Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
11.4.2017
Kotihoidon ja
ympärivuorokautisen hoidon
asiakkaat, henkilöstö ja
johtaminen 2016
Vanhuspalvelujen seuranta
-tut...
Sisältö
Esityksessä kuvataan
 tilannetta vuonna 2016
 muutoksen suuntia
vuodesta 2014
 eroja julkisten ja
yksityisten p...
Vanhuspalvelujen seurantatutkimus
 Käynnistyi vuonna 2013 tarpeesta seurata vanhuspalvelulain
voimaantulon vaikutusta van...
70 % kotihoidon ja 60 % ympärivuorokautisen
hoidon yksiköistä toimii julkisella sektorilla.
Tutkimus kattaa 67 % säännölli...
Yhteenveto
11.4.2017 5Vanhuspalvelujen seuranta 2016
28.2.2017 Vanhuspalvelujen tila 2016 6
Katse kotihoitoon
 Kotihoidon henkilöstöä on vähennetty, vaikka asiakasmäärät
ovat...
Kotihoidon henkilöstöä on vähennetty vaikka
asiakasmäärät ovat kasvaneet
 Kotihoidossa päivittäinen asiakasmäärä on kasva...
Moniammatillisuus ei näy riittävästi
kotihoidon henkilöstörakenteessa
 Eläköitymisen seurauksena työvoimasta poistuneita
...
 Yhteensä 2800 pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon
asiakaspaikkaa on vähennetty vuodesta 2014. Työntekijöiden
kokona...
 Kotihoito on ottanut sähköiset toiminnanohjausjärjestelmät
parhaiten käyttöönsä.
 Esimiesten aikaa käytetään edelleen s...
Kotihoidon asiakkaat ja henkilöstö
11.4.2017 11Vanhuspalvelujen seuranta 2016
Asiakasmäärät ovat kasvaneet ja erot
viikonpäivien välillä tasoittuneet
11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 12
Kotiho...
Tilapäisten kuntoutusasiakkaiden määrä on
laskenut arkena ja kasvanut viikonloppuina
11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2...
Muiden tilapäisten asiakkaiden määrä on säilynyt
arkena vakaana ja kasvanut viikonloppuina
11.4.2017 Vanhuspalvelujen seur...
Sekä suunniteltu että toteutunut työntekijöiden
määrä on laskenut
11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 15
Suunnitellun...
Työntekijöiden määrä on laskenut yli 400
henkilöllä vuodesta 2014
 Kodinhoitajien ja kotiavustajien määrä on laskenut
työ...
Fysioterapeuttien määrä vahvistuu, mutta toiminta-
terapeutteihin ja sosionomeihin ei panosteta
 Fysioterapeuttien määrä ...
Välittömälle asiakastyölle varataan pienempi
osuus työajasta julkisella kuin yksityisellä sektorilla
 Työajasta kohdistet...
Käyntikertoja asiakkaan luona on keskimäärin 13
viikossa
 Julkisella sektorilla viikoittaisia käyntikertoja on jonkin ver...
Ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat
ja henkilöstö
11.4.2017 20Vanhuspalvelujen seuranta 2016
Pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta on
vähennetty yhteensä 2800 asiakaspaikkaa
11.4.2017 Vanhuspalvelujen seura...
Siirtyminen laitoshoidosta kodinomaisempiin
asumisratkaisuihin näkyy työntekijämäärissä
11.4.2017 Vanhuspalvelujen seurant...
Työntekijöiden kokonaismäärä on laskenut
samassa suhteessa kuin asiakaspaikkojen määrä
on vähentynyt
 Työntekijöiden määr...
Hoitotyön osuus
11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 24
 Työajasta kohdistuu hoitotyöhön
– Osastonhoitajilla ja esimi...
Suunnitellussa hoitajamitoituksessa ei ole
muutosta vuodesta 2014
11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 25
0
10
20
30
4...
Toteutunut hoitajamitoitus alittaa vaaditun minimin
aiempaa harvemmassa toimintayksikössä
11.4.2017 Vanhuspalvelujen seura...
Johtaminen
11.4.2017 27Vanhuspalvelujen seuranta 2016
Sähköiset toiminnanohjausjärjestelmät on otettu
paremmin kotihoidossa käyttöön
 Kolmella neljästä kotihoidon toimintayksi...
Esimiesten aikaa käytetään edelleen
sijaisten järjestämiseen
 Esimies järjestää sijaiset joka toisessa kotihoidon
toimint...
Eniten lisäkoulutusta tarvitaan saattohoidon,
toimintakyvyn arvioinnin ja teknologian saralla
 Eniten lisäkoulutuksen tar...
Lisää tietoa
 Tuloksista tarkemmin
 Vanhuspalvelujen
seuranta -tutkimus
 I&O-kärkihanke
Hanna Alastalo
erikoistutkija
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 1 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 2 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 3 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 4 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 5 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 6 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 7 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 8 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 9 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 10 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 11 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 12 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 13 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 14 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 15 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 16 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 17 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 18 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 19 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 20 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 21 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 22 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 23 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 24 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 25 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 26 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 27 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 28 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 29 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 30 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Slide 31
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016

