Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Iäkkäiden ihmisten kokemus
hoidosta ja palveluista
Hanna Alastalo, Suvi Vainio, Anni Vilkko & Sofia Sarivaara
Koettu hoido...
Koettu hoidon laatu asiakkaan
näkökulmasta (ASLA)
• Tutkimuksessa selvitettiin iäkkäiden ihmisten kokemuksia
hoidosta ja p...
Tutkimukseen osallistui toimintayksikköjä
eri puolilta Suomea
• Tutkimukseen osallistui yhteensä 301 kotihoidon ja
ympäriv...
Vastaajina asiakkaat, omaiset ja hoitajat
• Vastaajina olivat toimintayksiköiden asiakkaat sekä heidän
omaisensa ja omahoi...
Vastaajat
30.5.2016 ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta 5
1523
asiakasta
3318
omahoitajaa
720
omaista
Kotiho...
30.5.2016 6ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta
YKSIN OLO
Joudun olemaan yksin, vaikka en haluaisi
• Kotihoidon asiakkaista joka kolmas
ilmaisee joutuvansa olemaan aina tai
useimmi...
30.5.2016 8ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta
IHMISSUHTEET JA
YSTÄVYYS
Elämässäni on tilaa uusille ihmissuhteille
• Asiakkaista yli puolet kokee, että
heidän elämässään olisi vielä tilaa
uusill...
Olen tyytyväinen nykyisiin ihmissuhteisiini
• Yli puolet asiakkaista on tyytyväisiä
nykyisiin ihmissuhteisiinsa.
• Hoitaji...
Koen olevani yksinäinen
• Kotihoidon ja ympärivuorokautisen
hoidon asiakkaista joka viides kokee
olevansa yksinäinen.
• Ne...
30.5.2016 12ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta
TURVALLISUUS
Kuva:QueenslandHealth
Koen oloni turvalliseksi täällä, missä asun
• Kaksi kolmesta asiakkaasta kokee
olonsa aina turvalliseksi nykyisessä
asuinp...
Saan nopeasti apua, jos tarvitsen sitä
Iäkkäillä ihmisillä, omahoitajilla ja omaisilla
on kaikilla korkea luottamus akuuti...
30.5.2016 15ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta
MUKAVUUS JA
PÄIVÄN KULKU
Kuva:QueenslandHealth
Kuva:Queensla...
Saamani palvelut auttavat minua elämään
elämääni haluamallani tavalla
• Kaikki vastaajaryhmät katsovat, että
kotihoito aut...
30.5.2016 17ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta
RUOKA / ATERIAT
Ateriat/tarjottava ruoka on maittavaa
• Kotihoidon ja ympärivuorokautisen
hoidon asiakkaista puolet pitää iäkkään
nauttima...
30.5.2016 19ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta
PÄIVITTÄINEN
PÄÄTÖKSENTEKO
Päätän itse kuka saa tulla kotiini tai
huoneeseeni
• Kotihoidossa kaksi kolmesta ja
ympärivuorokautisessa hoidossa lähes
p...
Päätän itse vaatetuksestani
• Kotihoidossa neljä viidestä ja
ympärivuorokautisessa hoidossa kolme
viidestä asiakkkaasta ko...
Voin käydä kylvyssä ja/tai suihkussa
niin usein kun haluan
• Puolet asiakkaista kokee pääsevänsä
peseytymään silloin, kun ...
Voin käydä WC:ssä silloin kun haluan
• Lähes kaikki kotihoidon asiakkaat
kokevat pääsevänsä käymään WC:ssä
oman tarpeensa ...
30.5.2016 24ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta
TARPEISIIN
VASTAAMINEN
Minua hoitavat työntekijät noudattavat
sovittuja aikatauluja
• Puolet ympärivuorokautisen hoidon ja
reilu kolmannes kotiho...
Hoitavalla henkilöstöllä on riittävästi
aikaa minulle
• Yli kolmasosa asiakkaista kokee, että
hoitajilla on aina riittäväs...
Hoitava henkilöstö ottaa huomioon mistä
pidän ja mistä en
• Yli puolet asiakkaista katsoo hoitajien
ottavan aina huomioon ...
Minua hoitavat työntekijät pysyvät samoina
• Ympärivuorokautisen hoidon
vastaajista valtaosa kokee, että
hoitavat työnteki...
30.5.2016 29ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta
MAHDOLLISUUDET
AKTIIVISUUTEEN
Minulla on mahdollisuus tehdä asioita,
joista pidän
• Kotihoidossa olevista asiakkaista kaksi
viidestä kokee, että voi teh...
Pääsen halutessani ulos rakennuksesta
• Vastaajat arvioivat asiakkaiden
mahdollisuudet ulkoilla kotihoidossa
paremmiksi ku...
Pääsen mielestäni riittävästi ulkoilemaan
• Asiakkaat arvioivat omahoitajia ja
omaisia useammin pääsevänsä
ulkoilemaan rii...
Lisätietoja
Hanna Alastalo
Erikoistutkija, FT
p. +358 29 524 8609
hanna.alastalo@thl.fi
Anni Vilkko
Erikoistutkija, dosent...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Anni Vilkko: Yhteisöllisyyttä ikäasumiseen
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Alastalo, Vainio, Vilkko, Sarivaara: Iäkkäiden ihmisten kokemus hoidosta ja palveluista

