SlideShare a Scribd company logo

Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä tulee koordinoida?

THL
THL
THLSenior Planning officer at THL

Heli Hätönen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivä 2017 16.11.2017

Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä tulee koordinoida?

1 of 13
Download to read offline
-7.3.20171
Maakunnan hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen
tehtävät
- mitä tulee koordinoida?
Heli Hätönen
neuvotteleva virkamies
sosiaali- ja terveysministeriö
16.11.2017 2
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
2
Mitä se on?
• Laaja-alaista kaikkia hallinnonaloja
velvoittavaa terveyteen ja hyvinvointiin sekä
niiden taustatekijöihin vaikuttamista
• Suunnitelmallista voimavarojen
kohdentamista
Mihin sillä pyritään?
• kavennetaan väestöryhmien välisiä
hyvinvointi- ja terveyseroja
• ylläpidetään ja parannetaan
hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta
sekä työ- ja toimintakykyä
• vahvistetaan mielenterveyttä
• ehkäistään sairauksia, tapaturmia,
syrjäytymistä ja osattomuutta
Keneen se kohdistuu?
• Yksilöön
• Väestöön
• Yhteisöihin
• Elinympäristöön
-
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Nykyinen lainsäädäntö
• Perustuslaki 19 §
• Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät
sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä
• Kuntalaki
• Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen
palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla (1 §)
• Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen (37 §)
 kiinteä osa kuntastrategiaa sekä talouden ja toiminnan suunnittelua
• Terveydenhuoltolaki (2010)
• kunnan ja yhteistoiminta-alueen tehtävät 11 § ja 12 §
• sairaanhoitopiirien tehtävät 36 §
• Sosiaalihuoltolaki (2014) 2. luku
• Erityislainsäädännössä
• eri väestö- ja asiakasryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säädetään
yksityiskohtaisemmin
16.11.2017 4
Mihin hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen rakenteita ja
koordinaatiota maakunnissa tarvitaan?
Maakuntien tehtävät hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisessä…
– Maakunnan strateginen johtaminen
– Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
– Osallisuuden vahvistaminen
– Asiantuntijatuki kunnille
16.11.2017 5
Hyvioinvoinnin ja terveyden edistäminen
maakunnan johtamisessa
Maakuntastrategia (Maakuntalaki 35 §)
• Asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen huomioon ottaminen maakunnan
strategiassa
Rakenteet ja toimintamallit (Järjestämislaki 8 §)
• Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi eri väestöryhmien
hyvinvointiin ja terveyteen
• Tavoitteiden sekä toimenpiteiden ja vastuutahojen määrittely
• Alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelu yhteistyössä alueen
kuntien kanssa
• Yhteistyö ja alueen kuntien asiantuntijatuki
16.11.2017 6
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen osana
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita
• Ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut
– Terveydenhuoltolain 2. luvun mukaiset ehkäisevät palvelut,
mm. neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, terveysneuvonta ja -tarkastukset
– Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen ja tapaturmien ehkäisy
– Sosiaalihuoltolain mukainen ehkäisevä ja edistävä toiminta
• Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen korjaavissa sote-palveluissa
– Osana laadukasta hoitoa, esim. terveyttä edistävän liikunnan palveluketju, savuton
leikkaus, lasten tukeminen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa, jne.
– Sosiaalihuolto edistää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen hyvinvointia, sosiaalista
turvallisuutta ja osallisuutta
• Erityisesti näissä huomioitava ”yhdyspinnoilla” olevien palvelujen
toteutuminen - kuntien ja järjestöjen kansa yhteistyössä toteutettavat
palvelut

Recommended

Heli Hätönen: Järjestäjän käsikirja - Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen o...
Heli Hätönen: Järjestäjän käsikirja - Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen o...Heli Hätönen: Järjestäjän käsikirja - Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen o...
Heli Hätönen: Järjestäjän käsikirja - Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen o...THL
 
