Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hoidon saatavuus ja yhtenäiset hoidon kriteerit -
Ensisijaisen hoitovastuun määrittäminen ja
hoitokokonaisuuksien suunnitt...
Toimeksianto – pohjatyötä uusille
kiireettömän hoidon kriteereille
psykiatriassa
• Helena Vorman nimeämä ”työrukkanen”, Sa...
Rajauksia -
• Puhuja pääkaupunkiseudulta.
• Puhuja on huolissaan SOTE-asioista – saattaa ”vuotaa” esitykseen:
kuuluuko mie...
Tausta – Psykiatrian massiivinen
rakennemuutos 1
• Osastohoito
• vähenee
• keskittyy
• Avohoito
• lisääntyy -
• 90% potila...
Psykiatrian massiivinen rakennemuutos 2
9.5.2017 5
• Potilasmäärä kasvaa
• Kulut laskevat:
1. osastokäyttö alas
2. aiempaa...
Tausta - Psykiatria muuttuu
1. Valtaosa raskaastakin psykiatriasta avohoidossa. 90% potilasta
avohoidossa – prosessi jatku...
Kuntien kokemus - ”ESH jätti PTH:n
pulaan”
1. Nykyiset ESH-PTH työnjaon valtakunnalliset kriteerit ja aikarajat
eivät ole ...
Mutta – ”ESH petraa” ja ottaa lisää
vastuuta mielenterveys- ja
päihdeongelmista
1. Otettu ja hoidettu enemmän potilaita (e...
Taustapohdintoja (SOTE):
• Järjestelmä muuttuu kahden organisaation työnjakoon perustuvasta
yhden SOTE-organisaation järje...
Taustapohdintoja – psykiatrian
erikoisalan rooli
• Mielestäni Psykiatrian erikoisalan tulee kantaa vastuu
maakunnallisten ...
Taustapohdintoja – toisaalta
”yleislääketieteellinen viitekehys
kunniaan”
• Yleislääkäri kykenee sopivien ammattilaisten y...
Taustapohdintoja – siis perustasolla
• Kaikkea kuormitusta ei voi eikä tarvitse diagnosoida, mutta
hoidettavissa olevat mi...
Taustapohdintoja (3)
• Erikoislääkäritaho tulisi velvoittaa tukemaan yleislääkäriyksikön
/työterveyshuollon tai muun perus...
Lähtökohdat:
• Kiireettömän hoidon nykymäärittely psykiatriassa on lähtökohdiltaan
huono tai vähintäänkin vanhentunut.
• V...
Lähtökohdat (2):
• Tässä pohjatyössä olemme halunneet käsitellä yleislääkärin ja
erikoislääkärin (1) ensisijaisen hoitovas...
Tämä siksi että:
• Monissa psykiatrisissa hoidoissa hoitovastuuta on järkevä pitää
yleislääkärillä esim. silloin, kun täll...
Kuinka käytännössä?
• Hoidon tarpeen arviointi perustason yksiköstä, kuten
terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta tai sos...
1. Hoitovastuun nopea siirto (2-4 vk):
• Vakavissa häiriöissä, jotka uhkaavat toimintakykyä tai turvallisuutta
hoitovastuu...
2. Erikoisalaorganisaatio velvoitettu
tuottamaan:
• Riittävän psykososiaalisten näyttöön perustuvien hoitojen kirjon
yleis...
2. Perustasolle tarjottavat palvelut
häiriöittäin: Esim…
• Lievät ja keskivaikeat masennustilat- nettiterapia, IPT ja CBT ...
3. Diagnostiikan varmistus:
• Erikoislääkäriyksikön tulee tarjota yleislääkärille välineet tukemaan
ja varmistamaan diagno...
Kiitos!
Matti Holi; Hoidon saatavuus ja yhtenäiset hoidon kriteerit - Ensisijaisen hoitovastuun määrittäminen ja hoitokokonaisuuks...
Matti Holi; Hoidon saatavuus ja yhtenäiset hoidon kriteerit - Ensisijaisen hoitovastuun määrittäminen ja hoitokokonaisuuks...
