TERVE-SOS 2013 Heli Norja: Sähköinen hyvinvointikertomus - koko kunnan työväline

442 views

Published on

15.5.2013 Vertailu- ja seurantatietoa (kunta)päättäjän ja sote-ammattilaisen työkalupakkiin

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
442
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TERVE-SOS 2013 Heli Norja: Sähköinen hyvinvointikertomus - koko kunnan työväline

 1. 1. Sähköinenhyvinvointi-kertomus15.5.2013Heli NorjaHyvinvoinnin edistämisen johtaja,Kuopion kaupunki
 2. 2. Mitä sovittu keväällä 2012 Hyvinvointikertomus (=SUUNNITELMA)työstetään seuraavalle valtuustokaudelleeli 2013-2016 Kullekin vuodelle voidaan nostaa erillisetpainopistealueet -> tässä tarkoitus esitellävuoden 2014 painopistealueet japerustelut sille
 3. 3. Lyhyesti kertausta: Mikä? Miksi? Kuka tekee? Millainen? Milloin? Mitä hyötyä?
 4. 4. Mikä? tiivis, eri hallinnonalojen asiantuntijoiden yhdessälaatima katsaus kuntalaisten hyvinvointiin jaterveyteen kytkee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisennäkökulman osaksi kuntien toiminnan jatalouden suunnittelua -> TÄSSÄPARANNETTAVAA – talous <-> hyvinvoinninpainopistealueet nostaa esiin poikkihallinnolliset hyvinvoinnintaustatekijät, vahvuudet ja kehittämistarpeet
 5. 5. Miksi? – Laki velvoittaa kuntiaTerveydenhuoltolaki, pykälä 12: kunnanvaltuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajahyvinvointikertomus ja kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä onraportoitava valtuustolle vuosittainKuntalaki: Hyvinvointikertomuksen tekeminen toimii kunnan tärkeän tehtävän eli kuntalaistenhyvinvoinnin edistämisen perustana (kuntalaki). Kertomus tuo esiin: kuntalaisten hyvinvointitarpeita sekä arvioi toteutunutta toimintaa, hyvinvointipolitiikkaa sekä kunnan voimavarojenja tarpeiden välistä suhdetta. Kertomus toimii valmistelijoiden työvälineenä hyvinvointitiedon kokoamisessa,raportoinnissa ja seurannassa sekä resursoinnin suunnittelussa. Luottamushenkilöille se on työväline päätöksenteossa, resursoinnissa javaikuttavuuden arvioinnissa.=> TÄRKEÄ OSA TALOUDEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELUA!
 6. 6. Kuka tekee? Tekeminen kuuluu kunnan pysyvien rakenteidentoimijoille. Kertomuksen tekeminen kuuluu sekä kunnanhyvinvointiryhmälle että johtoryhmälle (tai muillevastaaville kunnassa toimiville ryhmille). Kertomusta tekevien ryhmien tulee ollapoikkihallinnollisia -> vastuu kuntalaistenhyvinvoinnin edistämisestä tulee kaikkienyhteiseksi asiaksi.
