Alueelliset erot -
Minkä verran alueelliset tekijät
selittävät suoriutumiskyvyssä
havaittua vaihtelua?
Mikko Peltola
Eriko...
Miksi tarkastella alueellista vaihtelua?
 Alueellisesta vaihtelusta terveydenhuollossa on vahva
näyttö
 Näyttöä myös tar...
Tarkasteltavat alueet
 Suomi, Ruotsi, Norja, Italia ja Skotlanti: paikalliset
terveydenhuollon järjestäjät
 Vakuutusjärj...
Aluetason tarkastelun aineisto ja
kohteet
 Aluetason tarkastelut tehtiin yhdistetyllä aluetason
aineistolla
 Selitettävi...
Aluetason tarkastelun tilastolliset
menetelmät
 Regressioanalyysin menetelmillä arvioitu riskivakioitujen
osoittimien vai...
Tarkasteltavat alueelliset tekijät
Väestötekijät
Väentiheys
Ikärakenne
Sosioekonomiset
tekijät
Tulotaso
Työttömyys
Koulutu...
Alueellinen vaihtelu,
sydäninfarktipotilaiden kuolleisuus
 Ikä- ja sukupuolivakioitu vuoden kuolleisuus alueittain,
sydän...
Alueellinen vaihtelu,
aivoinfarktipotilaiden kuolleisuus
 Ikä- ja sukupuolivakioitu vuoden kuolleisuus alueittain,
aivoin...
Alueellinen vaihtelu,
lonkkamurtumapotilaiden kuolleisuus
 Ikä- ja sukupuolivakioitu vuoden kuolleisuus alueittain,
lonkk...
Hoitoajan jakautuminen yksilötasolla,
aivoinfarktipotilaat
 Akuutin sairaalahoidon hoitoajan jakaumat kuudessa
Euroopan m...
Alueellinen vaihtelu,
aivoinfarktipotilaiden hoitoaika
 Riskivakioitu akuutin sairaalahoidon pituus alueittain,
aivoinfar...
Alueellinen vaihtelu,
lonkkamurtumapotilaiden hoitoaika
EuroHOPE seminaari, 10.6.2014, Helsinki 12
Suomi Unkari Italia Hol...
Sydäninfarktipotilaiden osuus (%) alueittain vuonna
2008 EuroHOPE-maissa, joille tehty pallolaajennus 2
päivän kuluessa sy...
Mikä selittää vaihteluita: alueellisten
analyysien tärkeimmät tulokset (I)
 Sydäninfarkti
– Pallolaajennuksia tehtiin ene...
Mikä selittää vaihteluita: alueellisten
analyysien tärkeimmät tulokset (II)
 Aivoinfarkti ja lonkkamurtuma
– Alueelliset ...
Loppupäätelmät kansainvälisestä
alueellisesta vertailusta (I)
 Alueelliset erot maiden sisällä olivat suurempia kuin
maid...
Loppupäätelmät kansainvälisestä
alueellisesta vertailusta (II)
 Yhtäpitävät tulokset muiden tutkimusten kanssa
– Kohtuull...
Kehitys Suomessa 2011 saakka –
Tuloksia PERFECT-hankkeesta
 Sydäninfarktipotilaiden vuoden kuolleisuus ja ensimmäisen
hoi...
 Sydäninfarktipotilaiden vuoden kuolleisuus (%)
sairaanhoitopiireittäin 2010-2011, riskivakioidut luvut ja niiden
luottam...
Kehitys Suomessa 2011 saakka –
Tuloksia PERFECT-hankkeesta
 Lonkkamurtumapotilaiden vuoden kuolleisuus ja ensimmäisen
hoi...
Kehitys Suomessa 2011 saakka –
Tuloksia PERFECT-hankkeesta
 Lonkkamurtumapotilaiden vuoden kuolleisuus (%)
sairaanhoitopi...
