Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ilka Haarni & Suvi Fried: Mielen hyvinvointi eläkeikäisten näkökulmasta

397 views

Published on

Seminaari: Mielen hyvinvointi ikääntyessä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 11.5.2016
Ilka Haarni Suv iFried Mielen hyvinvointi eläkeikäisten näkökulmasta

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Ilka Haarni & Suvi Fried: Mielen hyvinvointi eläkeikäisten näkökulmasta

 1. 1. Al Mielen hyvinvointi eläkeikäisten näkökulmasta Ilka Haarni & Suvi Fried Elämäntaidot eväät -hanke (2015–2017) Mielen hyvinvointi ikääntyessä -seminaari 11.5.2016
 2. 2. 10.5.2016 Mielenterveyden merkitykset iäkkäiden mukaan Taito Hyvä olo Toimintakyky Perusta Haarni & Fried
 3. 3. 10.5.2016 Mikä tukee mielen hyvinvointia iäkkäiden mukaan • Oma asenne ja suhtautumistapa: esimerkiksi toivo, kiitollisuus, myönteisyys, huumori, joustavuus, sopuisuus, tyytyväisyys, aloitteellisuus, kärsivällisyys Läheisyys Osallisuus Rentoutuminen Ajan seuraaminen Liikkeelle lähteminen Mielekäs tekeminen Suhteet muihin Toimeentulo Uni, ravinto ja liikunta Terveyden hoitaminen Haarni & Fried Palvelut
 4. 4. 10.5.2016 KEHITTÄMISTYÖSSÄ HAVAITTUA Mielen hyvinvoinnin taidot kiinnostavat • Kiinnostusta laajasti esillä olleisiin mielen taitoihin myös eläkeikäisten keskuudessa – mindfulness, positiivinen psykologia • Tarve pysähtyä oman elämän ja vanhenemisen tuntojen äärelle • Halu oppia lisää, syventää ja kerrata, vahvistaa elämänhallintaa ja resilienssiä • Mielen hyvinvoinnin tukemisesta on hyötyä arkisten vastoinkäymisten tai huolten luonteesta riippumatta • Mielen taidot kehittyvät koko elämän ajan Haarni & Fried
 5. 5. 10.5.2016 Mihin kaivataan tietoa ja tukea • Mielen taitojen vahvistamiseen • Myönteisen huomioiminen • Myötätunto itseä kohtaan • Mielenrauha • Vatvomisen katkaiseminen • Resilienssiin toimintakyvyn heiketessä tai elämäntilanteiden muuttuessa • Tarkoituksellisuuden ylläpitämiseen Haarni & Fried
 6. 6. 10.5.2016 Yhteenvetoa • Mielen taitojen vahvistaminen on ikääntyvien parissa ajankohtainen aihe, tukea ikäihmisille vielä riittämättömästi tarjolla • Samat mielen taidot, jotka tukevat yksilöä omassa inhimillisessä kasvussa ovat taitoja, jotka voivat olla hyödyksi suhteissa muihin ihmisiin • Mielen hyvinvoinnin vahvistuminen tukee ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia eri tilanteissa Haarni & Fried
 7. 7. 10.5.2016 Mielen hyvinvoinnin taidot iäkkäiden kansalaistaidoiksi • Mielen hyvinvoinnin edistäminen korjaavien palveluiden rinnalle: ennaltaehkäisy ja taitojen vahvistaminen vähentävät avun tarvetta • Tarvitaan mahdollisuuksia mielen hyvinvoinnin kysymysten käsittelyyn – Helposti löytyvää tietoa – Keskustelu- ja harjoittelumahdollisuuksia – Kohtaamisen paikkoja – Kansalaisten yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden huomioimista Haarni & Fried
 8. 8. 10.5.2016 Aineistot • 186 yli 60 -vuotiasta vastaajaa aktiivisten seniorien joukosta • 30 teemahaastattelua mielen hyvinvoinnista • Itseohjautuva ryhmän havainnointi ja seurantatiedot – 10 osallistujaa, ikä 62–74 vuotta • Mielen hyvinvoinnin silta -ryhmän kehittämisprosessi – 3 pilottiryhmää, 18 osallistujaa (3 miestä), ikä 60–86 vuotta • Jatkuva palautteen ja tiedonkeruu tilaisuuksista, ryhmistä ja vierailuista • Elämäntaidot esiin -kampanjan aineisto, 830 kuvausta eläkeikäisten elämäntaidoista Haarni & Fried
 9. 9. 10.5.2016 Lähteitä • Cattan M (2009) Mental health and well-being in later life. Maidenhead: Open University Press. • Fried S (2015) Elämän tarkoituksellisuus ja ikääntyminen: näkökulmia kirjallisuudesta ja ikäihmisten haastatteluista. Teoksessa Heimonen S & Fried S (toim.) Vanhuuden Mieli, 45–63. Helsinki: Ikäinstituutti. • Fried S, Heimonen S & Laine M (2014) Kehittämistyön suuntia ja mahdollisuuksia ikäihmisten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Gerontologia 28:4, 250–258. • Haarni I (2015) Eläkeikäisten naisten pohdintoja mielen hyvinvoinnista yhteiskehittämisen kontekstissa. Gerontologia 29: 94-100. • Haarni I (toim.) (2013) Elämän konkari. Helsinki: Suomen Mielenterveysseura. • Haarni I (2013) Mikä tukee mielen hyvinvointia ikääntyessä? Eläkeikäisten näkemyksiä. Gerontologia 27: 39-44. • Ryff CD (2014) Psychological well-being revisited: advances in the science and practice of eudaimonia. Psychotherapy and Psychosomatics 83, 10–28. • Sarvimäki A (2015) Elämän tarkoitus, merkitys ja mielekkyys vanhuudessa. Teoksessa Heimonen S & Fried S (toim.) Vanhuuden Mieli, 9–20. Helsinki: Ikäinstituutti. • Elämäntaidot esiin -kampanjan facebook-ryhmä Haarni & Fried
 10. 10. 10.5.2016 Tekoja hyvän ikääntymisen puolesta. Ilka Haarni & Suvi Fried etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi ikainstituutti.fi facebook.com/ikainstituutti twitter.com/ikainstituutti

×