Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ajankohtaiskatsaus sote- ja maakuntauudistukseen sekä muutoksen tukeen

138 views

Published on

Johtaja Päivi Voutilainen, STM. Tuumasta toimeen - LAPEn maakunnallinen muutostyö käynnistyy! 26.–27.1.2017 -seminaarin esitys.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ajankohtaiskatsaus sote- ja maakuntauudistukseen sekä muutoksen tukeen

 1. 1. -31.1.20171 Maakunta- ja sote- uudistus ja kunnat Hallituksen esitysluonnokset sote- ja maakuntauudistuksesta sekä valinnanvapaudesta Miten uudistus etenee ja mikä muuttuu? Tammikuu 2017
 2. 2. 31.1.2017 2 Maakunta-sote prosessin pääaikataulu Maakunta- ja sote- järjestämis- uudistus- HE eduskunnalle to 23.2.2017 HE valinnan- vapauslaiksi eduskunnalle to 27.4.2017 Maakunnille siirrettäviä tehtäviä koskevien lakien muutos HE - luonnos lausunnoille 4/2017 Hyväksytään eduskunnassa 22.6.2017: - Maakunta- ja sote- järjestämis- uudistus - Valinnan- vapauslaki - Sote- tuottajalaki - Maakuntien rahoituslaki HE valinnan- vapauslaiksi lausunto- kierrokselle 2/.2017 2017 3 / 20172 / 20171 / 2017 4 / 2017 7 / 2017 Väliaikais- hallinto alkaa valmistella toiminnan käynnis- tämistä 1.7.2017 alkaen 6 / 2017 - HE Maakunnille siirrettäviä tehtäviä koskevien lakien muutoksiksi eduskunnalle 9 / 2017 Maakuntien rahoituslain täydennys 4/2017 Maakuntien rahoituslain täydennys lausunnoille 2/2017
 3. 3. 31.1.2017 3 Ensimmäiset maakunta- vaalit presidentin- vaalien yhteydessä 1 / 2018 Sosiaali- ja terveyden- huollon järjestäminen siirtyy uusille maakunnille 1.1.2019 2018 2019 Valinnan- vapauteen ja monikanava- rahoitukseen liittyvät lait voimaan 1.1.2019. Mahdollinen siirtymäaika. 1 / 2018 12 / 2018 1 / 2019
 4. 4. - Monipuolinen palvelurakenne ja ammattitaitoinen henkilöstö asukkaan hyvinvoinnin tukena Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Maakunta 2023 -visio Palvelut tarjotaan fiksusti ja rahat riittävät Asukkaat vaikuttavat ja valitsevatAsukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin ja vaikuttava julkinen hallinto
 5. 5. - Työnjako kunnan, maakunnan ja valtion välillä 5 KUNNAT Paikallisen osallistumisen, demokratian ja elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat asukkaiden päättämiä itsehallintotehtäviä ja laissa säädettyjä paikallisia tehtäviä. • Osaaminen ja sivistys • Terveys ja hyvinvointi • Liikunta ja kulttuuri • Nuorisotoimi • Paikallinen elinkeinopolitiikka • Maankäyttö ja rakentaminen MAAKUNNAT • Sosiaali- ja terveydenhuolto • hyvinvoinnin ja terveyden sekä turvallisuuden edistämisen as.tuntija • Pelastustoimi • Ympäristöterveydenhuolto • Aluekehittäminen • Alueiden käytön ja rakentamisen ohjaus • Työ- ja elinkeinopalvelut • Liikennejärjestelmäsuunnittelu ja joukkoliikenteen alueellinen suunnittelu • Maaseudun kehittäminen ja lomituspalvelut VALTIO • Oikeusvaltion ylläpito ja kehitys • Perusoikeuksien turvaaminen ja arviointi • Turvallisuustehtävät • Valtakunnalliset ja kv-tehtävät • Yleinen edunvalvonta
 6. 6. - Sote-uudistuksen tavoitteet ja keinot 31.1.20176 Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen - kansanterveys- ja sosiaalityö, ennaltaehkäisy - perustason palveluiden vahvistaminen - vahvemmat järjestäjät ja tuotantoyksiköt: osaamisen vahvistaminen - tarvepainotettuun kapitaatioon pohjautuva rahoitus: vaikuttavuuskannustimet Kustannustenhallinta - maakuntien rahoituslain mukainen rahoitusmalli ja kustannusjarru: 2,8 mrd € - tunnistetut säästöpotentiaalit nykyisen lainsäädännön ja parhaiden käytäntöjen ja vaikuttavimpien hoito/palvelukäytäntöjen mukaan noin 3 mrd € - oikea-aikainen hoito, hoidon porrastus, digitaaliset ratkaisut, palveluintegraatio
 7. 7. - Uuden soten pilarit 1. Vahva järjestäjä • 18 maakuntaa 2. Palveluintegraatio • Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi • oikea hoito ja palvelu sekä sen edellyttää osaaminen oikeaan aikaan • sujuva hoito- ja palveluketju väestön ja asiakkaiden tarpeen mukaan 3. Valinnanvapaus • tuki asiakaslähtöisyydelle ja itsemääräämisoikeudelle ja kilpailun hyödyntämiselle 4. Kustannusten kasvun jarruttaminen 3 mrd eurolla vuoden 2029 loppuun mennessä • oikea-aikainen palvelu • parhaiden käytäntöjen ja vaikuttavimpien palvelu- ja hoitomuotojen käyttöönotto 5. Digitalisointi • Arki on digitalisoitu • Tieto kulkee ja tietojärjestelmät ovat yhteentoimivia • Tiedolla johdetaan 31.1.20177
