Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hpv rokotusten aloitus jo 5-luokalla

223 views

Published on

THL:n rokotusaiheinen verkkokoulutus. Aiheena HPV-rokotusten aloitus 5. luokalle. Puhujana ylilääkäri Tuija Leino.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hpv rokotusten aloitus jo 5-luokalla

 1. 1. 1 Ajankohtaista HPV-rokotuksista - verkkokoulutus HPV-rokotusten aloitus jo 5. luokalla 22.8.2019 Tuija Leino
 2. 2. Rokotusten aloitus siirtyy 5. luokalle  Jatkossa vanhempia/huoltajia informoidaan rokotuksesta 5. lk laajassa terveystarkastuksessa, johon huoltajat kutsutaan  Huoltajat voivat tällöin myös keskustella terveydenhoitajan sekä lääkärin kanssa rokotuksesta  Rokotus voidaan antaa tällä käynnillä tai erillisellä käynnillä  Esite HPV-rokotuksista kannattaa toimittaa kotiin jo ajoissa eli muiden 5.luokan terveystarkastukseen liittyvien kaavakkeiden mukana  Lisäksi rokotteesta voi kertoa esim. wilma-viestillä tai vanhempainillassa  Antaa mahdollisuuden välttää joukkorokotuksiin liittyvää jännitystä 2
 3. 3. Toinen annos annetaan 6. luokalla  Tehoste voidaan tällöin antaa tavanomaisella terveydenhoitajakäynnillä  vältetään ylimääräinen käynti  Annosten välinen aika pitenee  Näyttöä siitä, että tällöin vaste paranee 3
 4. 4. 22.8.2019 4 HPV-rokotus on lapsen edun mukaista.
 5. 5. Ennen tarkastusta on tärkeä tiedottaa rokotuksesta!  Kannattaa kehottaa vanhempia jo etukäteen esim. wilma- viestillä tulemaan terveystarkastukseen keskustelemaan rokotuksesta lääkärin ja th:n kanssa  Voi myös laittaa jo materiaalin mukana kotiin paperisen vapaamuotoisen ilmoituksen rokotuksesta esitteen lisäksi  Voi myös laittaa vapaamuotoisen wilma-viestin vanhemmille etukäteen rokottamisesta, samalla kun kertoo terveystarkastuksesta muutoinkin 5
 6. 6. Jos tarkastus on jo ollut, eivätkä huoltajat tulleet, eikä tiedetä heidän kantaansa rokotuksiin  Tärkeintä on tiedottaa rokottamisesta, esim. – Voi laittaa vapaamuotoisen wilma-viestin vanhemmille HPV- rokotuksesta – Voi myös printata ja laittaa paperisen viestin tytön mukaan – Voi myös soittaa kotiin  Jos mihinkään ei vastata, eikä tiedä vanhempien kantaa rokottamiseen, kannattaa odottaa seuraavaan vuoteen ja arvioida tällöin tytön kypsyyttä päättää asiasta itse. ( Toki voi arvioida hetikin, mutta rokotuksella ei ole näin kiire)  HPV-rokotuksen suhteen noudatetaan samaa linjaa kuin muidenkin rokotteiden kanssa, ei vaadi erityisjärjestelyjä 6
 7. 7. Pelisäännöt potilaslain mukaan  Lapsia hoidetaan terveydenhuollossa yleensäkin vanhempien kanssa yhteisymmärryksessä siten, että lasta tulee kuulla hänen kehitystasonsa sen salliessa  HPV-rokotus ei ole erityistapaus  Jos vanhemmat kieltävät rokotuksen, tai eivät vastaa, terveydenhoitaja tarjoaa rokotetta ylemmillä luokkatasoilla uudelleen  Jos terveydenhoitaja arvioi tytön olevan kypsä päättämään rokotuksesta, hän voi rokottaa tytön vanhempien kannasta riippumatta  Viime kädessä tyttö aina päättää rokotteen ottamisesta, eli väkisin ketään ei rokoteta vastaisuudessakaan 7
 8. 8. Mitä uutta rokotteen tehosta turvallisuudesta? 8
 9. 9. 9 Väestön suojasta tietoa Skotlannista keväällä 2019
 10. 10. Rokote on rakennettu kahdesta HPV virustyypistä: HPV 16 ja HPV 18  Skotlannissa meillä käytettävä rokote on ollut ohjelmassa vuodesta 2008 lähtien, ehditty seurata 7 ikäkohorttia  Rokote suojaa myös 16 ja 18 lisäksi lähisukulaisilta (Kavanagh 2017) – HPV 33 79% – HPV 45 83% – HPV 31 94%  Kattaa 90% syövistä 22.8.2019 10Kavanagh ym. Lancet Infect Dis 2017 Syrjänen. Duodecim 2015;131:1765–74
