa kokonaisuutta on vaikea hahmottaa.
 • 8. Olennaista • Sote –palvelujen integraatiosta huolehtiminen • Monisairaiden ja paljon palveluja tarvitsevien henkilöiden palvelukokonaisuuden turvaaminen • Ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpito ja kuntoutusmahdollisuudet • Eri toimijoiden verkostomainen yhteistyö • Ikääntyneiden palvelujen kattava neuvonta ja ohjaus (KAAPO) • Asiakkaille/potilaille eri toiminnot kattava yhteinen hoito- ja palvelusuunnitelma • Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen rekisterinpito • Yhtenäiset toiminnan mittarit (Quadrule Aim, RAI ym.)
 • 9. Ehdotus kansallisiksi mittareiksi VM • Keskeisintä on painopisteen siirtyminen kustannuksiltaan edullisempiin, mutta vaikuttavuudeltaan tehokkaampiin palveluihin. Ehkäisevien ja avopalvelujen osuus vahvistuu ja monipuolisten, kuntouttavien toimintamallien käyttö lisääntyy. • Valmiita kansainvälisesti standardoituja ja validoituja mittareita on olemassa runsaasti useimmille eri osa-alueille. • Suomessa on hyvä valmius saada kansallisen tason aineistoa tuotettua. • Tämänhetkisellä tietopohjalla saadaan olennaista tietoa kustannuksista, saatavuudesta ja rekisteripohjaisesta vaikuttavuudesta. • Potilaan näkökulman kerääminen: sekä asiakaskokemusta että asiakkaan raportoimaa toimintakykyä ja terveydentilaa on kerättävä jatkossa systemaattisesti. • Asiakasepisodit kattavien tavoitteellisten hoito- ja palvelusuunnitelmien käyttö ja yksilöinti tietojärjestelmiin auttavat merkittävästi toimintaa sekä laadun ja vaikuttavuuden seurantaa.
 • 10. Palvelutarpeen arviointiväline InterRAI-CA+HELSA eli tuttavallisesti ”RAISA” Aikaisemmin SosiaaliporrasRAI nimellä tunnettu Helsingin kaupungin ja THL:n yhteistyönä manuaalit valmistuvat 24.3.2017 Web-pohjaisella ohjelmalla käyttöönotettaviss a ~ kesällä 2017
 • 11. Idea syntyi vuosituhannen alussa, kun sosiaali- ja lähityönpäällikkö Tarja Kivekäs ja Harriet Finne-Soveri keskustelivat, että RAI versiot sopisivat myös sosiaalityöhön, kunhan sosiaalisen osuutta saataisiin näkyviin. Erityisesti palvelutarpeen arvioinnin voimistuminen ja tulo lakisääteiseksi loi painetta kehittää siinä käytettäviä arviointimenetelmiä. Tärkeäksi he kokivat, että yleistä mitattavuuden ja arvioinnin trendiä saataisiin myös sosiaalityöhön. SOSIAALIPORRASRAI - HANKE 19.3.2007-2009 , ”Kehitetään RAI (Residental Assessment Instrument) arvioimaan myös vanhuksen sosiaalista toimintakykyä ” ”Arvioidaan ikäihmisen toimintakykyä tarpeen mukaan – portaittaisesti ” 11
 • 12. Arviointiväline kehitetty Helsingin kaupungin ja THL:n yhteistyönä, taustat • Vuosina 2007 – 2009 ”Gerontologisen sosiaalityön porrastettu palvelutarpeen arviointi avohuollossa” –hankkeessa tavoitteena oli kehittää vanhusten avohuollon palvelutarpeen arviointiin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen portaittainen ”SosiaaliporrasRAI” - arviointiväline, joka vastaisi myös sosiaalialan vanhustyön tarpeisiin. Kts. tarkemmin: SosiaaliporrasRAI -hanke 2007-2009 : gerontologisen sosiaalityön porrastettu palvelutarpeen arviointi. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto: tutkimuksia 2010:1. • SosiaaliporrasRAIn perustana oli interRAI-CA arviointilomake, joka pohjautui kotihoidon arviointilomakkeeseen. Tähän lisättiin kehittämistyönä sosiaalisen tilanteen arvioinnin kysymyksiä. Tämä tehtiin yhteistyönä Helsingin Kaupungin ja THLn kanssa. • Vuosina 2013-2017 toteutettiin SosiaaliporrasRAI -arviointivälineen jatkokehittämistyö. Monitoimijaisen valmistelutyön tuloksena 12/2015 - 09/2016 arviointivälinettä käyttivät eri ammattiryhmät web-pohjaisella ohjelmalla palvelutarpeen arviointityössä eri asiakasryhmissä. Käyttökokemusten perusteella arviointivälineen kehittämistä jatkettiin Helsingin kaupungin ja THL:n yhteistyönä, tuloksena interRAI-CA+ HELSA (aikaisemmin SosiaaliporrasRAI)