Tapani Kauppinen: Alueellinen hyvinvointikertomus - mikä se on
Tapani Kauppinen: Alueellinen hyvinvointikertomus - mikä se onTapani Kauppinen: Alueellinen hyvinvointikertomus - mikä se on
Tapani Kauppinen: Alueellinen hyvinvointikertomus - mikä se onTHL
 
Pekka Rajala: Hyvinvointijohtaminen Limingan kunnassa
Pekka Rajala: Hyvinvointijohtaminen Limingan kunnassaPekka Rajala: Hyvinvointijohtaminen Limingan kunnassa
Pekka Rajala: Hyvinvointijohtaminen Limingan kunnassaTHL
 
Timo Ståhl: Kuntien terveydenedistämisaktiivisuus TEAviisarin valossa - tulok...
Timo Ståhl: Kuntien terveydenedistämisaktiivisuus TEAviisarin valossa - tulok...Timo Ståhl: Kuntien terveydenedistämisaktiivisuus TEAviisarin valossa - tulok...
Timo Ståhl: Kuntien terveydenedistämisaktiivisuus TEAviisarin valossa - tulok...THL
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa - TEA 2017
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa - TEA 2017Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa - TEA 2017
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa - TEA 2017THL
 
Hyvinvointijohtaminen ja sote uudistus_6.10.2016
Hyvinvointijohtaminen ja sote uudistus_6.10.2016Hyvinvointijohtaminen ja sote uudistus_6.10.2016
Hyvinvointijohtaminen ja sote uudistus_6.10.2016THL
 
Heli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityö
Heli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityöHeli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityö
Heli Hätönen: Valtion ja kuntien hyvinvointityöTHL
 
Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä
Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessäSiun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä
Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessäTHL
 

More Related Content

What's hot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-uudis...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-uudis...Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-uudis...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-uudis...THL
 
HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...
HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...
HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...THL
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteenHyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteenTHL
 
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissaNella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissaTHL
 
Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016
Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016
Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016THL
 
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTerveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTHL
 
Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016
Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016
Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016THL
 
Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016
Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016
Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016THL
 
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissaPekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissaTHL
 
Tiiles-Trikkonen Tanja & Nykky Tiina: Näin meillä on puhallettu ehkäisevä pä...
Tiiles-Trikkonen Tanja & Nykky Tiina: Näin meillä on puhallettu ehkäisevä pä...Tiiles-Trikkonen Tanja & Nykky Tiina: Näin meillä on puhallettu ehkäisevä pä...
Tiiles-Trikkonen Tanja & Nykky Tiina: Näin meillä on puhallettu ehkäisevä pä...THL
 
Räinä Riitta: Meidän Iin hyvinvointimalli. Kunnan hyvinvointisuunnitelma osak...
Räinä Riitta: Meidän Iin hyvinvointimalli. Kunnan hyvinvointisuunnitelma osak...Räinä Riitta: Meidän Iin hyvinvointimalli. Kunnan hyvinvointisuunnitelma osak...
Räinä Riitta: Meidän Iin hyvinvointimalli. Kunnan hyvinvointisuunnitelma osak...THL
 
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta THL
 
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...THL
 
Timo Ståhl: Kannustava elementti kuntien ja maakuntien rahoitukseen. Hyte-ker...
Timo Ståhl: Kannustava elementti kuntien ja maakuntien rahoitukseen. Hyte-ker...Timo Ståhl: Kannustava elementti kuntien ja maakuntien rahoitukseen. Hyte-ker...
Timo Ståhl: Kannustava elementti kuntien ja maakuntien rahoitukseen. Hyte-ker...THL
 
Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...
Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...
Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...THL
 
Päijät-Häme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alatyöryhmä 151216 (2)
Päijät-Häme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alatyöryhmä 151216 (2)Päijät-Häme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alatyöryhmä 151216 (2)
Päijät-Häme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alatyöryhmä 151216 (2)THL
 
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa?
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa? Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa?
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa? THL
 
Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017
Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017
Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017THL
 
Lotta hämeen anttila-mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen 6.9.2017
Lotta hämeen anttila-mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen 6.9.2017Lotta hämeen anttila-mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen 6.9.2017
Lotta hämeen anttila-mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen 6.9.2017THL
 
Matti kaivosoja mielenterveys ja päihdeongelmaisten somaattinen hoito 6.9.17
Matti kaivosoja mielenterveys ja päihdeongelmaisten somaattinen hoito 6.9.17Matti kaivosoja mielenterveys ja päihdeongelmaisten somaattinen hoito 6.9.17
Matti kaivosoja mielenterveys ja päihdeongelmaisten somaattinen hoito 6.9.17THL
 

What's hot (20)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-uudis...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-uudis...Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-uudis...
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen järjestämissuunnitelmassa ja SoTe-uudis...
 
HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...
HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...
HYTE-työ maakunnassa, tilausta vahvalle johtamiselle ja selkeille prosesseill...
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteenHyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustin kuntien valtionosuuteen
 
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissaNella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
Nella Savolainen: Hyvinvointityö Varsinais-Suomen kunnissa
 
Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016
Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016
Terveyden edistäminen - kainuun sote ja kunnat 2016
 
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuusTerveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
Terveyden edistämisen mittaaminen ja kustannusvaikuttavuus
 
Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016
Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016
Kannustava elementti kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön_6.10.2016
 
Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016
Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016
Uudet TEAviisarin tiedot kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluna_6.10.2016
 
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissaPekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
Pekka Puustinen: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa
 
Tiiles-Trikkonen Tanja & Nykky Tiina: Näin meillä on puhallettu ehkäisevä pä...
Tiiles-Trikkonen Tanja & Nykky Tiina: Näin meillä on puhallettu ehkäisevä pä...Tiiles-Trikkonen Tanja & Nykky Tiina: Näin meillä on puhallettu ehkäisevä pä...
Tiiles-Trikkonen Tanja & Nykky Tiina: Näin meillä on puhallettu ehkäisevä pä...
 
Räinä Riitta: Meidän Iin hyvinvointimalli. Kunnan hyvinvointisuunnitelma osak...
Räinä Riitta: Meidän Iin hyvinvointimalli. Kunnan hyvinvointisuunnitelma osak...Räinä Riitta: Meidän Iin hyvinvointimalli. Kunnan hyvinvointisuunnitelma osak...
Räinä Riitta: Meidän Iin hyvinvointimalli. Kunnan hyvinvointisuunnitelma osak...
 
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta
Anitta Korhonen: Hyvinvointikertomustyön esimerkki pienestä kunnasta
 
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
Markkula Jaana, Ehkäisevän päihdetyön tietojohtaminen (osa II) - kunnan hyvi...
 
Timo Ståhl: Kannustava elementti kuntien ja maakuntien rahoitukseen. Hyte-ker...
Timo Ståhl: Kannustava elementti kuntien ja maakuntien rahoitukseen. Hyte-ker...Timo Ståhl: Kannustava elementti kuntien ja maakuntien rahoitukseen. Hyte-ker...
Timo Ståhl: Kannustava elementti kuntien ja maakuntien rahoitukseen. Hyte-ker...
 
Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...
Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...
Piia Astila: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-maakunnissa. Kommentt...
 
Päijät-Häme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alatyöryhmä 151216 (2)
Päijät-Häme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alatyöryhmä 151216 (2)Päijät-Häme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alatyöryhmä 151216 (2)
Päijät-Häme hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alatyöryhmä 151216 (2)
 
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa?
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa? Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa?
Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa?
 
Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017
Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017
Liisa maria voipio-pulkki sote-uudistuksen eteneminen 6.9.2017
 
Lotta hämeen anttila-mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen 6.9.2017
Lotta hämeen anttila-mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen 6.9.2017Lotta hämeen anttila-mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen 6.9.2017
Lotta hämeen anttila-mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen 6.9.2017
 
Matti kaivosoja mielenterveys ja päihdeongelmaisten somaattinen hoito 6.9.17
Matti kaivosoja mielenterveys ja päihdeongelmaisten somaattinen hoito 6.9.17Matti kaivosoja mielenterveys ja päihdeongelmaisten somaattinen hoito 6.9.17
Matti kaivosoja mielenterveys ja päihdeongelmaisten somaattinen hoito 6.9.17
 

Viewers also liked

NCM Secretariat - Thematic Programme for Health Promotion and Prevention eng
NCM Secretariat - Thematic Programme for Health Promotion and Prevention engNCM Secretariat - Thematic Programme for Health Promotion and Prevention eng
NCM Secretariat - Thematic Programme for Health Promotion and Prevention engTHL
 
Nina Halme: Kouluterveyskysely - Uutta tietoa alueelliselle hyvinvointikertom...
Nina Halme: Kouluterveyskysely - Uutta tietoa alueelliselle hyvinvointikertom...Nina Halme: Kouluterveyskysely - Uutta tietoa alueelliselle hyvinvointikertom...
Nina Halme: Kouluterveyskysely - Uutta tietoa alueelliselle hyvinvointikertom...THL
 
Miten kirjaan rokotukset oikein
Miten kirjaan rokotukset oikeinMiten kirjaan rokotukset oikein
Miten kirjaan rokotukset oikeinTHL
 
Terveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leino
Terveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leinoTerveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leino
Terveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leinoTHL
 
Toimenpiteet tuhkarokkoa epäiltäessä - käytännön ohjeita epidemiaselvittelyyn
Toimenpiteet tuhkarokkoa epäiltäessä - käytännön ohjeita epidemiaselvittelyynToimenpiteet tuhkarokkoa epäiltäessä - käytännön ohjeita epidemiaselvittelyyn
Toimenpiteet tuhkarokkoa epäiltäessä - käytännön ohjeita epidemiaselvittelyynTHL
 
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseenEväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseenTHL
 
Mitä rokottamalla on saatu aikaan
Mitä rokottamalla on saatu aikaan Mitä rokottamalla on saatu aikaan
Mitä rokottamalla on saatu aikaan THL
 

Viewers also liked (7)

NCM Secretariat - Thematic Programme for Health Promotion and Prevention eng
NCM Secretariat - Thematic Programme for Health Promotion and Prevention engNCM Secretariat - Thematic Programme for Health Promotion and Prevention eng
NCM Secretariat - Thematic Programme for Health Promotion and Prevention eng
 
Nina Halme: Kouluterveyskysely - Uutta tietoa alueelliselle hyvinvointikertom...
Nina Halme: Kouluterveyskysely - Uutta tietoa alueelliselle hyvinvointikertom...Nina Halme: Kouluterveyskysely - Uutta tietoa alueelliselle hyvinvointikertom...
Nina Halme: Kouluterveyskysely - Uutta tietoa alueelliselle hyvinvointikertom...
 
Miten kirjaan rokotukset oikein
Miten kirjaan rokotukset oikeinMiten kirjaan rokotukset oikein
Miten kirjaan rokotukset oikein
 
Terveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leino
Terveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leinoTerveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leino
Terveydenhuollon työntekijöiden rokotukset, uija leino
 
Toimenpiteet tuhkarokkoa epäiltäessä - käytännön ohjeita epidemiaselvittelyyn
Toimenpiteet tuhkarokkoa epäiltäessä - käytännön ohjeita epidemiaselvittelyynToimenpiteet tuhkarokkoa epäiltäessä - käytännön ohjeita epidemiaselvittelyyn
Toimenpiteet tuhkarokkoa epäiltäessä - käytännön ohjeita epidemiaselvittelyyn
 
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseenEväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
Eväitä rokotuksia epäröivän kohtaamiseen
 
Mitä rokottamalla on saatu aikaan
Mitä rokottamalla on saatu aikaan Mitä rokottamalla on saatu aikaan
Mitä rokottamalla on saatu aikaan
 

Similar to Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä tulee koordinoida?

