Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kansalaisten kokemuksia asioinnista - sosiaali- ja terveydenhuolto esimerkkinä

647 views

Published on

E-asioinnin haasteet - seminaari 16.3.2018. Hannele Hyppönen ja Tarja Heponiemi: Kansalaisten kokemuksia asioinnista - sosiaali- ja terveydenhuolto esimerkkinä.

Published in: News & Politics
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kansalaisten kokemuksia asioinnista - sosiaali- ja terveydenhuolto esimerkkinä

 1. 1. KANSALAISTEN KOKEMUKSIA ASIOINNISTA – SOSIAALI –JA TERVEYDEN- HUOLTO ESIMERKKINÄ Hannele Hyppönen Tarja Heponiemi E-asioinnin haasteet –seminaari 16.3.2018 Kulttuuriskeskus Vernissa, Tikkurila 16.03.2018 1
 2. 2. MITÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SÄHKÖISET PALVELUT OVAT?  Verkkopalveluita ja –sovelluksia (mm. potilasportaalit, terveystilit (Personal Health Record = PHR)), joita kansalaiset/ potilaat/ asiakkaat käyttävät 1. Oman terveytensä/ hyvinvointinsa edistämiseen 2. Parantamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin pääsyä (24/7) 3. Parantamaan mahdollisuutta osallistua oman asian käsittelyyn/ hoitoon 4. Parantamaan tiedonvaihtoa potilaan/asiakkaan ja ammattilaisten välillä  Sisältävät mm. seuraavia toimintoja  Pääsy katsomaan omia potilastietoja, kuten kertomustiedot, diagnoosit, lääkitys, tutkimustulokset  Itse tuotettujen terveystietojen (kuten verenpaineen, verensokerin mittaustulokset) tallennus  Lääkemääräyksen uusintapyyntö  Ajanvarauspalvelut  Pääsy yleiseen terveys- ja hyvinvointitietoon, tietoon sairauksista ja niiden itsehoidosta  Pääsy organisaatioiden palveluita koskevaan tietoon (palvelukuvaukset, palveluiden laatutieto)  Tietoturvallinen tiedonvaihto potilaiden/ asiakkaiden ja ammattilaisten välillä 16.03.2018 [10] Hyppönen, H. ym. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2017. Kansalaisten kokemukset ja tarpeet. (painossa) 2
 3. 3. MIKSI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA KEHITETÄÄN VERKKOPALVELUJA? Kirjallisuus osoittaa, että potilaiden osallistuminen parantaa hoidon tehoa, laatua ja vähentää kustannuksia [1] Julkisen hallinnon reformit pyrkivät edistämään hoidon tehoa, laatua ja turvallisuutta [2], esim. Sosiaali- ja terveydenhuollon eHealth-strategia [7] =>terveydenhuollon palveluiden tarjoajat kehittävät potilasportaaleita pääsyksi potilaalle itseään koskevaan tietoon ja viestinvälitykseen ammattilaisten kanssa [3]. 16.03.2018 [10] Hyppönen, H. ym. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2017. Kansalaisten kokemukset ja tarpeet. (painossa) 3
 4. 4. SUOMEN STRATEGISET TAVOITTEET  kansalainen asioi sähköisesti ja  tuottaa tietoja omaan ja ammattilaisen käyttöön  sähköiset palvelut ja palveluiden laatu- ja saatavuustieto ovat kansalaisen saatavilla  ne auttavat kansalaista elämänhallinnassa, terveysongelmien ennaltaehkäisyssä, palveluntarpeen itsearvioinnissa ja itsenäisessä selviytymisessä. 16.03.2018 4