Download to read offline

Esityksessä kuvataan kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon

- asiakkaita, henkilöstöä ja johtamista vuonna 2016
- muutoksen suuntia vuodesta 2014
- eroja julkisten ja yksityisten palveluntuottajien välillä.

Kuvaus perustuu Vanhuspalvelujen seuranta -tutkimukseeen. Kyselyyn vastasivat kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköt.

www.thl.fi/vanhuspalvelujentila

 • Be the first to like this

Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016

 1. 1. 11.4.2017 Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen 2016 Vanhuspalvelujen seuranta -tutkimuksen toimintayksikkö- kyselyn tuloksia Vanhuspalvelujen seuranta 2016
 2. 2. Sisältö Esityksessä kuvataan  tilannetta vuonna 2016  muutoksen suuntia vuodesta 2014  eroja julkisten ja yksityisten palvelun- tarjoajien välillä. Esitys antaa tietoa kotihoidon ja ympärivuoro- kautisen hoidon asiakkaista, henkilöstöstä ja johtamisesta. Teemat  Yhteenveto  Kotihoidon asiakkaat ja henkilöstö  Ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat ja henkilöstö  Johtaminen 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 2 Tekijät: Hanna Alastalo, Suvi Vainio ja Sofia Sarivaara
 3. 3. Vanhuspalvelujen seurantatutkimus  Käynnistyi vuonna 2013 tarpeesta seurata vanhuspalvelulain voimaantulon vaikutusta vanhuspalveluihin.  On osa hallituksen kärkihanketta ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)”.  Sähköiseen kyselyyn vastasivat kotihoidon, tavallisen palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköt sekä kunnat, kuntayhtymät ja yhteistoiminta- alueet ympäri Suomen.  Kyselyt on toteutettu vuosina 2013, 2014 ja 2016. 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 3 Lue lisää tutkimuksesta: www.thl.fi/vanhuspalvelujentila
 4. 4. 70 % kotihoidon ja 60 % ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä toimii julkisella sektorilla. Tutkimus kattaa 67 % säännöllisen kotihoidon ja 96 % ympärivuorokautisen hoidon asiakaspaikoista Suomessa. 625 kotihoidon yksikköä > yksiköt tarjoavat kotihoitoa, kotipalvelua ja kotisairaan- hoitoa 1700 ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon yksikköä > ympärivuorokautista hoitoa tarjotaan tehostetussa palvelu- asumisessa, vanhainkodeissa, terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja sotainvalidien laitoksissa 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 4 Yhteensä 2600 toimintayksikköä vastasi kyselyyn
 5. 5. Yhteenveto 11.4.2017 5Vanhuspalvelujen seuranta 2016
 6. 6. 28.2.2017 Vanhuspalvelujen tila 2016 6 Katse kotihoitoon  Kotihoidon henkilöstöä on vähennetty, vaikka asiakasmäärät ovat kasvaneet  Moniammatillisuus ei näy riittävästi kotihoidon henkilöstörakenteessa  Pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa työntekijämäärä laskee asiakasmäärien mukaisesti  Esimiehillä sijaisten hankkiminen vie aikaa johtamiselta ja toiminnan kehittämiseltä
 7. 7. Kotihoidon henkilöstöä on vähennetty vaikka asiakasmäärät ovat kasvaneet  Kotihoidossa päivittäinen asiakasmäärä on kasvanut keskimäärin 3000 henkilöllä. Kuitenkin työntekijöistä on vähennetty yli 400 henkilöä.  Työntekijöiden tarvetta osataan silti ennakoida nykyisin paremmin: ero suunnitellun ja toteutuneen työntekijämäärän välillä on kaventunut vuodesta 2014. 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 7 Palvelurakennemuutoksessa on keskitytty laitoshoidon purkamiseen – kotihoidon resursointi on jäänyt tekemättä.
