Mieli 2011: Avauspuheenvuoro, Liisa-Maria Voipio-Pulkki

951 views

Published on

Mielenterveys-ja päihdetyön valtakunnallinen kehittämisseminaari23.8.2011Avauspuheenvuoro
Liisa-Maria Voipio-Pulkki
Stm/STO/Tepa

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
951
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mieli 2011: Avauspuheenvuoro, Liisa-Maria Voipio-Pulkki

 1. 1. Mielenterveys- japäihdetyönvaltakunnallinenkehittämisseminaari23.8.2011AvauspuheenvuoroLiisa-Maria Voipio-PulkkiStm/STO/Tepa
 2. 2. Sosiaaliturvan toimintaympäristö Globalisaatio Teknologian kehitys Ikärakenteen muutos Työllisyys ja Sosiaali- ja Talouden kehitystyöelämän muutos terveyspolitiikka Yhteiskunnan Alueellinen kehitys monimuotoistuminen Elinympäristön tila 2 25.8.2011
 3. 3. Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta – kohtelee kaikkia reilusti, antaa tarvittavan turvan – vahvistaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä – tukee terveyttä ja toimintakykyä ja antaa tarvittavat palvelut – WHO, EU: kestävä terveysjärjestelmä (HS strengthening) Strategiset valinnat – hyvinvoinnille vahva perusta: HiAP, työurat, kestävä rahoitus – kaikille mahdollisuus hyvinvointiin: hyvinvointi- ja terveyserot, asiakaskeskeisyys, uudet rakenteet , yhteenkuuluvuus – elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta: ympäristöterveydenhuolto, toimivuus erityistilanteissa 3 25.8.2011 Etunimi Sukunimi
 4. 4. Terveydenhuoltolaki voimaan 1.5.2011Lain tarkoitus (2 §) edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhden- vertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta vahvistaa palvelujen asiakaskeskeisyyttä vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä ja parantaa …toimijoiden yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä 4 25.8.2011 Etunimi Sukunimi
 5. 5. Terveydenhuoltolain painotukset(läpäisyperiaate) Asiakaskeskeisyys Laatu ja potilasturvallisuus Perusterveydenhuollon vahvistaminen Eri toimijoiden välinen yhteistyö Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Kustannusten kasvun hillitseminen
 6. 6. Yhteistoiminta-alueidensote-yhtenäisyys (v.2013)Arvio 13.5.2011 Kaikki sosiaalitoimen tehtävät (9 yt-aluetta, 27 kuntaa) Kaikki sosiaalitoi0men tehtävät pl. päivähoito (24 yt-aluetta, 101 kuntaa) Yksittäisiä sosiaalitoimen tehtäviä (16 yt-aluetta, 66 kuntaa) Selvitys käynnissä (17 yt-aluetta 51 kuntaa) Kainuu (8 kuntaa) © Kuntarajat: Tilastokeskus Antti Kuopila 6
 7. 7. Sote-eheys terveydenhuoltolaissa 32§: kunnan perusterveydenhuollon tai shp:n kuntayhtymän on oltava terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä …terveydenhuoltopalveluja järjestäessään…sellaisessa yhteistyössä sosiaalihuollon kanssa, jota tehtävien asianmukainen hoitaminen sekä potilaan hoidon ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve edellyttää 27§ mielenterveystyö: toimiva kokonaisuus kunnas- sa tehtävän sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa 28§ th:n päihdetyö: toimiva kokonaisuus muun kunnassa tehtävän päihde- ja mt-työn kanssa 7 25.8.2011
 8. 8. Yhteistyön, suunnitelmallisuuden jaavoimuuden vahvistamisella ansaitaanasukkaiden ja potilaiden luottamusPerusterveyden- Terveyden-huollon huollossavahvistaminen PTH & ESHHyvinvoinnin jaterveydenedistäminen TH ja Kunnan alueenSosiaali- ja toimialojen muiden kesken toimijoidenterveydenhuollon keskenjärjestäminen
 9. 9. Terveys- jahyvinvointivaikutustenarvioiminen (11§) Kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja hyvinvointiin Menetelmänä ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA) Ennakkoarvioinnin käsikirja: www.thl.fi/iva
 10. 10. Seuranta ja raportointi (12§)Kunnan on seurattava asukkaittensa - terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin - kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin Teaviisari (www.thl.fi/teaviisari)
 11. 11. Seuranta ja raportointi (12§) Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus www. thl.fi/hyvinvointikertomus www.hyvinvointikertomus.fi
 12. 12. Mikä muuttuu – mitä hyötyä? Terveysvaikutukset osaksi päätöksentekoa - ennakkoarviointi tuo vaihtoehdot läpinäkyviksi, terveyshyöty arvioidaan kaikkien hallinnonalojen kannalta Hyvinvointitietopohja vahvistuu -> päätöksenteko perustuu tuoreeseen tietoon Vastuut ja työnjako selkiytyvät, sitoutuminen vahvistuu Johtaminen ja poikkihallinnolliset toimeenpano- rakenteet tukevat monialaista yhteistyötä Alueellinen osaaminen yhteiseen käyttöön, päällekkäinen valmistelu ja kehittämistyö vähenee