Kehitys Suomessa 2011 saakka –
Tuloksia PERFECT-hankkeesta
 Aivoinfarktipotilaiden vuoden kuolleisuus ja ensimmäisen
hoit...
Kehitys Suomessa 2011 saakka –
Tuloksia PERFECT-hankkeesta
 Aivoinfarktipotilaiden vuoden kuolleisuus (%)
sairaanhoitopii...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Alueelliset erot - Minkä verran alueelliset tekijät selittävät suoriutumiskyvyssä havaittua vaihtelua?

651 views

Published on

Timo T. Seppälä, Sairaalat ja sairaanhoitopiirit kansainvälisessä ja kansallisessa vertailussa ‒ mistä erot johtuvat? -seminaari 10.6.2014

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
651
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Alueelliset erot - Minkä verran alueelliset tekijät selittävät suoriutumiskyvyssä havaittua vaihtelua?

 1. 1. Alueelliset erot - Minkä verran alueelliset tekijät selittävät suoriutumiskyvyssä havaittua vaihtelua? Mikko Peltola Erikoistutkija Terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö, CHESS Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 2. 2. Miksi tarkastella alueellista vaihtelua?  Alueellisesta vaihtelusta terveydenhuollossa on vahva näyttö  Näyttöä myös tarpeettomasta vaihtelusta – Hoidon lopputuloksissa – Hoidon tarjonnassa ja kustannuksissa  Vaihtelun syyt ja sen seuraukset eivät ole hyvin ymmärrettyjä  Suuri selittämätön vaihtelu terveydenhuoltojärjestelmien suoriutumiskyvyissä EuroHOPE seminaari, 10.6.2014, Helsinki 2
 3. 3. Tarkasteltavat alueet  Suomi, Ruotsi, Norja, Italia ja Skotlanti: paikalliset terveydenhuollon järjestäjät  Vakuutusjärjestelmiin pohjautuvissa maissa (Hollanti, Unkari) alueelliset hallintokokonaisuudet tai -viranomaiset  Alueiden määrä vaihtelee maittain, samoin alueiden koko (esim. asukasluku)  Italiasta 6 aluetta: Rooman seudulta 5 aluetta ja Torinon kaupunki yhtenä alueena EuroHOPE seminaari, 10.6.2014, Helsinki 3
 4. 4. Aluetason tarkastelun aineisto ja kohteet  Aluetason tarkastelut tehtiin yhdistetyllä aluetason aineistolla  Selitettävinä tekijöinä aluetason riskivakioidut osoittimet: – 30 päivän, 90 päivän ja 1 vuoden kuolleisuus – Ensimmäisen hoitokokonaisuuden pituus, hoitopäivät vuoden seurannassa – Ensimmäisen hoitokokonaisuuden hoidon kustannukset, vuoden seurannan aikaiset hoidon kustannukset EuroHOPE seminaari, 10.6.2014, Helsinki 4
 5. 5. Aluetason tarkastelun tilastolliset menetelmät  Regressioanalyysin menetelmillä arvioitu riskivakioitujen osoittimien vaihteluun vaikuttavia tekijöitä – Yksisuuntainen varianssianalyysi (ANOVA) alueellisten vaihteluiden ja maiden välisten vaihteluiden osuuksien määrittämisessä – Hierarkkinen lineaarinen regressiomalli – Logistinen regressiomalli kuolleisuudelle ja negatiivisen binomijakauman regressiomalli hoitoajalle (yksilötasolla) EuroHOPE seminaari, 10.6.2014, Helsinki 5
