Työuran hallinta –hanke. Preventiotutkimusprosessin haasteet ja ratkaisut

583 views

Published on

Jukka Vuori, Tietovarantojen elinkaari -seminaari 5.5.2014

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
583
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Työuran hallinta –hanke. Preventiotutkimusprosessin haasteet ja ratkaisut

 1. 1. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi15.05.14 Jukka Vuori Työuran hallinta –hanke -preventiotutkimusprosessin haasteet ja ratkaisut Jukka Vuori SOTERKO tietovarantojen kehittämisohjelman kevätseminaari: Tietovarantojen elinkaari Allergiatalo, Helsinki 5.5.2014
 2. 2. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Esityksen kysymykset ja sisältö I. Miten tutkimusprosessiin yhdistyy terveyden ongelmien ehkäisy: preventiotutkimusprosessi II. Miten vaikutetaan työhön osallistumisen lisäämiseen terveyttä edistäen: esimerkkinä työuran hallinta III. Haasteet ja ratkaisut • Rahoitushaasteet • Kenttäkoe ja rekrytointi • Seurannat ja aineiston integriteetti • Aineistojen arvo ja jatkokäyttö • Menetelmien levittäminen
 3. 3. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Preventiotutkimusprosessi (muunnettu Price et al., 1985) Ongelman määritys Kuvaileva tutkimus Riski- tutkimus Ongelman analysointi Muuntelevat ja selittävät tekijät Intervention tekniikka Muutostekijät Intervention suunnittelu Yleinen käyttö Intervention prototyyppiJulkaistu menetelmä Käyttäjäkunnan koulutus Verkostotuki Menetelmän levittäminen Käyttöönotto ja muokkaus Kenttäkoe Evaluointi Toiminnallinen yhteys Laaja levittäminen Vaikutusteoria Vaikuttavuus
 4. 4. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Ongelman analysointi • Ongelman esiintyminen, laajuus ja tieto riskisuhteista, kehitettävästä menetelmästä saatava hyöty. • Keskeistä lyhytaikaisvaikutusten yhteydet pitkäaikaisvaikutuksiin – potentiaalisia intervention kohteita. • Riskiryhmät kohderyhmiä interventioille. • Tutkimuksella tietoa palvelujärjestelmien käyttötavoista – interventioiden asemointi palvelujärjestelmissä. • Ongelma kyettävä konkretisoimaan käytännöllisiksi osaongelmiksi - edellyttää fokusoidumpia selvityksiä. • Käytännössä tutkimustiedosta syntyy aiheen tutkimuskatsaus.
 5. 5. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Intervention suunnitteluvaihe • Pitää olla selvillä ongelmaa ratkaiseva tietoon perustuva päättely- ja vaikutusketju, eli vaikutusteoria, joka osoittaa intervention lyhytaikaisvaikutusten tuottavan myönteisiä terveysvaikutuksia pitkällä tähtäimellä. • Menetelmässä tulisi huomioida käyttöönottavien organisaatioiden tarpeet ja arvot. • Yhteistyöorganisaatioista on kehittämisessä apua ja yhteistyö vahvistaa omistajuutta innovaatioon.
 6. 6. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Prototyypin implementointi ja kenttäkoe • Implementointi yhteistyötahojen kanssa. • Vaikutusteoria toimii onnistuneen käyttöönoton yleissuunnitelmana ja sitä noudattamalla prototyyppi kestää yhteistyötahojen muokkausta. • Vaikutusten arviointi on keskeistä vaikutusteorian todentamiseksi käytännössä. Soveltuvin tutkimusasetelma on satunnaistettu kenttäkoe (RCT). • Vaikutusten arviointi tarkentaa intervention kohdentamista ja tuottaa tietoa uusien menetelmien kehittämiseksi; mediaattorianalyysit.
