EDISTÄ, EHKÄISE, VAIKUTA
Päivitetty toimintaohjelma käytäntöön
Teija Kulmala Ylilääkäri THL /SELI
Erityisiä haasteita toimeenpanossa
• Valtion ja kuntien taloustilanne ja tarve sopeuttaa
toimintaa
• Kuntien rakenneuudist...
Toimintaohjelman toimeenpano
• Toimintaohjelma päivitettiin tukemaan seksuaali- ja
lisääntymisterveyttä edistävien toimint...
Kansallisen työnjaon, koordinaation ja
yhteistyön kehittäminen
• Toimintaohjelma vuosille 2007–2011 suuntasi,
aktivoi ja l...
 Tämä toimintaohjelma tuo SELI-yksikön rinnalle
muodostettavan: Kansallinen määräajoin kokoontuva
seksuaali ja lisääntymi...
Kansallisen työnjaon, koordinaation ja
yhteistyön kehittäminen
• Kansallisen seksuaali-ja lisääntymisterveyden
yhteistyöel...
Seksuaali-ja lisääntymisterveyden
yhteistyöelin
• Edustettuina ainakin STM, THL, opetushallitus,
työterveyslaitos, peruste...
Yhteistyöelimelle ehdotetut tehtävät
• seurata ja arvioida seksuaali- ja
lisääntymisterveyden ja niihin liittyvien palvelu...
Alueellisen tason keskeiset toimijat
Sairaanhoitopiirit / SOTE-alueet
– SELI-toimintaohjelma otettu huomioon
toimintasuunn...
Alueellisen tason toimijat
Kunnat
– Kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen
ohjelmat, työryhmät ja vastuuhenkilöt
– ...
Alueellisen tason toimijat
Yliopistot, oppilaitokset,
– Tutkimus ja kehittämistyö
– Tärkeä rooli koulutuksen ja palvelutuo...
Alueellisen tason toimenpiteet
• Nimetään alueellisen tason vastuuhenkilöt
/työryhmä(t)
• Kartoitus: Tarkistetaan toiminta...
Alueellisen tasolle asetetut tavoitteet
• Parannetaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden
edistämisen ja palvelutuotannon t...
Tiedottaminen
• Verkkosivut: THL, STM
• Kuntaliitto, STM/THL eri tilaisuudet
• SELI – verkostokirje, THL julkaisut
• Saira...
Mitä toimeenpano vaatii onnistuakseen?
• Kunnilta/sairaanhoitopiireiltä/SOTE-alueilta aitoa
halua ottaa toimintaohjelma kä...
Toiminnan ydin – aito asiakaslähtöisyys
• Palvelut ovat lupaus suorittaa jokin prosessi
(esim. hoitoketju) tai aikaansaada...
SOTE – uudistus on mahdollisuus
-Todellinen yhteistyö ja integraatio vaatii uutta ajattelua ja
avointa mieltä
-Mahdollisuu...
”YKSI PLUS YKSI ON ENEMMÄN KUIN KAKSI”
Teija Kulmala 8.4.2014
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kulmala - Edistä, ehkäise, vaikuta

884 views

Published on

Edistä ja ehkäise – Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman julkaisuseminaari ja tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen estämisen toimintaohjelman väliarviointi
8.4.2014 Helsinki

Published in: Healthcare
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
884
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kulmala - Edistä, ehkäise, vaikuta