Matti Holi; Hoidon saatavuus ja yhtenäiset hoidon kriteerit - Ensisijaisen hoitovastuun määrittäminen ja hoitokokonaisuuks...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Matti Holi; Hoidon saatavuus ja yhtenäiset hoidon kriteerit - Ensisijaisen hoitovastuun määrittäminen ja hoitokokonaisuuksien suunnittelu maakuntarakenteeseen perustuvassa mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmä

216 views

Published on

Matti Holi, Hoidon saatavuus ja yhtenäiset hoidon kriteerit - Ensisijaisen hoitovastuun määrittäminen ja hoitokokonaisuuksien suunnittelu maakuntarakenteeseen perustuvassa mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmä, Psykiatrian alojen johtajien neuvottelupäivät 4.5.2017 - 5.5.2017

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Matti Holi; Hoidon saatavuus ja yhtenäiset hoidon kriteerit - Ensisijaisen hoitovastuun määrittäminen ja hoitokokonaisuuksien suunnittelu maakuntarakenteeseen perustuvassa mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmä

 1. 1. Hoidon saatavuus ja yhtenäiset hoidon kriteerit - Ensisijaisen hoitovastuun määrittäminen ja hoitokokonaisuuksien suunnittelu maakuntarakenteeseen perustuvassa mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmässä 4.5 YL-päivät Matti Holi (Sami Pirkola, Tapio Kekki)
 2. 2. Toimeksianto – pohjatyötä uusille kiireettömän hoidon kriteereille psykiatriassa • Helena Vorman nimeämä ”työrukkanen”, Sami Pirkola, Tapio Kekki ja Matti Holi – pohjatyötä uusille hoidon kriteereille • Syksy 2016 lähtien muutama palaveri • Ajattelua on testattu erilaisissa viitekehyksissä - esittely STM:n varsinaiselle kiireettömän hoidon kriteerien työryhmälle 24.11.2016. • Nyt – Saatetaan tietoisuuteen ja testataan tätä ajattelua.
 3. 3. Rajauksia - • Puhuja pääkaupunkiseudulta. • Puhuja on huolissaan SOTE-asioista – saattaa ”vuotaa” esitykseen: kuuluuko mielenterveyden häiriöitä (F dg) hoitavan erikoisalan ääni kun suunnitellaan mielenterveyspaveluita? • Psykiatria ja mielenterveyspalvelut – päihdepalvelukokonaisuus ei samalla tavalla omakätisesti tuttu – tältä pohjalta käsittelen näitä optimistisesti yhtenä kokonaisuutena – Sitten saan Kaarlolta kommenttipuheenvuorossa takkiini.
 4. 4. Tausta – Psykiatrian massiivinen rakennemuutos 1 • Osastohoito • vähenee • keskittyy • Avohoito • lisääntyy - • 90% potilaista • 55% hlökunnasta • monipuolistuu 9.5.2017 4 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 HUS Psykiatria: Käyntien ja hoitopäivien lukumäärän kehitys vuosina 2009-2016 HUS Psykiatria, Käynnit HUS Psykiatria, Hoitopäivät
 5. 5. Psykiatrian massiivinen rakennemuutos 2 9.5.2017 5 • Potilasmäärä kasvaa • Kulut laskevat: 1. osastokäyttö alas 2. aiempaa napakammat hoidot 3. IT-psykiatria 4. (Jatkossa päällekkäisyys pois perustason MT-palveluihin) 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 0 50000 100000 150000 200000 250000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Potilaslkm Tuhansiaeuroja Akselin otsikko HUS Psykiatrian deflatoitu kustannuskehitys sekä hoidettujen eri potilaiden lukumäärä, vuosina 2008-2016 Kustannuskehitys, deflatoitu Potilasmäärä
 6. 6. Tausta - Psykiatria muuttuu 1. Valtaosa raskaastakin psykiatriasta avohoidossa. 90% potilasta avohoidossa – prosessi jatkuu. 2. Näyttöön perustuvien hoitojen valikoima on kasvanut määrätietoisen työn tuloksena, osa (esim. lyhytterapiat) soveltuu paremmin perustasolle kuin. 3. Psykoterapioihin liittyvä ajattelu on muuttumassa: Vanha ”terapiaparadoksi” – TK potilaat olisivat sopivia mutta niitä on liikaa, ja ESH-potilaat liian vaikeita -> Siksi julkisen TH:n saatavuus sattumanvaraista, epäoikeudenmukaista ja epä-optimaalista -> Tämä on muuttumassa. 9.5.2017 6
