Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Markus Syrjänen TERVE-SOS

Missä palvelut? Arvoa vai suoritteita

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Markus Syrjänen TERVE-SOS

 1. 1. Arvoa vai suoritteita - vaikuttavat palvelut vaativat tietopohjaa Talous- ja hallintojohtaja Markus Syrjänen 5.5.2017
 2. 2. Tietoon perustuvan johtamisen tasoja Johtamisen menetelmät ja kulttuuri BI & analyysi Tietojen yhdistäminen & raportointi Tietoa tuottavat järjestelmät Metatiedot Asiakassegmentointi / Toiminta-arkkitehtuuri Strategia 22.8.2017 2
 3. 3. 22.8.2017 3 Visuaalinen johtaminen ja värjöttely Yhteinen strategia, kulttuuri ja struktuuri Itsenäiset yksiköt ja tiimit Sparraava johtaminen
 4. 4. Espoon sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmän whiteboardin rakenne 1. Strategia 4. Hankkeiden hallinta 2. Resurssien allokointi ja tuottavuus 3. Strategiset tavoitteet
 5. 5. 1. Strategia 22.8.2017 5
 6. 6. 22.8.2017 6 Sosiaali- ja terveystoimen ”timantti”
 7. 7. Asiakaskokemus Hyvinvointi 22.8.2017 7 Kustannukset Arvo
 8. 8. Espoon terveysasematoiminnan kehitys vuodesta 2013 vuoteen 2015 Käynnit lisääntyivät 20% Jonotusaika lyheni 34 % Asiakastyytyväisyys kasvoi 21,5% käynnit per asukas, jonotusaika T3, Happy or Not 22.8.2017 8 Menot - 3,4% per asukas, defl. Tyytyväiset asukkaat
 9. 9. 2. Resurssien allokoinnin ja tuottavuuden johtaminen 22.8.2017 9
 10. 10. Kattavaan tuotteistukseen perustuva toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta
 11. 11. Lastensuojelu- / perhesosiaalityön palvelut 54 991 57 100 58 271 58 271 0 Sijaishuolto, laitos oma hoitovrk 13 064 14 355 15 500 8 % 4 288 4 491 4 530 4 530 0 328,2 312,9 292,3 -7 % Sijaishuolto, laitos osto hoitovrk 58 602 55 487 58 600 6 % 18 129 17 295 17 969 17 969 0 309,4 311,7 306,6 -2 % Sijaishuolto, amm.perhekoti hoitovrk 28 728 28 935 24 000 -17 % 5 118 5 606 5 130 5 130 0 178,1 193,7 213,8 10 % Sijaishuolto, perhehoito hoitovrk 70 532 67 270 68 000 1 % 5 659 6 174 6 598 6 598 0 80,2 91,8 97,0 6 % Perheasioiden palvelut toimistokäynti 7 342 7 145 7 340 3 % 1 755 1 806 1 819 1 819 0 239,1 252,7 247,9 -2 % Lastensuojelun avohuollon tukitoimet välitt. asiakast. tuotos 22 335 23 593 24 374 3 % 6 700 7 654 7 316 7 316 0 300,0 324,4 300,2 -7 % Lastensuojelun sosiaalityö/perhesosiaalityö välitt. asiakast. tuotos 43 467 8 753 9 327 9 422 9 422 0 216,8 Nuorten jälkihuolto välitt. asiakast. tuotos 4 819 4 545 6 226 37 % 1 362 1 474 1 523 1 523 0 282,7 324,3 244,6 -25 % Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö, oma kontakti 9 275 10 361 11 200 8 % 1 700 1 800 2 295 2 295 0 183,2 173,8 204,9 18 % Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö, osto kontakti 2 850 2 419 2 400 -1 % 562 492 409 409 0 197,3 203,5 170,3 -16 % Lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö, kontakti 2 369 2 000 2 500 25 % 319 273 354 354 0 134,6 136,6 141,4 4 % Lastensuojelupalvelujen yhteiset kustannukset 0 647 708 905 905 0
 12. 12. 3. Strategiset tavoitteet 22.8.2017 12
 13. 13. Asiakkaan palvelukokemus ja osallisuus Palvelujen laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Henkilöstön hyvinvointi ja työn sujuvuus Hyvä taloudenpito ja tuottavuus Terveysasemien T3 Sijoitettujen lasten osuus Sairauspoissaolot Budjetin toteutuminen Suun terveydenhuollon T3 Vanhuspalvelujen käyttö palveluittain Henkilöstöbarometri Kriittisten suoritteiden yksikkökustannukset Lastensuojeluilmoituksen käsittelyaika Muiden kuin asetuksen mukaisten käyntien osuus kasvaa neuvolatoiminnassa Johtoryhmän jäsenten jalkautuminen värjöttelyihin Kikyn implementointi Sähköisen asioinnin kattavuus Vaara- ja haittatapahtumien ilmoitusaktiivisuus Johtoryhmän strategiset tavoitteet, esimerkkejä 22.8.2017 13
 14. 14. Tavoite Hoitoon pääsy terveysasemille paranee Mittari Kolmas vapaa lääkärivastaanoton aika kiireettömässä asiassa, vuorokautta Tavoitetaso 10 vuorokautta
 15. 15. 4. Hankkeiden hallinta 22.8.2017 15
 16. 16. Jatkuvan kehittämisen tuki – Valmentava johtaminen – Työyksiköiden valmennukset ja lean-menetelmä 22.8.2017 16 Kehittämishankkeiden hallintamalli – Projektimalli à Espro – Projektisalkku à Thinking Portfolio
 17. 17. Loppupohdintoja… 22.8.2017 17
 18. 18. Sosiaali- ja terveystoimen arvoperustainen johtaminen sote-uudistuksessa? • Järjestämisen ja tuottamisen tiedolla johtamisen logiikat eriytyvät • Maakunnallinen järjestäjä on tietotuotannon näkökulmasta uusi olio • Tuottamisessa arvo konkretisoituu euroiksi • Arvon johtaminen on nykyjärjestelmässä intuitiivista, luottamukseen perustuvaa • Miten onnistua arvon johtamisessa uudessa järjestelmässä? 22.8.2017 18
 19. 19. Kiitos! Markus Syrjänen markus.syrjanen@espoo.fi 22.8.2017 19

×