Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakasmäärät, henkilöstö ja johtaminen 2018

4,487 views

Published on

Vanhuspalvelujen seuranta -tutkimuksen toimintayksikkökyselyn tuloksia
www.thl.fi/vanhuspalvelujentila

Published in: News & Politics
 • You can ask here for a help. They helped me a lot an i`m highly satisfied with quality of work done. I can promise you 100% un-plagiarized text and good experts there. Use with pleasure! ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hi there! I just wanted to share a list of sites that helped me a lot during my studies: .................................................................................................................................... www.EssayWrite.best - Write an essay .................................................................................................................................... www.LitReview.xyz - Summary of books .................................................................................................................................... www.Coursework.best - Online coursework .................................................................................................................................... www.Dissertations.me - proquest dissertations .................................................................................................................................... www.ReMovie.club - Movies reviews .................................................................................................................................... www.WebSlides.vip - Best powerpoint presentations .................................................................................................................................... www.WritePaper.info - Write a research paper .................................................................................................................................... www.EddyHelp.com - Homework help online .................................................................................................................................... www.MyResumeHelp.net - Professional resume writing service .................................................................................................................................. www.HelpWriting.net - Help with writing any papers ......................................................................................................................................... Save so as not to lose
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakasmäärät, henkilöstö ja johtaminen 2018