 7. 7. Kuntien kokemus - ”ESH jätti PTH:n pulaan” 1. Nykyiset ESH-PTH työnjaon valtakunnalliset kriteerit ja aikarajat eivät ole järkeviä. 2. Esimerkiksi lyhytterapiat puuttuvat juuri sieltä, missä ne parhaiten tehoaisivat, eli perustasolla. 3. Moni kunta joutui rakentamaan omia PTH mielenterveys-yksiköitä helpottamaan tilannetta. 4. Syntyneet yksiköt ovat olleet usein pieniä, erillisiä, haavoittuvia ja ilman nykyaikaista hoitovalikkoa. 5. Niissä hoidetaan osin samoja potilaita kuin ESH:ssa. 9.5.2017 7
 8. 8. Mutta – ”ESH petraa” ja ottaa lisää vastuuta mielenterveys- ja päihdeongelmista 1. Otettu ja hoidettu enemmän potilaita (esim HUS Psykiatrioiden eri potilaiden määrä lähes tuplaantunut kymmenessä vuodessa) -lievempiä, nopeammin, tarvittaessa kauemmin – HYKS psykiatrian lähetemäärä +33% tänä vuonna (!) 2. Tarjottu perustasolle (TK,TTH, Neuvolat, opiskelija TH ja Päihdepalvelut) näyttöön perustuvia mielenterveyshoitoja – Nettiterapiat, ostopalveluterapiat, ryhmähoitoja. 3. Ajantasaiset ESH ylläpitämät mielenterveys- ja päihdepalvelukartat läpi suomen – itsehoito-ohjelmia: suurempi kokonaisvastuu MT- ja päihdepotilaista. 4. Paremmasta saatavuudesta ja hoitovalikosta huolimatta psykiatrian kulut laskevat. 9.5.2017 8
 9. 9. Taustapohdintoja (SOTE): • Järjestelmä muuttuu kahden organisaation työnjakoon perustuvasta yhden SOTE-organisaation järjestämään (toivottavasti)-> toimintatapojen tulisi hyödyntää tätä maksimaalisesti. • Psykiatriassa pääosa sairaalahoidosta ja merkittävä osa muustakin hoidosta alkaa päivystyksellisesti -> tulevan toimintatavan tulee vähentää näitä. • Ei päivystyksellisen hoidontarpeen arviointi tulisi lähteä jatkossakin n.s perustason yksiköstä, jota psykiatrian erikoisalan yksikkö tukee, tarvittaessa jopa alkuarviosta lähtien.
 10. 10. Taustapohdintoja – psykiatrian erikoisalan rooli • Mielestäni Psykiatrian erikoisalan tulee kantaa vastuu maakunnallisten mielenterveys- palveluiden tilasta. • F dg potilaille on olemassa näyttöön perustuvia hoitoja, ja mm. niiden nopea tarjoaminen tuo vaikuttavuutta mielenterveys- ja päihdepalveluihin. • Näyttöön perustuvien hoitojen puute etulinjassa isompi ongelma kuin medikalisaatio – lääketieteellisen vaikuttavuuden paradigma ei meinaa menestyä perustasolla… • Psykiatrian osaamisen tarjoaminen perustasolle estää medikalisaatiota.
 11. 11. Taustapohdintoja – toisaalta ”yleislääketieteellinen viitekehys kunniaan” • Yleislääkäri kykenee sopivien ammattilaisten ympäröimänä kantamaan hoitovastuuta suuresta osasta mielenterveys- ja päihdehäiriöistä. • Monissa häiriöissä yleislääkäri on optimaalisempi hoitovastuullinen (toiminnalliset häiriöt, fyysiseen sairauteen liittyvät reaktiot ym) • Perustasolla ei tarvitsisi olla erillistä luukkua / yksikköä ”psyyke+” potilaille, vaan kaiken (myös päihdehäiriöt) tulisi kulkea samaa reittiä. 9.5.2017 12
 12. 12. Taustapohdintoja – siis perustasolla • Kaikkea kuormitusta ei voi eikä tarvitse diagnosoida, mutta hoidettavissa olevat mielenterveydenhäiriöt (F-dg) tulee hoitaa nopeasti, ja • siksi erikoislääkäritahon tulee olla vahvasti läsnä yleislääkäri- tai muun perustason arkitoiminnassa, esim. tarjoamalla yleislääkäriä tukevan mielenterveyshenkilöstön yleislääkäriyksikköön.
 13. 13. Taustapohdintoja (3) • Erikoislääkäritaho tulisi velvoittaa tukemaan yleislääkäriyksikön /työterveyshuollon tai muun perustason yksikön osaamista. • Erikoislääkäritaho tulisi edelleen velvoittaa tukemaan ja koordinoimaan omahoitoa, kolmannen sektorin toimintaa ja vertaistukitoimintaa, jotka täydentävät mielenterveyspalveluita • Tähän sopiva taustamateriaali löytyy paljolti yhteisestä Mielenterveystalosta – ja uutta materiaalia syntyy jatkuvasti.
