Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Det aktuella coronavaccinationsläget i Finland

Webbutbildning 15.2.2021. Överläkare Hanna Nohynek. Översättelse Rosemarie Ölander.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Det aktuella coronavaccinationsläget i Finland

 1. 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Det aktuella coronavaccinationsläget i Finland Hanna Nohynek, Mia Kontio 15.2.2021 Institutet för hälsa och välfärd
 2. 2. Finland Covid-19 vacciner Vaccintyp Försäljningstillstånd Finlands andel av vaccindoserna BioNTech-Pfizer Comirnaty BNT162b2 mRNA Ja 6,2 M Moderna mRNA Ja 1 + 1 M AstraZeneca Adenovirusvektor Ja 3,7 M Jansen group Adenovirusvektor Effektstudierna 29.1 EMA behandlar i februari mars 2,4M Curevac mRNA Effektstudier pågår 2,7 M Novavax Proteiniadjuvant Effektstudier 29.1 2,4 M Sanofi-GSK Proteiniadjuvant Fas 2b (börjar 2/2021) 3,7 M 15.2.2021 coronavaccinationer Nohynek Kontio Producent
 3. 3. Uppskattade dosleverans till Finland Levererade doser vecka 52/2020-6/2021 Uppskattade inkommande doser vecka 7/2021- 9/2021 Totala antalet doser Till slutet av mars BioNTech Pfizer 318 000 ca. 185 000 n. 503 000 Moderna 10 800 + 12 000 ca. 23 000 n. 100 000 Astra Zeneca 24 000 ca. 190 000 n. 214 000 Yhteensä 365 000 ca. 393 000 n. 817 000 15.2.2021 coronavaccinationer Nohynek Kontio • BionTech/Pfizer vaccinerna levereras direkt till ca. 20 platser som har -70°C förvaringsutrymmen. • Moderna vaccinerna levereras till samma ca 20 platser. • Astra Zenecas vaccinerna levereras till centrallager i Finland för vidareleverans till ca 60 platser • runt om i landet.
 4. 4. Kriterier för vaccinutdelningen • BionTech/Pfizer • Enligt antalet yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården • Enligt antalet äldre personer • Moderna • Den första lilla satsen levererades i sin helhet till Lappland • Svåra distanser för kort förvaring i kylskåp • Övriga satser enligt antalet äldre • Astra Zeneca enligt befolkningsantal 15.2.2021 coronavaccinationer Nohynek Kontio Vaccinationen registreras enligt den vaccinerades hemkommun
 5. 5. Olikheter i vaccinationstakten och antal vaccinerade • Vacciner har delats ut till alla område på basen av • antalet yrkesutbildad hälso-och sjukvårdspersonal • antalet äldre personer • Kommunerna har haft olika tolkningar om de olika grupperna inom den yrkesutbildade hälso- och sjukvårdenspersonalen som skall vaccineras • Exakt vaccinationsordning vs överlappande • Registrering av vaccinationerna enligt den vaccinerades hemkommun 15.2.2021 coronavaccinationer Nohynek Kontio
 6. 6. Antalet vaccinationsberättigade i Finland • Sammanlagt ca. 4,5 miljoner (över 16-åringar) • Hälsovårdspersonalen som vårdar coronapatienter samt personal och boende inom äldreomsorgen • Antalet vaccinberättigade över 150 000 • Över 70 år • Antalet vaccinationsberättigade ca. 800 000 • Riskgrupper • < 70-åringar, som har en grundsjukdom som märkbart ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom ca. 280 000 • < 70-åringar , som har en grundsjukdom som ökar risken för en allvarlig coronavirussjukdom ca. 630 000 • Övrig befolkning(16- 69 år) ca. 3 miljoner 15.2.2021 coronavaccinationer Nohynek Kontio
 7. 7. Vaccinationsordningen • Hälsovårds- och sjukvårdspersonalen som vårdar coronapatienter samt personalen och klienter på dygnetrunt boende • De flesta i denna grupp är vaccinerade • 2. dosen har getts till en del -> för en del har den flyttats framåt 12 veckor • Äldre ≥ 70 –år • Vaccin: Pfizer/BionTech ochModerna • Från de äldsta till de yngre åldersgrupperna • Klassificeras inte enligt sjukdom 15.2.2021 coronavaccinationer Nohynek Kontio
 8. 8. Vaccinationsordningen • Riskgrupperna • Vacin: Astra Zeneca • < 70-åringar som har en grundsjukdom som märktbart ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom kommunen bestämmer ordningen • < 70-åringar som har en grundsjukdom som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom kommunen bestämmer ordningen 15.2.2021 coronavaccinationer Nohynek Kontio
 9. 9. Vaccinationsordningen • Vaccinationsordningen fortsätter • Då vaccinationerna fortsätter granskas riskgruppernas vaccinationsordningen, även för andra sjukdomar än de som nu nämnts. • Även behovet bedöms för närstående till personer som är mottagliga för en svåra coronavirussjukdom, personer som är i anstaltsvård, och personer som på grund av sitt yrke är i stor risk 15.2.2021 coronavaccinationer Nohynek Kontio Alla kommer att erbjudas vaccin. Allt beror på hur tidtabellerna för vaccinleveranserna och vaccinationsschemat som en följd av detta ser ut
 10. 10. 209 510 personer har fått dos nummer 1 ~66 888 har fått dos nummer 2 (läget 15.2.2021) 15.2.2021 coronavaccinationer Nohynek Kontio Läget 20.2.2021
 11. 11. Ca. 20% av personer över 80 år är vaccinerade 15.2.2021 coronavaccinationer Nohynek Kontio Första dosen Andra dosen Vaccinationstäckningen enligt åldersgrupp Dos
 12. 12. 15.2.2021 coronavaccinationer Nohynek Kontio
 13. 13. 15.2.2021 coronavaccinationer Nohynek Kontio Hur avanserar coronavaccinationerna (uppskattning) Första dosen Andra dosen Tidtabellen från 3/2021 framåt är beroende av försäljningstillstånd och leveransmängder

×