Download to read offline

Alastalo, Vainio, Vilkko, Sarivaara: Iäkkäiden ihmisten kokemus hoidosta ja palveluista

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Alastalo, Vainio, Vilkko, Sarivaara: Iäkkäiden ihmisten kokemus hoidosta ja palveluista

 1. 1. Iäkkäiden ihmisten kokemus hoidosta ja palveluista Hanna Alastalo, Suvi Vainio, Anni Vilkko & Sofia Sarivaara Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta (ASLA) -kyselyn tuloksia
 2. 2. Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta (ASLA) • Tutkimuksessa selvitettiin iäkkäiden ihmisten kokemuksia hoidosta ja palveluista. • Ikääntyneiden asiakkaiden kokemuksia palveluiden laadusta ei ole aiemmin tutkittu näin laajasti Suomessa. • Tietoa tarvitaan vanhuspalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Samalla arvioidaan, soveltuuko kysely jatkuvan valtakunnallisen palautejärjestelmän pohjaksi. • Tutkimus on osa ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” -kärkihankkeen tiedonkeruuta. 30.5.2016 ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta 2
 3. 3. Tutkimukseen osallistui toimintayksikköjä eri puolilta Suomea • Tutkimukseen osallistui yhteensä 301 kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon toimintayksikköä eri puolilta Suomea. • Yksiköiden halukkuutta osallistua tutkimukseen tiedusteltiin Vanhuspalvelulain seurantakyselyssä kaksi vuotta sitten. Osallistuminen oli yksiköille vapaaehtoista. • Tiedonkeruu toteutettiin kyselyllä syksyllä 2015. 30.5.2016 ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta 3
 4. 4. Vastaajina asiakkaat, omaiset ja hoitajat • Vastaajina olivat toimintayksiköiden asiakkaat sekä heidän omaisensa ja omahoitajat. • Kaikille asiakkaille tehtiin ennen osallistumista muistitesti, jonka tulos määritti myös omaisten osallistumista. • Jos asiakkaan muistioireilu oli enintään keskivaikeaa, hän vastasi kysymyksiin itsenäisesti tai avustettuna ja häneltä kysyttiin lupa omaisen osallistumiseen. Jos asiakkaan muistioireilu oli vakavaa, lähestyttiin suoraan omaista. • Omahoitajat arvioivat palveluiden laatua jokaisen oman asiakkaan kohdalta. 30.5.2016 ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta 4
 5. 5. Vastaajat 30.5.2016 ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta 5 1523 asiakasta 3318 omahoitajaa 720 omaista Kotihoito 1419 asiakasta Ympärivuorokautinen hoito 5326 omahoitajaa 1625 omaista
 6. 6. 30.5.2016 6ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta YKSIN OLO
 7. 7. Joudun olemaan yksin, vaikka en haluaisi • Kotihoidon asiakkaista joka kolmas ilmaisee joutuvansa olemaan aina tai useimmiten yksin vaikka ei haluaisi. • Myös kolmasosa omaisista katsoo, että heidän läheisensä jää kotihoidossa aina tai useimmiten yksin vasten tahtoaan. • Ympärivuorokautisessa hoidossa iäkkäät ihmiset kokevat yksin jäämistä vähemmän kuin kotona. • Yksin jääminen on myös omaisten mielestä ympärivuorokautisessa hoidossa harvinaisempaa kuin kotihoidossa. 30.5.2016 ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta 7 10% 18% 15% 40% 36% 32% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Omahoitaja Asiakas Omainen Asiakas joutuu olemaan aina tai useimmiten yksin, vaikka ei haluaisi (% vastaajista) ympärivuorokautinen hoito kotihoito Lähde: THL
 8. 8. 30.5.2016 8ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta IHMISSUHTEET JA YSTÄVYYS