 5. 5. MIKSI KEHITYSTÄ ON TÄRKEÄ SEURATA SOSIAALI- JA TERVEYDEN-HUOLLOSSA? Potilaiden potilasportaalien käytön omaksumisesta on tulossa yhä kriittisempi tekijä laadukkaan sosiaali- tai terveyspalvelun saamiseen vuorovaikutukseen ammattilaisten kanssa vastaanottojen lisäksi, osallistumisessa omaan hoitoon [8] Aiemmat laajat tutkimukset ovat osoittaneet, että etenkin vanhimmat ikäryhmät omaksuvat potilasportaalien käytön hitaasti, vaikka he käyttävät suurimman osan terveydenhuollon resursseista [4-6]. Tarvitaan enemmän tietoa siitä, mikä toimii (ja mikä ei), kenelle ja missä olosuhteissa palveluiden tarjoamiseksi tasavertaisesti kaikille niitä tarvitseville – Mitä sote-verkkopalveluita tarjotaan eri puolilla maata – Missä määrin niitä käytetään, mitkä tekijät selittävät käyttöä – Mitä esteitä palveluiden käytössä on, ja mitkä selittävät esteitä 16.03.2018 [10] Hyppönen, H. ym. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2017. Kansalaisten kokemukset ja tarpeet. (painossa) 5
 6. 6. MITEN SOTE-VERKKOPALVELUITA ON SEURATTU JA TUTKITTU?  Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille suunnatuilla kyselyillä – Mitä sosiaali- ja terveydenhuollon verkkopalveluita on tarjolla missäkin päin Suomea  Kansalaisille suunnatulla kyselyllä – Missä määrin eri verkkopalveluita ja niiden toiminnallisuuksia käytetään, mitkä ovat käytön esteet, hyödyt – Mitkä tekijät selittävät käyttöä ja esteitä, Vuonna 2017 toteutettiin yhtenä moduulina vuosittain toteutettavassa ATH-kyselyssä (Aikuisten Terveys-, hyvinvointi ja palvelututkimus) www.thl.fi/ath Kysymykset perustuivat Tanskan, Norjan, USAn ja Kanadan vastaaviin kyselyihin Kohdeväestö: 20+ Suomessa asuvat, ositettu otanta 10 000 henkilöä Väestörekisterikeskuksen rekisteristä Vastausaste: 45 % (N=4495) 16.03.2018 [10] Hyppönen, H. ym. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2017. Kansalaisten kokemukset ja tarpeet. (painossa) 6
 7. 7. MITÄ SOTE VERKKOPALVELUITA ORGANISAATIOT TARJOAVAT? Eri palveluiden saatavuus perusterveydenhuollossa vaihtelee voimakkaasti, osin kehitys on ollut voimakasta, osin hyvin hidasta [9] 16.03.2018 [10] Hyppönen, H. ym. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2017. Kansalaisten kokemukset ja tarpeet. (painossa) 7 Valtakunnallisen Omakanta-palvelun kautta Paikallisen sote- palveluntarjoajan tarjoama palvelu, saatavilla nyt myös valtakunnallisen Omakanta- palvelun kautta Valtakunnalliset palvelut ovat syrjäyttämässä osan paikallisia palveluja
 8. 8. 16.03.2018 [10] Hyppönen, H. ym. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2017. Kansalaisten kokemukset ja tarpeet. (painossa) 8 Noin 68% väestöstä oli käyttänyt sote-verkkopalveluja vuonna 2017 vuonna 2014 vastaava luku oli 58% Valtakunnallisten palveluiden käyttö on nopeasti lisääntymässä Itsehoito- ja palveluun pääsy-toiminnallisuuksien saatavuus parantu-nut, käyttö laajaa Tiedonvaihdon ja etähoidon saatavuus kasvanut, käyttö vielä vähäistä
 9. 9. KÄYTTÖ VAIHTELI MAAKUNNITTAIN, KASVUA KAIKKIALLA 16.03.2018 [10] Hyppönen, H. ym. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2017. Kansalaisten kokemukset ja tarpeet. (painossa) 9 KÄYTTÖÄ ENNUSTIVAT: 1) Hyvä digi-palveluiden käytön osaaminen 2) Korkea koulutus 3) Positiivinen asenne ja mahdollisuus digipalveluiden käyttöön 4) e-palveluiden saatavuus 5) Alue – ei ikä!
