Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (Maamu) perustulokset

3,682 views

Published on

Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointitutkimuksen (Maamu) perustulosten esittely.

Published in: Healthcare
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,682
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kohderyhmä: haavoittuvassa asemassa olevat: puute esim. Aasiasta tulleet
 • Kieltäytymisen syyt: ei koe olevansa maahanmuuttaja, kiire, ei halua osallistua – osallistumisaktiivisuus parani kenttätyön edetessä
 • Erot myös perherakenteessa ja kotitalouden koossa
 • Johdantolause haastattelussa: Tiedetään, että s/k keskuudessa tehdään tyttöjen ympärileikkauksia, ja niillä voi olla vaikutusta naisten terveyteen… onko teille tehty.
  Ongelmia: synnytyksessä, ei halua synnyttää, tulehduksia tai vaikeuksia avioelämässä
 • Obs. Tiedon haku netistä, nettiajanvaraus, koulu-kotiyhteístyö – yhteys lukutaidottomuuteen
 • Obs. Täysin tai osittain työkyvyttömäksi itsensä kokevat kurdit + venäläis ja somalitaustaiset naiset: somaleilla yhteys perherooliin?
 • Obs. Esim. epäoikeudenmukainen ja ei-kunnioittava kohtelu, Somalitaustaiset: syrjintä niin jokapäiväistä ja itsestäänselvää ettei viitsi mainita
 • Obs. somalit – sanojen ja käsitteiden puute
 • Traumatapahtuma: sota, ollut kidutettuna, nähnyt väkivaltaisen kuoleman, luonnonkatastrofi jne.
 • Tyydyttymätön = Ei saanut jatkuvaa/toistuvaa lääkärin hoitoa vaikka olisi halunnut saada
 • Hoitoani koskeviin päätöksiin
 • Vertailu omaan elämänhistoriaan ja läheisiin lähtömaassa
 • Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (Maamu) perustulokset

  1. 1. Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointitutkimus (Maamu) Perustulokset 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 1
  2. 2. Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus MAAMU THL:n koordinoiman laajan yhteistyöverkoston valmistelema ja toteuttama väestötutkimus, jonka tavoitteena on • tuottaa laaja-alaista tietoa maahanmuuttajien terveydentilasta, hyvinvoinnista ja palveluiden käytöstä sekä näihin vaikuttavista tekijöistä – Haastattelu (n. 60-90 minuuttia) – Terveystarkastus (n. 45-60 minuuttia) – Lyhythaastattelu kieltäytyville (n. 15-20 minuuttia) • kehittää seurantajärjestelmää, jonka avulla voidaan seurata ja sitä kautta edistää maahanmuuttajien hyvinvointia 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 2
  3. 3. Kohderyhmät • Kolme isoa ryhmää: venäläis-, somalialais- ja kurditaustaiset • Otoskoko: 3 000 (1 000 henkilöä kustakin kieliryhmästä) • Ikärajaus: 18–64-vuotiaat • Asuinkunnat: Helsinki (otos 931), Espoo (516), Vantaa (513), Turku (480), Tampere (360) ja Vaasa (200) • Otantakriteerit: – Syntymämaa (Venäjä/Neuvostoliitto, Somalia, Irak/Iran) – Äidinkieli (venäjä/suomi, kurdi) – Vähintään 1 vuosi asumista Suomessa • Vertailu: Terveys 2011 -tutkimusaineisto (saman ikäinen väestö samoilta paikkakunnilta) 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 3
  4. 4. Hankkeen toteutus • Aineistonkeruun toteuttivat kaksikieliset tutkimuskoordinaattorit (3), haastattelijat (13) ja tutkimushoitajat (6), sekä harjoittelijoita (15). • THL:llä keskushenkilöstö (projektipäällikkö, projektikoordinaattori, tutkijalääkäri) • Yhteistyökumppaneita mm. STM, kunnat, TTL, Väestöliitto • Rahoitus: ESR, Kela, THL, kunnat, TSR 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 4
  5. 5. Osallistumisaktiivisuus 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 5 VENÄJÄ SOMALI KURDI N % N % N % Osallistunut vähintään yhteen osioon 702 70,2 512 51,2 632 63,2 Osallistunut terveystarkastus + haastattelu 466 46,6 317 31,7 480 48,0 Osallistunut terveystarkastus + lyhythaastattelu 1 0,1 42 4,2 26 2,6 Osallistunut vain haastattelu 79 7,9 34 3,4 28 2,8 Osallistunut vain terveystarkastus 1 0,1 19 1,9 14 1,4 Osallistunut vain lyhythaastattelu 155 15,5 101 10,1 81 8,1 Kieltäytynyt / ei saavu / aikaa ei sovittu 201 20,1 299 29,9 226 22,6 Ei tavoitettu 84 8,4 144 14,4 134 13,4 Osoite väärä 22 2,2 38 3,8 54 5,4 Kotiovikäynti tehty 5krt 62 6,2 106 10,6 80 8,0 Muuttanut/ulkomailla 13 1,3 45 4,5 8 0,8 Yhteensä 1000 100 1000 100 1000 100
  6. 6. Osallistumiseen ja tiedonkeruuseen vaikuttavia tekijöitä • Ei haluta olla maahanmuuttajia – asenneilmapiiri • Epäluulo viranomaisia kohtaan ja tietämättömyys tutkimuksesta yleensä • Yhteisön erityispiirteet: tutkimushenkilöstö oman yhteisön edustajana – Toimiminen omalla kielellä ja ilman tulkkia vahvuus – Oman yhteisön edustajaan kohdistuu luottamusta, mutta myös epäluottamusta: arkaluonteiseksi koetut ja yhteisössä ei-hyväksytyt asiat – Sukupuolten väliset suhteet: suomalainen on ”neutraali” 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 6