 9. 9. Elämässäni on tilaa uusille ihmissuhteille • Asiakkaista yli puolet kokee, että heidän elämässään olisi vielä tilaa uusille ihmissuhteille. • Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat asiakkaat toivovat uusia ihmissuhteita hieman kotihoidon asiakkaita useammin. • Myös omahoitajat ja omaiset arvioivat, että niin koti- kuin ympärivuorokautisessa hoidossa olevien asiakkaiden elämässä olisi tilaa uusille ihmissuhteille. 30.5.2016 ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta 9 46% 58% 29% 53% 54% 44% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Omahoitaja Asiakas Omainen Asiakkaan elämässä on aina tai useimmiten vielä tilaa uusille ihmissuhteilla (% vastaajista) ympärivuorokautinen hoito kotihoito Lähde: THL
 10. 10. Olen tyytyväinen nykyisiin ihmissuhteisiini • Yli puolet asiakkaista on tyytyväisiä nykyisiin ihmissuhteisiinsa. • Hoitajien ja omaisten arvion mukaan asiakkaat ovat hieman tyytyväisempiä ihmissuhteisiinsa kotihoidossa kuin ympärivuorokautisessa hoidossa. 30.5.2016 ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta 10 24% 57% 20% 30% 54% 28% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Omahoitaja Asiakas Omainen Asiakas on aina tyytyväinen nykyisiin ihmissuhteisiinsa (% vastaajista) ympärivuorokautinen hoito kotihoito Lähde: THL
 11. 11. Koen olevani yksinäinen • Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaista joka viides kokee olevansa yksinäinen. • Neljäsosa omaisista kokee, että heidän asiakkaana oleva läheisensä on yksinäinen. • Hoitajat arvioivat, että asiakkaat ovat kotihoidossa yksinäisempiä kuin ympärivuorokautisessa hoidossa. 30.5.2016 ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta 11 8% 22% 25% 15% 22% 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Omahoitaja Asiakas Omainen Asiakas kokee olevansa aina tai useimmiten yksinäinen (% vastaajista) ympärivuorokautinen hoito kotihoito Lähde: THL
 12. 12. 30.5.2016 12ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta TURVALLISUUS Kuva:QueenslandHealth
 13. 13. Koen oloni turvalliseksi täällä, missä asun • Kaksi kolmesta asiakkaasta kokee olonsa aina turvalliseksi nykyisessä asuinpaikassaan. • Iäkkäiden ihmisten oma turvallisuudentunne on korkea riippumatta siitä, asuuko kotona vai ympärivuorokautisen hoidon yksikössä. • Kuitenkin vain hieman alle puolet omahoitajista ja hieman yli puolet omaisista uskoo, että asiakas kokee olonsa turvalliseksi. 30.5.2016 ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta 13 44% 77% 58% 48% 72% 51% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Omahoitaja Asiakas Omainen Asiakas kokee olonsa nykyisessä asuinpaikassaan aina turvalliseksi (% vastaajista) ympärivuorokautinen hoito kotihoito Lähde: THL
 14. 14. Saan nopeasti apua, jos tarvitsen sitä Iäkkäillä ihmisillä, omahoitajilla ja omaisilla on kaikilla korkea luottamus akuutin avun saantiin. 30.5.2016 ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta 14 97% 88% 95% 92% 90% 91% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Omahoitaja Asiakas Omainen Asiakas saa aina tai useimmiten apua nopeasti, jos tarvitsee sitä (% vastaajista) ympärivuorokautinen hoito kotihoito Lähde: THL
 15. 15. 30.5.2016 15ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta MUKAVUUS JA PÄIVÄN KULKU Kuva:QueenslandHealth Kuva:QueenslandHealth
