Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ikääntyneiden	kaltoinkohtelu
Minna-Liisa	Luoma,	PsT
18.2.2016,	Jyväskylän	yliopisto
Kuva	n	copyright	:	S
Ikääntyneiden	kaltoinkohtelu
Minna-Liisa	Luoma,	PsT ,	
18.2.2016,	Jyväskylän	yliopisto
Kuva	n	copyright	:	S
• 1	100	000	yli 65-vuotiasta
• Valtaosa	vireitä	sekä	fyysisesti	ja	psyykkisesti	
toimintakykyisiä		
• Säännöllisten	palvel...
• Iäkkääseen	kohdistuvaa,	luottamuksellisessa	
suhteessa	tapahtuvaa	yksittäistä	tai	jatkuvaa	tekoa	
tai	toimen	laiminlyönt...
Ikääntyneiden	kaltoinkohtelun
erityispiirteitä
• Tavallisimmin	perhe- tai	lähisuhdeväkivaltaa
ØSyyllinen	usein	uhrin	lähei...
Kaltoinkohtelun yleisyys
• Yleisyys	vaihtelee	tutkimusten	mukaan	0,8- 39,4%
• Ikääntyneisiin	naisiin	kohdistuva	yleisyystu...
7
21,2
6,6
5,6
4,7
2,8 2,6
25,1
23,6
8,8
6,4
3,1 2,5
5,4
28,1
0
5
10
15
20
25
30
Psyykkinen Taloudellinen Oikeuksien	
louk...
8
Väkivalta tai	uhkailu Suomessa
• Väkivallan	tai	uhkailun	kohteeksi	joutuneet			
• 55-74	-vuotiaat	4,8	%	
– Naiset		5,2%	...
Riskitekijät
• Sosiaalinen	eristäytyminen	
• Fyysiset	ja	psyykkiset	sairaudet,	jotka	heikentävät	
ikääntyneen	tai	läheisen...
Kaltoinkohtelun tunnusmerkit	
• Fyysisiä:	toistuvat	vammat,	loukkaantumiset	ja	
onnettomuudet
– vammat	sijaitsevat	vaattei...
Kaltoinkohtelun seuraukset	
ikääntyneelle	
• aiheuttaa	uhrille	aina	henkisiä	vammoja	
• turvallisuudentunne	rikkoutuu
• uh...
Psyykkisten	seurausten	tunnistaminen
Väkivallalle	altistuneen	ihmisen	oireet	saattavat	vaikeuttaa	
väkivaltaisen	tapahtuma...
• Liittyy	usein	psykiatrisia	ongelmia
– Masennus,	päihteet,	muistin	ja	kognitiivisten	toimintojen	
muutokset
• Trauman	uud...
14
Ikääntyneet	eivät	hae	apua
• Ei uskota asioiden muuttuvan
• Tapahtuma koetaan liian vähäpätöiseksi
• Pelko väärästä ilm...
15
Tunnistaminen	on	vaikeaa	1/2
• Väkivaltaan	liittyy	asenteita	ja	uskomuksia	
“ikääntyneet eivät ole	väkivallan uhreja”
•...
16
Tunnistaminen	on	vaikeaa	2/2
• Ammattilaisten tietämättömyys ja		
osaamattomuus vaikeuttaa tunnistamista
Ø Toimintatava...
Kaltoinkohteluun pitää	puuttua
• haavoittaa	aina,	mutta	erityisen	syvästi	silloin,	
kun	tekijä	on	uhrille	läheinen;	puolis...
Uhrille	apua	
• Suvanto-linja tiistaisin	ja	torstaisin	klo	12-
16 puhelinnumerosta 0800-06776.		Suvanto-linjalle	voi	
soit...
