Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon toimintatavat 2018

3,446 views

Published on

Vanhuspalvelujen seuranta -tutkimuksen toimintayksikkökyselyn tuloksia
www.thl.fi/vanhuspalvelujentila

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon toimintatavat 2018

 1. 1. KOTIHOIDON JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON TOIMINTATAVAT 2018 Vanhuspalvelujen seuranta -tutkimuksen toimintayksikkö- kyselyn tuloksia 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 1
 2. 2. ESITYKSEN TEEMAT 1. Hoito- ja palvelusuunnitelma 2. Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi 3. Lääkehoito 4. Asiakkaan ja omaisen osallisuus 5. Palautteen kerääminen 6. Teknologiset ratkaisut Esityksessä kuvataan  julkisen ja yksityisen kotihoidon, tavallisen palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon toimintatapoja  muutoksen suuntia vuodesta 2014  tilannetta vuonna 2018 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 2
 3. 3. KESKEISET HAVAINNOT 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 3  Asiakkaan oma tavoite kirjataan palvelusuunnitelmaan liian harvoin.  Kotihoidossa palautetta palvelun laadusta ja riittävyydestä kerätään edelleen melko huonosti sekä omaisilta että henkilöstöltä. Tilanne ei ole muuttunut kahden seurantavuoden aikana.  Vanhuspalvelulaissa tavoitellaan iäkkäiden nykyistä parempaa toimintakykyä. Jotta tähän päästäisiin tulisi asiakkaan kuntoutumistavoitteen kirjaamista ja toteutumisen seurantaa parantaa.  Toimintakyvyn mittaritietoja hyödynnetään ympärivuorokautisessa hoidossa paremmin kuin kotihoidossa.  Teknologiset ratkaisut lisääntyvät kotihoidossa. Etä- /virtuaalikotihoitoa hyödynnetään erityisesti julkisella sektorilla.
 4. 4. 1. HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 4
 5. 5.  Hoito- ja palvelusuunnitelman pitäminen ajan tasalla on jo vakiintunut tapa sekä kotihoidossa että ympärivuorokautisessa hoidossa.  Tällä hetkellä tavoitteellinen kuntoutumissuunnitelma kuuluu osaksi palvelusuunnitelmaa harvemmin kuin joka toisessa kotihoidon toimintayksikössä. Ympärivuorokautisessa hoidossa tilanne on parempi.  Ympärivuorokautisessa hoidossa kuntoutumissuunnitelmia tehdään ja tavoitteita saavutetaan useammin kuin kotihoidossa. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 5 Palvelusuunnitelmat ajantasaisia yhdeksässä kymmenestä toimintayksiköstä 1. Hoito- ja palvelusuunnitelma
 6. 6.  Tavoitteellisen kuntoutumissuunnitelman laatiminen on vakiintunut tapa vasta alle 50 %:ssa kotihoidon toimintayksiköistä.  Ympärivuorokautisessa hoidossa tilanne on jonkin verran parempi.  Tavoitteellisessa kuntoutumissuunnitelman laatimisessa on eniten parannettavaa julkisen sektorin kotihoidossa. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 6 Tavoitteellisen kuntoutumissuunnitelman sisällyttäminen palvelusuunnitelmaan on edelleen harvinaista Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL 1. Hoito- ja palvelusuunnitelma
 7. 7. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 7 Asiakkaan osallistaminen oman tavoitteen asetteluun toteutuu paremmin ympärivuorokautisessa hoidossa Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL 1. Hoito- ja palvelusuunnitelma
 8. 8. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 8 Ympärivuorokautisessa hoidossa kuntoutumistavoitteita asetetaan ja saavutetaan useammin kuin kotihoidossa  Kuntoutumistavoitteiden saavuttaminen on kauttaaltaan alhaista.  Huonoiten kuntoutumistavoitteita saavutetaan julkisen sektorin kotihoidossa. Kuntoutus ehkäisee avun- ja hoidontarpeen kasvua Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL 1. Hoito- ja palvelusuunnitelma
 9. 9. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 9 Suunnitelma itsemääräämisoikeuden toteutumisesta vaatii edelleen toimenpiteitä  Julkisen sektorin toimijoilla itsemääräämisoikeuden kirjaaminen on vähäisempää.  Kirjaamisessa ei ole tapahtunut muutosta julkisen sektorin kotihoidossa. Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL Itsemääräämisoikeus keskeinen asiakaslähtöisyyden elementti 1. Hoito- ja palvelusuunnitelma
 10. 10. 2. TOIMINTAKYVYN JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 10
 11. 11. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 11 Kehitys toimintakyvyn monipuolisessa arvioinnissa menossa hyvään suuntaan – sosiaalisen toimintakyvyn mittaamisessa parannettavaa Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL 2. Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi
 12. 12. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 12 Vuonna 2018 toimintakyvyn mittaritietoja hyödynnetään ympäri- vuorokautisessa hoidossa paremmin kuin kotihoidon puolella Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL 2. Toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi
 13. 13. 3. LÄÄKEHOITO 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 13