 7. 7. Millainen? - rakenne1. Vastuutaho ja laatijat, valtuuston päätöslaadinnasta ja ajanjaksosta2. Hallintokuntien toimenpiteet kunnanvahvistetussa talous- ja toimintasuunnitelmassa3. Strategiat, ohjelmat ja tavoitteet4. Väestön hyvinvoinnin ja palvelujen kuvaus(indikaattoritiedot)5. Yhteenveto kunnan hyvinvoinnista japalvelujärjestelmästä6. Johtopäätökset yhteenvedosta ja konkreettisettoimenpidenostot Väestön hyvinvoinnin ja palvelujärjestelmän vahvuudet ---’’ -- kehittämiskohteet Hallintokuntien toimenpide-ehdotukset ja resurssit edellämainittuihin kehittämiskohteisiin
 8. 8. Milloin? Hyvinvointikertomuksen tekeminen onkytketty kunnan vuosikelloon.http://www.kansanterveys.info/kaste/TerPSKuntakello.pdf-> Hyvinvointikertomus osana talous- jastrategiaprosessia
 9. 9. Strategia jatalousarvio:Vuosikello 2013kaupunginvaltuuston jakaupunginhallituksennäkökulmasta010203040506070809101112OsavuosiseurantaKK-rap03KK-rap04KK-rap05OsavuosiseurantaKK-rap 07KK-rap08KK-rap09KK-rap10KK-rap11Ed. kaudenosavuosi-seurantaKK-rap 12KK-rap01KK-rap02KV –info25.2.2012:KäyttösuunnitelmatKV –iltakoulu15.4.2013:StrategiaKV 17.6.2013:Tilinpäätös jaarviointikertomusKV –seminaari27.5.2013:Talousraami jastrategiaKV 4.11.2013:Talousarvionperiaate-keskusteluKV 11.11.2013:TalousarvionpäätösKV –iltakoulu9.9.2013:Talousarvionvalmistelu-tilanneKV28.1.2013KV25.3.2013KV25.2.2013KV6.5.2013KV26.8.2013KV 30.9.2013Arviointikerto-muksenvastineetKV11.11.2013KV16.12.2013KV4.11.2013Kh 7.1.2013:KäyttösuunnitelmatKh Ti 2.4.2013:TilinpäätösKh 10.6.2013:TalousarvionvalmistelunlähtökohdatKh 7.10.2013:TA 1. käsittelyKh 21.10.2013:TA päätös+ KV infoKV 28.01.2013
 10. 10. Hyvinvointikertomuksenkohta 3: Strategiat, ohjelmatja tavoitteetKunnan hyvinvointipolitiikka: Osiossa todetaankuntasuunnittelua ja toimintaa ohjaavat kunnanstrategiset asiakirjat ja ohjelmat sekä määritelläänkunnan hyvinvointipolitiikan tavoitteet ja painopisteet.
 11. 11. Keskeiset hyvinvointiin liittyvät asiakirjat jaohjelmat, joita kunnassa on valmisteltu taijotka muuten ohjaavat toimintaa1. Kuopion strategia vuoteen 2020 http://bit.ly/strategia20202. Terve Kuopio -toiminta, joka konkretisoi Terve Kunta-verkoston ja WHO:nHealthyCities -verkostojen tavoitteiden toteuttamistahttp://www.tervekuopio.fi3. Terve Kunta verkoston toimintasuunnitelma 2013- 2015 (luonnosolemassa, vahvistetaan 26.3.2013 verkostokokouksessa)4. Pohjois-Savon hyvinvointiraportti 2012 http://bit.ly/pshyvinvointiraportti5. Kuopion lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2006-2012 http://bit.ly/lapsi-januorisopoliittinenohjelma6. Ikäystävällinen Kuopio -ohjelma vuosille 2009-2030http://bit.ly/ikaystavallinenkuopio7. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2013-2020 (Kaupunginvaltuustossa25.3.2013 käsiteltävänä)8. Turvallisuussuunnitelma 2012-2015 http://www.kuopio.fi/web/turvallisuus9. Kuopion nuoriso-ohjelma 2010-2015 http://bit.ly/nuorisoohjelma
 12. 12. Keskeiset hyvinvointiin liittyvät asiakirjatja ohjelmat, joita kunnassa onvalmisteltu tai jotka muuten ohjaavattoimintaa10. Kuopion lastensuojelun suunnitelma 2009-2012sekä siihen liittyvät toimenpide-ehdotukset, jotka on kirjattu16.3.2010: lastensuojelulain (2007/417) 12 §:ssä edellytetään, ettälasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja kehittämiseksitehdään kunnan toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytäänkunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässävuodessa. http://bit.ly/lastensuojelusuunnitelma11. Ilmastopoliittinen ohjelma ja Kuopion energiatehokkuussopimus2008-2016http://bit.ly/energiatehokkuussopimushttp://bit.ly/ilmastopoliittinen12. Kuopion kaupungin ympäristöstrategia vuoteen 2012