Sinikka Salo: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuk...
Sinikka Salo: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuk...Sinikka Salo: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuk...
Sinikka Salo: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuk...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...
Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...
Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoTerveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoMS SOSTE
 
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestäTaru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestäTHL
 
Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017
Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017
Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017Kuopionkaupunki
 
Heli Hätönen TERVE-SOS
Heli Hätönen TERVE-SOSHeli Hätönen TERVE-SOS
Heli Hätönen TERVE-SOSTHL
 
Merja Mäkisalo-Ropponen: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen päätök...
Merja Mäkisalo-Ropponen: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen päätök...Merja Mäkisalo-Ropponen: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen päätök...
Merja Mäkisalo-Ropponen: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen päätök...THL
 
HYTE toimenpide-ehdotukset (tiivis yleisesittely)
HYTE toimenpide-ehdotukset (tiivis yleisesittely)HYTE toimenpide-ehdotukset (tiivis yleisesittely)
HYTE toimenpide-ehdotukset (tiivis yleisesittely)THL
 
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
 Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...THL
 
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissaEriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissaTHL
 
HYTE toimenpide-ehdotukset (laajempi yleisesittely)
HYTE toimenpide-ehdotukset (laajempi yleisesittely)HYTE toimenpide-ehdotukset (laajempi yleisesittely)
HYTE toimenpide-ehdotukset (laajempi yleisesittely)THL
 
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäHyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäTHL
 
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...THL
 
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna RiippiPäihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna RiippiEHYT
 
Tarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi
Tarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksiTarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi
Tarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksiTuulia Rotko
 
Nina Tamminen: Mielenterveyden edistäminen
Nina Tamminen: Mielenterveyden edistäminenNina Tamminen: Mielenterveyden edistäminen
Nina Tamminen: Mielenterveyden edistäminenTHL
 
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.Eero Siljander
 
Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenä
Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenäLasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenä
Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenäTHL
 

Similar to Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä tulee koordinoida? (20)

Sinikka Salo: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuk...
Sinikka Salo: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuk...Sinikka Salo: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuk...
Sinikka Salo: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote- ja maakuntauudistuk...
 
Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...
Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...
Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...
 
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoTerveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
 
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestäTaru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
 
Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017
Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017
Te aperusthjahyvkertomus25.4.2017
 
Heli Hätönen TERVE-SOS
Heli Hätönen TERVE-SOSHeli Hätönen TERVE-SOS
Heli Hätönen TERVE-SOS
 
Merja Mäkisalo-Ropponen: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen päätök...
Merja Mäkisalo-Ropponen: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen päätök...Merja Mäkisalo-Ropponen: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen päätök...
Merja Mäkisalo-Ropponen: Ikääntyneiden hyvän ravitsemuksen edistäminen päätök...
 
HYTE toimenpide-ehdotukset (tiivis yleisesittely)
HYTE toimenpide-ehdotukset (tiivis yleisesittely)HYTE toimenpide-ehdotukset (tiivis yleisesittely)
HYTE toimenpide-ehdotukset (tiivis yleisesittely)
 
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
 Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n... Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
Maakunnan tuki kunnille hyvinvointityössä - HYTE-työn yhdyspinnat ja miten n...
 
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissaEriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
Eriarvoisuuden kaventaminen maakunnissa
 
HYTE toimenpide-ehdotukset (laajempi yleisesittely)
HYTE toimenpide-ehdotukset (laajempi yleisesittely)HYTE toimenpide-ehdotukset (laajempi yleisesittely)
HYTE toimenpide-ehdotukset (laajempi yleisesittely)
 
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenäHyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
Hyvinvointikertomus kuntajohtamisen välineenä
 
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
Taru Koivisto: Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Hallitu...
 
