Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2019 -tilasto

136 views

Published on

THL:n erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytilaston keskeiset kuviot ja taulukot

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa 31.8.2019 -tilasto

 1. 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2019 Pirjo Häkkinen ja Satu Vuorio 31.10.2019
 2. 2. Saapuneet ja käsitellyt lähetteet 1.1.–31.8.2019 ja niiden käsittelyajat sairaanhoitopiireittäin 2 *) Keski-Suomen shp:n tiedot on laskettu taulukkoon erikseen. 31.10.2019 julkaistussa tietokantaraportissa luvut ovat 31.8.2019 kohdalla virheelliset. Tiedot korjataan tietokantaraportille seuraavan tiedonkeruun jälkeen (02/2020). ‒ tieto puuttuu Sairaanhoitopiiri Lähetteet yhteensä Lähetteitä käsitelty yhteensä Lähete käsitelty 3 vrk:ssa Lähete käsitelty 4-21 vrk:ssa Lähete käsitelty yli 21 vrk:ssa Lähete käsitelty yli 21 vrk:ssa, % Lähete käsitelty odotusajan mediaani, vrk Kymenlaakson shp 34 182 34 182 24 963 7 831 1 388 4,1 0 Keski-Pohjanmaan shp 19 157 19 049 12 842 5 885 322 1,7 2 Itä-Savon shp 8 685 8 724 5 648 2 934 142 1,6 2 Helsingin ja Uudenmaan shp 227 420 223 818 158 087 62 352 3 379 1,5 1 Etelä-Savon shp 21 908 21 878 15 598 5 991 289 1,3 1 Satakunnan shp 40 603 40 366 28 129 11 855 382 0,9 1 Keski-Suomen shp⁽* 0 41 802 31 888 9 579 335 0,8 — Lapin shp 12 350 12 536 11 018 1 413 105 0,8 — Pohjois-Karjalan shp 27 157 27 388 22 353 4 820 215 0,8 1 Pohjois-Savon shp 48 449 43 978 33 627 10 044 307 0,7 1 Varsinais-Suomen shp 68 126 68 673 51 653 16 522 498 0,7 — Pohjois-Pohjanmaan shp 67 671 67 862 56 179 11 362 321 0,5 1 Etelä-Karjalan shp 16 407 16 507 13 364 3 071 72 0,4 1 Etelä-Pohjanmaan shp 33 241 33 105 25 091 7 876 138 0,4 1 Länsi-Pohjan shp 10 593 10 593 8 033 2 521 39 0,4 1 Vaasan shp 26 744 26 787 25 572 1 119 96 0,4 0 Kainuun shp 14 346 14 488 11 245 3 206 37 0,3 1 Pirkanmaan shp 74 087 74 130 63 165 10 738 227 0,3 1 Kanta-Hämeen shp 30 560 30 575 27 640 2 892 43 0,1 1 Päijät-Hämeen shp 34 197 34 270 28 927 5 307 36 0,1 1 Yhteensä 815 883 850 711 655 022 187 318 8 371 1,0 —
 3. 3. Lähetekäsiteltyyli 21 vuorokauden kuluttualähetteensaapumisesta(% kaikista käsitellyistälähetteistä) 1.1.–31.8.2019sairaanhoitopiirien sairaaloissa 3 *) Keski-Suomen shp:n tiedot on laskettu erikseen. 31.10.2019 julkaistussa tietokantaraportissa luvut ovat 31.8.2019 kohdalla virheelliset. Tiedot korjataan tietokantaraportille seuraavan tiedonkeruun jälkeen (02/2020).