 13. 13. Keskeiset hyvinvointiin liittyvät asiakirjatja ohjelmat, jotka ohjaavat toimintaa13. Vesihuollon yleissuunnitelma vuoteen 2020http://bit.ly/vesihuollonyleissuunnitelma14. Liikenneturvallisuussuunnitelma (valmisteilla)15. Kotoutuminen Kuopioon - Toimenpideohjelma 2012-2015http://kuopio02.hosting.documenta.fi/kokous/2012211070-7-1.PDF16. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelma 2008-2012http://bit.ly/LF0W8O17. Varhaiskasvatussuunnitelma http://bit.ly/KFeF9N18. Vapaa-ajanpalveluiden kehittämissuunnitelmaa (päivitettävänä)19. Pienet lapset liikkeelle http://bit.ly/pienetlapsetliikkeelle20. Varhaiskasvatussuunnitelma - Kasvattajan käsikirjahttp://bit.ly/kasvattajankasikirja21. Lastensuojelun toimintaohje
 14. 14. Kunnan hyvinvointipolitiikan tavoitteetja painopistealueet 2013-2016 Tavoitteena aktiivinen, pärjäävä ja onnelliseksi itsensä kokevakuntalainen ja ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen vaikuttavintoimintamallein toimintakyvyn turvaamiseksi, alueellisesti,moniammatillisin yhteistyön menetelmin (palvelualueiden jahallintokuntien poikki + kolmas sektori ym.) 2014Painopistealueet:Kuntalaisten mielenterveys ja päihdeongelmien ehkäisy ja varhainenpuuttuminen 2013-2014 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy 2013-2014 Kuntalaisten osallistuminen/ aktiivisuus ja osallisuus Verkostoyhteistyö, vertaisryhmien hyödyntäminen 2013 Viihtyisä, terveellinen, turvallinen ja aktiivisuuteen kannustava ympäristö Turvallinen lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus (ympäristö,väkivallattomuus) Viestinnän hyödyntäminen ja tehostaminen Vaikuttavat toimintamallit Ennaltaehkäisy,varhainen puuttuminen-alueellinen,moniammatillinenyhteistyö(palvelualueiden ja hallintokuntien poikki+kolmas sektori ym.)
 15. 15. Indikaattoreista perustelujahyvinvoinnin edistämisenpainopistealueille
 16. 16. 4. Väestön hyvinvoinnin japalvelujen kuvaus(indikaattoritiedot) esim.Lähde: Sotkanet 2011: Kuopio 2,1%Vertailukaupungit: Tampere, Turku, Jyväskylä, Joensuu, Lahti, Oulu
 17. 17. 5. Yhteenveto kunnan hyvinvoinnistaja palvelujärjestelmästä (Lähde Sotkanet)Lapset, nuoret ja lapsiperheet Kokonaisuudessaan Kuopion lasten, nuorten ja lapsiperheiden tilannesuhteessa vertailukaupunkeihin on monella indikaattorilla katsottuna hyvätai keskimääräinen. Monen indikaattorin osalta tilanne on tarkasteluajanjaksolla parantunut,näin on esimerkiksi käynyt nuorten päihteiden käytön osalta(humalahakuinen juominen) Nuorilla on vähintään yksi hyvä ystävä ja harva kokee tulevansa kiusatuksi Yhä harvempi kokee vanhemmuuden puutetta Yksinhuoltajaperheitä on vähemmän kuin vertailukaupungeissa Koulutuksen ulkopuolelle jääneitä (17-24v) on vähän Useampi 8.- 9. lk:n nuori tupakoi kuin vertailukaupungeissa Kuopio poikkeaa vertailukaupungeista huonompaan suuntaanlastensuojelun osalta. Kodin ulkopuolelle sijoitettuja 0-17v nuoria ja toimeentulotukea saavialapsiperheitä on enemmän kuin vertailukaupungeissa Myös perheväkivaltatehtävien määrä on tasaisesti kasvanut Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saavia nuoria (18-24v) on kasvavamäärä. Myös nuorisotyöttömyys on kasvussa, suunta on samanlainenvertailukaupungeissa.
