Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa -Tilastoraportti 12_2019

53 views

Published on

Tilastoraportti 12_2019

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa -Tilastoraportti 12_2019

 1. 1. HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN LUKIOISSA –TEA 2019 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 2. 2. JOHDANTO  THL ja Opetushallitus keräävät tietoa lukioiden hyvinvoinnin, terveyden ja yhteisöllisen toimintakulttuurin edistämistoiminnasta.  Viimeisin tiedonkeruu syksyllä 2018  Kattavuus: 94 % (343 lukiota)  Väestökattavuus: 93 % opiskelijoista, 96 % kunnista  Kunta- ja lukiokohtaiset (242 lukiota) tulokset tarkasteltavissa TEAviisari-verkkopalvelussa. 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 3. 3. KANSALLISET TULOKSET 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 4. 4. LUKION OPISKELUHUOLTORYHMÄN KOKOONTUMISTIHEYS → EROJA LUKIOIDEN VÄLILLÄ EDELLEEN Kokoontumistiheys Kyllä % 2016 2018 Kerran kuussa tai useammin 29 28 Noin kerran kahdessa kuukaudessa 42 46 Kerran lukukaudessa 28 23 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 5. 5. LUKION OPISKELUHUOLTORYHMÄN VAKITUISET JÄSENET: → EROJA LUKIOIDEN VÄLILLÄ EDELLEEN Ryhmän vakituiset jäsenet Kyllä % 2016 2018 Rehtori 85 87 Opinto-ohjaaja 94 94 Erityisopettaja 57 81 Kuraattori 89 92 Terveydenhoitaja 92 91 Psykologi 64 67 Lääkäri 5 4 Opiskelijoiden edustaja 30 34 Vanhempien/huoltajien edustaja 11 12 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 6. 6. LUKION OPISKELUHUOLTORYHMÄSSÄ KÄSITELTYJÄ AIHEITA 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 7. 7. OPISKELUYMPÄRISTÖN TERVEELLISYYDEN JA TURVALLISUUDEN SEKÄ YHTEISÖN HYVINVOINNIN TARKASTAMINEN: → MYÖNTEISTÄ KEHITYSTÄ 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 8. 8. KIRJATUT YHTEISET KÄYTÄNNÖT TAI MENETTELYTAVAT: → VÄHENTYNEET 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 9. 9. OPISKELUHUOLTO- PALVELUT: → EI VIELÄ KAIKISSA LUKIOISSA KÄYTETTÄVISSÄ 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 10. 10. OPISKELUHUOLTOPALVELUJEN HENKILÖSTÖN TYÖPANOKSET 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 11. 11. OPISKELIJOIDEN OSALLISTUMINEN LUKION TOIMINNAN SUUNNITTELUUN JA KEHITTÄMISEEN: → ENNALLAAN 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 12. 12. JOHTOPÄÄTÖKSET 1/2 Hyvinvointia, terveyttä ja yhteisöllistä toimintakulttuuria edistävä toiminta on pääsääntöisesti kehittynyt myönteiseen suuntaan  Psykologi- ja kuraattoripalveluja aiempaa paremmin käytettävissä  Myös henkilöstöresurssit ovat kasvaneet 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 13. 13. JOHTOPÄÄTÖKSET 2/2 Kehittämiskohteita  Yhteisiä kirjattuja käytäntöjä on lukioissa aiempaa vähemmän  Opiskeluhuollon järjestämisessä on edelleen runsaasti kehitettävää ja erot lukioiden välillä ovat suuria  Merkittävä osa lukioista käsittelee edelleen yksittäisen opiskelijan opiskeluhuoltoasioita lainvastaisesti lukion opiskeluhuoltoryhmässä, vaikka niitä tulisi käsitellä omissa, tapauskohtaisesti kootuissa kokoonpanoissa  Psykologi- ja lääkäripalveluja ei ole kaikissa lukioissa 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 14. 14. LÄHTEET: • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa – TEA 2019. THL: Tilastoraportti 12/2019. 14.5.2019. http://urn.fi/URN:NBN:fi- fe2019051315294 • http://www.teaviisari.fi/lukio-ja- ammatillinen-koulutus • http://www.teaviisari.fi 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019
 15. 15. KIITOS! Timo Ståhl, johtava asiantuntija Pia Hakamäki, erikoissuunnittelija Jonna Ikonen, tilastotutkija Vesa Saaristo, asiantuntija Niina Saukko, projektikoordinaattori Kirsi Wiss, asiantuntija https://teaviisari.fi 14.5.2019 Tilastoraportti 12/2019

×