 4. 4. Sairaanhoitopiireissä käsiteltyjen lähetteiden määrä tammi‒elokuun aikana 2013-2019 4 Sairaanhoitopiiri 1.1.−31.8.2013 lkm 1.1.−31.8.2014 lkm 1.1.−31.8.2015 lkm 1.1.−31.8.2016 lkm 1.1.−31.8.2017 lkm 1.1.−31.8.2018 lkm 1.1.−31.8.2019 lkm Muutos 2018−2019 lkm Muutos 2018−2019 % Etelä-Karjalan shp 12 254 12 059 13 232 13 154 15 899 16 677 16 507 -170 -1,0 Etelä-Pohjanmaan shp 31 001 30 572 31 823 31 210 32 278 32 101 33 105 1 004 3,1 Etelä-Savon shp 16 302 15 311 17 346 19 941 19 968 20 406 21 878 1 472 7,2 Helsingin ja Uudenmaan shp 182 391 184 830 192 596 199 711 212 508 218 326 223 818 5 492 2,5 Itä-Savon shp 7 892 7 565 7 696 8 498 8 493 8 582 8 724 142 1,7 Kainuun shp 14 155 11 525 12 663 14 934 14 492 14 200 14 488 288 2,0 Kanta-Hämeen shp 22 868 22 811 23 874 24 761 26 136 27 553 30 575 3 022 11,0 Keski-Pohjanmaan shp 14 372 13 445 13 687 13 623 18 682 17 736 19 049 1 313 7,4 Keski-Suomen shp ⁽ * 34 507 34 390 32 258 32 354 35 119 41 174 41 802 628 1,5 Kymenlaakson shp 19 366 18 458 18 961 21 988 20 948 38 597 34 182 -4 415 -11,4 Lapin shp 16 942 17 377 17 604 10 785 12 058 12 368 12 536 168 1,4 Länsi-Pohjan shp 8 042 8 482 8 993 10 563 10 428 10 272 10 593 321 3,1 Pirkanmaan shp 50 529 48 618 45 519 41 929 48 909 72 199 74 130 1 931 2,7 Pohjois-Karjalan shp 22 830 22 316 22 995 24 050 25 696 25 638 27 388 1 750 6,8 Pohjois-Pohjanmaan shp 33 981 43 562 48 693 58 076 61 693 65 150 67 862 2 712 4,2 Pohjois-Savon shp 40 306 35 688 40 872 42 684 44 380 44 768 43 978 -790 -1,8 Päijät-Hämeen shp 18 923 23 994 26 264 25 984 26 958 34 264 34 270 6 0,0 Satakunnan shp 24 887 24 832 34 221 35 839 38 044 38 452 40 366 1 914 5,0 Vaasan shp 18 530 20 295 22 695 23 644 25 490 26 255 26 787 532 2,0 Varsinais-Suomen shp 45 084 47 451 50 389 49 817 64 948 65 939 68 673 2 734 4,1 Yhteensä 635 162 643 581 682 381 703 545 763 127 830 657 850 711 20 054 2,4 *) Keski-Suomen shp:n tiedot on laskettu erikseen. 31.10.2019 julkaistussa tietokantaraportissa luvut ovat 31.8.2019 kohdalla virheelliset. Tiedot korjataan tietokantaraportille seuraavan tiedonkeruun jälkeen (02/2020).
 5. 5. Hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2019 5 Sairaanhoitopiiri Yhteensä lkm 1-90 vrk lkm 91-180 vrk lkm Yli 180 vrk lkm Yli 90 vrk lkm Yli 90 vrk, % Odotusajan mediaani, vrk Kanta-Hämeen shp 52 33 12 7 19 36,5 81 Kymenlaakson shp 112 78 18 16 34 30,4 67 Keski-Suomen shp ⁽ * 1 800 1 394 330 76 406 22,6 — Päijät-Hämeen shp 14 11 3 0 3 21,4 44 Pohjois-Pohjanmaan shp 8 652 6 837 1 593 222 1 815 21,0 50 Helsingin ja Uudenmaan shp 130 108 9 13 22 16,9 19 Vaasan shp 2 796 2 508 285 3 288 10,3 34 Satakunnan shp 1 448 1 313 132 3 135 9,3 41 Pirkanmaan shp 4 206 3 818 377 11 388 9,2 30 Varsinais-Suomen shp 3 055 2 817 229 9 238 7,8 38 Etelä-Savon shp 2 207 2 065 142 0 142 6,4 37 Pohjois-Karjalan shp 4 379 4 136 234 9 243 5,5 31 Pohjois-Savon shp 5 727 5 428 290 9 299 5,2 25 Etelä-Pohjanmaan shp 1 611 1 531 80 0 80 5,0 39 Itä-Savon shp 320 310 10 0 10 3,1 26 Länsi-Pohjan shp 1 219 1 186 33 0 33 2,7 31 Kainuun shp 663 651 12 0 12 1,8 38 Etelä-Karjalan shp 145 143 2 0 2 1,4 23 Keski-Pohjanmaan shp — — — — — — — Lapin shp — — — — — — — Yhteensä 38 536 34 367 3 791 378 4 169 10,8 — *) Keski-Suomen shp:n tiedot on laskettu erikseen. 