 16. 16. Saamani palvelut auttavat minua elämään elämääni haluamallani tavalla • Kaikki vastaajaryhmät katsovat, että kotihoito auttaa ympärivuorokautista hoitoa paremmin iäkästä ihmistä elämään haluamallaan tavalla. • Asiakkailla itsellään on kuitenkin hoitajia ja omaisia myönteisempi käsitys kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon kyvystä toteuttaa heidän tahtoaan. 30.5.2016 ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta 16 23% 44% 25% 37% 52% 33% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Omahoitaja Asiakas Omainen Asiakkaan saamat palvelut auttavat häntä elämään aina haluamallaan tavalla (% vastaajista) ympärivuorokautinen hoito kotihoito Lähde: THL
 17. 17. 30.5.2016 17ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta RUOKA / ATERIAT
 18. 18. Ateriat/tarjottava ruoka on maittavaa • Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaista puolet pitää iäkkään nauttimaa ruokaa tai hänelle tarjottavia aterioita maittavina. • Hoitajat ja omaiset suhtautuvat ruoan maittavuuteen kriittisemmin kuin asiakkaat itse. 30.5.2016 ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta 18 29% 51% 31% 35% 46% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Omahoitaja Asiakas Omainen Ruoka/tarjottavat ateriat ovat aina maittavia (% vastaajista) ympärivuorokautinen hoito kotihoito Lähde: THL
 19. 19. 30.5.2016 19ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta PÄIVITTÄINEN PÄÄTÖKSENTEKO
 20. 20. Päätän itse kuka saa tulla kotiini tai huoneeseeni • Kotihoidossa kaksi kolmesta ja ympärivuorokautisessa hoidossa lähes puolet asiakkaista kokee voivansa päättää kotiinsa tai huoneeseensa tulijoista itse. • Kotihoidossa iäkkäät ihmiset kokevat päätösvaltansa suuremmaksi kuin ympärivuorokautisessa hoidossa. • Kuitenkin kymmenesosa kotihoidossa olevista asiakkaista ilmaisee, ettei saa tai saa vain joskus päättää kotiinsa tulevista vieraista. 30.5.2016 ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta 20 24% 47% 27% 49% 69% 54% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Omahoitaja Asiakas Omainen Asiakas päättää aina itse, kuka saa tulla hänen kotiinsa tai huoneeseensa (% vastaajista) ympärivuorokautinen hoito kotihoito Lähde: THL
 21. 21. Päätän itse vaatetuksestani • Kotihoidossa neljä viidestä ja ympärivuorokautisessa hoidossa kolme viidestä asiakkkaasta kokee, että heillä itsellään on päätäntävalta vaatetuksensa suhteen. • Ympärivuorokautisessa hoidossa asiakkailla on huomattavasti hoitajia ja omaisia myönteisempi käsitys omasta päätösvallastaan vaatetukseensa. 30.5.2016 ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta 21 24% 61% 19% 74% 82% 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Omahoitaja Asiakas Omainen Asiakas päättää aina itse vaatetuksestaan (% vastaajista) ympärivuorokautinen hoito kotihoito Lähde: THL
 22. 22. Voin käydä kylvyssä ja/tai suihkussa niin usein kun haluan • Puolet asiakkaista kokee pääsevänsä peseytymään silloin, kun haluaa. Kokemus ei juuri vaihtele sen mukaan, asuuko kotona vai ympärivuorokautisessa hoitopaikassa. • Kuitenkin yli kymmenesosa kotihoidon asiakkaista kokee, ettei pääse peseytymään niin usein kuin haluaisi. • Omaiset ovat ympärivuorokautisessa hoidossa kriittisempiä asiakkaan peseytymismahdollisuuksien suhteen kuin kotihoidossa. 30.5.2016 ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta 22 21% 47% 13% 42% 56% 40% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Omahoitaja Asiakas Omainen Asiakas voi käydä kylvyssä ja/tai suihkussa aina niin usein kuin haluaa (% vastaajista) ympärivuorokautinen hoito kotihoito Lähde: THL