  7. 7. Tuloksia • Esimerkkejä eri aihepiireistä perusraportissa: – Analyyseissa ikävakiointi, regressiomallit – Kadon vaikutuksia korjattu painokertoimin (huomioiden ikäluokka, sp, tutkimusryhmä, paikkakunta ja siviilisääty) – Huomioitu ositettu otanta-asetelma, äärellisen populaation korjaus – Väestöryhmien väliset erot ja sukupuolierot – Huom. pienet ryhmäkoot joissakin analyyseissa – Kuvioissa 95 % luottamusvälit • Lisää tulossa: katoanalyysit, syventävät analyysit, erillistutkimukset ja rekisteritutkimus 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 7
  8. 8. Tuloksia: Tausta ja elinolot 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 8
  9. 9. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Venäjä Miehet Venäjä Naiset Somali Miehet Somali Naiset Kurdi Miehet Kurdi Naiset Muu Paluumuuttaja Työperusteinen maahanmuuttaja, hänen puolisonsa tai lapsensa Perheen- yhdistäminen Turvapaikanhakija tai pakolainen Oleskeluluvan peruste sukupuolittain (%). 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 9
  10. 10. Yleissivistävä koulutus sukupuolittain (%). 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 10 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Venäjä Miehet Venäjä Naiset Somali Miehet Somali Naiset Kurdi Miehet Kurdi Naiset Suomi Miehet Suomi Naiset Lukio Peruskoulu Ei lainkaan
  11. 11. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Venäjä Miehet Venäjä Naiset Somali Miehet Somali Naiset Kurdi Miehet Kurdi Naiset Suomi Miehet Suomi Naiset Eläkkeellä tai muu Työtön tai lomautettu Hoitaa kotitaloutta Opiskelija Ansiotyössä Pääasiallinen toiminta sukupuolittain (%). 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 11
  12. 12. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Venäjä Somali Kurdi Miehet Naiset Toimeentulovaikeuksia ilmoittavien osuus sukupuolittain (%). 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 12
  13. 13. Tuloksia: Terveys ja elintavat 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 13
  14. 14. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Venäjä Somali Kurdi Suomi Miehet Naiset Terveytensä hyväksi tai melko hyväksi kokevien osuus sukupuolittain (%) 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 14
  15. 15. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Venäjä Somali Kurdi Suomi Miehet Naiset Kohonneen verenpaineen (systolinen ≥ 140 tai diastolinen ≥ 90 mmHg ja/tai käytössä verenpainelääkitys) yleisyys sukupuolittain (%). 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 15
  16. 16. Kehon painoindeksin (BMI) jakauma sukupuolittain (%) 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 16 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Venäjä Miehet Venäjä Naiset Somali Miehet Somali Naiset Kurdi Miehet Kurdi Naiset Suomi Miehet Suomi Naiset BMI ≥ 30 BMI 25-29,99 BMI < 25
  17. 17. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Venäjä Somali Kurdi Miehet Naiset Matalan D-vitamiinipitoisuuden (< 50 nmol/l) yleisyys sukupuolittain (%) 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 17
  18. 18. Infektiotaudit • Infektiotauteja oli harvoin seulottu Suomeen tulon yhteydessä muilta kuin niiltä, jotka kuuluvat pakolaisten- ja turvapaikanhakijoiden infektioseulonnan piiriin. • Yli 95 % terveystarkastuksiin osallistuneista suostui hiv-, hepatiitti- ja syfilistestaukseen. • Infektiotauteja todettiin suhteellisen vähän, yleisin oli hepatiitti B; hiv-infektioita ei todettu lainkaan. • Infektiotautien esiintyminen heijasti pitkälti lähtömaan infektiotilannetta. • Hiv:n tartuntatavoista oli vääriä uskomuksia etenkin somalialais- ja kurditaustaisilla. 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 18
  19. 19. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Venäjä Somali Kurdi Suomi Miehet Naiset Päivittäin tupakoivien osuus sukupuolittain (%). 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 19
  20. 20. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Venäjä Somali Kurdi Suomi Miehet Naiset Kuntoliikuntaa useita tunteja viikossa harrastavien osuus sukupuolittain (%). 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 20
  21. 21. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Somali Kurdi Ympärileikkaus Ongelmia ympärileikkauksesta Ympärileikkauksen ja siitä aiheutuvia ongelmia kokeneiden osuus naisista (%) 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 21
  22. 22. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Venäjä Somali Kurdi Miehet Naiset Jatkuvasta kivusta ja särystä kärsivien osuus sukupuolittain (%). 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 22
  23. 23. Tuloksia: Toiminta- ja työkyky 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 23
  24. 24. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Venäjä Somali Kurdi Suomi Miehet Naiset Portaiden noususta (useita kerrosvälejä) vaikeuksitta suoriutuvien osuus sukupuolittain (%) 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 24
  25. 25. 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 25 Suomen- tai ruotsinkielisen puheen ymmärtäminen huonoa tai puuttuvaa (%).
