Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Asumisen tuet muutoksessa

107 views

Published on

TITA-hankeen tutkijatapaaminen

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Asumisen tuet muutoksessa

 1. 1. Asumisen tuet muutoksessa Pasi Moisio Tutkijatapaaminen: Toimeentulotukiuudistus 24.8.2017 THL
 2. 2. Vuoden 2017 isot muutokset asumisen tukiin • Perustoimeentulotuen Kela-siirto, valtakunnallinen etuuskäsittely ja sen kattovuokrat • Opiskelijoiden siirto asumistuen piiriin, yksilökohtaisesta kotitalouskohtaiseen
 3. 3. Toimeentulotuki on puoliksi asumistuki • Toimeentulotuessa kuntakohtaiset hyväksytyt vuokrat, jotka keskimäärin 100e - 200e korkeammat kuin asumistuessa. Korvausaste 100% • Asumistuessa 4 kuntaryhmän mukaiset vuokrakatot. Korvausaste 80% • Asumistukea saavista 42% saa toimeentulotukea • Toimeentulotukea saavista 71% saa asumistukea • Toimeentulotuesta noin puolet(?) asumismenojen korvausta
 4. 4. Asumistuki ja toimeentulotuki aiheuttavat suurimmat kannustinloukut Suomessa perustyöttömyysturvalla ja vuokralla on lähtökohtaisesti oikeutettu toimeentulotukeen 24.8.2017 Esityksen nimi / Tekijä 4
 5. 5. Työttömän perusturvan tason määrittää asumistuen lisäksi toimeentulotuki 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 Vuokra, pieni kunta Vuokra, keskis. kaup. Vuokra, PK-seutu Omistusasunto Toimeentulotuki Yleinen asumistuki Työmarkkinatuki netto Lähde: Perusturvan riittävyyden arviointiraportti 2011-2015
 6. 6. Tulonsiirtojen ja palkan yhteensovitus 2017 (yksin vuokralla 650e/kk Helsinki) 24.8.2017 6 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 Käytettävissäolevattulot Bruttopalkka Toimeentulotuki Yleinen asumistuki Nettotttpväraha Nettopalkka Lähde: Sisu-malli
 7. 7. Toimeentulotuessa korvataan asumistukea korkeammat vuokrat 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Asumistuenvuokrakattoyksinasuva Toimeentulotuen vuokrakatto kunnittain yksinasuva Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa
 8. 8. Vuoden 2017 uudistusten arviointi 1. Ensimmäiseksi Kelan vuokrakattojen mallintaminen SISU – malliin – ilman niitä simulointilaskelmat harhaisia 2. Opiskelijoiden siirron vaikutukset kannusteisiin ja opiskelijoiden asumismuotoihin 3. Malleja toimeentulotuen ja asumistuen yhteensovittamiseksi 4. Mallintamisen kehittäminen yhteistyössä Kelan tutkimusoston kanssa mm. kuukausitasoisten etuustietojen ja Kelan toimeentulotuen itsenäiskäyttöaineiston avulla.
 9. 9. Ensimmäisiä tuloksia: Kelan vuokrakattojen mallintaminen SISU-malliin 24.8.2017 Esityksen nimi / Tekijä 9
 10. 10. Toimeentulotuen alikäytön arvio pienenee kun huomioidaan vuokrakatto • SISU-malli olettaa, että toimeentulotuessa hyväksytään asumismenot ilman rajoituksia. • Siksi SISU-malli arvioi toitun menot korkeammaksi kuin data • Toitun vuokrakattojen mallintamisen vaikutukset:  Ilman vuokrakattoja estimoi n. 100 milj. euroa isommat toitu- menot kuin 2015 data 2017 lainsäädännöllä.  Vuokrakatolla estimoi n. 100 milj. euroa alemmat toitu-menot kuin data >> kuntien 2015 harkinnan vaikutus? • Toimeentulotuen simulointi ilman kattovuokria  yliarvioi toimeentulotukimenoja noin 200 milj. euroa.  aliarvioi suhteellista köyhyysriskiä noin 0.5 prosenttiyksikköä. 24.8.2017 Esityksen nimi / Tekijä 10
 11. 11. Kiitos

×