31.10.2019 julkaistussa tietokantaraportissa luvut ovat 31.8.2019 kohdalla virheelliset. Tiedot korjataan tietokantaraportille seuraavan tiedonkeruun jälkeen (02/2020). ‒ tieto puuttuu
 6. 6. Hoidon tarpeen arviointiayli 90 vrk odottaneet (%) 31.8.2019 6 *) Keski-Suomen shp:n tiedot on laskettu erikseen. 31.10.2019 julkaistussa tietokantaraportissa luvut ovat 31.8.2019 kohdalla virheelliset. Tiedot korjataan tietokantaraportille seuraavan tiedonkeruun jälkeen (02/2020). Lapin shp ja Keski-Pohjanmaan shp eivät ilmoittaneet hoidon tarpeen arviointiin odottavia
 7. 7. Hoitoa odottavien määrä ja odotusajat sairaanhoitopiireissä 31.8.2019 7 Sairaanhoitopiiri Hoitoa odottaneet lkm 1-90 vrk lkm 91-180 vrk lkm Yli 180 vrk lkm Yli 180 vrk % Jäsenkuntien hoitoa yli 180 vrk odottaneet/ 10 000 as Odotusajan mediaani vrk 30.4.2019 hoitoa yli 180 vrk odottaneet lkm Hoitoa yli 180 vrk odottaneiden muutos 04/2019−08/2019 lkm Vaasan shp 1 655 1 099 545 11 0,7 0,6 68 10 1 Pohjois-Pohjanmaan shp 8 698 5 896 2 563 239 2,7 5,1 65 249 -10 Päijät-Hämeen shp 3 525 2 398 997 130 3,7 6,1 65 3 127 Kymenlaakson shp 4 548 3 169 1 074 305 6,7 17,3 64 29 276 Pohjois-Savon shp 3 037 2 120 891 26 0,9 0,9 60 8 18 Lapin shp 890 637 226 27 3,0 2,3 59 23 4 Keski-Pohjanmaan shp 4 420 3 335 945 140 3,2 7,5 54 89 51 Etelä-Savon shp 1 086 794 290 2 0,2 0,2 53 3 -1 Länsi-Pohjan shp 900 683 212 5 0,6 1,0 53 3 2 Satakunnan shp 7 644 5 869 1 687 88 1,2 4,0 52 58 30 Pohjois-Karjalan shp 2 313 1 537 684 92 4,0 5,5 51 31 61 Helsingin ja Uudenmaan shp 43 389 34 071 8 057 1 261 2,9 6,7 45 771 490 Etelä-Pohjanmaan shp 4 882 3 868 991 23 0,5 0,9 41 29 -6 Kainuun shp 2 438 1 988 440 10 0,4 1,1 40 16 -6 Kanta-Hämeen shp 6 330 5 200 1 117 13 0,2 0,8 40 12 1 Varsinais-Suomen shp 13 676 11 051 2 377 248 1,8 4,9 38 163 85 Etelä-Karjalan shp 1 645 1 254 388 3 0,2 0,2 37 3 0 Pirkanmaan shp 13 180 10 858 2 234 88 0,7 1,6 37 99 -11 Itä-Savon shp 1 511 1 234 271 6 0,4 1,5 32 17 -11 Keski-Suomen shp ⁽ * 6 746 5 139 1 470 137 2,0 5,3 — 68 69 Yhteensä 132 513 102 200 27 459 2 854 2,2 4,7 — 1 684 1 170 *) Keski-Suomen shp:n tiedot on laskettu erikseen. 31.10.2019 julkaistussa tietokantaraportissa luvut ovat 31.8.2019 kohdalla virheelliset. Tiedot korjataan tietokantaraportille seuraavan tiedonkeruun jälkeen (02/2020). ‒ tieto puuttuu
 8. 8. Sairaanhoitopiirien jäsenkuntienhoitoa yli 6 kk odottaneet/10000 asukasta 31.8.2019 8 *) Keski-Suomen shp:n tiedot on laskettu erikseen. 31.10.2019 julkaistussa tietokantaraportissa luvut ovat 31.8.2019 kohdalla virheelliset. Tiedot korjataan tietokantaraportille seuraavan tiedonkeruun jälkeen (02/2020).
