Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Janne Härkönen: Koetut haitat

187 views

Published on

Janne Härkönen, Näin Suomi juo -seminaari 5.9.2018

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Janne Härkönen: Koetut haitat

  1. 1. KOETUT JUOMISEN HAITAT ITSELLE JA MUILLE Janne Härkönen Näin Suomi Juo: luvut 5 & 6 30.8.2018 Koetut juomisen haitat / Janne Härkönen 1
  2. 2. KOETUT JUOMISEN HAITAT  Suuri kirjo lievempiä alkoholihaittoja jää tilastojen ulkopuolelle – Niitä voidaan selvittää kysymällä alkoholinkäyttäjiltä itseltään heidän kokemistaan haitoista  Tässä käsiteltävät haitat ovat pääasiassa sosiaalisia haittavaikutuksia  Vastaajien itsensä ilmoittamia alkoholihaittoja: 1) joita heidän oma alkoholinkäyttö on aiheuttanut heille itselleen 2) joita muiden alkoholinkäyttö on aiheuttanut heille 4.9.2018 Koetut juomisen haitat / Janne Härkönen 2
  3. 3. 4.9.2018 Koetut juomisen haitat / Janne Härkönen 3 Omasta alkoholinkäytöstä johtuvat ongelmat eri elämän-alueilla, edeltävien 12 kuukauden aikana  Yleisempiä miehillä kuin naisilla, ja nuorilla kuin vanhoilla  Miesten osuus lähes kaksinkertainen naisiin verrattuna
  4. 4. 4.9.2018 Koetut juomisen haitat / Janne Härkönen 4 Humalatilaan liittyvät sosiaaliset haitat edeltävien 12 kuukauden aikana  Yleisempiä miehillä kuin naisilla, ja nuorilla kuin vanhoilla  Mikäli arviosta poistetaan ”katunut puheitaan / tekojaan”, humalahaitan oli kokenut lähes 900 000 suomalaista
  5. 5. 4.9.2018 Koetut juomisen haitat / Janne Härkönen 5
  6. 6. 4.9.2018 Koetut juomisen haitat / Janne Härkönen 6 Muiden juomisesta aiheutuneet haitat edeltävien 12 kuukauden aikana  Tilannekohtaisia, sosiaalisen vuoro- vaikutuksen välittämiä haittoja  Tyypillisesti yleisempiä naisilla kuin miehillä, ja nuorilla kuin vanhoilla
  7. 7. KOETUT JUOMISEN HAITAT - YHTEENVETO  Omasta alkoholinkäytöstä johtuvat ongelmat ovat yleisempiä: – Miehillä kuin naisilla, ja nuorilla kuin vanhoilla – Niillä, jotka käyttävät alkoholia enemmän tai humaltuvat useammin kuin muut  Muiden alkoholinkäytöstä on enemmän haittaa: – Naisille kuin miehille, ja nuorille kuin vanhoille  Muiden alkoholinkäytöstä johtuvat haitat julkisissa tiloissa eivät ole vähentyneet vuodesta 2008 vaikka kokonaiskulutus ja humalakulutus ovat laskeneet 4.9.2018 Koetut juomisen haitat / Janne Härkönen 7

×