Päihdeasiat osaksi kunnan
hyvinvointikertomusta: mielenterveys- ja
päihdesuunnitelman puhaltaminen eloon
Ylihoitaja, TtT M...
Mielenterveys- ja päihdetyö osana
kunnan hyvinvointia - opas strategiseen
suunnitteluun
• kuvataan lyhyesti yksi tapa laat...
Mikä on strategia?
• strategialla tarkoitetaan pitkäaikaista
suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan
tavoiteltu päämäärä...
Miksi päihde- ja
mielenterveyskysymykset tulee näkyä
kuntastrategioissa ja
hyvinvointikertomuksissa?
• Päihteiden kulutus ...
Mielenterveys- ja päihdetyön
suunnitelma, yhdessä vai erikseen?
• mielenterveys- ja päihdeongelmilla on yhteisiä
suojaavia...
Keskeisiä käsitteitä
• Mielenterveys
• Päihteet ja päihdehaitat
• Rahapelihaitat
• Mielenterveys- ja päihdetyö
• Mielenter...
Strategian laadintaprosessi
• ajallisesti etenevä prosessi, jossa edelliset vaiheet luovat
pohjaa seuraavan vaiheen toteut...
Avainhenkilöiden sitouttaminen
ja työryhmien kokoaminen
Nykytilanteen kartoitus ja
nykytilaselvitys
Toimeksiannon
selventä...
1. Avainhenkilöiden sitouttaminen ja
työryhmien kokoaminen
• vahva sitoutuminen, eri hallintokuntien tuki sekä
poliittisel...
2. Nykytilanteen selvittäminen
• nykytilanteen kartoitus
• kuntalaisten, ammattilaisten, palveluidenkäyttäjien
kuuleminen
...
3. Toimeksiannon selventäminen ja
työryhmätyöskentely
• johtoryhmä määrittelee nykytilaselvityksen pohjalta keskeiset
tavo...
4. Strategian kokoaminen
• strateginen osuus ja toteuttamisohjelma
• tärkeää kuulla myös kuntalaisten, palveluiden käyttäj...
5. Strategian tarkistaminen
• luonnosversion työstäminen lausuntojen, kommenttien ja
kuulemistilaisuuden perusteella
• tar...
6. Strategian hyväksyminen
• kunnissa ja kuntayhtymissä erilaisia käytäntöjä
• lautakunta, hallitus ja valtuusto tavoittee...
7. Strategian toimeenpano
• prosessin suuri haaste
• poliittisten päättäjien, johdon ja työntekijöiden
sitoutuminen strate...
8. Arviointijärjestelmän laatiminen
(indikaattorit)
• what gets measured gets done!
• mitataanko oikeita asioita? mitä mit...
9. Strategian arviointi ja tarkistus
• muutosten huomioiminen!
• toteuttamisohjelman tarkastelu vuosittain
• koko strategi...
Onnistumisia
• Nykytilaselvitykset tuovat hyvin esiin alueen
mielenterveys- ja päihdetyön kehittämistarpeet
• Moniammatill...
Kehitettävää
• Kuntalaisten, palveluiden käyttäjien ja omaisten aito
osallistaminen
• Strategioiden tavoitteet ja painopis...
Ns. kriittisiä menestystekijöitä erityisesti:
• Sitouttaminen
– Johdon tuki ja poliittinen sitoutuminen
• Toimeenpano
– Su...
Päihdeasiat osaksi kunnan hyvinvointikertomusta: mielenterveys- ja päihdesuunnitelman puhaltaminen eloon
Päihdeasiat osaksi kunnan hyvinvointikertomusta: mielenterveys- ja päihdesuunnitelman puhaltaminen eloon
Päihdeasiat osaksi kunnan hyvinvointikertomusta: mielenterveys- ja päihdesuunnitelman puhaltaminen eloon
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Päihdeasiat osaksi kunnan hyvinvointikertomusta: mielenterveys- ja päihdesuunnitelman puhaltaminen eloon

494 views

Published on

RUNDI 2014 - Tupakka, päihteet ja (raha)pelit seminaari 12.3.2014
- Painavaa asiaa kuntien ehkäisevän päihdetyön tueksi - päihteet ja muut paheet puntarissa.
Ylihoitaja Minna Laitila, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Esityksen piti: kehittämispäällikkö Saini Mustalampi, THL

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
494
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Päihdeasiat osaksi kunnan hyvinvointikertomusta: mielenterveys- ja päihdesuunnitelman puhaltaminen eloon