 14. 14. Lähtökohdat: • Kiireettömän hoidon nykymäärittely psykiatriassa on lähtökohdiltaan huono tai vähintäänkin vanhentunut. • Vain pieni osa ESH vaativista potilasta sopivat 3 kk tai 6 kk jonoon. • Tällaisia voisivat olla esim. Elinikäisiin ominaisuuksiin tai oirekuviin liittyvät tutkimukset ja hoidot - ADHD tai Aspergerin oireyhtymä aikuisikäisellä, sekä -sukupuoli-identiteettihäiriöt.
 15. 15. Lähtökohdat (2): • Tässä pohjatyössä olemme halunneet käsitellä yleislääkärin ja erikoislääkärin (1) ensisijaisen hoitovastuun siirron ohella myös: • (2) psykiatrisia hoitomuotoja ja (3) diagnostisia tukipalveluita …joita erikoisala-organisaatio olisi velvollinen tarjoamaan yleislääkäri- organisaatiolle.
 16. 16. Tämä siksi että: • Monissa psykiatrisissa hoidoissa hoitovastuuta on järkevä pitää yleislääkärillä esim. silloin, kun tällä on käytettävissään osaava, lähtökohtaisesti erikoislääkäritahon palveluksessa (tai suorassa ohjauksessa oleva) mutta yleislääkäriorganisaatiossa toimiva mielenterveyshenkilöstö. • Yleislääketieteellisestä viitekehyksestä on hyötyä monien mielenterveysongelmien ja potilastyyppien ollessa kyseessä.
 17. 17. Kuinka käytännössä? • Hoidon tarpeen arviointi perustason yksiköstä, kuten terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta tai sosiaalitoimen palveluista, jota psykiatrinen eritystaso tukee, tarvittaessa jo alkuarviosta lähtien. • Hoitomuodoista erityistä huomiota ja kehittämistä tarvitaan tarpeenmukaisten, kohdennettujen psykoterapeuttisten interventioiden ja psykoterapioiden järjestämiseen. • Niissä ensisijainen hoitovastuu voi olla yleislääkäritaholla, mutta terapia-arvioiden, niiden joustavan saatavuuden ja tuloksellisuuden seurannan järjestäminen on erikoislääkäritahon vastuulla.
 18. 18. 1. Hoitovastuun nopea siirto (2-4 vk): • Vakavissa häiriöissä, jotka uhkaavat toimintakykyä tai turvallisuutta hoitovastuu tulee siirtää nopeasti, vähintään viikkojen kuluessa. • Tällaisia häiriöitä ovat esim. • psykoosit, • kaksisuuntainen mielialahäiriö, • vaikea-asteinen masennus, • OCD sekä • persoonallisuushäiriöt joihin liittyy akuutti itsetuhoisuuteen tai väkivaltaan johtava oirekuva. • Lisäksi sellaiset ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöt, joista ei yleislääkärin vastaaman hoidon aikana ole tullut vastetta.
 19. 19. 2. Erikoisalaorganisaatio velvoitettu tuottamaan: • Riittävän psykososiaalisten näyttöön perustuvien hoitojen kirjon yleislääkärin vastuulla oleville mielenterveyspotilaille: • lyhytterapiat, • etäterapiat ja • puoli-automatisoidut nettiterapiat, sekä • jotkin ryhmähoidot. • (Aikaraami -mahdollisimman nopeasti?)
 20. 20. 2. Perustasolle tarjottavat palvelut häiriöittäin: Esim… • Lievät ja keskivaikeat masennustilat- nettiterapia, IPT ja CBT sekä lyhyt dynaaminen terapia, sekä aktivaatioterapia. • Paniikkihäiriö - nettiterapia, kohdennettu CBT, altistusryhmät • Yleistynyt ahdistuneisuus - nettiterapia, kohdennettu CBT, rentoutusterapiat • Sosiaalinen fobia - nettiterapia, kohdennettu CBT. • PTSD - nettiterapia, kohdennettu CBT • Päihderiippuvuus - nettiterapia, kohdennettu CBT • Bulimia - nettiterapia ja kohdennettu CBT
 21. 21. 3. Diagnostiikan varmistus: • Erikoislääkäriyksikön tulee tarjota yleislääkärille välineet tukemaan ja varmistamaan diagnostiikan sekä oikeisiin kohdan 2 hoitoihin ohjautumisen. • Tähän saatetaan tarvita yleislääkärin kanssa toimivaa mielenterveyshenkilöstöä ja konsultaatiopalveluita.
 22. 22. Kiitos!

×