 14. 14. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 14 Apteekin lääkeannosjakelua hyödynnetään julkisella sektorilla paremmin kuin yksityisellä  Apteekin lääkeannosjakelu on lisääntynyt seuranta-aikana huomattavasti.  Edelleen alle puolet asiakkaista kuuluu lääkeannosjakelun piiriin. Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL Apteekin lääkeannosjakelu parantaa lääketurvallisuutta ja vähentää hoivatyöntekijöiden työtaakkaa 3. Lääkehoito
 15. 15. 4. ASIAKKAAN JA OMAISEN OSALLISUUS 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 15
 16. 16. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 16 Kotihoidon asiakkaiden osallistuminen toimintaan – kysymysmuoto vaikuttaa tuloksiin  Mahdollisuuksia on useammassa toimintayksikössä, mutta pienemmässä määrin on yksiköitä, joissa eri aktiviteetit toteutuvat. Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL Kysymysmuoto: 2016: Asiakkailla on mahdollisuus saada tukea ulkoiluun päivittäin 2018: Asiakas osallistuu ulkoiluun päivittäin 4. Asiakkaan ja omaisen osallisuus
 17. 17. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 17  Ympärivuorokautisessa hoidossa asiakkailla toimintaan osallistuminen toteutuu paremmin kuin kotihoidossa. Ympärivuorokautisen hoidon asiakkaiden osallistuminen toimintaan – kysymysmuoto vaikuttaa tuloksiin Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL 4. Asiakkaan ja omaisen osallisuus
 18. 18. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 18  Osuus toimiyksiköistä, joissa vähintään 2/3:lla asiakkaista on hoitoon ja auttamiseen osallistuva omainen  Kotihoito 12 %  Ympärivuorokautinen hoito 7 %  Hoitoon ja auttamiseen osallistuva omainen on selvästi harvinaisempaa ympärivuorokautisessa hoidossa kuin kotihoidossa olevilla asiakkailla. Eniten auttavia omaisia on yksityisellä sektorilla kotihoidossa olevilla asiakkailla 4. Asiakkaan ja omaisen osallisuus
 19. 19. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 19 Auttavan läheisen apu on kotihoidossa melko yleistä  Osalla kotihoidon asiakkaista ei ole läheisiä ja toisaalta osa asiakkaista on palvelutarpeeltaan niin hyväkuntoisia, ettei tarvitse läheisten apua. Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL 4. Asiakkaan ja omaisen osallisuus
 20. 20. 5. PALAUTTEEN KERÄÄMINEN 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 20
 21. 21. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 21 Palautteen kerääminen asiakkailta, omaisilta ja henkilöstöltä pysynyt ennallaan  Kotihoidossa palautetta kerätään edelleen melko huonosti sekä omaisilta että henkilöstöltä. Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL Palautteen kerääminen on tärkeää palveluiden kehittämisessä 5. Palautteen kerääminen
 22. 22. 6. TEKNOLOGISET RATKAISUT 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 22
 23. 23. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 23 Teknologian käyttö lisääntyy kovaa vauhtia sekä kotihoidossa että ympärivuorokautisessa hoidossa Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL Omatoimisuutta lisääviä teknologisia ratkaisuja ovat mm. videopuheluyhteys, hyvinvointiranneke, seurarobotti 6. Teknologiset ratkaisut
 24. 24. Etä- ja virtuaalihoito yleistyy nopeammin julkisella sektorilla 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 24 Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL 6. Teknologiset ratkaisut
 25. 25.  Kotihoidossa kulunseurantaan liittyy mm. ovivahti. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 25 Asiakkaan turvallisuutta lisäävät teknologiset ratkaisut – kulunseuranta yleistyy kotihoidossa Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL 6. Teknologiset ratkaisut
 26. 26. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 26 Etäyhteys tuo helpotusta kotihoidossa työskentelevien arkeen Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL Potilastietojärjestelmien yhteensopivuuden ongelmat saattavat hidastaa etäyhteyksien käyttöönottoa yksityisellä sektorilla 6. Teknologiset ratkaisut
 27. 27. NÄIN TUTKIMUS TEHTIIN  Vanhuspalvelujen tila -tutkimus on osa hallituksen kärkihanketta Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O).  Kyselyt on toteutettu vuosina 2013, 2014, 2016 ja 2018.  Toimintayksikön koko vaihtelee – asiakkaita voi olla muutamasta kymmenestä useaan sataan. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 27 Ympärivuorokautinen hoito Vanhuspalvelujen tila –tutkimuksen toimintayksikkökysely Vastauksia saatiin 865 Lähetettiin 2158 Tutkimus kattaa • 71 % kotihoidon kaikista säännöllisistä asiakkaista • 95 % ympärivuorokautisen hoidon pitkäaikaisasiakkaista Kotihoito Lähetettiin 938 Vastauksia saatiin 1910
 28. 28. TULOKSISTA TARKEMMIN 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 28 Vanhuspalvelujen tila –tutkimus I&O-kärkihanke Sari Kehusmaa Johtava asiantuntija sari.kehusmaa(at)thl.fi Puh: 029 524 7914 Hanna Alastalo Erikoistutkija hanna.alastalo(at)thl.fi Puh 029 524 8609

×