 23. 23. Voin käydä WC:ssä silloin kun haluan • Lähes kaikki kotihoidon asiakkaat kokevat pääsevänsä käymään WC:ssä oman tarpeensa mukaan. • Ympärivuorokautisessa hoidossa kolme neljästä asiakkaasta kertoo pääsevänsä WC:hen tarpeensa mukaan. • Neljä viidestä omaisesta ja hoitajasta arvioi asiakkaan pääsevän WC:hen aina halutessaan. 30.5.2016 ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta 23 48% 74% 40% 87% 90% 82% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Omahoitaja Asiakas Omainen Asiakas voi käydä WC:ssä aina silloin, kun haluaa (% vastaajista) ympärivuorokautinen hoito kotihoito Lähde: THL
 24. 24. 30.5.2016 24ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta TARPEISIIN VASTAAMINEN
 25. 25. Minua hoitavat työntekijät noudattavat sovittuja aikatauluja • Puolet ympärivuorokautisen hoidon ja reilu kolmannes kotihoidon asiakkaista katsoo, että hoitajat noudattavat aina sovittuja aikatauluja. • Kymmenesosa asiakkaista kokee, etteivät hoitajat pysy aikataulussa. • Vastausten perusteella ympärivuorokautisessa hoidossa noudatetaan sovittuja aikatauluja paremmin kuin kotihoidossa. 30.5.2016 ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta 25 42% 50% 38% 33% 42% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Omahoitaja Asiakas Omainen Asiakasta hoitavat työntekijät noudattavat aina sovittuja aikatauluja (% vastaajista) ympärivuorokautinen hoito kotihoito Lähde: THL
 26. 26. Hoitavalla henkilöstöllä on riittävästi aikaa minulle • Yli kolmasosa asiakkaista kokee, että hoitajilla on aina riittävästi aikaa heille. • Ympärivuorokautisessa hoidossa vain joka kymmenes hoitaja kokee ajan riittävän hyvin hoivan tarvitsijoille. Kotihoidossa niin kokee hoitajista kolmannes. 30.5.2016 ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta 26 14% 37% 16% 32% 39% 22% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Omahoitaja Asiakas Omainen Asiakasta hoitavalla henkilöstöllä on aina riittävästi aikaa hänelle (% vastaajista) ympärivuorokautinen hoito kotihoito Lähde: THL
 27. 27. Hoitava henkilöstö ottaa huomioon mistä pidän ja mistä en • Yli puolet asiakkaista katsoo hoitajien ottavan aina huomioon heidän mieltymyksensä. Hoitajien kokemus on samansuuntainen • Asiakkaiden omaisista niin kokee vain kaksi viidestä. 30.5.2016 ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta 27 48% 51% 41% 57% 59% 41% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Omahoitaja Asiakas Omainen Hoitava henkilöstö ottaa aina huomioon, mistä asiakas pitää ja mistä ei (% vastaajista) ympärivuorokautinen hoito kotihoito Lähde: THL
 28. 28. Minua hoitavat työntekijät pysyvät samoina • Ympärivuorokautisen hoidon vastaajista valtaosa kokee, että hoitavat työntekijät pysyvät aina tai useimmiten samoina. • Kaikissa vastaajaryhmissä kotihoidon henkilökunnan vaihtuvuutta pidetään suurempana kuin ympärivuorokautisen hoidon. 30.5.2016 ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta 28 90% 78% 80% 68% 62% 64% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Omahoitaja Asiakas Omainen Asiakasta hoitavat työntekijät pysyvät aina tai useimmiten samoina (% vastaajista) ympärivuorokautinen hoito kotihoito Lähde: THL