 6. 6. Tarkasteltavat alueelliset tekijät Väestötekijät Väentiheys Ikärakenne Sosioekonomiset tekijät Tulotaso Työttömyys Koulutus Tarjontatekijät Sairaalahoidon keskittyminen • Herfindal- Hirschman indeksi Tautikohtaiset tekijät, esim. PCI EuroHOPE seminaari, 10.6.2014, Helsinki 6
 7. 7. Alueellinen vaihtelu, sydäninfarktipotilaiden kuolleisuus  Ikä- ja sukupuolivakioitu vuoden kuolleisuus alueittain, sydäninfarkti 2008 (2009 Norja) EuroHOPE seminaari, 10.6.2014, Helsinki 7 Suomi Unkari Italia Hollanti Norja Skotlanti Ruotsi
 8. 8. Alueellinen vaihtelu, aivoinfarktipotilaiden kuolleisuus  Ikä- ja sukupuolivakioitu vuoden kuolleisuus alueittain, aivoinfarkti 2008 EuroHOPE seminaari, 10.6.2014, Helsinki 8 Suomi Unkari Italia Hollanti Skotlanti Ruotsi
 9. 9. Alueellinen vaihtelu, lonkkamurtumapotilaiden kuolleisuus  Ikä- ja sukupuolivakioitu vuoden kuolleisuus alueittain, lonkkamurtuma 2008 (Norja 2009) EuroHOPE seminaari, 10.6.2014, Helsinki 9 Suomi Unkari Italia Hollanti Norja Skotlanti Ruotsi
 10. 10. Hoitoajan jakautuminen yksilötasolla, aivoinfarktipotilaat  Akuutin sairaalahoidon hoitoajan jakaumat kuudessa Euroopan maassa, aivoinfarktipotilaat EuroHOPE seminaari, 10.6.2014, Helsinki 10 0.05.1.15 Density 0 5 10 15 20 25 30 Finland 0.05.1.15 Density 0 5 10 15 20 25 30 Hungary 0.05.1.15 Density 0 5 10 15 20 25 30 Italy 0.05.1.15 Density 0 5 10 15 20 25 30 The Netherlands 0.05.1.15 Density 0 5 10 15 20 25 30 Scotland 0.05.1.15 Density 0 5 10 15 20 25 30 Sweden Suomi Unkari Italia Hollanti Skotlanti Ruotsi
 11. 11. Alueellinen vaihtelu, aivoinfarktipotilaiden hoitoaika  Riskivakioitu akuutin sairaalahoidon pituus alueittain, aivoinfarkti EuroHOPE seminaari, 10.6.2014, Helsinki 11 Suomi Unkari Italia Hollanti Skotlanti Ruotsi
 12. 12. Alueellinen vaihtelu, lonkkamurtumapotilaiden hoitoaika EuroHOPE seminaari, 10.6.2014, Helsinki 12 Suomi Unkari Italia Hollanti Norja Skotlanti Ruotsi
 13. 13. Sydäninfarktipotilaiden osuus (%) alueittain vuonna 2008 EuroHOPE-maissa, joille tehty pallolaajennus 2 päivän kuluessa sydäninfarktista (Norja 2009) EuroHOPE seminaari, 10.6.2014, Helsinki 13 Suomi Unkari Italia Hollanti Norja Skotlanti Ruotsi
 14. 14. Mikä selittää vaihteluita: alueellisten analyysien tärkeimmät tulokset (I)  Sydäninfarkti – Pallolaajennuksia tehtiin enemmän maissa, joissa sairaaloiden rahoitus perustuu etukäteen määritellyille valtakunnallisesti yhtenäisille sairaaloiden korvausperusteille (DRG) – BKT/asukas käänteisessä yhteydessä 30 päivän kuolleisuuteen – Pallolaajennukset vähensivät aluetasolla kuolleisuutta, mutta vaikutus ei tilastollisesti merkitsevä EuroHOPE seminaari, 10.6.2014, Helsinki 14
 15. 15. Mikä selittää vaihteluita: alueellisten analyysien tärkeimmät tulokset (II)  Aivoinfarkti ja lonkkamurtuma – Alueelliset erot kuolleisuudessa ja hoitoajassa eivät olleet yhteydessä tilastollisesti merkitsevästi tutkittuihin alueellisiin tekijöihin – Vain BKT/asukas oli yhteydessä kuolleisuuteen aivoinfarktipotilailla EuroHOPE seminaari, 10.6.2014, Helsinki 15