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna RiippiPäihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi
Päihdepäivät 2019 seminaari 19 Anne Perälä ja Johanna Riippi
 
Tarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi
Tarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksiTarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi
Tarkistuslista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi
 
Nina Tamminen: Mielenterveyden edistäminen
Nina Tamminen: Mielenterveyden edistäminenNina Tamminen: Mielenterveyden edistäminen
Nina Tamminen: Mielenterveyden edistäminen
 
Terveyserot ja terveyspolitiikan kaksoisstrategia
Terveyserot ja terveyspolitiikan kaksoisstrategiaTerveyserot ja terveyspolitiikan kaksoisstrategia
Terveyserot ja terveyspolitiikan kaksoisstrategia
 
Terveyden edistäminen Taru Koivisto 150410
Terveyden edistäminen Taru Koivisto 150410 Terveyden edistäminen Taru Koivisto 150410
Terveyden edistäminen Taru Koivisto 150410
 
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.
Väitöskirja - doctoral dissertation - TTS kalvot slides.
 
Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenä
Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenäLasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenä
Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy kansallisen lihavuusohjelman painopisteenä
 

More from THL

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021THL
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfTHL
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfTHL
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfTHL
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfTHL
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...THL
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfTHL
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfTHL
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022THL
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoTHL
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeTHL
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021THL
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022THL
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfTHL
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerTHL
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerTHL
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...THL
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluTHL
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022THL
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTHL
 

More from THL (20)

Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
Somaattinen erikoissairaanhoito 2021
 
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdfNiiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
Niiranen_Jalkautuvan_nuorisotyon_vaikutusten_ennakkoarviointi_27092022.pdf
 
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdfYlitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
Ylitalo_EPT_vaikutusten_ennakkoarviointi_tulevaisuudessa_27092022.pdf
 
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdfNieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
Nieminen_Niemi_Kuntaliitto_Mita_on_paatosten_EVA_Tyokalu_tutuksi_27092022.pdf
 
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdfRaitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
Raitasalo_Nuorten_paihteidenkayton_yleiskuva_10102022.pdf
 
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
Hietanen_Peltola_Jahnukainen_Miten_opiskeluhuoltopalvelut_tukevat_hyvinvointi...
 
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdfLansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
Lansikallio_Paihdekasvatus_EPT_oppilaitoksissa_10102022.pdf
 
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdfMarkkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
Markkula_Vaikuttava ehkaiseva paihdetyo_10102022.pdf
 
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy 31.08.2022
 
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilastoRikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu 2021 -tilasto
 
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in EuropeSynthetic Opioid Preparedness in Europe
Synthetic Opioid Preparedness in Europe
 
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut 2021
 
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa keväällä 2022
 
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdfAktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
Aktuellt om coronavaccinationer - vaccinering under sommaren.pdf
 
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationerKort information och aktuella frågor om vaccinationer
Kort information och aktuella frågor om vaccinationer
 
Förvaring av vacciner
Förvaring av vaccinerFörvaring av vacciner
Förvaring av vacciner
 
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
Johannes Kohal: Henkilöstömitoituksen seurantaan tarvittavat tiedot ja tiedon...
 
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikatauluHanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
Hanna Alastalo: Henkilöstömitoituksen seurannan kehitys ja aikataulu
 
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
Ajankohtaista koronarokotuksista 2.6.2022
 
Tietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteistaTietoisku eri rokotteista
Tietoisku eri rokotteista
 

Heli Hätönen: Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä tulee koordinoida?