 1. 1. EDISTÄ, EHKÄISE, VAIKUTA Päivitetty toimintaohjelma käytäntöön Teija Kulmala Ylilääkäri THL /SELI
 2. 2. Erityisiä haasteita toimeenpanossa • Valtion ja kuntien taloustilanne ja tarve sopeuttaa toimintaa • Kuntien rakenneuudistus ja SOTE-uudistus vie paljon voimavaroja – • ”informaatioähky” • Ennaltaehkäisyn vaikuttavuus on osoitettavissa pitkällä aikavälillä • Seksuaali-ja lisääntymisterveys on sensitiivinen alue, jota värittää usein mm. kulttuurista, uskonnosta, politikasta nousevat kannat ja uskomukset • Seksuaali-ja lisääntymisterveys ei ole itsenäinen tieteenala tai palvelukokonaisuus – (ei esim. professuuria) vaan poikkitieteellinen ja toiminnallinen kokonaisuus Teija Kulmala 8.4.2014 2
 3. 3. Toimintaohjelman toimeenpano • Toimintaohjelma päivitettiin tukemaan seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävien toimintojen kehittämistä poikkileikkaavasti eri toimialoilla, hallinnon tasoilla ja järjestökentässä KOKO SUOMESSA. • Toimenpiteet laadittu siten, että ne mukautuvat tuleviin rakenteellisiin toiminallisiin muutoksiin SOTE- palvelujärjestelmässä, koulutussektorilla, järjestökentässä • Suositus toimintaohjelman hyödyntämisestä kuntien toiminta- ja taloussunnitelmien laatimisen yhteydessä sekä laajemmin kunta-ja palvelurakenneuudistuksen valmistelussa • Tiedotus, jalkautus ja toimeenpano tulisi alkaa heti ja uusien toimintojen juurrutusta jatketaan koko toimintakauden ajan 3Teija Kulmala 8.4.2014
 4. 4. Kansallisen työnjaon, koordinaation ja yhteistyön kehittäminen • Toimintaohjelma vuosille 2007–2011 suuntasi, aktivoi ja laajensi seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämistä. Toimintaa on tarpeen kehittää edelleen kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla • Kansallinen (pysyvä) asiantuntijaorganisaatio • THL:n SELI-yksikkö vuodesta 2010 4Teija Kulmala 8.4.2014
 5. 5.  Tämä toimintaohjelma tuo SELI-yksikön rinnalle muodostettavan: Kansallinen määräajoin kokoontuva seksuaali ja lisääntymisterveyden yhteistyöelin - saanut laajasti kannatusta!  Monia-alaisen ja -ammatillisen yhteistyön, osaamisen ja työnjaon kehittäminen kaikissa organisaatioissa ja organisaatioiden välillä  Tulosta saadaan vain yhteiseen tavoitteeseen pyrkimällä! Teija Kulmala 8.4.2014
 6. 6. Kansallisen työnjaon, koordinaation ja yhteistyön kehittäminen • Kansallisen seksuaali-ja lisääntymisterveyden yhteistyöelin – yhdistää keskeisiä toimijoita – toimijoiden välinen yhteistyö säännölliseksi – kokonaisvastuu ja koordinaatio – eri hallinnonalojen yhteistyö – kolmas sektori tiiviimmin mukaan uusien palvelujen kehittämiseen – eri toimijoiden asiantuntemuksen tuoma synergia hyötykäyttöön – työnjako tutkimus-ja kehittämistyön johtamisessa – tiedotus ja väestökampanjat koordinoidummin, tukimateriaalituotanto Teija Kulmala 8.4.2014 6
 7. 7. Seksuaali-ja lisääntymisterveyden yhteistyöelin • Edustettuina ainakin STM, THL, opetushallitus, työterveyslaitos, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja kouluttajatahojen edustajat, oppilaitos ja korkeakouluverkostot, järjestöt - MUITA? • Suunnittelee, tehostaa ja toteuttaa yhteistyötä toimintaohjelman kokonaisvaltaisessa toimeenpanossa • Seksuaali-ja lisääntymisterveyttä ohjataan, kehitetään ja seurataan suunnitelmallisesti ja säännöllisesti kansallisella tasolla 7Teija Kulmala 8.4.2014
 8. 8. Yhteistyöelimelle ehdotetut tehtävät • seurata ja arvioida seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja niihin liittyvien palvelujen kansallista ja kansainvälistä kehitystä ja resurssointia • edistää ja koordinoida eri hallinnonalojen, kuntien, tutkimus- ja koulutuslaitosten, järjestöjen yhteistyötä seksuaali- ja lisääntymisterveyden kehittämiseksi • tehdä ehdotuksia seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen pitkäjänteiseksi kehittämiseksi • seurata alan ammattilaisten koulutusasioita, edistää yhteistyötä olemassa olevien kouluttajaverkostojen kanssa ja tehdä ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi 8Teija Kulmala 8.4.2014