 1. 1. Päihdeasiat osaksi kunnan hyvinvointikertomusta: mielenterveys- ja päihdesuunnitelman puhaltaminen eloon Ylihoitaja, TtT Minna Laitila Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 2. 2. Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia - opas strategiseen suunnitteluun • kuvataan lyhyesti yksi tapa laatia mielenterveys- ja päihdestrategioita • kuntalaiset, palveluiden asiakkaat ja heidän omaisensa on nostettu keskiöön heti alusta alkaen • aik.oppaasta tehtiin keväällä 2012 käyttäjäkysely, jonka pohjalta tekstiä on uudistettu. • uutena teemana ongelmapelaaminen • korostuu aiempaa vahvemmin kuntalaisen osallisuus
 3. 3. Mikä on strategia? • strategialla tarkoitetaan pitkäaikaista suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä • elävä asiakirja • pyritään vastaamaan kysymyksiin miksi? ja mitä?, kun taas toteutuksessa korostuva kysymys on ennen kaikkea miten? • kuntastrategia, joka kokoaa yhteen kaikki kunnan hyvinvointiin liittyvät erillissuunnitelmat, toimintaohjelmat, ohjelmat...
 4. 4. Miksi päihde- ja mielenterveyskysymykset tulee näkyä kuntastrategioissa ja hyvinvointikertomuksissa? • Päihteiden kulutus näkyy ja tuntuu • Mielenterveyden ongelmat yleisiä ja kalliita suomalaisessa yhteiskunnassa • Ongelmapelaaminen koskettaa yhä useampaa
 5. 5. Mielenterveys- ja päihdetyön suunnitelma, yhdessä vai erikseen? • mielenterveys- ja päihdeongelmilla on yhteisiä suojaavia tekijöitä ja riskitekijöitä • mielenterveyttä edistävässä työssä ja ehkäisevässä päihdetyössä samantyyppiset interventiot usein vaikuttavia • mielenterveys- että päihdetyössä vaikutetaan ihmisten tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin
 6. 6. Keskeisiä käsitteitä • Mielenterveys • Päihteet ja päihdehaitat • Rahapelihaitat • Mielenterveys- ja päihdetyö • Mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä mielenterveystyö • Ehkäisevä päihdetyö • Ongelmapelaamisen ehkäisy ja hoito • Osallisuus • Yhteinen ymmärrys siitä mitä käsitteillä tarkoitetaan!
 7. 7. Strategian laadintaprosessi • ajallisesti etenevä prosessi, jossa edelliset vaiheet luovat pohjaa seuraavan vaiheen toteuttamiselle • strukturoitu prosessikuvaus, mahdollistaa kuntakohtaisen erityisyyden huomioon ottamisen ja strategiasuunnittelun joustavuuden • prosessin eri vaiheet voivat ilmetä samanaikaisesti • joskus on hyvä siirtyä prosessissa taaksepäin • strategiaprosessi saattaa venyä pitkäksi: – strategiaa hyväksyttäessä sen toimeenpano on jo käynnissä ja osa toteuttamisohjelman toimenpiteistä on jo toteutumassa – vain vahvistavat strategian ja sen toteuttamisohjelman säännöllisen päivittämisen tarvetta
 8. 8. Avainhenkilöiden sitouttaminen ja työryhmien kokoaminen Nykytilanteen kartoitus ja nykytilaselvitys Toimeksiannon selventäminen ja työryhmätyöskentely (indikaattorit) Strategian kokoaminen Strategian tarkistaminen Strategian hyväksyminen Strategian toimeenpano Arviointijärjestelmän laatiminen (indikaattorit) Strategian arviointi ja tarkistus Aloite strategiatyöhön
 9. 9. 1. Avainhenkilöiden sitouttaminen ja työryhmien kokoaminen • vahva sitoutuminen, eri hallintokuntien tuki sekä poliittisella että käytännön tasolla! • muutoshalun herättäminen • vuoropuhelua strategian työstämisen tavoista, sisällöistä sekä aikatauluista, yhteydestä kunnan muihin ohjelmiin/strategioihin – kuntastrategian visio ja tavoitteet - mitä ne tarkoittavat päihde- ja mielenterveystyössä? Miten niihin pääsemistä voidaan tukea erillissuunnitelmalla? • sitoutumisen välineenä esim. Alkoholiohjelman kumppanuussopimukset ja erilaiset hankkeet