 8. 8. - • Kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut kootaan yhden johdon eli maakunnan alaisuuteen. • Maakunta vastaa palvelujen yhteensovittamisesta asiakaslähtöisesti • Maakunta varmistaa, että eri tuottajien palvelut toimivat yhteen • Kaikki rahoitus kulkee maakunnan kautta palveluntuottajille • Maakunta varmistaa, että tieto kulkee sujuvasti toimijoiden välillä. • Suoran valinnan palveluntuottaja vastaa oman asiakkaansa palvelujen kokonaisuudesta. 31.1.20178 Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio
 9. 9. -21.12.2016 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 21.12.20169 Erilaiset toimintamallit, erilaiset elämäntilanteet Väestön terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (koko väestö): • Laaja-alainen yhteistyö sidosryhmien välillä • Hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen, ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen • Tietoisuuden kasvattaminen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista valinnoista • Sähköiset omahoidon palvelut, puhelinpalvelut sekä palvelupisteistä saatava tieto, neuvonta, ohjaus Satunnainen hoidon tai palvelun tarve (n. 60% väestöstä): • Palvelut sote-keskuksesta ja suunhoidon yksiköstä, tarvittaessa maksuseteleiden käyttö • Sähköiset palvelut, asiakkaan tekemät omahoidon arviot, puhelinneuvonta • Nopea tarpeen arviointi ja palveluihin pääsy • Yhteistyö tarvittaessa maakunnan liikelaitoksen toimipisteiden kanssa, mutta ei laajempaa integraatiotarvetta Laajempi hoidon tai palvelun tarve (n. 30% väestöstä): • Palvelut sote-keskuksesta, suunhoidon yksiköstä ja maakunnan liikelaitokselta asiakassuunnitelman mukaisesti • Omahoitoa tukevat sähköiset palvelut • Tarvittaessa maakunnan liikelaitoksen myöntämät asiakassetelit / henkilökohtainen budjetti • Maakunta voi päättää sote-keskukselle tai suunhoidon yksikölle kansallista palvelu- valikkoa laajemman oikeuden tuottaa palveluja Korkea hoidon tai palvelun tarve (n. 10% väestöstä): • Suuri, yksilöllinen integraatiotarve, eheät hoito- ja palveluketjut, moniammatillinen yhteistyö, jatkuvuus • Maakunnan liikelaitos vastaavaa tarpeen arvioinnista, laaja-alaisesta asiakassuunnitelmasta sekä sen toteutumisesta käytännössä • Suuret yksikkökustannukset, vähän asiakkaita • Kokonaisuus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä sote-keskuksen tai hammashoitolan kanssa
 10. 10. - Asiakas voi valita nykyistä yksilöllisemmin • Asiakas voi valita maakunnan omistaman yhtiön, yksityisen yrityksen tai järjestön näissä palveluissa: • sosiaali- ja terveyskeskus • suunhoidon yksikkö (hammashoitola) • muut maakunnan päättämät sote-palvelut. • Asiakasmaksu on sama tuottajasta riippumatta. • Sote-keskus ja suunhoidon yksikkö voivat myöntää maksusetelin yksittäisten palvelujen hankkimiseen muilta tuottajilta. • Palveluntuottajan pitää olla rekisteröitynyt, täyttää maakunnan vaatimukset ja tehdä sopimus maakunnan kanssa. 21.12.201610 Asiakas saa tukea valintoihin verkkopalvelusta, neuvontapuhelimesta ja palveluohjaajilta. Jos hän ei halua itse valita, maakunta osoittaa sopivan palvelun.