 8. 8. Moniammatillisuus ei näy riittävästi kotihoidon henkilöstörakenteessa  Eläköitymisen seurauksena työvoimasta poistuneita kodinhoitajia ja kotiavustajia ei ole korvattu riittävästi lähi- tai perushoitajilla.  Fysioterapeuttien määrä on kasvanut, mutta toiminta- terapeutteihin ja sosionomeihin ei panosteta. 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 8 Kotihoitoon siirtyy jatkuvasti uusia tehtäviä: sairaala- hoidosta kotiutetaan entistä nopeammin ja kuntoutus siirtyy kotiin.
 9. 9.  Yhteensä 2800 pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon asiakaspaikkaa on vähennetty vuodesta 2014. Työntekijöiden kokonaismäärä on laskenut samassa suhteessa.  Muutos on odotettu ja liittyy siirtymiseen laitoshoidosta kodinomaisiin asumisratkaisuihin.  Työajasta hoitotyöhön kohdistuvassa ajassa ei ole muutosta verrattuna vuoteen 2014. Myös hoitajamitoitukset ovat säilyneet pitkälti ennallaan. 26.4.2017 Esityksen nimi / Tekijä 9 Pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa työntekijämäärä laskee asiakasmäärien mukaisesti On aiempaa vähemmän toimintayksiköitä, joiden toteutunut hoitajamitoitus alittaa vaaditun minimin.
 10. 10.  Kotihoito on ottanut sähköiset toiminnanohjausjärjestelmät parhaiten käyttöönsä.  Esimiesten aikaa käytetään edelleen sijaisten järjestämiseen ja sijaisten järjestämisessä on yhä vaikeuksia. Saadut sijaiset ovat kuitenkin yleensä koulutuksen saaneita.  Eniten lisäkoulutusta tarvitaan saattohoidon, toimintakyvyn arvioinnin ja teknologian saralla. 26.4.2017 Esityksen nimi / Tekijä 10 Esimiehillä sijaisten hankkiminen vie aikaa johtamiselta ja toiminnan kehittämiseltä
 11. 11. Kotihoidon asiakkaat ja henkilöstö 11.4.2017 11Vanhuspalvelujen seuranta 2016
 12. 12. Asiakasmäärät ovat kasvaneet ja erot viikonpäivien välillä tasoittuneet 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 12 Kotihoitoa on paremmin saatavilla viikonloppuisin kuin aiemmin. Se on tasannut aiemmin maanantain kohdalla näkynyttä piikkiä asiakasmäärissä. 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Kotihoidon säännölliset asiakkaat vuosina 2014 ja 2016 2014 2016 Lähde: Vanhuspalvelujen seuranta 2016, THL
 13. 13. Tilapäisten kuntoutusasiakkaiden määrä on laskenut arkena ja kasvanut viikonloppuina 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 13 Tilapäisten asiakkaiden määrän kasvu viikonloppuina voi liittyä siihen, että sairaaloista kotiutetaan viikon- loppua vasten aiempaa enemmän asiakkaita. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Kotihoidon tilapäiset kuntoutusasiakkaat vuosina 2014 ja 2016 2014 2016 Lähde: Vanhuspalvelujen seuranta 2016, THL
 14. 14. Muiden tilapäisten asiakkaiden määrä on säilynyt arkena vakaana ja kasvanut viikonloppuina 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 14 Tilapäisiä asiakkaita ovat esimerkiksi sairaalasta kotiutuvat, lyhyen aikaa pieniä sairaanhoidollisia hoitotoimenpiteitä tarvitsevat. 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai Kotihoidon muut kuin kuntoutuksessa olevat tilapäiset asiakkaat vuosina 2014 ja 2016 2014 2016 Lähde: Vanhuspalvelujen seuranta 2016, THL
 15. 15. Sekä suunniteltu että toteutunut työntekijöiden määrä on laskenut 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 15 Suunnitellun ja toteutuneen työntekijämäärän välisen eron kaventuminen voi kertoa siitä, että työntekijä- tarvetta osataan ennakoida aiempaa paremmin. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 Suunniteltu Toteutunut Kotihoidon suunnitellut ja toteutuneet työntekijät vuosina 2014 ja 2016 2014 2016
 16. 16. Työntekijöiden määrä on laskenut yli 400 henkilöllä vuodesta 2014  Kodinhoitajien ja kotiavustajien määrä on laskenut työntekijöiden eläköitymisen seurauksena.  Lähi- ja perushoitajien määrä on vahvistunut hieman, mutta lisäys ei ole riittävä korvaamaan työvoimasta poistuneita työntekijöitä.  Esimiesten ja tiimivastaavien määrä vähenee, mikä on haaste erityisesti johtamisen ja toiminnan kehittämisen näkökulmasta. 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 16 Työntekijöiden määrä laskee, vaikka asiakasmäärät kasvavat ja tehtävien määrä lisääntyy.
