Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa?

925 views

Published on

Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa - päihde- ja mielenterveysnäkökulma -seminaari 9.2.2016. Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa?

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Esa Nordling: Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä sote-uudistuksessa?

 1. 1. Miten MIELI-hankkeen pitäisi näkyä Sote-uudistuksessa? Kehittämispäällikkö Esa Nordling Sosiaalipalvelut sote-uudistuksessa - päihde- ja mielenterveyspalvelujen näkökulma 9.2.2016 9.2.2016 Esa Nordling
 2. 2. 9.2.2016 Esa Nordling ØKansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman tavoitteina oli vähentää mielenterveys- ja päihdeongelmia ja niihin liittyvää syrjäytymistä, taata palvelut, jotka perustuvat kansalaisten todellisiin tarpeisiin ja ovat vaivattomasti ja joustavasti saatavilla sekä perustaa toiminta hyviin ja vaikuttaviksi arvioituihin käytäntöihin Øsosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen painopisteissä on paljon yhdenmukaisuutta Mieli-suunnitelman linjausten kanssa
 3. 3. Esa Nordling àSote-uudistuksessa on tärkeää hyödyntää Mieli-suunnitelman toteutuksessa hyvin edenneet asiat ja kiinnittää erityistä huomiota niiden asioiden edistämiseen, joissa ollaan jääty lähtötelineisiin à ulkopuolisen arviointityöryhmän raportilla avainasema 9.2.2016
 4. 4. Kansallisen mielenterveys- ja päihdesuunnitelman viimeinen vuosiraportti julkaistiin joulukuussa 2015 Professori Sami Pirkolan johtaman ulkopuolisen arviointiryhmän Mieli-suunnitelman loppuraportti luovutetaan ministeri Rehulalle 6.4.2016 Esa Nordling9.2.2016
 5. 5. 9.2.2016 Esa Nordling
 6. 6. 9.2.2016 Haasteita ja mahdollisuuksia 1. Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden nopea pääsy palveluihin Ø Hoitotakuu ei palvele tällä riittävän hyvin mielenterveys- ja päihdeongelmaisia Ø Hoitotakuu koskee nykyisellään kiireettömään hoitoon pääsyä, kun taas mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyvä hoidontarve on usein kiireellistä Esa Nordling
 7. 7. 2. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden integraatio ja asiakkaiden tasavertainen kohtelu Ø Tätä ajatusta tukee mielenterveys- ja päihdeongelmien yhä laaja-alaisempi yhteenkietoutuminen asiakaskunnassa Ø Päihdehoitajien ja depressiohoitajien määrät ovat lisääntyneet jonkin verran perusterveydenhuollossa, mutta työ on edelleenkin eriytynyttä ja alueelliset erot ovat suuret Ø Päihdehoitaja/depressiohoitaja –malli ei palvele kovin hyvin asiakasryhmiä, joilla on esim. rahapeli- tai nettiriippuvuus 9.2.2016 Esa Nordling
 8. 8. Esa Nordling Ø Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden ongelmien monimuotoisuus lisää myös palveluohjauksellisen työotteen ja sosiaalityön merkitystä: mielenterveys- ja päihdetyössä sosiaalityön osaamista pitäisi vahvistaa SOTE-uudistuksen yhteydessä Ø Todellinen integraatio voi toteutua vain, jos psykiatriset ja päihdehuollon yksiköt yhdistyvät hallinnollisesti, sijoittuvat samoihin tiloihin ja samassa työryhmässä toimii sekä psykiatrian että päihdehoidon ammattilaisia 9.2.2016