  26. 26. 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Venäjä Somali Kurdi Miehet Naiset 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 26 Niiden osuus, jotka eivät osaa käyttää internetiä sukupuolittain (%).
  27. 27. Yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti itsensä kokevien osuus sukupuolittain (%). 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 27
  28. 28. Oma arvio työkyvystä sukupuolittain (%) 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 28 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Venäjä Miehet Venäjä Naiset Somali Miehet Somali Naiset Kurdi Miehet Kurdi Naiset Suomi Miehet Suomi Naiset Täysin työkyvytön Osittain työkykyinen Täysin työkykyinen
  29. 29. Arvio oman työkyvyn kehittymisestä kahden vuoden kuluessa sukupuolittain (%). 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 29
  30. 30. Tuloksia: syrjintä- ja väkivaltakokemukset, mielenterveys ja traumakokemukset 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 30
  31. 31. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Venäjä Somali Kurdi Miehet Naiset Syrjintää kadulla kokeneiden osuus sukupuolittain (%). 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 31
  32. 32. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Venäjä Somali Kurdi Miehet Naiset Syrjintää asuntoa hankkiessa kokeneiden osuus sukupuolittain (%). 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 32
  33. 33. 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Venäjä Somali Kurdi Miehet Naiset Väkivaltaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana kokeneiden osuus sukupuolittain (%). 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 33
  34. 34. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Venäjä Somali Kurdi Suomi Miehet Naiset Vakavista masennus- ja ahdistusoireista viimeksi kuluneiden 7 vuorokauden aikana kärsineiden osuus sukupuolittain (%). 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 34
  35. 35. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Venäjä Somali Kurdi Miehet Naiset Entisessä kotimaassaan traumatapahtuman kokeneiden osuus sukupuolittain (%). 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 35
  36. 36. 0% 5% 10% 15% 20% 25% Venäjä Somali Kurdi Suomi Miehet Naiset Terveyspalveluita mielenterveydellisten ongelmien vuoksi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käyttäneiden osuus sukupuolittain (%). 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 36
  37. 37. Tuloksia: palvelujen käyttö ja kokemukset terveyspalveluista 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 37
  38. 38. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Venäjä Somali Kurdi Miehet Naiset Hammashoidon tarvetta kokevien osuus sukupuolittain (%). 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 38
  39. 39. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Venäjä Somali Kurdi Suomi Toistuvan lääkärinhoidon tarve Tyydyttymätön lääkärinhoidon tarve Toistuvaa lääkärinhoitoa tarvitsevien ja tyydyttymätöntä lääkärinhoidon tarvetta ilmoittavien osuus (%) 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 39
  40. 40. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Venäjä Somali Kurdi Pystyi vaikuttamaan päätöksiin Saadusta hoidosta oli apua Kokemukset viimeisimmästä lääkärikäynnistä (%) 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 40
  41. 41. Tuloksia: sosiaalinen hyvinvointi 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 41
  42. 42. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Venäjä Somali Kurdi Miehet Naiset Vähintään yhden hyvän syntyperältään suomalaisen ystävän omaavien osuus sukupuolittain (%). 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 42
  43. 43. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Venäjä Somali Kurdi Suomi Miehet Naiset Elämänlaatunsa hyväksi kokevien osuus sukupuolittain (%) 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 43
  44. 44. Johtopäätöksiä 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 44