 17. 17. Fysioterapeuttien määrä vahvistuu, mutta toiminta- terapeutteihin ja sosionomeihin ei panosteta  Fysioterapeuttien määrä on lähes kaksinkertaistunut. Se vahvistaa kuntoutuksen osaamista toimintayksiköissä.  Fysioterapeuttien rinnalla tarvittaisiin toimintaterapeuttien osaamista, mutta heitä on edelleen vain harvassa yksikössä.  Sosionomien määrä on vähentynyt, vaikka heillä on erityistä osaamista esimerkiksi tukiin, etuuksiin ja toimeentuloon liittyen. 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 17 Moniammatillisuus ei näy riittävästi henkilöstörakenteessa.
 18. 18. Välittömälle asiakastyölle varataan pienempi osuus työajasta julkisella kuin yksityisellä sektorilla  Työajasta kohdistetaan työskentelylle asiakkaiden kanssa – sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla 35 % – lähihoitajilla, perushoitajilla, koulutetuilla kodinhoitajilla ja kotiavustajilla sekä hoiva-avustajilla 60 %  Välittömän asiakastyön osuus työajasta on säilynyt ennallaan vuodesta 2014.  Yksityisellä sektorilla suurempi osa työajasta kohdistetaan välittömään asiakastyöhön kuin julkisella sektorilla. 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 18
 19. 19. Käyntikertoja asiakkaan luona on keskimäärin 13 viikossa  Julkisella sektorilla viikoittaisia käyntikertoja on jonkin verran enemmän kuin yksityisellä.  Eroa selittää todennäköisesti asiakasrakenne: julkisella puolella on enemmän runsaasti apua ja tiheästi käyntejä tarvitsevia asiakkaita. 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 19
 20. 20. Ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat ja henkilöstö 11.4.2017 20Vanhuspalvelujen seuranta 2016
 21. 21. Pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta on vähennetty yhteensä 2800 asiakaspaikkaa 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 21  Terveyskeskusten ja sairaaloiden pitkäaikaishoidosta on vähennetty 1140 ja vanhainkotihoidosta 3 340 asiakaspaikkaa vuoden 2014 jälkeen.  Samaan aikaan tehostettuun palveluasumiseen on tullut 1630 asiakaspaikkaa lisää.  Tehostetun palveluasumisen lisäämisellä pyritään korvaamaan laitoshoidosta vähentyneitä paikkoja. Palvelurakennetta on kevennetty ja entistä useampi on nyt kotihoidon asiakas.
 22. 22. Siirtyminen laitoshoidosta kodinomaisempiin asumisratkaisuihin näkyy työntekijämäärissä 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 22 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 Suunniteltu Toteutunut Suunniteltu Toteutunut Suunniteltu Toteutunut Tehostettu palveluasuminen Vanhainkotihoito Terveyskeskuksen tai sairaalan pitkäaikaishoito Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon suunnitellut ja toteutuneet työntekijät vuosina 2014 ja 2016 2014 2016 Lähde: Vanhuspalvelujen seuranta 2016, THL
 23. 23. Työntekijöiden kokonaismäärä on laskenut samassa suhteessa kuin asiakaspaikkojen määrä on vähentynyt  Työntekijöiden määrä on kasvanut tehostetussa palveluasumisessa ja laskenut vanhainkodeissa sekä terveyskeskuksien ja sairaaloiden pitkäaikaishoidossa.  Koska ympärivuorokautisen hoidon palveluista on vähennetty yhteensä 2800 asiakaspaikkaa, on myös työntekijöiden kokonaismäärä vähentynyt. 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 23
 24. 24. Hoitotyön osuus 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 24  Työajasta kohdistuu hoitotyöhön – Osastonhoitajilla ja esimiehillä 20 % – Apulaisosastonhoitajilla ja tiimivastaavilla 70 % – Kodinhoitajilla ja kotiavustajilla 90 % – Hoiva-avustajilla 85 % – Hoito- ja laitosapulaisilla 45 %  Yksityisellä sektorilla keskimäärin suurempi osa työajasta varataan hoitotyölle kuin julkisella sektorilla Hoitotyöhön kohdistuvassa ajassa ei ole muutosta vuodesta 2014.