 29. 29. 30.5.2016 29ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta MAHDOLLISUUDET AKTIIVISUUTEEN
 30. 30. Minulla on mahdollisuus tehdä asioita, joista pidän • Kotihoidossa olevista asiakkaista kaksi viidestä kokee, että voi tehdä asioita, joista pitää. • Omaiset ja omahoitajat näkevät asiakkaan mahdollisuudet tehdä itselleen mieleisiä asioita heikommaksi kuin asiakkaat itse. 30.5.2016 ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta 30 17% 33% 12% 26% 39% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Omahoitaja Asiakas Omainen Asiakkaalla on aina mahdollisuus tehdä asioita, joista hän pitää (% vastaajista) ympärivuorokautinen hoito kotihoito Lähde: THL
 31. 31. Pääsen halutessani ulos rakennuksesta • Vastaajat arvioivat asiakkaiden mahdollisuudet ulkoilla kotihoidossa paremmiksi kuin ympärivuorokautisessa hoidossa. • Omahoitajat, asiakkaat ja omaiset ovat melko yksimielisiä kotihoidon asiakkaan mahdollisuudesta ulkoilla. • Ympärivuorokautisessa hoidossa asiakkaiden arvio mahdollisuudestaan päästä ulos rakennuksesta oli omaisia ja omahoitajia myönteisempi. 30.5.2016 ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta 31 60% 71% 45% 72% 81% 68% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Omahoitaja Asiakas Omainen Asiakas pääsee aina tai useimmiten ulos rakennuksesta (% vastaajista) ympärivuorokautinen hoito kotihoito Lähde: THL
 32. 32. Pääsen mielestäni riittävästi ulkoilemaan • Asiakkaat arvioivat omahoitajia ja omaisia useammin pääsevänsä ulkoilemaan riittävästi. • Yli kolmannes asiakkaista kertoo pääsevänsä riittävästi ulkoilemaan. Kokemus ei riipu siitä, onko kotihoidon vai ympärivuorokautisen hoidon asiakkaana. • Asiakkaiden omaiset ja omahoitajat arvioivat kotihoidossa asiakkaan ulkoilumahdollisuuksia myönteisemmin kuin ympärivuorokautisessa hoidossa. • Heikoimmaksi ulkoilumahdollisuudet arvioivat ympärivuorokautisessa hoidossa olevien ihmisten omaiset ja omahoitajat. Heistä vain harva pitää ulkoilun määrää riittävänä. 30.5.2016 ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta 32 22% 43% 15% 35% 45% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Omahoitaja Asiakas Omainen Asiakas pääsee mielestään aina riittävästi ulkoilemaan (% vastaajista) ympärivuorokautinen hoito kotihoito Lähde: THL
 33. 33. Lisätietoja Hanna Alastalo Erikoistutkija, FT p. +358 29 524 8609 hanna.alastalo@thl.fi Anni Vilkko Erikoistutkija, dosentti p. +358 29 524 7627 anni.vilkko@thl.fi Hyvinvointiosasto Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky -yksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos www.thl.fi/asla ASLA-tutkimuksen raportit Koettu hoidon laatu kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa palveluntuottajan sektorin mukaan https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/asla/julkine n/summary_aslasektori Koettu hoidon laatu maakunnan ja palveluntuottajan sektorin mukaan https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/asla/julkine n/summary_aslaalue 30.5.2016 ASLA – Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta 33

Alastalo, Vainio, Vilkko, Sarivaara: Iäkkäiden ihmisten kokemus hoidosta ja palveluista

Views

Total views

3,575

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

398

Actions

Downloads

22

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×