Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Miksi rokotusten turvallisuusseurantaa ja tutkimusta tarvitaan?

THL:n verkkokoulutus 15.2.2021. Hanna Nohynek.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Miksi rokotusten turvallisuusseurantaa ja tutkimusta tarvitaan?

 1. 1. Hanna Nohynek THL – Fimean korona rokottamisen webinaari 15.2.2021 15.2.2021 Miksi haittaseurantaa Nohynek Miksi rokotusten turvallisuusseurantaa ja tutkimusta tarvitaan ?
 2. 2. 15.2.2021 Miksi haittaseurantaa Nohynek Sic! 2019 Artama & Nohynek Turvallisuutta tutkitaan laajasti ennen rokotteen rekisteröimistä
 3. 3. The Spectator 8.2.2021 ? … korona rokotteet on kehitetty niin nopeasti…
 4. 4. Rullaavassa arviossa kaikki tutkimus- vaiheet on käyty läpi, mutta tehotutkimusten kesto on ollut tavanomaista lyhyempi Valtaosa haitoista tulee ilmi ensimmäisen 6 vi kuluessa rokottamisesta 15.2.2021 Miksi haittaseurantaa Nohynek
 5. 5. Kuinka yleinen haittavaikutus on ? 15.2.2021 Miksi haittaseurantaa Nohynek
 6. 6. Myyntiluvallisen tuotteen tuoteselosteessa kerrotaan mitä kliinisissä tutkimuksissa on havaittu esimerkki Comirnaty mRNA rokote 15.2.2021 Miksi haittaseurantaa Nohynek
 7. 7. Riskinarvion painotukset vaihtelevat taudin vakavuuden, taudin vallitsevan epidemiologisen tilanteen ja arvioijan näkökulman mukaan (väestön vs. yksilön terveys ) LLT / Nohynek Rokottamisen hyödyt Sairastumisen todennäköisyys Rokottami sen haitat Taudin vakavuus 15.2.2021 Miksi haittaseurantaa Nohynek
 8. 8. 15.2.2021 Miksi haittaseurantaa Nohynek Tarvitaan epidemiologista tutkimusta, jotta voidaan varmistaa haittasignaali ja arvioida todellista syy-seuraussuhdetta
 9. 9. Rokotehaittojen korvaaminen lääkevahinkovakuutuksesta - koronarokotteet Tiina Hellgrén, Toimitusjohtaja, Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö • Suomessa annettavien, EU:n hankitamekanismin kautta hankittujen kororonarokotteiden lievää vakavammat haitat korvataan lääkevahinkovakuutuksesta • Haitta on korvattava, jos rokotteesta aiheutuneet oireet ovat kestäneet vähintään 14 päivää tai jos haitasta on aiheutunut sairaanhoitokustannuksia tai ansionmenetystä yli 85 euroa • Korvausasiat käsittelee ja korvaukset maksaa Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö, www.laakevahinko.fi • Suomen valtio on taannut koronarokotteiden vakuuttamisen. Tämä tarkoittaa, että mikäli koronarokotteista tulee paljon vahinkoja, valtio osallistuu korvausten maksamiseen.
 10. 10. Miten korvausta haetaan? • Kirjallinen vahinkoilmoitus Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle • www.laakevahinko.fi • Toimitetaan postitse tai www-sivuilla olevan Turvaposti-linkin kautta
 11. 11. Taustaa, jos tarvitaan enemmän tietoa
 12. 12. Lääkevahinkovakuutus • Vapaaehtoinen vakuutus potilaiden turvaksi • Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan potilaille lääkevahingosta aiheutuneet kustannukset ja mahdollinen ansionmenetys • Lääkevahinkovakuutus kattaa lääkelain 3 §:n mukaiset lääkkeet, rokotteet sekä verivalmisteet ja verensiirtoveren • Lääkevahinkovakuutuksen myöntää ja korvausasiat käsittelee Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö • Lääkevahinkovakuutuksen potilaiden puolesta ottaa Suomen Lääkevahinkokorvausosuuskunta, jonka jäseniä ovat Suomessa toimivat lääkkeiden valmistajat, maahantuojat, jakelijat ja myyjät
 13. 13. EU:n hankintamekanismin kautta hankitut, Suomessa annettavat koronarokotteet on vakuutettu • Korvausta voidaan maksaa, mikäli • Rokote aiheuttaa rokotetulle henkilövahingon eli jonkinlaisen ruumiillisen haitan ja • Tuon haitan seurauksena rokotettu on ollut yhtäjaksoisesti työkyvytön vähintään 14 päivää tai hänen ruumiintoimintonsa ovat muutoin olleet yhtäjaksoisesti heikentyneinä vähintään 14 päivää tai • Rokotettu on saanut pysyvän haitan tai rokote on aiheuttanut rokotetun kuoleman • Välttämättömät ja tarpeelliset sairaanhoitokustannukset ja ansionmenetys korvataan, mikäli nämä yhteenlaskettuna ylittävät 85 euroa, vaikka työkyvyttömyys tai siihen rinnastettava tila olisi kestänyt alle 14 päivää. • Valtio on antanut takuun, jolla varmistettiin koronarokotteiden vakuuttaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vakuutusyhtiö hoitaa korvauskäsittelyn ja maksaa korvaukset. Valtio osallistuu korvausten maksuun, mikäli vahinkoja tulee paljon.
 14. 14. Mitä lääkevahinkovakuutuksesta korvataan? • Yleisimmin • Vahingon hoitamisesta aiheutuneet kustannukset • Tilapäisen haitan korvaus • Ansionmenetyskorvaus työkyvyttömyysajalta • Harvinaisissa, vakavammissa tapauksissa korvattavaksi voi tulla • Pysyvän haitan korvaus • Kuolemantapauksessa • Kohtuulliset hautauskulut

×