 13. 13. Terveydenhuoltolaki nostaa asiakas-keskeisyyden vahvaksi muutosvoimaksi Asiakkaat/potilaat – valtaistuvat ja ohjaavat halutessaan omaa hoitoaan – antavat palautetta kokemuksestaan – ohjaavat valinnoillaan palveluverkkoa Palveluiden tarjoajat – suunnittelevat ja toteuttavat toimivia palvelukokonaisuuksia – sitoutuvat yhtenäisiin hoidon perusteisiin ja hoitotakuuseen – etsivät niitä, jotka eivät palveluihin hakeudu tai pääse – huolehtivat myös kärsimyksen lievittämisestä Päättäjät toimivat väestön tarpeet priorisoiden, tietoon nojautuen ja tulevaisuutta ennakoiden Kerttu Perttilä 21.3.2011
 14. 14. Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 17.6.2011 Tavoitteena on välittävä ja menestyvä Suomi Suomea kehitetään pohjoismaisena hyvinvointivaltiona globaalissa toimintaympäristössä Köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen, julkisen talouden vakauttaminen ja kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen Luku 7: hyvinvointipolitiikka: uudistetaan sote-palvelurakennetta osana kuntarakenteen uudistusta Vahvat peruskunnat, järjestämisen ja rahoittamisen yhteys Säädetään sote-järjestämislaki palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi - aikataulutus syksyn 2011 aikana
 15. 15. Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaPoimintoja I Tehostetaan toimia koko väestön ja erityisesti lasten ja nuorten suojelemiseksi alkoholin, tupakan, huumausaineiden ja rahapeliongelmien haitoilta Uudistetaan raittiustyölaki,jatketan alkoholiohjelmaa Huolehditaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimivuudesta - hyödynnetään järjestöjen tuottamia hoito- ja kuntoutuspalveluja Työurat: erityistä huomiota kiinnitetään mt/p -ongel- mien ehkäisyn ja hoidon tehostamiseen, hoitoon- ohjaamiseen sekä työhön paluun helpottamiseen Toimintaohjelma osatyökykyisten työmarkkinoille osallistumisen tueksi 15 25.8.2011 Etunimi Sukunimi
 16. 16. Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaPoimintoja II Poikkihallinnollinen syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävä toimenpideohjelma – ylisukupolvisen köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisy Kunnille palvelustrategia: järjestämisvastuuseen kuuluvien ja muiden palveluiden konkretisointi Kuntoutusjärjestelmän selkiyttäminen Kaste II: HO:ssa mainitut painoalueet – syrjäytymisen ehkäisy; omaishoidon tukipalvelut – yleinen palveluiden kehittäminen – pitkäaikaisasunnottomuus, lähisuhdeväkivalta – henkilöstön saatavuus, osaaminen, työhyvinvointi – hyvien käytäntöjen käyttöönotto maanlaajuisesti 16 25.8.2011 Etunimi Sukunimi
 17. 17. Tulossa syksyllä 2011 Hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelma – kuntarakenneuudistus > sote-järjestäminen ja rahoitus Kaste II > uusi tulossopimuskausi Th-lain toimeenpanon jatko > koulutus, seuranta Potilasdirektiivin toimeenpano > ”service basket” Mieli 2009: väliarvionti – hallitusohjelman huomiointi – alkuperäisen suunnitelman tarkastelu kohta kohdalta – huomioidaan mm. valmius psykososiaaliseen tukeen – sote-järjestämislain valmistelun vaikutukset 17 25.8.2011 Etunimi Sukunimi
 18. 18. Mielenterveys- ja päihdetyön kenttä on hajalla Psykiatrian Psykiatriset Poliklinikat YksityisetYleissairaala- sairaalat (shp) psykiatriset psykiatria hoitokodit Perustervey- KunnallinenTyöterveys- denhoidon Psykiatrinen A-klinikat huollot mielenterv.työ hoito Yksityiset Yksityis- Järjestöt ja päihdehoidon sektori muut toimijat tuottajat RAJA: organisaatio, talousarvio, lähete, ideologia ym20.11.2009 Veijo Nevalainen 18
 19. 19. Mieli 2009 -ohjelman ehdotus 8:Palvelukokonaisuuden koordinointi• Kunnan tulee koordinoida • Palveluista muodostettava julkiset, kolmannen sektorin ja toiminnallinen kokonaisuus. yksityissektorin palvelut toimivaksi kokonaisuudeksi. • Palveluiden monipuolisuus.• Lasten tuen tarpeen arviointi aina mukana. Avohoito Laitoshoito Yhteistyö- Ostopalve- Yksi potilas – yksi hoito kumppanit lut Päihde- Kuntoutus huolto 19.10.2009 Veijo Nevalainen 19
 20. 20. Nordic Welfare Model Economy Role of the state Citizens NGO´s Social rights STM / STO 25/08/2011
 21. 21. Forces affecting the NWM NWM 1.0 Globalization Global economy, migration of people and capital, climate change… NWM 2.0Can the NWM balancemarket and technology driven development? STM / STO 25/08/2011
 22. 22. Kiitos!

×