 • 1. -7.3.20171 Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät - mitä tulee koordinoida? Heli Hätönen neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriö
 • 2. 16.11.2017 2 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2 Mitä se on? • Laaja-alaista kaikkia hallinnonaloja velvoittavaa terveyteen ja hyvinvointiin sekä niiden taustatekijöihin vaikuttamista • Suunnitelmallista voimavarojen kohdentamista Mihin sillä pyritään? • kavennetaan väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja • ylläpidetään ja parannetaan hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta sekä työ- ja toimintakykyä • vahvistetaan mielenterveyttä • ehkäistään sairauksia, tapaturmia, syrjäytymistä ja osattomuutta Keneen se kohdistuu? • Yksilöön • Väestöön • Yhteisöihin • Elinympäristöön
 • 3. - Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Nykyinen lainsäädäntö • Perustuslaki 19 § • Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä • Kuntalaki • Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla (1 §) • Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen (37 §)  kiinteä osa kuntastrategiaa sekä talouden ja toiminnan suunnittelua • Terveydenhuoltolaki (2010) • kunnan ja yhteistoiminta-alueen tehtävät 11 § ja 12 § • sairaanhoitopiirien tehtävät 36 § • Sosiaalihuoltolaki (2014) 2. luku • Erityislainsäädännössä • eri väestö- ja asiakasryhmien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säädetään yksityiskohtaisemmin
 • 4. 16.11.2017 4 Mihin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita ja koordinaatiota maakunnissa tarvitaan? Maakuntien tehtävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä… – Maakunnan strateginen johtaminen – Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen – Osallisuuden vahvistaminen – Asiantuntijatuki kunnille
 • 5. 16.11.2017 5 Hyvioinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnan johtamisessa Maakuntastrategia (Maakuntalaki 35 §) • Asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen huomioon ottaminen maakunnan strategiassa Rakenteet ja toimintamallit (Järjestämislaki 8 §) • Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi eri väestöryhmien hyvinvointiin ja terveyteen • Tavoitteiden sekä toimenpiteiden ja vastuutahojen määrittely • Alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelu yhteistyössä alueen kuntien kanssa • Yhteistyö ja alueen kuntien asiantuntijatuki
 • 6. 16.11.2017 6 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita • Ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut – Terveydenhuoltolain 2. luvun mukaiset ehkäisevät palvelut, mm. neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, terveysneuvonta ja -tarkastukset – Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen ja tapaturmien ehkäisy – Sosiaalihuoltolain mukainen ehkäisevä ja edistävä toiminta • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen korjaavissa sote-palveluissa – Osana laadukasta hoitoa, esim. terveyttä edistävän liikunnan palveluketju, savuton leikkaus, lasten tukeminen aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluissa, jne. – Sosiaalihuolto edistää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen hyvinvointia, sosiaalista turvallisuutta ja osallisuutta • Erityisesti näissä huomioitava ”yhdyspinnoilla” olevien palvelujen toteutuminen - kuntien ja järjestöjen kansa yhteistyössä toteutettavat palvelut
 • 7. 16.11.2017 7 Maakuntien tehtävät osallisuuden edistämisessä • Viestintä palveluista ja niissä tapahtuvista muutoksista • Asukkaiden ja asiakkaiden mielipiteiden selvittäminen päätöksenteon ja palveluiden suunnittelun pohjaksi – asukas- ja asiakasraatien sekä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksien järjestäminen – asiakaspalautteen keruu – asukkaiden, asiakkaiden, järjestöjen ja yhteisöjen oma-aloitteisen asioiden suunnittelun tukeminen – digitaalisten menetelmien kehittäminen asiakkaiden osallistamiseksi • Palveluketjujen asiakaslähtöisyyden toteutumisen seuranta