 10. 10. SÄHKÖISTEN PALVELUJEN KÄYTÖN ESTEET: uskomus sähköisten sote-palveluiden laadun heikkoudesta vahvin este, mutta ei ennustanut käyttöä (käyttämättömyyttä) 16.03.2018 [10] Hyppönen, H. ym. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2017. Kansalaisten kokemukset ja tarpeet. (painossa) 10
 11. 11. ESTEIDEN KOKEMUSTA SELITTIVÄT: 1) Heikompi digi-osaaminen, 2) Korkeampi ikä, 3) Ei pitkäaikaissairautta 4) Huono terveys 5) Huono elämänlaatu 6) Asuinalue 16.03.2018 [10] Hyppönen, H. ym. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2017. Kansalaisten kokemukset ja tarpeet. (painossa) 11 Dependent:Fullyagree with at least one barrier 0=no, 1=yes Wald Sig. Exp(B) 95%C.I.for EXP(B) Independents: Lower Upper Area: Ref: Southern Finland 9.048 0.171 Area: Eastern Finland 4.214 0.040 1.211 1.009 1.453 Health status: Good (compared to Bad) 5.448 0.020 0.731 0.562 0.951 Qualityof life: Good (compared to Bad) 4.625 0.032 0.643 0.430 0.962 Age group: ref: 20-54 12.881 0.002 Age group: 55-74 (1) 4.055 0.044 1.186 1.005 1.400 Age group: 75+ (2) 12.197 0.000 1.821 1.301 2.550 Long term illness: No (compared to Yes) 10.575 0.001 0.790 0.685 0.911 Digi-competence: ref: zero 119.914 0.000 Digi-competence: basic 25.090 0.000 0.464 0.344 0.627 Digi-competence: fluent 58.017 0.000 0.304 0.223 0.413 Digi-competence: expert 63.000 0.000 0.256 0.183 0.358
 12. 12. SÄHKÖISTEN SOTE-PALVELUIDEN HYÖTYJÄ  Suurin hyöty (52% täysin samaa mieltä): auttaa muistamaan varatun ajan  Auttaa säästämään käyntejä (41% täysin samaa mieltä) – Säästyneet käynnit palvelu- ja asiakasryhmäkohtaisia  Omien mittaustulosten tallennus – toimitus ammattilaiselle (e.g. RR, HbA1c, INR) potentiaalisesti suurin säästäjä, mutta käyttäjiä aika vähän  Luotettava tieto terveydestä, sairauksista, itsehoidosta ja vertaisryhmät myös merkittäviä säästäjiä, jälkimmäisellä vähemmän käyttäjiä  Palveluhakemisto ja palveluiden vertailutiedot hyödyllisiä (34% täysin samaa mieltä)  Tuki osallistumiseen omaan hoitoon ei koeta niin suureksi hyödyksi– 23% täysin samaa mieltä 16.03.2018 [10] Hyppönen, H. ym. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2017. Kansalaisten kokemukset ja tarpeet. (painossa) 12
 13. 13. TULOKSIA KYSYMYKSITTÄIN JA ESIM. ALUEITTAIN TAI ASIAKASRYHMITTÄIN VOI PIAN KATSELLA TIETOKANTARAPORTTEINA VERKOSSA HTTPS://SAMPO.THL.FI/PIVOT/BETA/FI/STEPS/KANSALAIS/SUM MARY_TIIVISTE1?MITTARI_0=185515&MITTARI_1=120501&AIK A_0=4504 16.03.2018 13 Video tulospalvelun käytöstä: https://youtu.be/Xo9bLP3lDqg
 14. 14. JOHTOPÄÄTÖKSET  Strategian tavoitteiden saavuttaminen edellyttää että: – Sähköisten palveluiden tasapuolista tarjontaa parannetaan ja alueelliset erot tasoitetaan. – Kansalaisille turvataan myös palvelut kasvokkain – Säästöpotentiaali on suuri, mutta edellyttää, että palveluntuottajat kehittävät virtuaalisia palvelupolkuja yhteistyössä eri asiakasryhmien kanssa (uudistavat palveluprosessinsa ja ottavat niihin sopivia verkkopalveluita käyttöön) – Palveluntuottajat teknologian tilaajina ja teknologiayritykset tuottajina varmistavat sen, että verkkopalvelut ovat helposti saatavilla, helppokäyttöisiä ja tietoturvallisia – Palveluntuottajat huolehtivat siitä, että kansalaisille/ palveluiden käyttäjille on tarjolla riittävästi tukea organisaation tarjoamien verkkopalveluiden käyttöön (edellyttää myös ammattilaisten osaamista tukea potilaita/asiakkaita) – Kansalaisten digi-osaamisen parantamiseksi kehitetään myös valtakunnallisia ratkaisuja 16.03.2018 [10] Hyppönen, H. ym. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2017. Kansalaisten kokemukset ja tarpeet. (painossa) 14