 9. 9. Hoitoa yli puoli vuotta odottaneiden määrä sairaanhoitopiireittäin elokuun lopussa 2010–2019 9 **) Keski-Suomen shp:n tiedot on laskettu erikseen 31.8.2019 tiedonkeruussa. 31.10.2019 julkaistussa tietokantaraportissa luvut ovat 31.8.2019 kohdalla virheelliset. Tiedot korjataan tietokantaraportille seuraavan tiedonkeruun jälkeen (02/2020). Sairaanhoitopiiri 31.08.2010 31.8.2011 31.8.2012 31.8.2013⁽* 31.8.2014 31.8.2015 31.8.2016 31.8.2017 31.8.2018 31.8.2019 Muutos 08/2018−08/2019 Etelä-Karjalan shp 85 36 23 71 10 30 12 1 2 3 1 Etelä-Pohjanmaan shp 69 85 14 38 8 36 40 32 47 23 -24 Etelä-Savon shp 59 25 15 41 7 4 6 1 82 2 -80 Helsingin ja Uudenmaan shp 2437 299 518 1 015 964 343 1 275 660 816 1 261 445 Itä-Savon shp 6 3 5 11 12 2 5 4 0 6 6 Kainuun shp 32 52 96 27 18 14 21 11 2 10 8 Kanta-Hämeen shp 218 168 96 34 34 36 216 18 26 13 -13 Keski-Pohjanmaan shp 7 1 12 20 28 31 32 27 28 140 112 Keski-Suomen shp ⁽ ** 43 54 55 60 94 449 89 117 72 137 65 Kymenlaakson shp 75 6 149 8 15 44 48 111 30 305 275 Lapin shp 31 91 12 35 13 4 10 12 24 27 3 Länsi-Pohjan shp 1 11 38 13 36 38 1 6 1 5 4 Pirkanmaan shp 426 161 54 157 75 357 28 125 189 88 -101 Pohjois-Karjalan shp 38 30 35 74 86 15 37 27 16 92 76 Pohjois-Pohjanmaan shp 370 109 239 71 214 36 31 97 304 239 -65 Pohjois-Savon shp 153 220 147 28 34 120 127 96 187 26 -161 Päijät-Hämeen shp 14 20 12 15 41 41 150 6 10 130 120 Satakunnan shp 236 100 5 0 21 42 34 26 22 88 66 Vaasan shp 41 35 9 9 1 20 19 37 7 11 4 Varsinais-Suomen shp 201 34 80 251 206 171 101 111 145 248 103 Yhteensä 4542 1 540 1 614 1 978 1 917 1 833 2 282 1 525 2 010 2 854 844 *⁾Tilastointitavan muutos vuonna 2013
 10. 10. Yleisimpiin leikkauksiin ja konservatiivisiin hoitoihin odottavien lukumäärä ja odotusajat jonoryhmittäin sairaanhoitopiireissä 31.8.2019 10 Jonoryhmä Yhteensä lkm 1-90 vrk lkm 91-180 vrk lkm Yli 180 vrk lkm Yli 180 vrk, % Yli 90 vrk lkm Yli 90 vrk, % Kaihileikkaus 11 776 6 354 5 266 156 1,3 5 422 46,0 Polven tai lonkan tekonivelleikkaus 3 520 2 570 909 41 1,2 950 27,0 Nivus-, napa- ja arpityräleikkaukset 2 122 1 605 505 12 0,6 517 24,4 Ruokatorven, mahalaukun ja suoliston tähystykset 1 221 949 243 29 2,4 272 22,3 Suonikohjujen hoito 1 054 643 387 24 2,3 411 39,0 Rannekanava-ahtauman leikkaus 996 759 225 12 1,2 237 23,8 Sappileikkaus 967 723 238 6 0,6 244 25,2 Gynekologiset laskeumaleikkaukset 933 635 294 4 0,4 298 31,9 Eturauhasen liikakasvun toimenpiteet 745 526 204 15 2,0 219 29,4 Rintarauhasen