 7. 7. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Menetelmän levittäminen • Lähtökohtana julkaistu tuote ja tukimateriaali: käyttäjien koulutus, menetelmäoppaat, www-sivut, esitteet ym. • Alkuvaiheessa tutkimustuloksia tärkeämpiä ovat myönteiset kokemukset menetelmästä. • Uusi innovaatio leviää uudelleen keksimällä (reinvention) • Laajaan leviämiseen vaikuttavat monet tekijät, esimerkiksi organisaatioverkostot, kannustaminen ja sanktiot, organisaation rakenne ja prosessit, organisaatiohierarkiat sekä yksittäiset työntekijät ja tiimit. Leviämistä voidaan tutkia esim. verkostoanalyysin keinoin.
 8. 8. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi15.05.14 Jukka Vuori Työuran siirtymävaiheet Perustaidot Työelämä Senioriteetti Opiskelumotivaatio Työuupumus Työttömyys Heikkolaatuiset työt Työkyvyttömyys Sosiaaliset taidot Aikuisten tuki Masennus Riskit Voimavarat Ammatti Työssä jatkaminen Uudelleen- työllistyminen Työhön kiinnittyminen Uranvalinta Työelämätaidot Työn merkitys Työyhteisön tuki Osallistuminen yhteiskuntaan Kolmas ikä Pudokkuus Työuran hallinta Arvostus
 9. 9. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi15.05.14 Jukka Vuori Peruskoulutus Ammatillinen koulutus Julkaistu 2006; versioita erityisryhmille Julkaistu 2002; uusi versio ilmestyi 2012 Toiminta oli maanlaajuista vuodesta 1997 Kohti työelämää Koulutuksesta työhön Muuttuva työelämä - siirtyminen koulutuksesta töihin hyvälaatuisiin - uudelleen- työllistyminen Julkaistu 2008; räätälöidään erityisryhmille Työhön Irtisanotut ja työttömät - aktiivisen opintouran edistäminen -työuran hallinta muuttuvassa työelämässä Työuran uurtaja Työuran hallintaa ja mielenterveyttä edistävät ryhmäinterventiot
 10. 10. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Ongelman analysointi -katsaus Prototyypin suunnittelu Kenttäkoe Tuotteistaminen, levittäminen Preventiotutkimusprosessi käytännön tutkimustoimintana
 11. 11. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi15.05.14 Jukka Vuori Kenttäkokeellinen tutkimusasetelma RCT • T1: alkumittaus • Tutkimukseen osallistuvien satunnaistaminen • Koeryhmä osallistuu interventioryhmään • Kontrolliryhmälle perinteinen palvelu • T2: välittömänä vaikutuksena urahallintavalmistautuneisuuden vahvistuminen: • pystyvyysuskomusten vahvistuminen • vastoinkäymisiin varautumisen vahvistuminen • tavoitteiden työurasuuntautuminen • T3+: pidemmällä aikavälillä oletetaan myönteisiä vaikutuksia työuran hallintaan, työuraan sekä hyvinvointiin ja mielenterveyteen, erityisesti masennusriskiryhmässä.
 12. 12. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työhön –ryhmämenetelmä (1997)
 13. 13. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi15.05.14 13Jukka Vuori Työhön ohjelman käyttöönotto (Jokisaari & Vuori, 2009) Jokisaari, M. & Vuori, J. (2010). The Role of Reference Groups and Network Position in the Timing of Employment Service Adoption. Journal of Public Administration Research and Theory, 20, 137-156.
 14. 14. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Työhön menetelmän levinneisyys vuonna 2004 Koulutetut ohjaajat 305 (vuosi 2000) Menetelmäpaketit 3395 Työkirjat 35578 Ohjaajaverkostot 12 76 39 12 27 8 16 4 1612 20 33 75 131 48 178 221 30 52 2865 229 649 206 1017 10981 21262 55 1416263 1429 802 829 1058 1235 2288 65 959 5096 7845 453
 15. 15. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Oma Työhön -koulutus Ostopalvelukoulutus Sisältö Kesto Menetelmät Hyödyllisyys Ohjaajat Kaikkiaan Sisältö Kesto Menetelmät Hyödyllisyys Ohjaajat Kaikkiaan Toiminnan laatu: -esimerkkinä työvoimakoulutus Kainuussa
 16. 16. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi15.05.14 Jukka Vuori Koulutuksesta työhön ja Kohti työelämää ryhmämenetelmät