 18. 18. Työikäiset: Työttömyyttä suhteessa työvoimaan onKuopiossa vähemmän Kuopio poikkeaa vertailukaupungeista siinä,että Kuopiossa jäädään yleisemmintyökyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyden jakäyttäytymishäiriöiden sekä tuki- jaliikuntaelinsairauden vuoksi.5. Yhteenveto kunnan hyvinvoinnistaja palvelujärjestelmästä (Lähde Sotkanet)
 19. 19. 5. Yhteenveto kunnan hyvinvoinnistaja palvelujärjestelmästä (Lähde Sotkanet)Seniorit: Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevia 75 vuottatäyttäneitä on vähiten suhteessavertailukaupunkeihin. Täyttä kansaneläkettä saaneiden (65 vuottatäyttäneet) määrä on vähäinen suhteessavertailukaupunkeihin. Vuonna 2011 säännöllisen kotihoidon piirissäoli Kuopiolaisista yli 75-vuotiaista 8,2 prosenttia(vähiten vertailukaupunkeihin nähden).
 20. 20. 5. Yhteenveto kunnan hyvinvoinnistaja palvelujärjestelmästä: Kuopionomat indikaattorit Hengitettävien hiukkasten keskimääräisessä pitoisuudessa ei ole tapahtunutmuutoksia vuosina 2008-2012. Melulle altistuvien määrässä ei arvioida tapahtuneen merkittävää muutosta Kuopio on ollut koko 2000 luvulla edelläkävijä lähiliikuntapaikkojen rakentamisessa Jos asiakas ei olisi käynyt Terve Kuopio kioskissa, olisi hän mennyt terveyskeskuksenvastaanotolle 48.3% tapauksista (N=120) (09/2012) ja 57,3%:ssa tapauksista (N=227)(02-03/2013). Lastensuojeluilmoitusten määrä on lähes kaksinkertaistunut 2008 vuodesta 2012.Myös perheväkivaltatehtävien määrä on tasaisesti kasvanut. Nuorten vastaanotossa, Sihdissä, uusien ensiaikojen määrä on pysynyt lähes samanavuosina 2009-2012 eli noin 300 aikaa Kirjaston käyttömenot/ asukas/ laina on ollut laskussa vuodesta 2008 vuoteen 2011 ,muttakin noussut vuonna 2012, kuten myös käyttömenot/ asukasta kohden euroina. Terveydensuojeluviranomaisen tekemien asunnontarkastusten määrä on ollutkasvussa. Vuonna 2012 Kuopiossa oli 7 psykologia ja 6 kuraattoria. Luvut ovat pysyneet lähessamoina viime vuosina. Koulupsykologien asiakasmäärät ovat olleet kasvussa viimevuosina. Perusopetusryhmien keskikoossa ei ole ollut suuria muutoksia viimeisen kolmenvuoden aikana. Perusopetusryhmien luokkakoko on ollut vuosiluokilla 0-2 noin 19oppilasta ja vuosiluokilla 3-6 noin 21-20 oppilasta vuosina 2009-2012. Suuria yli 25oppilaan luokkaryhmiä on kuitenkin huolestuttavan paljon.