 10. 10. 2. Nykytilanteen selvittäminen • nykytilanteen kartoitus • kuntalaisten, ammattilaisten, palveluidenkäyttäjien kuuleminen – monikanavaisuus, luovat ratkaisut • tieto, sitouttaminen, tiedonvälitys, verkostoituminen – kuulluksi tuleminen ja osallisuus vahvistavat sitoutumista – myös keskeneräisistä asioista on tarpeen tiedottaa! • indikaattoritieto ja sen tulkinta, sähköisen hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen • varmistetaan, että suunnitelma perustuu kunnan ja kuntalaisten tarpeisiin
 11. 11. 3. Toimeksiannon selventäminen ja työryhmätyöskentely • johtoryhmä määrittelee nykytilaselvityksen pohjalta keskeiset tavoitteet, kehittämisen painopistealueet • priorisointia • linjassa muiden ohjelmien, suunnitelmien ja strategioiden kanssa • työryhmien strukturoitu työskentely toteuttamisohjelman laatimiseksi – tavoitteet, menetelmät, mittaristo, vastuutahot ja aikataulu • realistisuus! resursointi ja talousarvio • jaettu vastuu ei ole kenenkään vastuu • mittaamisen haaste
 12. 12. 4. Strategian kokoaminen • strateginen osuus ja toteuttamisohjelma • tärkeää kuulla myös kuntalaisten, palveluiden käyttäjien sekä muiden keskeisten yhteistyötahojen näkemyksiä – lausunto/kommentointipyynnöt – keskustelutilaisuudet – sekä sisäinen että ulkoinen tiedottaminen!
 13. 13. 5. Strategian tarkistaminen • luonnosversion työstäminen lausuntojen, kommenttien ja kuulemistilaisuuden perusteella • tarvittaessa strategian sisältöjä syvennetään ja tarkennetaan saatujen kommenttien pohjalta • vähintään todetaan lausuntokierroksen anti
 14. 14. 6. Strategian hyväksyminen • kunnissa ja kuntayhtymissä erilaisia käytäntöjä • lautakunta, hallitus ja valtuusto tavoitteena • sitoutuminen, resursointi • kuntalaisten ja sidosryhmien tiedottaminen • hyväksyntä tai tiedottaminen myös mukana olevien toimijoiden päätöksenteossa, esim. seurakunta, oppilaitokset, järjestöt
 15. 15. 7. Strategian toimeenpano • prosessin suuri haaste • poliittisten päättäjien, johdon ja työntekijöiden sitoutuminen strategian päämääriin ja tavoitteisiin • aktiivinen muutosjohtaminen, tiedottaminen, koulutus ja ohjaus • juurruttaminen mielenterveys- ja päihdetyön käytäntöihin • hyvinvointikertomuksen hyödyntäminen – uhat ja mahdollisuudet • tiedottaminen ja läpinäkyvyys: mitä lupaamme kuntalaisille?
 16. 16. 8. Arviointijärjestelmän laatiminen (indikaattorit) • what gets measured gets done! • mitataanko oikeita asioita? mitä mittarit/indikaattorit itse asiassa kertovat? • tulee olla suhteellisen helposti saatavilla • indikaattoripankkien hyödyntäminen • sähköinen hyvinvointikertomus
 17. 17. 9. Strategian arviointi ja tarkistus • muutosten huomioiminen! • toteuttamisohjelman tarkastelu vuosittain • koko strategian/suunnitelman päivitys esim. kerran valtuustokaudessa • tavoitteiden ja menetelmien arviointi ja päivitys • prosessin ja vaikuttavuuden arviointi
 18. 18. Onnistumisia • Nykytilaselvitykset tuovat hyvin esiin alueen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämistarpeet • Moniammatillisuuden huomioiminen • Kehittämishanke voi tuoda lisäarvoa prosessin koordinoijana, tiedon kerääjänä ja jäsentäjänä • Hanke voi tukea prosessin eteenpäin viemisessä, mutta kehittämistyön ”omistajuus” täytyy säilyä alueella
 19. 19. Kehitettävää • Kuntalaisten, palveluiden käyttäjien ja omaisten aito osallistaminen • Strategioiden tavoitteet ja painopisteet ovat jääneet osalle toimijoista epäselviksi • Tiedottaminen (tavoitteet, vastuutahot ym.) • Strategiateksti ei saa olla liian vaikeaselkoista ammattikieltä, eikä strategia saa olla liian laaja • Strategioiden toimeenpanoon enemmän huomiota heti prosessin alkuvaiheista lähtien
 20. 20. Ns. kriittisiä menestystekijöitä erityisesti: • Sitouttaminen – Johdon tuki ja poliittinen sitoutuminen • Toimeenpano – Suunnitelmallisuus, resurssit • Arviointi – Toimintaympäristön muutoksiin reagointi – Kriittinen tavoitteiden arviointi, priorisointi

×