Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elinkoinotoimian nakokulma-alkoholilupa-asioissa

49 views

Published on

Satu Kattilamäki
Paikallinen tiedonanto alkoholilupa-asioissa -seminaari, Turku 3.10.2016

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Elinkoinotoimian nakokulma-alkoholilupa-asioissa

  1. 1. Elinkeinotoimijan näkökulma asukkaiden ja muiden paikallisten toimijoiden näkemysten hakemiseen ja hyödyntämiseen alkoholilupa- asioissa? Satu Kattilamäki Laatu- ja ympäristöpäällikkö 3.10.2016 Paikallinen tiedonanto alkoholilupa-asioissa –seminaari
  2. 2. HOK-Elanto 2015: • Myynti: 2,25 Mrd € • Vakituinen henkilöstö: 5 539 • Asiakasomistajat: 602 243 • Vähittäistoimipaikkoja: 211 • Ravintoloita: 97 HOK-Elanto tänään HOK-Elanto on S-ryhmän suurin alueosuuskauppa ja se toimii pääkaupunkiseudulla
  3. 3. Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa Marketkauppa Tavaratalokauppa Ravintolaliiketoiminta jne. Kiinteistöliiketoiminta HOK-Elannon liiketoiminta-alueet 12 57 108 1
  4. 4. Paikallisten olojen arviointi osana lupamenettelyä • Miten saadaan alueelta riittävän edustava joukko antamaan arviointi? • Mikä on tämän arvioinnin painoarvo kokonaisuudessa? • Millaiset tiedot hakijasta annetaan lausunnon antajille? • Mikä on lausunnon vaikutus käsittelyaikaan ja kustannuksiin? • Miten varmistetaan tasapuolisuus?
  5. 5. Kysymyksiä • Voiko lausunnon antajien näkemykset tuoda eriarvoista kohtelua elinkeinonharjoittajille riippuen kohteen sijainnista? • Voiko lausunnon antajan/antajien oma intressi vaikuttaa lausunnon sisällön objektiivisuuteen? • Antaako lausunto aina todellisen ja objektiivisen kuvan paikallisten näkemyksestä? • Voiko alan yksittäisen toimijan tekemiset vaikuttaa muiden toimijoiden lupaprosessiin negatiivisesti?
  6. 6. Kokemuksia Pakka-toiminnasta (Helsinki, Espoo, Vantaa) • Yhdistää toimijoita ja alueen viranomaisia osittain – Vähittäismyynnin osalta hyvä edustus – Anniskeluravintoloiden edustus heikko • Mahdollistaa yhteisen tavoitteen keinojen etsimisen ja antaa osapuolille kuvaa eri osapuolten toiminnasta • Haasteet: – alaikäisille alkoholi tulee yhä useammin välitettynä kuin itse ostettuna – välitykseen myymälän on osin mahdotonta puuttua – ravintolayrittäjien saaminen mukaan toimintaan
  7. 7. Luvanvaraisen toiminnan päätöksenteon tulee olla • tasapuolisia • ennalta arvattavaa • läpinäkyvää Lopuksi, luvanhaltijoita koskevat edellytykset eivät voi olla kovin tiukkoja, kun maahantuonti on rajoittamatonta

×