 21. 21. 6. Johtopäätökset yhteenvedosta jakonkreettiset toimenpidenostot Väestön hyvinvoinnin ja palvelujärjestelmänvahvuudet, kehittämiskohteet
 22. 22. Väestön hyvinvoinnin japalvelujärjestelmän vahvuudet Asumispalvelut pitkäaikaisasunnottomille Psykiatrian palvelut esim. Kuopion psykiatrian keskus Toimivat verkostot (esim. työllisyysverkosto, maahanmuuttajaverkosto) Terve Kuopio - kioski - matalan kynnyksen paikka, jonka tavoitteena onterveyden edistäminen ja itse- ja omahoitoon ohjaaminen. Toiminta on ” walkin” vastaanottotoimintaa, asiakkaan voimaannuttamista, tiedon jakamistasekä palveluohjausta. VAMU toimintamalli - työvälineitä varhaiseen riskien tunnistamiseen,palvelutarpeen arviointiin ja jatkotoimien suunnitteluun sekä toteuttamiseen.Toiminnassa otetaan laaja-alainen näkemys ikäihmisten toimintakykyyn,riskeihin/ongelmiin ja puututaan oikeaan aikaan ja reagoidaan hetihuomattaessa. LapsiKuopio toiminta - kehitetty lastenneuvola- ja varhaiskasvatuspalvelujaasiakaslähtöisemmiksi vastaamaan tämän päivän tarpeita ja haasteita.Palveluja on viety myös lähemmäksi lasten ja perheiden arkea tehostamallaalueellisten ja moniammatillisten ryhmien työskentelyä. Päivähoitopalvelut, avoin päiväkoti/ kerhot ym. Kulttuuri – ja liikuntapolut, Aktiivinen lapsuus ja nuoruus Kuopiossa,poikkihallinnollinen toimintaohjelma, jonka tarkoituksena on aktivoidakuopiolaisia koululaisia liikunnan ja kulttuurin avulla sekä luoda kouluille hyvätolosuhteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
 23. 23. Väestön hyvinvoinnin japalvelujärjestelmän kehittämiskohteetKuntalaisten osallisuus, aktiivisuus ja ennaltaehkäisy:- Oma vastuu hyvinvoinnista, aktiivisuus ja terveellinen ruokavalioNuorten syrjäytymisen ehkäisy ja turvallinen elinympäristö:- Nuorten yksinäisyyteen puuttumisen keinoja, kiusaamiseen jaseksuaaliseen väkivaltaan puuttuminen- Nuorten asemaa kaivataan - yhden luukun palvelun periaatteella- Nuorille ohjausta koulutukseen tai työhön/työnhakuun, yksilöllistäopinto-ohjausta erityisesti ammatillisten opintojen jaoppisopimuskoulutuksen alueella.- Uskalla puuttua, koko yhteisö kasvattaa - ajatuksen juurruttaminenniin kouluun kuin muihin yhteisöihin- Lastensuojelussa kehitettävää, erit ehkäisevä lastensuojelutyö(kotipalvelu, tukihlöt, tukiperheet, vertaisryhmätoiminnat)- Perheväkivallan puheeksiotto- Jalkautuvia palveluja
 24. 24. Mielenterveys- ja päihteiden käytön ehkäisy ja varhainen puuttuminen- SelviämisasemaAktiivinen pärjäävä kuntalainen- Ikäihmisten laitostumisen ehkäisySähköinen asiointi ja viestinnän tehostaminenEnnaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen- Riskiryhmien löytäminen ja saaminen tuen piiriinVerkostoyhteistyö ja vertaisryhmien hyödyntäminen- itse- ja omahoidon tukeminen, Terve Kuopio kioskin toiminnanlaajentaminenVäestön hyvinvoinnin japalvelujärjestelmän kehittämiskohteet
 25. 25. Palvelualueiden toimenpiteet edellämainittuihin kehittämiskohteisiin Kunkin asiakkuusjohtajan pohdittava, mitähyvinvoinnin painopistealueiden edistäminentarkoittaa omassa yksikössä Talous- ja toimintasuunnitelma linjaanhyvinvointikertomuksen kanssa Targetorin teksteissä – näkyykö hyvinvoinninedistämisen painopistealueet Entä käytännön toiminnassa?

×