 16. 16. Loppupäätelmät kansainvälisestä alueellisesta vertailusta (I)  Alueelliset erot maiden sisällä olivat suurempia kuin maiden väliset erot, vaikkakin alueiden osoittimien luottamusvälit usein olivat päällekkäisiä  Tarkastelujen mukaan erinäiset tarjonta- ja kysyntätekijät eivät selittäneet paljoakaan alueiden välisestä vaihtelusta kuolleisuudessa tai resurssien käytössä EuroHOPE seminaari, 10.6.2014, Helsinki 16
 17. 17. Loppupäätelmät kansainvälisestä alueellisesta vertailusta (II)  Yhtäpitävät tulokset muiden tutkimusten kanssa – Kohtuullisen suuri selittymätön vaihtelu – Erot institutionaalisissa tekijöissä eivät selitä vaihtelusta teorioiden esittämää osuutta  Tarkastelussa rajoitteita – Esim. uuden teknologian käyttöönotto, hoidon laadun huomiointi, lääkäreiden asenteet hoitojen tehokkuuteen  Havaitut vaihtelut hoitotuloksissa ja resurssien käytössä viittaavat mahdollisuuksiin parantaa hoitoa EuroHOPE seminaari, 10.6.2014, Helsinki 17
 18. 18. Kehitys Suomessa 2011 saakka – Tuloksia PERFECT-hankkeesta  Sydäninfarktipotilaiden vuoden kuolleisuus ja ensimmäisen hoitokokonaisuuden pituus Suomessa 2007-2011 EuroHOPE seminaari, 10.6.2014, Helsinki 18 8 8,5 9 9,5 10 10,5 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 2007 2008 2009 2010 2011 Kuolleisuus Hoitoaika
 19. 19.  Sydäninfarktipotilaiden vuoden kuolleisuus (%) sairaanhoitopiireittäin 2010-2011, riskivakioidut luvut ja niiden luottamusvälit EuroHOPE seminaari, 10.6.2014, Helsinki 19 Kehitys Suomessa 2011 saakka – Tuloksia PERFECT-hankkeesta 0 5 10 15 20 25 30
 20. 20. Kehitys Suomessa 2011 saakka – Tuloksia PERFECT-hankkeesta  Lonkkamurtumapotilaiden vuoden kuolleisuus ja ensimmäisen hoitokokonaisuuden pituus Suomessa 2007-2011 EuroHOPE seminaari, 10.6.2014, Helsinki 20 42,0 42,5 43,0 43,5 44,0 44,5 45,0 45,5 46,0 46,5 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 2007 2008 2009 2010 2011 Kuolleisuus Hoitoaika
 21. 21. Kehitys Suomessa 2011 saakka – Tuloksia PERFECT-hankkeesta  Lonkkamurtumapotilaiden vuoden kuolleisuus (%) sairaanhoitopiireittäin 2011, riskivakioidut luvut ja niiden luottamusvälit EuroHOPE seminaari, 10.6.2014, Helsinki 21 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
 22. 22. Kehitys Suomessa 2011 saakka – Tuloksia PERFECT-hankkeesta  Aivoinfarktipotilaiden vuoden kuolleisuus ja ensimmäisen hoitokokonaisuuden pituus Suomessa 2007-2011 EuroHOPE seminaari, 10.6.2014, Helsinki 22 31 32 33 34 35 36 37 38 39 18,9 19,0 19,1 19,2 19,3 19,4 19,5 19,6 2007 2008 2009 2010 2011 Kuolleisuus Hoitoaika
 23. 23. Kehitys Suomessa 2011 saakka – Tuloksia PERFECT-hankkeesta  Aivoinfarktipotilaiden vuoden kuolleisuus (%) sairaanhoitopiireittäin 2011, riskivakioidut luvut ja niiden luottamusvälit EuroHOPE seminaari, 10.6.2014, Helsinki 23 0 5 10 15 20 25 30 35

×