pienennys- tai muovausleikkaus 729 356 320 53 7,3 373 51,2 Polvinivelen tähystykset ja leikkaukset 728 522 196 10 1,4 206 28,3 Kohdunpoisto 726 519 203 4 0,6 207 28,5 Isovarpaan tyvinivelen ongelmien leikkaus 666 453 207 6 0,9 213 32,0 Kaula- tai selkärangan luudutusleikkaus 643 407 215 21 3,3 236 36,7 Sepelvaltimoiden kuvaukset 639 556 57 26 4,1 83 13,0 Olkapään tähystykset ja leikkaukset 628 407 207 14 2,2 221 35,2 Nenän sivuonteloiden leikkaukset 613 428 184 1 0,2 185 30,2 Kitarisaleikkaukset ja tärykalvon putkitukset 559 471 87 1 0,2 88 15,7 Käden pehmytkudosleikkaus 459 319 136 4 0,9 140 30,5 Hampaiden poistoleikkaukset 410 264 115 31 7,6 146 35,6 Kilpirauhasleikkaukset 377 266 107 4 1,1 111 29,4 Ranne- ja käsinivelen muovaus- tai luudutusleikkaus 307 207 100 0 0,0 100 32,6 Peräpukamaleikkaus 223 149 72 2 0,9 74 33,2 Rytmihäiriöiden hoito 219 198 18 3 1,4 21 9,6 Naisen virtsankarkailuleikkaus 162 96 62 4 2,5 66 40,7 Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus 84 71 12 1 1,2 13 15,5 Sepelvaltimoiden pallolaajennus tai stentti 6 6 0 0 0,0 0 0,0 Jonoryhmät yhteensä 31 512 20 459 10 569 484 1,5 11 053 35,1
 11. 11. Kaihileikkaukseen 31.8.2019 odottaneet sairaanhoitopiireittäin 11 Sairaanhoitopiiri Yhteensä lkm 1-90 vrk lkm 91-180 vrk lkm Yli 180 vrk lkm Yli 180 vrk, % Yli 90 vrklkm Yli 90 vrk, % Odotusajan mediaani, vrk Keski-Pohjanmaan shp 289 120 120 49 17,0 169 58,5 109 Kymenlaakson shp 494 205 289 0 0,0 289 58,5 107 Kainuun shp 232 105 125 2 0,9 127 54,7 100 Helsingin ja Uudenmaan shp 2 025 944 1 052 29 1,4 1 081 53,4 96 Etelä-Karjalan shp 518 232 286 0 0,0 286 55,2 94 Vaasan shp 223 109 111 3 1,3 114 51,1 93 Itä-Savon shp 252 128 124 0 0,0 124 49,2 90 Pohjois-Savon shp 507 256 250 1 0,2 251 49,5 89 Satakunnan shp 1 261 670 575 16 1,3 591 46,9 88 Pirkanmaan shp 1 450 738 711 1 0,1 712 49,1 87 Etelä-Pohjanmaan shp 591 318 273 0 0,0 273 46,2 82 Lapin shp 215 130 84 1 0,5 85 39,5 82 Länsi-Pohjan shp 143 76 67 0 0,0 67 46,9 81 Keski-Suomen shp 715 408 256 51 7,1 307 42,9 80 Pohjois-Karjalan shp 633 373 259 1 0,2 260 41,1 80 Etelä-Savon shp 420 234 184 2 0,5 186 44,3 76 Kanta-Hämeen shp 547 357 190 0 0,0 190 34,7 75 Päijät-Hämeen shp 794 516 278 0 0,0 278 35,0 73 Varsinais-Suomen shp 213 199 14 0 0,0 14 7 23 Pohjois-Pohjanmaan shp – – – – – – – – Yhteensä 11 522 6 118 5 248 156 1,4 5 404 46,9 – *) ‒ tieto puuttuu