 25. 25. Suunnitellussa hoitajamitoituksessa ei ole muutosta vuodesta 2014 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 25 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Alle 0,50 0,50-,0,59 0,60-0,69 Yli 0,70 Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintayksikön suunniteltu hoitajamitoitus vuosina 2014 ja 2016 (% kaikista yksiköistä) 2014 2016 Lähde: Vanhuspalvelujen seuranta 2016, THL Minimimitoitus on tehostetussa palvelusasumisessa ja vanhainkodeissa 0,5 työntekijää asiakasta kohti, vuodeosastojen pitkäaikaishoidossa 0,60–0,70.
 26. 26. Toteutunut hoitajamitoitus alittaa vaaditun minimin aiempaa harvemmassa toimintayksikössä 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 26 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Alle 0,50 0,50–0,59 0,60–0,69 Yli 0,70 Pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintayksikön toteutunut hoitajamitoitus vuosina 2014 ja 2016 (% kaikista yksiköistä) 2014 2016 Lähde: Vanhuspalvelujen seuranta 2016, THL
 27. 27. Johtaminen 11.4.2017 27Vanhuspalvelujen seuranta 2016
 28. 28. Sähköiset toiminnanohjausjärjestelmät on otettu paremmin kotihoidossa käyttöön  Kolmella neljästä kotihoidon toimintayksiköstä on käytössään sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä.  Ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä on vasta alle puolessa yksiköistä. 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 28
 29. 29. Esimiesten aikaa käytetään edelleen sijaisten järjestämiseen  Esimies järjestää sijaiset joka toisessa kotihoidon toimintayksikössä. Ympärivuorokautisessa hoidossa sijaisjärjestelyt ovat esimiehen vastuulla jopa kolmessa viidestä yksiköstä, eikä tilanne ole parantunut vuodesta 2014.  Yhdeksässä kymmenestä toimintayksiköstä on joskus tai usein vaikeuksia järjestää sijaisia. Eniten vaikeuksia on julkisessa kotihoidossa sekä julkisten sairaaloiden ja terveyskeskusten pitkäaikaishoidossa.  Saadut sijaiset ovat kuitenkin yleensä koulutuksen saaneita työntekijöitä. 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 29 Sijaisjärjestelyjen keskittäminen säästää aikaa ja turvaa sijaisten saannin.
 30. 30. Eniten lisäkoulutusta tarvitaan saattohoidon, toimintakyvyn arvioinnin ja teknologian saralla  Eniten lisäkoulutuksen tarvetta on saattohoidossa, teknologian hyödyntämisessä ja toimintakyvyn moniulotteisessa arvioinnissa.  Useamman kuin joka toisen kotihoidon yksikön alueella toimii erillinen kotihoitoa tukeva palveluohjaustiimi, kotiutustiimi, kotiutushoitaja, ikä- tai seniorineuvola ja kuntoutustiimi.  Vain joka kolmannella kotihoidon toimintayksiköllä on erillinen alueellinen saattohoitotiimi tukenaan. 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 30
 31. 31. Lisää tietoa  Tuloksista tarkemmin  Vanhuspalvelujen seuranta -tutkimus  I&O-kärkihanke Hanna Alastalo erikoistutkija  vanhuspalvelulaki[at]thl.fi  p. 029 524 7950

Esityksessä kuvataan kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon - asiakkaita, henkilöstöä ja johtamista vuonna 2016 - muutoksen suuntia vuodesta 2014 - eroja julkisten ja yksityisten palveluntuottajien välillä. Kuvaus perustuu Vanhuspalvelujen seuranta -tutkimukseeen. Kyselyyn vastasivat kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköt. www.thl.fi/vanhuspalvelujentila

Views

Total views

6,456

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3,289

Actions

Downloads

26

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×