 11. 11. -31.1.201711 Sote-keskus, suunhoidon yksikkö, maksuseteli -Lääkäri ja hoitaja, sosiaalipalvelujen neuvonta -Hammaslääkärin ja suuhygienistin peruspalvelut - Jatkossa myös muita sosiaali- ja terveyspalveluja -Vastuu asiakkaan palvelujen kokonaisuudesta -Tarvittaessa asiakas voi saada maksusetelin yksittäisten toimenpiteiden hankkimiseen muilta tuottajilta Maakunnan omat palvelut - Ne sosiaali- ja terveyspalvelut, joita sote-keskus ei tarjoa: esimerkiksi sosiaalipalvelut, päivystys ja erikoissairaanhoito - Asiakas voi valita julkisen palvelun toimipisteen koko maan alueelta -Erikoissairaanhoidossa julkinen hoitopaikka valitaan yhdessä lähettävän lääkärin kanssa Asiakasseteli -Maakunnan liikelaitos myöntää tarvittaessa asiakassetelin asiakassuunnitelman toteuttamiseen -Maakunta päättää palvelut, asiakas valitsee rekisteröityneen tuottajan koko maan alueelta -Maakunta vastaa kustannuksista ja asiakas maksaa asiakasmaksun, joka on kaikille tuottajille sama Henkilökohtainen budjetti -Henkilökohtaisen budjetin avulla esimerkiksi vanhus- tai vammaispalveluiden asiakas voi vaikuttaa palvelun tai muun tuen sisältöön ja valita palvelun tuottajan -Asiakas voi asiakassuunnitelman rajoissa päättää mihin ja kenen tuottamiin palveluihin raha käytetään, kuten henkilökohtainen avustaja tai kuljetuspalvelut Asiakas voi valita nykyistä monipuolisemminAsiakas valitsee suoraan sote-keskuksen ja suunhoidon yksikön ja sitoutuu valintoihin vuodeksi. Jos asiakas tarvitsee muita palveluja, ne saa maakunnan liikelaitoksen palveluista.
 12. 12. -31.1.201712 • Digitalisaation avulla palveluita voidaan tuottaa täysin uusilla tavoilla ja tehostaa prosesseja. • Sähköisillä palveluilla kannustetaan myös asukkaita ylläpitämään itsetoimintakykyään ja terveyttään. • ICT-ratkaisujen lähtökohta: asiakkaiden tietoja voidaan käyttää organisaatio- ja aluerajoista riippumattomasti. Digitalisaatio Palveluja uusilla tavoilla
 13. 13. - Palvelujen tuottaminen • Maakunnan palvelustrategia: mitä palveluja asukkaille tarjotaan ja miten sovitetaan yhteen valinnanvapauden piirissä olevat palvelut ja muut sosiaali- ja terveyspalvelut. • Myös palveluntuottajan on varmistettava, että palvelukokonaisuudet toteutuvat ja palveluketjut toimivat sovitusti. • Maakunnan palvelustrategiassa on määriteltävä, mikä osa hankinnoista kilpailutetaan innovatiivisuutta ja kustannusvaikuttavuutta parantavien uusien ratkaisujen kehittämiseksi. • Uusi laki sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (ns. palveluntuottajalaki) säätelee maakunnan tuottamia sosiaali- ja terveyspalveluja sekä yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. • Lailla halutaan varmistaa asiakkaan ja potilaan turvallisuus sekä laadultaan hyvät palvelut. Lisäksi halutaan vähentää yrittäjien hallinnollista taakkaa. 31.1.201713
 14. 14. -31.1.201714 Maakuntien tehtävät ja sote-rakenne 1.1.2019 (1/6) -
 15. 15. -31.1.201715 • Maakunnan omasta palvelujen tuotannosta vastaa maakunnan liikelaitos ja sen yhtiöt. • Liikelaitoksen viranhaltijat voivat tehdä viranomaispäätöksiä ja käyttää julkista valtaa. • Maakunta vastaa siitä, että asukkaat saavat palveluja myös silloin kun niitä ei ole markkinaehtoisesti saatavilla. • Maakunnalla on palvelujen yhtiöittämisvelvollisuus silloin, kun maakunta hoitaa sote-tehtäviä kilpailutilanteessa markkinoilla tai palvelut ovat asiakkaan suoran valinnan piirissä. Tärkeimmät ehdotukset (3/4)
 16. 16. -31.1.201716 • Valtion ohjausta sosiaali- ja terveydenhuollossa vahvistetaan. • Kunnat eivät enää järjestä, tuota tai rahoita sosiaali- ja terveyspalveluja. • Kuntien tehtävänä on edelleen edistää hyvinvointia ja terveyttä. • Maakunta antaa asiantuntijatukea kunnille hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistehtävään. • yhteistyö ja yhteisiä prosesseja Tärkeimmät ehdotukset (3/4)
 17. 17. -31.1.201717 Maakunnan on otettava asukkaiden näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta. • maakuntien yhteistyösopimusta. • yhteistyöalueen ehdotusta sosiaali- ja terveysministeriölle valtakunnallisista tavoitteista. (1/2)Asiakas- ja asukasosallisuus
 18. 18. - Uudistuksen onnistumisen avaintekijät • Sitoutuneisuus ja keskinäinen luottamus kaikkien toimijoiden välillä • Yhteistyö asukkaiden, päättäjien ja henkilöstön välillä • Omaehtoisuus ja oman maakunnan erityispiirteiden huomiointi • Digitalisaatio, toimintatapojen uudistaminen ja hyvä johtaminen • Rohkea ote tulevaisuuteen 31.1.201718 Maakunta voi olla suuri tai pieni. Ovathan valtiotkin.
 19. 19. -31.1.201719 Kiitos! alueuudistus.fi SOSAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ● VALTIOVARAINMINISTERIÖ

×