  45. 45. Yhteenvetoa tuloksista • Vahvuuksia, mm.: – hyväksi koettu elämänlaatu, työkyky ja luottamus palvelujärjestelmään • monilta osin tilanne parempi niillä jotka olleet Suomessa pidempään – monet kansantautien riskitekijät koko väestöä alemmalla tasolla • Huolenaiheita, mm.: – syrjintäkokemukset – kurditaustaisten miesten ja naisten sekä venäläistaustaisten naisten psyykkinen oireilu – naisten heikompi terveys – somalialais- ja kurditaustaisten naisten ylipaino, vähäinen kuntoliikunta, toimintakykyrajoitteet – alhaiset D-vitamiinitasot somalialais- ja kurditaustaisten ryhmissä 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 45
  46. 46. Terveyden edistäminen ja neuvonta • Kulttuurispesifejä, maahanmuuttajia osallistavia terveyden edistämistoimia tarvitaan • Tavoitteeksi lihavuuden ehkäisy, mm. liikunnan edistäminen somalialais- ja kurditaustaisille naisille, • Perhesuunnitteluneuvonnan kehittämishaasteet venäläis- ja somalialaistaustaisille • Naisten ympärileikkausten vastaista neuvontatyötä tarvitaan aiempaa laajemmin myös muissa kuin somalialaistaustaisissa maahanmuuttajaryhmissä. 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 46
  47. 47. Mielenterveyspalvelut: johtopäätökset • Ajankohtaiset psyykkiset oireet vs. mielenterveyspalvelujen käyttö  Tyydyttymätön mielenterveyspalvelujen tarve • Haasteita mielenterveyspalveluille: – Stigmatisaatio – Itsereflektio, oireiden nimeäminen – Kulttuurispesifien erityispiirteiden huomioiminen sekä oireiden tunnistamisessa että hoidossa  Terveydenhuoltohenkilöstön koulutus – Tieto palveluista puutteellista, järjestelmä hankala  Matalan kynnyksen palvelut? Yhden luukun periaate? – Kielelliset ongelmat  Haaste tulkkauspalveluille 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 47
  48. 48. Seurantajärjestelmä ja kehittämistyö 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 48
  49. 49. Maahanmuuttajien terveys ja työkyky – seurantajärjestelmä kunnille • Terveytemme-järjestelmä www.terveytemme.fi – Osa Maamu –tuloksista tarkasteltavissa • TOIMIA-tietokanta www.toimia.fi – Maamu -mittareita tutkimuskielillä ja suositus maahanmuuttajien toimintakyvyn mittaamisesta • Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) www.thl.fi/ath – Maahanmuuttajien osuus 2014: eri kieliryhmiä ja toteutukseen haastattelu • www.thl.fi/maamu myös raportin nettiversio • Kaventaja verkkopalvelu http://www.thl.fi/fi_FI/web/kaventaja- fi/eriarvoisuus/vahemmistot/maahanmuuttajat 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 49
  50. 50. Kehittämistoimet Monialaiset kotouttamistoimet • Osallisuus Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen • Yksilö-, perhe- ja yhteisötason toimet (esim. terveyspalvelujen saatavuudesta liikunnan harrastamismahdollisuuksien lisäämiseen) • Tavoitteena terveyserojen kaventaminen 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 50
  51. 51. Kehittämistoimet • Maahanmuuttajien erityispalvelut – Esim. terveyskeskuksen psykiatrian konsultoiva maahanmuuttajatyöryhmä Helsingissä, maahanmuuttajanaisten uimahallivuorot • Universaalit palvelut – Esim. neuvolapalvelut: vanhempien jaksaminen, mielenterveys ja maahanmuuttajataustaisten naisten terveyden edistäminen (erityisesti kurditaustaisten psyykkinen hyvinvointi, somalialaistaustaisten naisten lihavuuden ehkäisy, liikunnan lisääminen, toimintakykyvaikeuksien ja diabeteksen ehkäisy) – Esim. terveyskeskusvastaanotto: henkilöstön koulutus monikulttuuristen asiakkaiden kohtaamiseen ja tulkkipalvelujen käytön tehostaminen 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 51
  52. 52. Monialaisuus • Maahanmuuttajataustaisen väestön tarpeet huomioon kaikilla politiikan alueilla, erityisesti työllisyys, koulutus, asuminen, sosiaali- ja terveyspalvelut • Hyvien käytäntöjen levittäminen ja vakiinnuttaminen • Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (KASTE II) 2012-2015 – Tavoitteena hyvinvointi- ja terveyserojen kaventuminen sekä asiakaslähtöisyys. – Läpileikkaavana periaatteena on huomioida kieli- ja kulttuurivähemmistöjen erityistarpeet – Seuraava KASTE –ohjelman hankehaku ensi syksynä 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 52
  53. 53. Yhteystiedot • Päivikki Koponen paivikki.koponen@thl.fi • Anneli Weiste-Paakkanen anneli.weiste-paakkanen@thl.fi 1.7.2014 Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi. Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa. 53

  ×