 9. 9. Alueellisen tason keskeiset toimijat Sairaanhoitopiirit / SOTE-alueet – SELI-toimintaohjelma otettu huomioon toimintasuunnitelmassa, nimetty yhteyshenkilö ja nimetty suunnittelu-ja koordinaatioryhmä – Alueelliset terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat – Alueelliset terveyden edistämisen työryhmät – Sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon kehittämisyksiköt mm. hoitoketjut, erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen yhteensovittaminen – Sairaanhoitopiirien muu toiminta: alueelliset ylilääkäri ja ylihoitajakokoukset, sekä asiantuntijafoorumit, tiedotus keskeisille luottamushenkilöille 9Teija Kulmala 8.4.2014
 10. 10. Alueellisen tason toimijat Kunnat – Kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohjelmat, työryhmät ja vastuuhenkilöt – Hyvinvointikertomukset – Asiantuntija/toimijat: mm. terveyskeskukset, sairaalat, koulut, sosiaalitoimi, hallinto – Poliisitoimi esim. liittyen seksuaaliseen väkivaltaan 10Teija Kulmala 8.4.2014
 11. 11. Alueellisen tason toimijat Yliopistot, oppilaitokset, – Tutkimus ja kehittämistyö – Tärkeä rooli koulutuksen ja palvelutuotannon rajapinnalla – Välittävät tietoa tutkimus ja koulutustarpeista Kolmas sektori – Järjestöt ja potilasjärjestöt, seurakunnat 11Teija Kulmala 8.4.2014
 12. 12. Alueellisen tason toimenpiteet • Nimetään alueellisen tason vastuuhenkilöt /työryhmä(t) • Kartoitus: Tarkistetaan toimintatavat, yhteistyömuodot, ohjeet, koulutustarve • Hoitoketjujen luominen ja päivitys on keskeistä • Lisäkoulutuksen suunnittelu ja järjestäminen • Varmistetaan systemaatisen seurannan toteutuminen • Tuki kunnille mm. terveydenhuollon järjestämissuunnitelma, hyvinvointikertomus, sekä asiantuntijatuki 12Teija Kulmala 8.4.2014
 13. 13. Alueellisen tasolle asetetut tavoitteet • Parannetaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen ja palvelutuotannon työnjakoa, koordinointia ja yhteistyötä alueellaan • Tehdään säännöllistä ja suunnitelmallista yhteistyötä alueen eri toimijoiden (yliopistot, oppilaitokset ja järjestöt) kanssa • Tärkeää on sekä vertikaalinen yhteistyö (perusterveydenhuolto-erikoissairaanhoito), että horisontaalinen yhteistyö (terveydenhuolto- sosiaalitoimi) Teija Kulmala 8.4.2014 13
 14. 14. Tiedottaminen • Verkkosivut: THL, STM • Kuntaliitto, STM/THL eri tilaisuudet • SELI – verkostokirje, THL julkaisut • Sairaanhoitopiirit järj. alueellinen tiedotus-ja koulutus • Avainasemassa eri hallinnonalojen esimiehet/johtajat kunnissa • Sairaanhoitopiirien ja kuntien luottamushenkilöt • Ammattijärjestöt ja muut järjestöt mm. lehdissään, koulutuksissa Teija Kulmala 8.4.2014 14
 15. 15. Mitä toimeenpano vaatii onnistuakseen? • Kunnilta/sairaanhoitopiireiltä/SOTE-alueilta aitoa halua ottaa toimintaohjelma käyttöön • Kykyä nähdä isommat kokonaisuudet toimeenpanossa • Asiakkaitten kautta tapahtuvaa ajattelua tiedottamisessa, palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa 15Teija Kulmala 8.4.2014
 16. 16. Toiminnan ydin – aito asiakaslähtöisyys • Palvelut ovat lupaus suorittaa jokin prosessi (esim. hoitoketju) tai aikaansaada jokin VAIKUTUS • voimaannuttavaa, kuntouttavaa, terveyttä edistävää, ennakoivaa ja kokonaisvaltaista työotetta ja johtamista • ”kun asiakas nostetaan keskiöön syntyy aivan uusia palvelukokonaisuuksia” • asiakkaalla tunne ”arjessa pärjäämisestä” Teija Kulmala 8.4.2014
 17. 17. SOTE – uudistus on mahdollisuus -Todellinen yhteistyö ja integraatio vaatii uutta ajattelua ja avointa mieltä -Mahdollisuus karsia päällekkäiset toiminnot ja saada potilaille paras hoito, oikea-aikaisesti, oikeassa paikassa ja oikeiden ammattilaisten toimesta -Saatavuus paranee, kun resurssit optimaalisessa käytössä -Keskitetyt vs lähipalvelut tarkoituksenmukaisesti. Keskitetysti resurssi-intensiiviset , laajaa väestöpohjaa vaativat palvelut -erikoisosaamista vaativa seksuaalineuvonta -seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneiden erityispalvelut 17Teija Kulmala 8.4.2014
 18. 18. ”YKSI PLUS YKSI ON ENEMMÄN KUIN KAKSI” Teija Kulmala 8.4.2014

×