 15. 15. KIRJALLISUUTTA  1. Forbat L, Cayless S, Knighting K, Cornwell J, Kearney N. Engaging patients in health care: an empirical study of the role of engagement on attitudes and action. Patient Educ Couns. 2009 Jan;74(1):84–90. doi: 10.1016/j.pec.2008.07.055. [PubMed] [Cross Ref]  2. Ferman JH. Healthcare reform: Medicare & Medicaid Innovation Center. CMS provision will test new payment and service delivery models. Healthc Exec. 2010;25(4):58, 60. [PubMed]  3. GPO. [2016-11-26]. Medicare and Medicaid programs; electronic health record incentive program https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2010-07-28/pdf/2010- 17207.pdf webcite.  4. Smith SG, O'Conor R, Aitken W, Curtis LM, Wolf MS, Goel MS. Disparities in registration and use of an online patient portal among older adults: findings from the LitCog cohort. J Am Med Inform Assoc. 2015 Apr 25;22(4):888–95. doi: 10.1093/jamia/ocv025. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]  5. Sarkar U, Karter AJ, Liu JY, Adler NE, Nguyen R, López A, Schillinger D. Social disparities in internet patient portal use in diabetes: evidence that the digital divide extends beyond access. J Am Med Inform Assoc. 2011 May 01;18(3):318–21. doi: 10.1136/jamia.2010.006015. http://europepmc.org/abstract/MED/21262921. [PMC free article] [PubMed] [Cross Ref]  6. Graetz I, Gordon N, Fung V, Hamity C, Reed ME. The digital divide and patient portals: internet access explained differences in patient portal use for secure messaging by age, race, and income. Med Care. 2016 Aug;54(8):772–9. doi: 10.1097/MLR.0000000000000560. [PubMed] [Cross Ref]  7. INFORMATION TO SUPPORT WELL-BEING AND SERVICE RENEWAL eHEALTH AND eSOCIAL STRATEGY 2020. Ministry of Social affairs and health, Finland. Published in 2015, available at http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3575-4  8. Taya Irizarry, Jocelyn Shoemake, Marci Lee Nilsen, Sara Czaja, Scott Beach, and Annette DeVito Dabbs. Patient Portals as a Tool for Health Care Engagement: A Mixed-Method Study of Older Adults With Varying Levels of Health Literacy and Prior Patient Portal Use. J Med Internet Res. 2017 Mar; 19(3): e99.  9. Hyppönen H, Aalto A, Reponen J, Kangas M, Kuusisto-Niemi S, Heponiemi T. [Citizen - can I do it myself? Experiences of social services and health care services to citizens].Kansalainen – pystyn itse? Kokemuksia sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisistä palveluista kansalaisille. Tutkimuksesta tiiviisti 2/2018 2018 Tammikuu  10. Hyppönen H., Pentala O., Aalto AM. [Social and healthcare e-services 2017. Citizens' experiences and needs. In Finnish with English abstract]. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen asiointi 2017. Kansalaisten kokemukset ja tarpeet. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti xx/ 2018, Helsinki (in print) 16.03.2018 15
 16. 16.  Hannele.hypponen@thl.fi  @TarjaHeponiemi 16.03.2018 Kiitos https://sampo.thl.fi/pivot/beta/en/steps/kansalais/summary_tiiviste1 https://thl.fi/en/web/thlfi-en/research-and-expertwork/projects-and- programmes/monitoring-and-assessment-of-social-welfare-and-health-care- information-system-services-steps-2.0- 16

×