Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mimmi Koukkula Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen estämisen toimintaohjelma

113 views

Published on

Mimmi Koukkula, THL
FGM-työkokous 11.10.2019

Published in: Health & Medicine
 • There is a useful site for you that will help you to write a perfect and valuable essay and so on. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Mimmi Koukkula Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen estämisen toimintaohjelma

 1. 1. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen (FGM) estämisen toimintaohjelma 11.10.2019Mimmi Koukkula FGM-työkokous 11.10.2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 2. 2. Esityksen sisältö: • 1. Taustatietoa tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisesta • 2. FGM-tilanne Suomessa tutkimusten valossa • 3. Uusi toimintaohjelma tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi 11.10.2019Mimmi Koukkula
 3. 3. TYTTÖJEN SUKUELINTEN SILPOMINEN, FGM (FEMALE GENITAL MUTILATION)  Kaikki kulttuurisista tai muista ei-lääketieteellisistä syistä tehtävät toimenpiteet, joihin liittyy naisten ulkoisten sukuelinten osittainen tai täydellinen poistaminen tai niiden vahingoittaminen jollain muulla tavalla (WHO 2008) Silpomisen toteaminen ei ole yksiselitteistä edes terveydenhuollon ammattilaisille, johtuen eri silpomisen tyypeistä ja genitaalien anatomian yksilöllisyydestä. 11.10.2019Mimmi Koukkula Tyyppi I: Klitoriksen ja/tai klitoriksen hupun osittainen tai täydellinen poistaminen. Tyyppi II: Klitoriksen ja pienten häpyhuulien osittainen tai täydellinen poistaminen. Isot häpyhuulet saatetaan samalla typistää tai jättää typistämättä. Tyyppi III: Pienten ja/tai suurten häpyhuulien typistäminen ja typistettyjen häpyhuulien yhteen liittäminen niin, että virtsan ja kuukautisveren poistumiseksi jätetään vain pieni aukko. Klitoris saatetaan joko poistaa tai jättää emätinaukkoa kaventavan ja ahtauttavan ”kannen” alle. Toimenpidettä kutsutaan infibulaatioksi tai faraoniseksi ympärileikkaukseksi. Tyyppi IV: Kaikki muut naisen sukuelimiä vahingoittavat toimenpiteet, joita tehdään ei- hoidollisista syistä. Näitä ovat esimerkiksi pistäminen, lävistäminen, viiltäminen, raapiminen ja kuumalla raudalla polttaminen.
 4. 4. FGM esiintyvyys Arviolta 200 miljoonaa silpomisen läpikäynyttä. 3 miljoonaa tyttöä vaarassa. Yleisintä: Somalia 98 % Guinea 97 % Djibouti 93 % Esiintyy myös muualla: Irak 8 % Jemen 19 % Kolumbia, Intia, Malesia, Oman, Saudi-Arabia, Arabiemiraatit 11.10.2019Mimmi Koukkula
 5. 5. Syitä perinteen taustalla  Tarve suojella lasta  Tarve liittää lapsi omaan kulttuuriin ja perheeseen  Sosiaaliset syyt (yhteisöön liittäminen, stigmatisointi, naimisiin pääsy)  Moraaliset syyt (neitsyyden varmistaminen, uskollisuus avioliitossa)  Virheelliset uskonnon tulkinnat (mikään uskonto ei vaadi, juuret islamia ja kristinuskoa vanhemmat)  Esteettiset syyt (ympärileikattu nainen kaunis, leikkaamaton maskuliininen)  Seksuaaliset syyt (naisen yliseksuaalisuus ↓, miehen seksuaalinen nautinto ↑)  Taloudelliset syyt (morsiusmaksu, leikkaajan tulot)  Puhtauteen liittyvät syyt (hygieenisyys)  Tärkeä siirtymäriitti lapsuudesta aikuisuuteen  Syyt vaihtelevat maasta, alueesta ja kulttuurista toiseen 11.10.2019Mimmi Koukkula
 6. 6. Terveyshaitat  Haitat riippuen silpomisen tekotavasta, tytön iästä tekohetkellä, tekijän taidoista, tekopaikasta, paranemisolosuhteista  Välittömät: kipu, verenvuoto, virtsaamisvaikeudet, tulehdukset, psykologiset ongelmat  Pitkäaikaiset: kipu, virtsaamisvaikeudet, kuukautisvaivat, arpeutumisesta aiheutuvat ongelmat, ongelmat seksuaali- ja lisääntymisterveydessä, psykologiset ongelmat 11.10.2019Mimmi Koukkula