 12. 12. Polven tai lonkan tekonivelleikkausta 31.8.2019 odottaneet sairaanhoitopiireittäin 12 Sairaanhoitopiiri Yhteensä lkm 1-90 vrk lkm 91-180 vrk lkm Yli 180 vrk lkm Yli 180 vrk, % Yli 90 vrklkm Yli 90 vrk, % Odotusajan mediaani, vrk Helsingin ja Uudenmaan shp 874 496 354 24 2,7 378 43,2 81 Etelä-Pohjanmaan shp 141 103 38 0 0,0 38 27,0 76 Satakunnan shp 440 270 169 1 0,2 170 38,6 74 Kainuun shp 138 86 52 0 0,0 52 37,7 72 Kanta-Hämeen shp 131 96 35 0 0,0 35 26,7 67 Varsinais-Suomen shp 348 258 80 10 2,9 90 25,9 60 Keski-Pohjanmaan shp 72 61 10 1 1,4 11 15,3 52 Pohjois-Savon shp 75 66 9 0 0,0 9 12,0 51 Päijät-Hämeen shp 119 88 30 1 0,8 31 26,1 48 Kymenlaakson shp 36 25 9 2 5,6 11 30,6 46 Lapin shp 16 15 1 0 0,0 1 6,3 46 Etelä-Karjalan shp 71 59 12 0 0,0 12 16,9 45 Etelä-Savon shp 74 63 11 0 0,0 11 14,9 45 Itä-Savon shp 54 46 8 0 0,0 8 14,8 41 Keski-Suomen shp 141 120 21 0 0,0 21 14,9 38 Vaasan shp 70 57 13 0 0,0 13 18,6 32 Pirkanmaan shp 589 541 46 2 0,3 48 8,1 25 Pohjois-Karjalan shp 29 28 1 0 0,0 1 3,4 24 Länsi-Pohjan shp 50 43 7 0 0,0 7 14,0 19 Pohjois-Pohjanmaan shp – – – – – – – – Yhteensä 3 468 2 521 906 41 1,2 947 27,3 – *) ‒ tieto puuttuu
 13. 13. Saapuneet ja käsitellyt lähetteet ja niiden käsittelyajat perusterveydenhuollon erikoissairaanhoitoyksiköissä 1.1.–31.8.2019 13 *) ‒ tieto puuttuu Terveyskeskusyksikkö Lähetteet yhteensä Lähetteitä käsitelty yhteensä Lähete käsitelty 3 vrk:ssa Lähete käsitelty 4-21 vrk:ssa Lähete käsitelty yli 21 vrk:ssa Lähete käsitelty yli 21 vrk:ssa, % Lähete käsitelty odotusajan mediaani, vrk Forssan seudun tk 6 973 7 080 5 143 1 894 43 0,6 1 Heinolan tk 2 463 2 499 1 255 1 240 4 0,2 4 Helsingin tk 21 190 20 951 19 894 1 030 27 0,1 0 Jämsän tk 0 6 058 3 326 2 726 6 0,1 — Kuopion tk 3 199 3 181 2 577 598 6 0,2 — Kuusamon tk 4 024 4 095 1 983 2 013 99 2,4 — Nokian tk 0 1 604 841 743 20 1,2 — Oulun tk 1 114 2 276 978 1 298 0 0,0 — Pietarsaaren SOTE 0 7272 7272 0 0 0,0 — Raahen seudun tk 0 5 806 3 845 1 860 101 1,7 — Rauman aluesairaala 3 228 3 289 2 354 916 19 0,6 1 Salon tk 180 180 20 160 0 0,0 — Sisä-Savon thky 0 290 180 110 0 0,0 — Tampereen tk 3 686 3 010 1 550 1 459 1 0,0 — Turun tk 13 666 12 299 10 461 1 304 534 4,3 0 Varkauden tk 5 688 5 777 3 537 2 181 59 1,0 2 Ylä-Savon SOTE 3 097 3 039 2 327 693 19 0,6 — Yhteensä 68 508 88 706 67 543 20 225 938 1,1 —