 • 13. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -Ikääntyneiden palveluiden yhteinen kehittäminen Seija Meripaasi
 • 14. I&O Kärkihankkeen toimintamalli Seija Meripaasi Tämä toimii STM:n määrittelemänä viitekehyksenä maakunnalliselle
 • 15. SUIKVÄTU Uusimaa (=Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi) Vuoden 2018 loppuun mennessä työskentelyn tuloksena on kirjallinen ja alueen toimijoiden hyväksymä toimintasuunnitelma iäkkäiden elämisen ja palveluiden yhdistämisestä maakunnassa sisältäen toimintasuunnitelman toteutumisen seurannan (vrt. VaPL 980/2012, 5§) Soili Partanen & Seija Meripaasi Erittäin tärkeää tässä yhteisessä valmistelutyössä huomioida, että kunnissa on tähän työskentelyyn olevat valmiit verkostot, jossa on sekä osallistaminen että poikkihallinnollisuus huomioituna jo aiemminkin. Päätyö on tehty jo silloin kun kunnat tekivät lakisääteisen suunnitelman
 • 16. Monipuolinen palvelurakenne ja ammattitaitoinen henkilöstö asukkaan hyvinvoinnin tukena Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Maakunta 2023 -visio Palvelut tarjotaan fiksusti ja rahat riittävät Asukkaat vaikuttavat ja valitsevat Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin ja vaikuttava julkinen hallinto
 • 17. Sote-valmisteluryhmät Sote- järjestäminen Ikääntyneet Vammaisten palvelut Päihde- ja mielenterveys- palvelut Suun terveyden- huolto Sote-päivystys • Sote-tiimi koordinoi ja ohjaa valmisteluryhmiä • Valmisteluryhmiin kootaan hankkeen kannalta välttämätön osaaminen ja näkemys ja tältä pohjalta tuotetaan sisältö • Kaikissa ryhmissä on perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon edustus, integraatio-näkökulma läpi leikkaa valmistelutyötä • Muutosagentit osallistuvat vastuuryhmänsä toimintaan • Ryhmissä huomioidaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja kuntayhdyspinta Sote-tiimi + Sote-muutosjohtaja & valmisteluryhmien pj:t Valinnanvapaus- palvelut, perus - lähipalvelut Lapset, nuoret, perheet Opetus &tutkimus & kehitys Tukipalvelut Kliiniset tukipalvelut ICT Työterveyshuolto
 • 18. Pääkaupunkiseudun I&O hanke nyt • PKS ikääntyneiden johtajat kokoontuvat kerran kuussa I&O ohjausryhmään. Yhteisen vision ja strategian määrittely on menossa. • Muutosagentti käynyt jokaisen kaupungin johtoryhmässä tai laajemmassa esimieskokouksessa kartoittamassa kehittämisen kärkitavoitteita • Myös sidosryhmiä ja kumppaneita tavattu runsaasti • Ohjausryhmässä on sovittu kaksi keskeistä kehittämisteemaa tässä vaiheessa: 1.Kuntoutus kotona; GeroMetro kehittämisverkostossa 21 kehittämis- tehtävää (kts. Socca GeroMetro) 2.Yhteinen palveluneuvonta ja palveluohjaus, Helsinki vetäjänä ”Helsingin HELppiSeniori”. PKS kunnat ja Uusimaa mukana verkostossa. Seija Meripaasi
 • 20. Alueelliset yhteistyöverkostot PKS alueella Seija Meripaasi • PKS omaishoidon yhteistyöverkosto on kutsuttu koolle huhtikuussa • RAI asiantuntijoiden verkosto aloittaa toimintansa maaliskuussa • Kotihoidon johdon verkosto on toiminnassa • Ympärivuorokautisen hoidon verkostoa laajennetaan kattamaan sekä oma toiminta että ostopalvelut • Opinnäytetyöt • Jatkossa mietitään miten yhteistyökumppanit saadaan mukaan entistä tiiviimmin. Nyt on sovittu ohjausryhmässä, että toistaiseksi toimitaan kunkin kaupungin hyvien käytäntöjen mukaisesti. Muutosagentti on kartoittamassa keskeisimpiä yhteistyökumppaneita jatkotyöskentelyä varten • Apotti yhteistyö ja siellä sovitut prosessit ovat keskeisiä kehittämisen kannalta