 1. 1. KOTIHOIDON JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON ASIAKASMÄÄRÄT, HENKILÖSTÖ JA JOHTAMINEN 2018 Vanhuspalvelujen seuranta -tutkimuksen toimintayksikkö- kyselyn tuloksia 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 1
 2. 2. ESITYKSEN TEEMAT Esityksessä kuvataan  julkisen ja yksityisen kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakasmääriä sekä henkilöstöä  muutoksen suuntia vuodesta 2014  tilannetta vuonna 2018 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 2 1. Kotihoidon asiakasmäärät ja henkilöstö 2. Ympärivuorokautisen hoidon asiakasmäärät ja henkilöstö 3. Johtaminen kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa
 3. 3. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 3 VANHUSPALVELUIDEN ASIAKKAAT JA HENKILÖSTÖ PÄHKINÄNKUORESSA
 4. 4.  Kotihoidossa asiakasmäärä kasvaa voimakkaasti.  Kotihoidossa henkilöstömäärä lisääntynyt vastaamaan paremmin asiakasmääriä. Erityisen paljon on kasvanut lähihoitajien määrä kotihoidossa.  Kotihoidon asiakas saa tänä vuonna keskimäärin yhtä monta viikkokäyntiä kuin kaksi vuotta sitten.  Huomioitavaa on, että kaksi vuotta sitten tapahtunutta notkahdusta käyntimäärissä ei ole saatu kurottua umpeen.  Ympärivuorokautisen hoidon mitoitus on parantunut ja entistä useampi yksikkö kuuluu nykyään ylimpään mitoitusluokkaan.  Erilaiset resurssipoolit ovat helpottaneet sijaisten hankkimista erityisesti kotihoidossa. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 4 KESKEISET HAVAINNOT
 5. 5. 1. KOTIHOIDON ASIAKASMÄÄRÄT JA HENKILÖSTÖ 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 5
 6. 6. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 6 Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL 1. Kotihoidon asiakasmäärät ja henkilöstö Asiakasmäärän suhteen erot viikonpäivien välillä ovat tasoittumassa
 7. 7. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 7 1. Kotihoidon asiakasmäärät ja henkilöstö Tilapäisten asiakkaiden määrä on selvässä kasvussa; viikonlopussa asiakkaiden määrän kasvu voimakkaampi kuin arkena Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL
 8. 8. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 8 Vuonna 2018 suunniteltuja vakansseja oli 1800 enemmän kuin toteutuneita 1. Kotihoidon asiakasmäärät ja henkilöstö Kotihoidossa vakanssien määrä on noussut vuodesta 2016 Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL
 9. 9. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 9  Keskimääräinen viikoittainen käyntimäärä asiakkaan luona ei ole muuttunut kahdessa vuodessa. Vuoden 2016 keskiarvo oli 13,4 käyntiä viikossa, vuoden 2018 keskiarvo 13,7 käyntiä viikossa  Etäkotihoidon oletetaan yleistyvän tulevaisuudessa, mutta vuonna 2018 vasta 1% kaikista kotihoidon käynneistä tehtiin etäyhteyden avulla 1. Kotihoidon asiakasmäärät ja henkilöstö Henkilöstömäärän lisäys on pysynyt asiakasmäärän kasvun tahdissa
 10. 10.  Kaikkiaan kotihoidon henkilökunta on kasvanut yli 2000:lla vuodesta 2016  Sairaanhoitajien määrä on pysynyt lähes ennallaan 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 10 1. Kotihoidon asiakasmäärät ja henkilöstö Lähi- ja perushoitajien määrä kotihoidossa on kasvanut yli 1600:lla vuodesta 2016 Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL
 11. 11. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 11 Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL 1. Kotihoidon asiakasmäärät ja henkilöstö Fysioterapeuttien määrä kotihoidossa on kasvanut kymmenillä vuodesta 2016, myös sosionomeja palkattu aiempaa enemmän
 12. 12.  Kuntoutuksen ammattiosaamisessa kasvupainetta 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 12 Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL 1. Kotihoidon asiakasmäärät ja henkilöstö Fysioterapeuttien määrä kotihoidossa nousee hitaammin kuin on suunniteltu
 13. 13.  Moniammatillisuus ja eri osa-alueisiin erikoistuneet tiimit yleistyvät kotihoidossa.  Parhaiten on saatavilla muistihoitajan ja sosiaalityöntekijän / sosionomin palveluita (85% toimintayksiköistä).  Kotihoitoa tukeva saattohoitotiimi toimii vasta joka kolmannen toimintayksikön alueella.  Palveluohjaustiimin palveluiden saatavuus on parantunut 17 prosenttiyksiköllä kahdessa vuodessa. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 13 1. Kotihoidon asiakasmäärät ja henkilöstö Kotihoitoa tukevan saattohoitotiimin palveluita saatavilla vain kolmanneksessa kotihoidon toimintayksiköistä
 14. 14. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 14 1. Kotihoidon asiakasmäärät ja henkilöstö Kotiutustiimit yleistyvät nopeammin yksityisillä palveluntuottajilla Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL
 15. 15.  Kotihoidossa työajasta kohdistetaan työskentelylle asiakkaiden kanssa • Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat 39% • Lähi- ja perushoitajat 61% • Koulutetut kodinhoitajat, kotiavustajat, hoiva-avustajat 42% 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 15 Yksityisellä sektorilla kohdentuu suurempi osuus työajasta suoraan asiakastyöhön Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL 1. Kotihoidon asiakasmäärät ja henkilöstö
 16. 16. 2. YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON ASIAKASMÄÄRÄT JA HENKILÖSTÖ 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 16
 17. 17.  Vanhainkotihoidossa ja terveyskeskusten sekä sairaaloiden pitkäaikaishoidossa asiakaspaikkoja vähennetään edelleen.  Tehostetussa palveluasumisessa asiakaspaikkojen määrä kasvaa. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 17 Ympärivuorokautisesta hoidosta vähennetty yhteensä 700 asiakaspaikkaa vuodesta 2016 2. Ympärivuorokautisen hoidon asiakasmäärät ja henkilöstö Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL
 18. 18.  Vain 5% toimintayksiköistä jää alle 0,5:n  22%:lla toimintayksiköistä henkilöstömitoitus on yli 0,7 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 18 Henkilöstömitoitus 2018 uuden laatusuosituksen mukaan näyttää hyvältä 2. Ympärivuorokautisen hoidon asiakasmäärät ja henkilöstö Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL
 19. 19. 3. JOHTAMINEN KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 19
 20. 20. vastanneista ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä käyttää sähköistä toiminnanohjausjärjestelmää 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 20 Toiminnanohjausjärjestelmät ovat käytössä erityisesti kotihoidossa 72% vastanneista kotihoidon toimintayksiköistä käyttää sähköistä toiminnanohjausjärjestelmää 41% 69% kotihoidon vastaajista kokee, että sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän avulla henkilöstöä on kyetty kohdentamaan paremmin 3. Johtaminen kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa
 21. 21. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 21 Sijaisten hankkiminen kotihoidossa 3. Johtaminen kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL Lähde: Vanhuspalvelujen tila 2018, THL
 22. 22. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 22  Julkisen sektorin kotihoidossa sijaiset hankitaan nykyisin yleisimmin keskitetysti saman palveluntuottajan varahenkilöstöstä  Yksityisen puolen kotihoidossa esimiehen panos sijaisten hankkimisessa on säilynyt miltei ennallaan (ensisijainen sijaisten hankkimistapa 66%:ssa vastanneista yksiköistä)  Yksityisellä sektorilla ympärivuorokautisessa hoidossa esimies hankkii edelleen valtaosan sijaisista (80% vastaajista) Sijaisten keskitetty hankkiminen on helpottanut esimiesten työtä erityisesti julkisella sektorilla 3. Johtaminen kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa
 23. 23. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 23 Kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa pääosin samat lisäkoulutuksen tarpeet KOTIHOITO YMPÄRIVRK HOITO Mielenterveysosaaminen 37 % 26 % Päihdeosaaminen 35 % 26 % Saattohoito-osaaminen 30 % 8 % Teknologian hyödyntäminen osana hoitotyötä 29 % 26 % Toimintakyvyn moniulotteinen arviointi 23 % 18 % Lisäkoulutuksen osa-alue, osuus kaikista yksiköistä (%)  Eniten lisäkoulutuksen tarvetta koetaan mielenterveys- sekä päihdeosaamisessa.  Sekä kotihoidon että ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköistä viidenneksessä koetaan lisäkoulutuksen tarvetta toimintakyvyn moniulotteisessa arvioinnissa.  Ympärivuorokautisessa hoidossa lisäkoulutuksen tarvetta saattohoidossa koetaan vain alle 10 %:ssa yksiköistä. 3. Johtaminen kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa
 24. 24. NÄIN TUTKIMUS TEHTIIN  Vanhuspalvelujen tila -tutkimus on osa hallituksen kärkihanketta Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O).  Kyselyt on toteutettu vuosina 2013, 2014, 2016 ja 2018.  Toimintayksikön koko vaihtelee – asiakkaita voi olla muutamasta kymmenestä useaan sataan. 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 24 Ympärivuorokautinen hoito Vanhuspalvelujen tila –tutkimuksen toimintayksikkökysely Vastauksia saatiin 865 Lähetettiin 2158 Tutkimus kattaa • 71 % kotihoidon kaikista säännöllisistä asiakkaista • 95 % ympärivuorokautisen hoidon pitkäaikaisasiakkaista Kotihoito Lähetettiin 938 Vastauksia saatiin 1910
 25. 25. TULOKSISTA TARKEMMIN 10.10.2018 Vanhuspalvelujen tila, toimintayksikkökysely 2018 25 Vanhuspalvelujen tila –tutkimus I&O-kärkihanke Sari Kehusmaa Johtava asiantuntija sari.kehusmaa(at)thl.fi Puh: 029 524 7914 Hanna Alastalo Erikoistutkija hanna.alastalo(at)thl.fi Puh 029 524 8609

×