 9. 9. 9.2.2016 Esa Nordling 3. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumiseen pitää panostaa MIELEN ASKE –hankkeen selvitys: Psykiatriset sairaalat, vastaukset 12 sairaanhoitopiiristä: Vuonna 2011 - asunnon puutteen vuoksi sairaalaan joutuneita 3 % - riittämättömän asumisen tuen vuoksi sairaalaan 15% - sairaalajakson aikana menettänyt kotinsa 6% Sairaalasta kotiuttamista - vaikeutti asunnon puute 10% - vaikeutti asumisen tuen puute 13% Vuoden 2011 aikana jouduttiin kotiuttamaan epätarkoituksenmukaisiin asumisratkaisuihin 337 henkilöä (esim. tuen puute, sukulaisten luo, liian vahvan tuen kohteeseen, tk-vuodeosastolle).
 10. 10. Esa Nordling 4. Peruspalveluiden vahvistamisen pitäisi mahdollistaa myös mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden somaattisten sairauksien varhaisemman toteamisen, paremman hoidon ja siten myös eliniän pitenemisen Näin monta vuotta mielenterveyshäiriöt lyhentävät elinikää (Lähde: TEHY 10/2015) • Skitsofrenia: Miehet 17 v. Naiset 16 v. • Alkoholihäiriö, jota on hoidettu sairaalassa: Miehet 28 v. Naiset 26 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö: Miehet 20 v. Naiset 16 v. 9.2.2016
 11. 11. 5. Kunnallisten ja alueellisten mielenterveys- ja päihdestrategioiden, -suunnitelmien ja -ohjelmien hyödyntäminen Ø Mieli-suunnitelman toteuttamisaikana tehtiin lukuisia kunnallisia tai alueellisia mielenterveys- ja päihdestrategioita KASTE-hankkeissa ja THL:n Mielen tuki- hankkeen ohjauksessa Ø Strategiat tehtiin pääsääntöisesti monialaisissa työryhmissä à tehty strategiatyö pitää saada riittävän painokkaasti mukaan SOTE-alueiden suunnitelmiin, niin että paikalliset erityistarpeet otetaan huomioon à tämä on todellinen haaste, koska itsehallintoalueilla mielenterveys- ja päihdetyön kehittämistarpeet ovat hyvin heterogeenisia 9.2.2016 Esa Nordling
 12. 12. 6. Ehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistävään työhön pitää panostaa vahvasti Ø Mieli-suunnitelman loppuarvioissa tuotiin esiin se, että ehkäisevä ja edistävä mielenterveys- ja päihdetyö ei ole edennyt samalla tavalla kuin muut kehittämiskohteet Ø Ehkäisevä ja edistävä työ toteutuu suurelta osin sosiaali- ja terveyssektorin ulkopuolella (koulu- ja sivistystoimi, nuorisotoimi, työvoimahallinto, liikuntatoimi, kolmas sektori) Ø Edistävään ja ehkäisevään työhön on tarjolla monia kohderyhmäspesifejä vaikuttavia menetelmiä sekä hyviä ja lupaavia käytäntöjä à haasteena on näiden liittäminen SOTE-palveluiden kokonaisuuteen 9.2.2016 Esa Nordling
 13. 13. Esa Nordling 7. Kokemusasiantuntijuuden vahvistaminen SOTE- palveluiden kehittämistyössä Ø Mieli-suunnitelman toimeenpanon suurin menestystarina liittyi pyrkimykseen kuunnella palveluiden käyttäjiä Ø Satoja kokemusasiantuntijoita koulutettiin kolmannella sektorilla ja KASTE-hankeissa Ø Kokemusasiantuntijoita myös käytettiin hyvin monenlaisissa tehtävissä (esim. Nordlingin ja Hätösen selvitys 2013) Ø SOTE-uudistuksen yhteydessä kokemusasiantuntijoilla on oltava merkittävä ja pysyvä rooli palveluiden kehittämisessä ja arvioinissa 9.2.2016
 14. 14. Esa Nordling Ø Tätä edellyttää myös hallituksen kärkihanke ”Palvelut asiakaslähtöisiksi”, päätoimenpide 1: Kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamallin määrittely ja ihmisten oman vastuunoton lisäämisen mahdollistaminen 9.2.2016
 15. 15. 9.2.2016 Esa Nordling Kohti parempaa tulevaisuutta!

×