 7. 7. FGM ja lainsäädäntö  Suomen rikoslain perusteella tulkittavissa törkeäksi pahoinpitelyksi, josta tuomiona voi olla 10 vuotta vankeutta  Käsittää myös ulkomailla tehdyn silpomisen, jos uhri Suomessa pysyvästi oleskeleva  Myös avustaminen rikollista  Jokaisella, joka saa tietoonsa törkeän pahoinpitelyn olevan hankkeilla, on velvollisuus ilmoittaa poliisille  Terveydenhuollossa ilmoitusvelvollisuus sivuuttaa muussa lainsäädännössä säädetyn salassapidon ja koskee myös jo aiemmin (20v) Suomessa asuessa tapahtunutta silpomista 11.10.2019Mimmi Koukkula
 8. 8. Tutkittua tietoa Suomesta 11.10.2019Mimmi Koukkula Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus (Maamu) 2010–2012 (15-64 v.) Ulkomaista syntyperää olevien työ- ja hyvinvointitutkimus (UTH) 2014–2015 (18-64 v) Syntyneiden lasten rekisteri 2017 (puuttuu HUS-alue) Synnyttäneet naiset FGM 69 % somalitaustaisista (N=165) 32 % kurditaustaisista (N=224) FGM 19 % niistä, joiden lähtömaissa silpomista harjoitetaan FGM 118 kpl Syntyperätieto puuttuu lähes puolelta, saatavilla vain 2014 asti, silpomisen läpikäyneiden joukossa ei yhtään Suomessa syntynyttä 20 % ongelmia raskausaikana ja synnytyksessä 24 % terveysongelmia silpomiseen liittyen 26 avausleikkausta raportoitu Koukkula ym. 2016 Koponen ym. 2015 Uutta tutkimustietoa tulossa FinMONIKista ja Kouluterveyskyselystä.
 9. 9. Arviolaskelma Suomen FGM-tilanteesta • Arviot perustuvat Euroopan tasa-arvoinstituutin ohjeistukseen ja Tilastokeskuksen sekä Maahanmuuttoviraston tilastoihin • Suomessa asuu arviolta noin 38 000 tyttöä ja naista, jotka ovat lähtöisin maista, joissa sukuelinten silpomista harjoitetaan • Suomessa voi olla arviolta noin 10 000 silpomisen läpikäynyttä tyttöä ja naista • Silpomisen riskissä Suomessa voi arviolta olla noin 650–3 080 tyttöä, riippuen siitä lasketaanko mukaan vain 1. sukupolven maahanmuuttajatytöt vai myös Suomessa syntyneet 2. sukupolven tytöt • Malli ei huomioi ehkäisytyötä ja tiedotusta, jota Suomessa tehty useampi vuosikymmen 11.10.2019Mimmi Koukkula
 10. 10. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen estäminen  FGM mukana Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmassa 2007–2012 ja 2014–2020  1. FGM estämisen toimintaohjelma vuosille 2012–2016 (STM) Toimintaohjelman väli- ja loppuarviointi 2014 ja 2016 (THL) Ammattilaisilla lisäkoulutuksen tarvetta, silpomisepäilyjä ilmoitettu  Järjestötoimijoiden ehkäisevä työ 3.10.2019Mimmi Koukkula
 11. 11. Istanbulin sopimus = Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta • Astui Suomessa voimaan 2015, toimeenpanosuunnitelma 2017 • Sopimus painottuu väkivallan ennaltaehkäisyyn, mutta se sisältää runsaasti velvoitteita myös väkivallan uhrien suojelemiseksi ja auttamiseksi sekä väkivallan tekijöiden saattamiseksi rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan • 38 artikla; Naisen sukuelinten silpominen FGM estämisen toimintaohjelman päivitys 2018, ammattilaisten koulutus puheeksi ottamisesta ja ilmoitusvelvollisuuksista 11.10.2019Mimmi Koukkula
 12. 12. 11.10.2019Mimmi Koukkula Uusi toimintaohjelma tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi
 13. 13. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen estämisen toimintaohjelman kohderyhmät • Johtavat viranhaltijat, luottamushenkilöt, poliittiset päättäjät • Ammattihenkilöstö • Koulutus- ja tutkimusorganisaatiot • Järjestöt • Avainhenkilöt niissä yhteisöissä, joiden kulttuuriperinteisiin tyttöjen sukuelinten silpominen kuuluu, kuten uskonnollisten yhteisöjen johtajat ja muut mielipidevaikuttajat 11.10.2019Mimmi Koukkula
 14. 14. Toimintaohjelman yleistavoitteet • Estää tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen Suomessa • Estää Suomessa asuvien tyttöjen vieminen ulkomaille silvottavaksi • Lisätä silpomisen läpikäyneiden tyttöjen ja naisten hyvinvointia ja elämänlaatua 11.10.2019Mimmi Koukkula