LÄHTEET
1. Tilastoraportti	21/2015	30.10.2015.	http://www.thl.fi/tilastot/sosiaalihuollonlaitos,	
2. What	is	elder	abuse?	...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Minna-Liisa Luoma: Ikääntyneiden kaltoinkohtelu

621 views

Published on

Minna-Liisa Luoman dosentuuriöuento Jyväskylän yliopistossa 18.2.2016. Luento toimii geropsykologian aineopintojen johdantona aiheeseen ikäätyneiden kaltoinkohtelu.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Minna-Liisa Luoma: Ikääntyneiden kaltoinkohtelu

 1. 1. Ikääntyneiden kaltoinkohtelu Minna-Liisa Luoma, PsT 18.2.2016, Jyväskylän yliopisto Kuva n copyright : S
 2. 2. Ikääntyneiden kaltoinkohtelu Minna-Liisa Luoma, PsT , 18.2.2016, Jyväskylän yliopisto Kuva n copyright : S
 3. 3. • 1 100 000 yli 65-vuotiasta • Valtaosa vireitä sekä fyysisesti ja psyykkisesti toimintakykyisiä • Säännöllisten palveluiden piirissä 107 000 – 52 000 kotihoidossa – 55 000 ympärivuorokautisessa hoidossa Lähde. 1 Ikääntyneet Suomessa 3Ikääntyneiden kaltoinkohtelu | M-L Luoma
 4. 4. • Iäkkääseen kohdistuvaa, luottamuksellisessa suhteessa tapahtuvaa yksittäistä tai jatkuvaa tekoa tai toimen laiminlyöntiä, joka aiheuttaa iäkkäälle vahinkoa tai ahdinkoa • Se voi olla – fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa – seksuaalista hyväksikäyttöä – taloudellista hyväksikäyttöä – hoidon ja avun laiminlyöntiä – oikeuksien rajoittamista ja loukkaamista tai ihmisarvoa muutoin alentavaa kohtelua Lähde 2 Mitä on kaltoinkohtelu? 4Ikääntyneiden kaltoinkohtelu | M-L Luoma
 5. 5. Ikääntyneiden kaltoinkohtelun erityispiirteitä • Tavallisimmin perhe- tai lähisuhdeväkivaltaa ØSyyllinen usein uhrin läheinen, ja hän käyttää hyväkseen uhrin hänestä riippuvaista asemaa. • Piilorikollisuutta • Pitkäkestoista • Kaltoinkohtelusta puhumiseen ja siihen puuttumiseen vaikuttavat ikääntyneiden arvot ja asenteet. 5Ikääntyneiden kaltoinkohtelu | M-L Luoma
 6. 6. Kaltoinkohtelun yleisyys • Yleisyys vaihtelee tutkimusten mukaan 0,8- 39,4% • Ikääntyneisiin naisiin kohdistuva yleisyystutkimus: Prevalence study of Abuse and Violence against Older Women (AVOW, 2009-2011) – Portugali 39.4% (postikysely) – Belgia 32% (postikysely ja haastattelut) – Suomi 25.1% (postikysely) – Itävalta 23.8% (puhelinhaastattelut) – Liettua 21.8% (haastattelut) Lähteet 3 & 4 6Ikääntyneiden kaltoinkohtelu | M-L Luoma
 7. 7. 7 21,2 6,6 5,6 4,7 2,8 2,6 25,1 23,6 8,8 6,4 3,1 2,5 5,4 28,1 0 5 10 15 20 25 30 Psyykkinen Taloudellinen Oikeuksien loukkaaminen Seksuaalinen Fyysinen Laiminlyönti Koko otos Suomi (%) AVOW (%) Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelun yleisyys Suomessa Ikääntyneiden kaltoinkohtelu | M-L Luoma Lähteet 3 & 4
 8. 8. 8 Väkivalta tai uhkailu Suomessa • Väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuneet • 55-74 -vuotiaat 4,8 % – Naiset 5,2% Miehet 4,4 % • 75+ -vuotiaat 1,8% – Naiset 1,7% Miehet 1,8% Lähde 6 Ikääntyneiden kaltoinkohtelu | M-L Luoma
 9. 9. Riskitekijät • Sosiaalinen eristäytyminen • Fyysiset ja psyykkiset sairaudet, jotka heikentävät ikääntyneen tai läheisen toimintakykyä ja elämänhallintaa. • Mustasukkaisuus, mielenterveyden häiriöt ja runsas päihteiden käyttö. • Omaisen tai läheisen riippuvuus ikääntynestä • Muistisairaus riskitekijä ainoastaan silloin kun muistisairaalla on haasteellista käyttäytymistä ja omaishoitaja on stressaantunut tai masentunut. • Lähteet: 3,7 ,9 9Ikääntyneiden kaltoinkohtelu | M-L Luoma