 17. 17. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi15.05.14 Jukka Vuori Nyt työkirjoja on levitetty noin 17 500 kpl Ohjaajia on koulutettu 505 kpl 2889 2451 1282 311 172 220 876 15 391653 41 1207 1270 Koulutuksesta Työhön työkirjojen levinneisyys Työkirjoja yhteensä 11 778 kpl 26.9.02-31.12.2007
 18. 18. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Rahoitushaasteet • Tutkimusrahoitus suunniteltu usein perinteisiä tutkimuksia ajatellen • Kehittämisraha (esim. ESR) ei sovellu tutkimukseen • Yhtenä mahdollisuutena kehittämis- ja tutkimusmäärärahojen yhdistelmä; haasteena kummankin myöntö yhtä aikaa • Valtion uudet määrärahat? 15.05.14 18Jukka Vuori
 19. 19. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Kenttäkoe ja rekrytointi • RCT ”kultaisena standardina” • RCT kokeet ja keskustelu eettisyydestä • Kontaktit organisaatioihin osallistujien rekrytoimiseksi; koulut, työorganisaatiot • Osallistujien rekrytointi; vaatii yleensä tutkijoiden omaa aktiivisuutta, myös verrokeille oma ”interventio” 15.05.14 19Jukka Vuori
 20. 20. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Seurannat ja aineiston integriteetti • Seurannoissa keskeistä tavoittaa intervention lyhytaikaisvaikutusten muuttuminen pitkäaikaisvaikutuksiksi. • Tulisi pyrkiä korkeaan osallistumisprosenttiin seurannoissa, koska kato tyypillisesti rikkoo tutkimusasetelman eheyttä. • Verrokit osallistuvat heikommin • ”No-show:t” osallistuvat heikommin • RCT:n seurannassa voi hyödyntää myös rekisterejä 15.05.14 20Jukka Vuori
 21. 21. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi Aineistojen arvo ja jatkokäyttö • Kentällä suoritettavat käyttäytymistieteelliset RCT kokeet harvinaisia Euroopassa. • Tutkimukset ovat suhteellisesti kalliita koska tutkimusosan lisäksi rahoitettavana on interventio. • Toisaalta yhdellä tutkimuksella ratkaistaan vaikutusongelma; synnyttää luotettavaa tietoa vaikutuksista sekä syy-seuraus –suhteista. • Aiemmat RCT kokeet antavat pohjan uusien toimivien interventioiden suunnittelulle. • Vaikka RCT aineistojen primaarikäyttö liittyy interventioihin, soveltuvat aineistot myös muunlaiseen seurantaan. 15.05.14 21Jukka Vuori
 22. 22. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi15.05.14 22Jukka Vuori Menetelmän käyttöönoton eteneminen • Mobilisaatio • Kuinka organisaatiot ja niiden keskeiset toimijat saadaan motivoitua ongelma ratkaisuun uudella tavalla? Poliittinen halu, rahoitus ja selkeästi määritetyt kohderyhmät tärkeää. • Uudelleenkeksiminen • Kuinka innovaation vaikutusteoria omaksutaan ja säilytetään käyttöönotossa? Kuinka käyttöönotossa tämä ”keksitään uudelleen” (reinvention). Suhteet paikallisiin kehittäjiin tärkeää. • Laaja levitys • Kuinka päästään laajaan levitykseen, kuinka se tapahtuu? Mikä on menetelmän käyttöönoton vaikuttavuus? Kehittäjä/tutkijalinkin säilyttäminen keskeistä.
 23. 23. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi15.05.14 Jukka Vuori Johtopäätökset • Preventiotutkimusprosessi on tehokas tapa nopeuttaa tutkimusperustaisen tiedon soveltamista käytäntöön • Tutkimustyyppi on suhteellisen harvinainen Suomessa ja sen yleistymistä estää selkeän tuen puute kansallisessa tutkimusjärjestelmässä. • Vaikka interventiotutkimusta RCT asetelmassa pidetään kalliina, se on pitkällä tähtäimellä edullista koska ratkaistaviin ongelmiin ei tarvitse palata uudestaan.
 24. 24. © Työterveyslaitos – www.ttl.fi15.05.14 Jukka Vuori Kiitos! jukka.vuori@ttl.fi 24

×