 15. 15. Tavoitteet (23 kpl) 1. Ehkäisevän työn jatkaminen 2. Koulutuksen varmistaminen 3. Ammattihenkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen 4. Materiaalin tuottaminen ja kokoaminen 5. Perinnettä harjoittavien yhteisöjen asenteisiin vaikuttaminen ja tiedon jako 6. Järjestöjen, järjestöjen ja viranomaisten sekä viranomaisten ja perinnettä harjoittavien yhteisöjen välisen yhteistyön lisääminen silpomisen estämiseksi 7. Tutkimuksen edistäminen 8. Yhteistyön ja koordinoinnin kehittäminen 9. Tiedottaminen ja toimeenpanon käynnistäminen 10. Silpomisen läpikäyneiden seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen 11. Silpomisen läpikäyneiden mielenterveyden edistäminen 12. Silpomisen uhan alla olevien ja silpomisen läpikäyneiden hoitoketjujen kehittäminen 11.10.2019Mimmi Koukkula
 16. 16. Toimenpiteitä 77 kpl, esimerkiksi:  Jaetaan tietoa tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomiseen liittyvästä lainsäädännöstä, ihmisoikeuksista ja terveyshaitoista kyseistä perinnettä harjoittavista maista lähtöisin oleville Suomessa asuville henkilöille.  Silpomisaihe sisällytetään ammatilliseen koulutukseen. Varmistetaan, että ammattilaisilla on käytössään ajantasaiset ohjeistukset.  Varmistetaan, että kunnissa on paikallisia ja alueellisia rakenteita tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen estämiseksi.  Tarjotaan apua, tukea ja hoitoa silpomisen läpikäyneille tytöille ja naisille.  Lisätään Suomessa tehtävää tutkimusta tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisesta ja vahvistetaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä. 11.10.2019Mimmi Koukkula
 17. 17. Esimerkkejä toimenpiteistä  Järjestöt panostavat FGM-ehkäisytyöhön ja ohjaavat toimintaa ruohonjuuritasolle ja hyödyntävät perinnettä harjoittavista maista lähtöisin olevia asiantuntijoita. Ruohonjuuritason hankkeissa kehitetään ja toteutetaan keinoja ehkäistä silpomista.  Tuotetaan helposti saavutettavissa olevaa materiaalia ehkäisytyön tueksi eri kielillä.  FGM-asiakkaita kohtaavat ammattilaiset ottavat seksuaalisuuden ja sen ulottuvuudet puheeksi tyttöjen ja naisten kanssa.  Maakunnat/Sairaanhoitopiirit varmistavat erikoislääkärien riittävän osaamisen avausleikkausten toteuttamiseksi. 11.10.2019Mimmi Koukkula
 18. 18. Toimintaohjelmassa on myös paljon taustatietoa ja käytännön ohjeita 11.10.2019Mimmi Koukkula
 19. 19. THL:n toimeenpano: • Kansalliset FGM:n estämisen yhteistyökokoukset vuosittain 2013 alkaen • Ammattilaisten ja ammattiin opiskelevien koulutusta • Tiedotusta; Tiedä ja toimi-kortti, korjausleikkaus-juliste, puheeksi otto- video, verkkosivut • Yhteistyötä järjestöjen, yhteisöjen, uskonnollisten johtajien kanssa • Kuntatoimijoiden tukemista • Tutkimusta (Kouluterveyskysely, FinMONIK, Rekisterit) • FGM mukana uudessa kansallisessa lapsiin kohdistuvan väkivallan estämisen toimintaohjelmassa • Turvapaikanhakijoiden alkuterveystarkastuksen kehittämishanke – FGM mukana 3.10.2019Mimmi Koukkula
 20. 20. Silpomisen uhan arviointi 3.10.2019Mimmi Koukkula
 21. 21. Silpomisen uhan arviointi 3.10.2019Mimmi Koukkula
 22. 22. Toiminta silpomisen uhkaa epäiltäessä 3.10.2019Mimmi Koukkula
 23. 23. Toiminta epäiltäessä silpomisen jo tapahtuneen 3.10.2019Mimmi Koukkula
 24. 24. Raskaana olevan FGM-hoitopolku 3.10.2019Mimmi Koukkula
 25. 25. Lisätietoa www.thl.fi/silpominen • Koukkula, M. & Klemetti, R. 2019. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen (FGM) estämisen toimintaohjelma. STM. Julkaisuja. 1/2019. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4029-1 • THL verkkokoulutus: Monikulttuurisuus asiakastyössä https://verkkokoulut.thl.fi/web/monikulttuurisuus 11.10.2019Mimmi Koukkula
 26. 26. KIITOS! mimmi.koukkula@thl.fi 11.10.2019Mimmi Koukkula

×