 • 8. 16.11.2017 8 Maakuntien tuki kunnille (Maakuntalaki 6 §) Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön asiantuntijatuki kunnille; • Kuntien hyvinvointikertomustyön ja ennakkoarvioinnin tuki • Hyvinvointi- ja terveystiedon tuottaminen kunnille sekä tuki niiden tulkitsemiseen • Alueellinen koulutus, kehittämis- ja tutkimushankkeiden koordinaatio sekä valtakunnallisten ohjelmien toimeenpano
 • 10. 16.11.2017 10 Maakuntien Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin - Maakuntien rahoituslaki 12 § • Kannustaa ja tukee maakuntia – kansansairauksien ehkäisyyn – ikääntyvän väestön toimintakyvyn edistämiseen ja tapaturmien vähentämiseen – syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaalisen hyvinvoinnin ja työllistymisen edistämiseen • Sovelletaan ensi kerran vuonna 2023 • Maakuntien valtion rahoituksesta noin 1% (n. 170 milj.€) – Määräytyy maakunnan toiminnan ja toiminnan tulosten perustella • Indikaattorit – Toimintaa kuvaavat indikaattorit kuvaavat maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimia – Tulosindikaattorit mittaavat maakunnan väestön hyvinvoinnin ja terveydentilan muutosta
 • 11. 16.11.2017 11 Maakuntien Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin - indikaattorit Merkittävimpien kansansairauksien ennaltaehkäisyyn liittyvät indikaattorit 1. Lastenneuvolan 4-vuotiaiden terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittäminen (toiminta) 2. Kouluterveydenhuollon 8-luokkalaisten terveystarkastuksista poisjäävien tuen tarpeen selvittäminen (toiminta) 3. Elintapaneuvonnan toteutuminen tyypin 2-diabetes-riskissä oleville (Käypä hoito – suositus) (toiminta) 4. Alkoholin käytön mini-intervention toteutuminen niillä terveydenhuollon asiakkailla, joilla AUDIT-testin pistemäärä on ≥ 6 pistettä naisilla ja ≥ 8 miehillä kalenterivuonna (Käypä hoito - suositus), (toiminta) 5. Lasten tuhkarokko-vihurirokko-sikotauti(MPR) rokotuskattavuus (%) (toiminta) Ikääntyvien toimintakyvyn edistämiseen ja tapaturmien vähentämiseen liittyvät indikaattorit 6. Vammojen ja myrkytysten hoidosta aiheutuvat sairaalahoitojaksot ja /tai sairaalassa hoidetut potilaat (tulos) 7. Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavanikäisestä väestöstä (tulos) Syrjäytymisen ja työelämän ulkopuolelle joutumista ehkäisevät sekä työllisyyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät indikaattorit 8. Ei työssä, koulutuksessa eikä asevelvollisuutta suorittamassa olevat nuoret, % 20-24 –vuotiaista (tulos) 9. Työttömien terveystarkastukset, toteutuneet terveystarkastukset ( 1krt/v) suhteessa työttömien kokonaismäärään (toiminta) 10.Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet, % 25-64 –vuotiaista (tulos) 11.Mielenterveyshäiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 18-34-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (tulos) 12.Alkoholikuolemat, menetetyt elinvuodet (PYLL) ikävälillä 25 - 80 v. /100 000 vastaavanikäistä alimmassa tuloviidenneksessä (tulos)
 • 13. 16.11.2017 13 Lisätietoa • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpano maakunnissa (Alueuudistus.fi): http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3195906/Hyvinvoinnin+ja+terveydenedist%C3 %A4misen+toimeenpano+maakunnissa+23.5.2017.pdf/3d21c7fb-763a-4a4c-b4b2- ffadbfa6035a • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjaus ja kannusteet (Alueuudistus.fi): http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/Hyvinvoinnin+ja+terveyden+edist%C 3%A4minen+2016+08+30.pdf/5757363a-ea04-469c-aaee-555f0c410fa9 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sote-uudistuksessa (Alueuudistus.fi): http://alueuudistus.fi/soteuudistus/hyvinvoinnin-edistaminen • Alueellinen hyvinvointikertomus (THL): https://www.thl.fi/fi/web/terveyden- edistaminen/johtaminen/tyokaluja/hyvinvointikertomus/alueellinen-hyvinvointikertomus • Kuntien hyvinvointikertomus (THL): http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016083023290 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa on poliittinen valinta (THL): http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015111217152