 • 21. Uudenmaan valmistelu I&O Kärkihankkeessa 1.Alueellinen Kaapo (=Keskitetty asiakas-/palveluohjaus) – Tämän kehittämiskärjen isäntänä toimii Porvoo 2.Alueellinen Omais- ja perhehoidon kehittäminen – Tämän kehittämiskärjen isäntänä toimii Sipoo 3.Alueellinen kuntoutusmalli – Tämän kehittämiskärjen isäntänä toimii Järvenpää 4.Alueellinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen malli (painottuen avopalveluiden kehittämiseen) – Tämän kehittämiskärjen isäntänä toimii Lohja Seija Meripaasi
 • 22. Uudenmaan maakuntavalmistelu SOTE - ikäihmisten ryhmä –Helsingin viesti Asiakkaan kannalta tärkeää • Oikeus palveluihin (palvelun saamisen kriteerit) • Sujuva pääsy • Helppo asiointi • Kattava tiedonsaanti (KAAPO) • Yhdenmukaiset palvelun hinnat ja avustus/tukimäärät • Samankaltainen palvelurakenne
 • 23. Uudenmaan maakuntavalmistelu SOTE - ikäihmisten ryhmä –Helsingin viesti Organisaation näkökulmasta • Kilpailukykyiset ja vaikuttavat palvelut • Tehokas toiminta • Riittävä rahoitus • Sujuvat prosessit • Sote –palvelujen yhteinen asiakastietojärjestelmä (Apotti) • Kevyet rakenteet • Erilaisen teknologian käyttöönotto • Innovatiivisuus
 • 24. Uudenmaan maakuntavalmistelu SOTE - ikäihmisten ryhmä –Helsingin viesti Henkilöstön näkökulmasta • Kilpailukyiset palvelusuhteen ehdot • Osaamisen tukeminen ja kehittymismahdollisuus • Terve toimintaympäristö • Riittävä resursointi • Mahdollisuus vaikuttaa • Mielekäs ja itsenäinen työ
 • 25. Helsingin erityispiirteitä • Vanhat vanhukset • Yksin asuvien suuri määrä • Maahanmuuttajat • Laaja palveluvalikoima – muita korkeammat kustannukset • Kattava tietotuotanto • Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota tukeva kehittämistyö
 • 26. Helsingin erityispiirteitä • Vanhat vanhukset • Yksin asuvien suuri määrä • Maahanmuuttajat • Laaja palveluvalikoima – muita korkeammat kustannukset • Kattava tietotuotanto • Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota tukeva kehittämistyö
 • 29. Sähköiset palvelut: Stadin seniorisivut Kotihoidossa sähköinen asiointi Etähoito Läsnäolo arjessa: Jalkautuvat palvelut Kotona asumista tukevat ja kotiin vietävät palvelut Kotihoito Sosiaali- ja lähityö Vapaaehtoistoiminta Palvelu- keskukset: Päivätoiminta Lyhytaikaishoito Arviointi- ja kuntoutus MPK nimet Tätä tavoittelemme Asioinnin painopiste muuttuu
 • 30. Mikä on keskeistä palvelujen uudistuksessa? • Palvelukeskusten toimintamallien kehittäminen yhdessä henkilöstön kanssa – Perhekeskus (PK) – Terveys- ja hyvinvointikeskus (THK) – Monipuolinen palvelukeskus (MPK) • Tavoitteena parantaa palvelujen saatavuutta ja asiakaskokemusta, vaikuttavuutta, tuottavuutta ja henkilöstökokemusta (Quadruple Aim) prosesseja uudistamalla
 • 31. 31
 • 32. Monipuolinen palvelukeskus Ikääntyneiden palvelut kotona asumisen tueksi Eri palveluja eri tarpeisiin Tuki tuodaan asiakkaan luokse Sähköiset palvelut 24/7 Moniammatillinen osaaminen 24/7 SAIRAALA KOTIIN VIETÄVÄT PALVELUT TERVEYS- JA HYVINVOINTIKESKUS PALVELUTALO
 • 33. Mitä MPK aluekonsepti on • Oman alueensa ikääntyneiden asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaamista yhdessä • Alueet muodostuvat asiakkaiden määrän mukaan, missä asiakkaat elävät ja luontaisesti liikkuvat • Lähialueella on asiakkaan tarvitsemia palveluja – Kotona asumista tukevat palvelut – Kotiin vietävät palvelut (mm. kotihoito, sosiaali- ja lähityö) – Palveluneuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi (HELppiSeniori) – Palveluasuminen, joka voi olla myös toisella alueella – Vapaaehtoistoiminta – Muut palvelut kuten terveys-, hyvinvointi-, kulttuuri-, liikunta- ym. palvelut • Integroitujen lähipalvelujen tiimit rakentuvat ydinprosessien mukaisesti ja johdetaan kokonaisuutena