 14. 14. Hoidon tarpeen arviointia odottavien määrä ja odotusajat perusterveydenhuollon erikoissairaanhoitoyksiköissä 31.8.2019 14 Terveyskeskusyksikkö Yhteensä lkm 1-90 vrk lkm 91-180 vrk lkm Yli 180 vrk lkm Yli 90 vrk lkm Yli 90 vrk, % Odotusajan mediaani, vrk Forssan seudun tk 2 2 0 0 0 0,0 25 Heinolan tk 76 76 0 0 0 0,0 11 Helsingin tk 33 9 2 22 24 72,7 228 Jämsän tk — — — — — — — Kuopion tk 27 22 2 3 5 18,5 — Kuusamon tk — — — — — — — Nokian tk — — — — — — — Oulun tk — — — — — — — Pietarsaaren SOTE — — — — — — — Raahen seudun tk 449 305 105 39 144 32,1 — Rauman aluesairaala 0 0 0 0 0 0,0 0 Salon tk 45 45 0 0 0 0,0 — Sisä-Savon thky 0 0 0 0 0 0,0 — Tampereen tk 449 446 3 0 3 0,7 — Turun tk 177 170 5 2 7 4,0 32 Varkauden tk — — — — — — — Ylä-Savon SOTE 55 55 0 0 0 0 — Yhteensä 1 313 1 130 117 66 183 13,9 — *) ‒ tieto puuttuu
 15. 15. Hoitoa odottavien määrä ja odotusajat perusterveydenhuollon erikoissairaanhoitoyksiköissä 31.8.2019 15 *) ‒ tieto puuttuu Terveyskeskusyksikkö Yhteensä lkm 1-90 vrk lkm 91-180 vrk lkm Yli 180 vrk lkm Yli 180 vrk, % Odotusajan mediaani, vrk 30.4.2019 yli 180 vrk hoitoa odottaneet lkm Hoitoa odottaneiden muutos 04/19−08/19, lkm Forssan seudun tk 1 056 864 192 0 0,0 25 0 0 Heinolan tk 13 13 0 0 0,0 12 0 0 Helsingin tk 341 260 81 0 0,0 62 1 -1 Jämsän tk 447 445 1 1 0,2 — 0 1 Kuopion tk 622 500 74 48 7,7 — 22 26 Kuusamon tk 3 367 903 398 2 066 61,4 — 1 783 283 Nokian tk 196 171 25 0 0,0 — 0 0 Oulun tk 435 233 202 0 0,0 — 16 -16 Pietarsaaren SOTE 1 195 797 284 114 9,5 — 36 78 Raahen seudun tk 2 086 1 230 822 34 1,6 — 48 -14 Rauman aluesairaala 420 365 55 0 0,0 26 10 -10 Salon tk 111 111 0 0 0,0 — 0 0 Sisä-Savon thky 15 13 2 0 0,0 — 0 0 Tampereen tk 101 96 5 0 0,0 — 0 0 Turun tk 1 938 1 376 558 4 0,2 46 4 0 Varkauden tk 424 411 8 5 1,2 16 0 5 Ylä-Savon SOTE 518 475 41 2 0,4 — 0 2 Yhteensä 13 285 8 263 2 748 2 274 17,1 — 1 920 354
 16. 16. Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytilanne 31.8.2019 • Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tiedonkeruussa on mukana 20 sairaanhoitopiiriä ja 17 perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikköä. • Tiedonkeruussa kysytään tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten potilaiden odotusajoista. Päivystys ei sisälly tiedonkeruuseen. • Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn tiedonkeruun tietosisältö vastaa terveydenhuoltolain (1326/2010) erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyä koskevia lainkohtia 51–53§. • Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsytiedot: Uutinen 31.10.2019 tilanteesta sekä linkit kuutioihin ja tiivisteisiin: http://www.thl.fi/tilastot/hoitoonpaasy/esh 16

×