 10. 10. Kaltoinkohtelun tunnusmerkit • Fyysisiä: toistuvat vammat, loukkaantumiset ja onnettomuudet – vammat sijaitsevat vaatteiden peittämillä alueilla: ylävartalo, kädet, pään alue (hiuspohja erityisesti) • Psyykkisiä, esim.: – masennus, ahdistuneisuus, syömis- ja unihäiriöt, yliaktiivisuus tai korostuneet häpeän tai syyllisyyden tunteet • Psykosomattisia: – erilaisia kipuja, sydämen tykytystä, rytmihäiriöt, rintakipu • Aliravitsemus • Huono hygienia, lääkkeiden laiminlyönti Lähde 13 10Ikääntyneiden kaltoinkohtelu | M-L Luoma
 11. 11. Kaltoinkohtelun seuraukset ikääntyneelle • aiheuttaa uhrille aina henkisiä vammoja • turvallisuudentunne rikkoutuu • uhri voi kadottaa tunteen omista tarpeistaan, tunteistaan ja omasta tahdostaan. • musertaa itsetuntoa • aiheuttaa uhrissa syyllisyyttä, häpeää ja syvää arvottomuuden tunnetta • loukatuksi, alistetuksi ja nöyryytetyksi tulemisen tunteet sekä pelko ovat yleisiä. Lähteet 10,11,12 11Ikääntyneiden kaltoinkohtelu | M-L Luoma
 12. 12. Psyykkisten seurausten tunnistaminen Väkivallalle altistuneen ihmisen oireet saattavat vaikeuttaa väkivaltaisen tapahtuman käsittelyä. Ø Psyykkisten seurausten tunnistaminen on tärkeää • Oireita ovat mm. tapahtuneeseen nähden luonnoton tyyneys ja välinpitämättömyys, muistikatkokset, tapahtuneen kieltäminen, lamaannus ja alistuva käyttäytyminen tai toisaalta vihamielinen ja kiihtynyt käytös. • Ensisijaisesti pyritään luomaan rauhoittava ja turvallinen hoitokontakti ja avun järjestäminen arkielämän ongelmiin • Vaikeista oireista kognitiivinen käsittely ja oireenmukainen lääkitys Lähde 7 12Ikääntyneiden kaltoinkohtelu | M-L Luoma
 13. 13. • Liittyy usein psykiatrisia ongelmia – Masennus, päihteet, muistin ja kognitiivisten toimintojen muutokset • Trauman uudelleen kokeminen – aika ajoin uudelleen mieleen tunkeutuvina muistoina (takautumina) – painajaisina ja muina unina • Välttämiskäyttäytyminen – eristäytymisenä muista ihmisistä – välinpitämättömyytenä ympäristöä kohtaan • Vireystila – Jatkuva varullaolo, säikähtely, ärtymys Lähde: 13 Ikääntyneiden kaltoinkohtelu | M-L Luoma 13 Trauman jälkeiset oireet
 14. 14. 14 Ikääntyneet eivät hae apua • Ei uskota asioiden muuttuvan • Tapahtuma koetaan liian vähäpätöiseksi • Pelko väärästä ilmotuksesta ja sen seurauksista • Tekijä kostaa myöhemmin • Riippuvuus läheisistä, eristyneisyys, häpeä, • Äidin syyllisyys, tarve suojella perhettä - erityisesti jos kaltoinkohtelija on oma lapsi • Pelon, ahdistuneisuuden ja avuttomuuden tunteet • Opittu avuttomuus Lähde: 8 Ikääntyneiden kaltoinkohtelu | M-L Luoma
 15. 15. 15 Tunnistaminen on vaikeaa 1/2 • Väkivaltaan liittyy asenteita ja uskomuksia “ikääntyneet eivät ole väkivallan uhreja” • Tapahtuu yleensä kotona näkymättömissä • Henkistä väkivaltaa on mahdotonta todistaa • Ei tiedetä, miten menetellä Lähde 15 Ikääntyneiden kaltoinkohtelu | M-L Luoma
 16. 16. 16 Tunnistaminen on vaikeaa 2/2 • Ammattilaisten tietämättömyys ja osaamattomuus vaikeuttaa tunnistamista Ø Toimintatavat puuttuvat Ø Tietämättömyys yhteistyö- ja auttajatahoista Ø Omat arvot ja normit, väkivaltaan liittyvät asenteet, uskomukset ja stereotypiat Ø Omat väkivaltaan liittyvät tunteet ja kokemukset ØIäkäs ei halua että asiaan puututaan Lähde 9 Ikääntyneiden kaltoinkohtelu | M-L Luoma