 11. 11. Eri tutkimusten aineistot yhdistämällä hyvä näyttö rokotteen tehosta väestössä  Yhteensä 60 miljoonan tiedot, 14 maasta, 65 tutkimuksesta, 8-9 vuoden ajalta kerättiin yhteen ja analysoitiin  Etsittiin HPV-infektioita, kondyloomia ja vakavia syövän esiasteita  Paras teho, kun kattavuus on ainakin 50%, ja kun on aloitettu useita ikäryhmiä kerrallaan rokottaen  Vakavat esiasteet ovat vähentyneet merkittävästi, myös hiukan rokotusikää vanhemmissa (laumasuoja) 11 Drolet M ym. Lancet 2019; 394:497-509
 12. 12. 12 Drolet M ym. Lancet 2019; 394:497-509 Esiasteiden yleisyys eri ikäisillä vuosittain rokotusten alettua
 13. 13. HPV-rokotukset suojaavat kudoksiin leviävältä invasiiviselta syövältä  Seitsemän vuoden seurannassa Suomessa 17 838 rokottamattomalta löytyi kymmenen HPV:hen liittyvää syöpää, 9 529 HPV-rokotetulla ei yhtään  ~100%:n teho oli tilastollisesti merkitsevä  Muiden syöpien ilmaantuvuudessa rokotetut ja rokottamattomat eivät eronneet Luostarinen T ym. Vaccination protects against invasive HPV-associated cancers. Int J Cancer 2018 ;142:218-7. Lehtinen M, ym. HPV-rokotuksen vaikuttavuus Suomessa. Duodecim 2018;134:53-60 22.8.2019 13
 14. 14. Valmisteyhteenvetoon lisätty rokotteen käytön myötä:  Imusolmukkeiden turvotus eli lymfadenopatia  Allergiset reaktiot (anafylaktiset ja anafylaktoidiset reaktiot mukaan lukien), angioedeema  Pyörtyminen tai vasovagaalinen vaste injektiolle. Vasteeseen on joskus liittynyt toonis- kloonisia liikkeitä.
 15. 15. Tehty laajoja turvallisuustutkimuksia  Useissa maissa, molemmilla rokotteilla, etsitty useita sairauksia  Kotimaisessa turvallisuustutkimuksessa 34 eri sairautta: verrattu yleisyyttä rokotetuilla ja rokottamattomilla tytöillä  Sairauksien ilmaantuvuus on noussut jo ennen rokotuksia, myös pojilla Skufca J, ym. The association of adverse events with bivalent HPV vaccination: A nationwide register-based cohort study in Finland. Vaccine 2018;36:5926–33. 22.8.2019 15
 16. 16. Uusi esite 22.8.2019 16
 17. 17. Aikaisempien kohorttien kattavuudet nousevat  tyttöjä rokotetaan edelleen yläkoulussa  On hyvä, että tytöt saavat rokotteen, vaikka siitä on alun perin jostain syystä kieltäydytty. SILTI KANNATTAA MUISTAA:  Tytön tulisi ottaa rokote alakouluiässä, koska juuri silloin rokote saa aikaan parhaimman vasta-ainetuotannon – 15v iästä lähtien tarvitaan lisäannos rokotetta!  Lisäksi rokote pitää ottaa ennen seksielämän aloittamista 17
 18. 18. Parempi myöhään, kuin ollenkaan, mutta kaikkein parhain ajoissa! 18Public Health England, 2018
 19. 19. LOW: Nyt olisi aika antaa dta-p ja Men-rokote… ja jos olette ajatelleet aloittaa HPV-ohjelman. Sarjaan vaaditaan 2 annosta MEDIUM: Jäljellä onkin sitten enää HPV-rokotus. Sillä pyrimme ehkäisemme mm. kohdunkaulan syöpää. Sitä ei kannata pitää seksitautirokotteena, se on ennemminkin syöpärokote, joka estää useanlaisia syöpiä. Suosittelen sitä vahvasti. HIGH: Tänään tulee dtap-, HAV- ja HPV-rokotukset. On tärkeää, että annamme HPV- eli papilloomavirusrokotteen. Miten rokotteesta ilmoitetaan/keskustellaan vastaanotolla? Auktoriteetin käyttöaste vaihtelee Fenton A. J Health Soc Behavior 2019;60:240–256
 20. 20. Kun tutkittiin, auktoriteettia käytettiin hyväksi eri tavalla HPV-rokotteen kohdalla vähemmän kuin muiden Fenton A. J Health Soc Behavior 2019;60:240–256
 21. 21. 22.8.2019 21 Kaudella 2019 -20 rokotetaan myös 6 luokkalaisia tyttöjä!

×