 17. 17. Kaltoinkohteluun pitää puuttua • haavoittaa aina, mutta erityisen syvästi silloin, kun tekijä on uhrille läheinen; puoliso tai muu rakas ihminen • ilmenee kaikissa sosiaaliryhmissä ja mikään ikäryhmä ei ole väkivallalta suojassa. • ei ole yksityisasia silloinkaan, kun se tapahtuu läheisten ihmisten kesken ja usein vieläpä kodin seinien sisäpuolella. • Laki velvoittaa puuttumaan Vanhuspalvelulaki, 25 §), Rikoslaki 17Ikääntyneiden kaltoinkohtelu | M-L Luoma
 18. 18. Uhrille apua • Suvanto-linja tiistaisin ja torstaisin klo 12- 16 puhelinnumerosta 0800-06776. Suvanto-linjalle voi soittaa kaltoinkohtelua, hyväksikäyttöä tai väkivaltaa tai niiden uhkaa kokeneet ikääntyneet, heidän läheisensä tai muut ikääntyneestä huolestuneet www.suvanto.fi • Rikosuhripäivystys Puh. 0203 16116 • Kunnan terveys- ja sosiaalitoimi • Turvakodit • Poliisi • Jokainen meistää voi ottaa puheeksi 18Ikääntyneiden kaltoinkohtelu | M-L Luoma
 19. 19. LÄHTEET 1. Tilastoraportti 21/2015 30.10.2015. http://www.thl.fi/tilastot/sosiaalihuollonlaitos, 2. What is elder abuse? Action on Elder Abuse Bulletin, 1995, 11 (May–June). 3. De Donder Liesbeth ,Luoma Minna-Liisa, Penhale Bridget, Tamutiene Ilona, Schopf Anna, Ferreira Alves José, Perrtu Sirkka, Lang Gert , Koivusilta, Mira, Reingarde Jolanta João, Ana, Tamutiene Ilona, Verté Dominique European map of prevalence rates of elder abuse and its impact for future research European Journal of Ageing in issue 2 volume 8 (2011). 4. https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/avow-tutkimus-ikaantyvien-naisten-kaltoinkohtelusta 5. De Donder Liesbet , Lang Gert, Luoma Minna-Liisa, Tamutiene Ilona, Schopf Anna, Ferreira Alves José, Perrtu Sirkka,Koivusilta, Mira, Reingarde Jolanta João, Ana, Tamutiene Ilona, Verté Dominique. Perpetrators of abuse against older women: a multi- national study in Europe Journal of adult protection 2011; 13 (6): 302-314 6. Kaikkonen R, Murto J, Pentala O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Ahonen J, Vartiainen E & Koskinen S Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen perustulokset 2010-2014. verkkojulkaisu: www.thl.fi/ath 7. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs357/en/ 8. Ilona Tamutiene , Liesbeth De Donder, Gert Lang, Bridget Penhale, Jose´ Ferreira-Alves, Dominique Verte´ , Minna-Liisa Luoma, Help seeking behaviour of abused older women (Cases of Austria, Belgium,Finland, Lithuania and Portugal) Filosofija. Sociologija. 2013; 24 (4) 217–225 9. https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lahisuhde_perhevakivallan_ehkaisytyo/lahisuhde/ikaantyneet 10. Pillemer KA, Prescott D. Psychological effects of elder abuse: a research note. Journal of Elder Abuse and Neglect, 1989, 1:65– 74. 11. O’Keeffe, M.; Hills, A.; Doyle, M.; McCreadie, C.; Scholes, S.; Constantine, R.; Tinker, A.; Manthorpe, J.; Biggs, S.; Erens, B. 2007. 12. McGarry, J.; Simpson, C.; Hinchliff-Smith, K. 2011. “The Impact of Domestic Abuse for Older Women: A Review of the Literature”, Health and Social Care in the Community 19(1): 3–14 UK Study of Abuse and Neglect of Older People. Prevalence Survey Report. London: King’s College London and National Centre for Social Research 13. Saarela T, Hiltunen P. Vaikeasti traumatisoitunut vanhus. Suom Lääkäril 2013;68:217-22 14. http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/ 15. https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/avow-tutkimus-ikaantyvien-naisten- kaltoinkohtelusta/suomalainen-tutkimu 19Ikääntyneiden kaltoinkohtelu | M-L Luoma

×