Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TelForceOne_financial_results_2011

1,988 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TelForceOne_financial_results_2011

 1. 1. Wyniki finansowe za 2011 rokWiesław ŻywickiWiceprezes Zarządu Wrocław, 20 marca 2012 r.
 2. 2. Model biznesowy 3 469 kontrahentów Sieci handlowe [15] Największy polski producent i dystrybutor własnych telefonów GSM oraz akcesoriów i elektroniki mobilnej Sklepy w 10 sieciach operatorów [2000] Sklepy nieautoryzowane przez operatorów GSM [760] Polscy i zagraniczni odbiorcy materiałów eksploatacyjnych do drukarek [407] Zagraniczni odbiorcy akcesoriów GSM [125] Akcesoria GSM, Materiały Sklepy z artykułami Aparaty komputerowe, eksploatacyjne Oświetlenie LED Elektro-RTV [80] komórkowe akcesoria do do urządzeń i akcesoriasprzedawane pod sprzętu RTV i Hurtownie [55] drukujących Elektro-AGD własną marką elektroniki i kopiujących Sklepy internetowe [17] użytkowej Dystrybutorzy akcesoriów RTV [10] 2
 3. 3. Najważniejsze wydarzenia 2011 Utrzymanie sprzedaży telefonów komórkowych, pomimo zmniejszenia popytu rynkowego Systematyczny rozwój sieci franczyzowej Teletorium oraz wzrost sprzedaży w zakresie oświetlenia LED dwukrotnie większy od wzrostu rynku Podpisanie nowych kontraktów z dużymi sieciami wielkopowierzchniowymi Rozwój działalności i zwiększanie udziału Grupy TelForceOne na rynkach zagranicznych Uruchomienie nowego serwisu internetowego TelForceOne i projekt internetowy Teletorium 3
 4. 4. myPhoneMiędzynarodowy zasięg – Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Litwa,Łotwa, Estonia, Ukraina, Białoruś, Izrael, Słowenia, Chorwacja, MaltaNiekwestionowany lider sektora telefonów o prostej funkcjonalności – udziałtelefonów myPhone SimpleLife w tym rynku szacowany jest na 41% Sprzedaż aparatów myPhone [tys. szt.] W 2011 do oferty produktowej 200 200 wprowadzonych zostało 9 nowych modeli telefonów – 6 urządzeń Dual SIM oraz 3 z 113 serii myPhone Simple Life 2009 2010 2011 W 2011 roku sprzedaż w segmencie telefonów komórkowych spadła o 17,2%, przy jednocześnie dużym wzroście segmentu smartfonów. Odnotować można jednak wzrost udziałów spółki myPhone w segmencie telefonów komórkowych* W 1H2011 nastąpiło zdarzenie jednorazowe w postaci zaprzestania współpracy z jednym z operatorów wirtualnych 4
 5. 5. TeletoriumPunkty Teletorium w całej Polsce 5-10% przychodów skonsolidowanych Sieć Teletorium jest obecnie wysoce stabilną i rentowną spółką z grupy kapitałowej 1 – 3 tys. zł miesięczna opłata franczyzowa 25 – 80 tys. zł miesięcznie obroty punktu franczyzowego 21 punkty otwarte w 2011 roku Systematyczny wzrost sieci Teletorium jest czynnikiem stabilizującym wahania w poszczególnych segmentach rynku Grupy 94 punktów** Stan na 19.03.2012 5
 6. 6. Sieci wielkopowierzchnioweNowe kontrakty z dużymi graczami marzec 2011 kwiecień 2011 wrzesień 2011Sieci wielkoformatowe jako główny kierunek rozwoju TelForceOne 6
 7. 7. Materiały eksploatacyjne dodrukarekProdukty TF1 6% udziału w rynku produkowane i sprzedawane zgodnie z ISO 9001 i ISO 14001 usterkowość to zaledwie 0,66% (jedna z najniższych wartości na rynku) W Polsce, po okresie Grupa rozwija działalność kryzysu, nastąpił zwrot W planach - stworzenie w tym segmencie także w kierunku materiałów nowej, czeskiej marki w Czechach oryginalnych 1 mld zł wartość całego rynku 7
 8. 8. Oświetlenie LED Zwiększanie obrotów na oświetleniu LED przy wykorzystaniu 12% przychodów spółki TelForceOne kanałów wielkopowierzchniowych Wykorzystanie otwarcia się marketów spożywczych na produkty Grupy ok. 30% Wykorzystanie dobrych kanałów logistycznych w Chinach Wzrost europejskiego rynku oraz zyskanie przewagi na specjalistycznych rynkach oświetlenia LED w ciągu ostatniego roku* Strategia na kilkanaście kwartałów Znaczna dynamika rozwoju segmentu LED dzięki ciągłemu doskonaleniu technologii, a także W zakresie oświetlenia LED spółka odnotowała dzięki przepisom unijnym, które przeszło dwukrotny wzrost sprzedaży w stosunku stopniowo eliminują z rynku do roku 2010 i planuje dalszy szybki rozwój w oświetlenie żarowe oparciu o otwarte już kanały* Według szacunków opartych na publikacjach branżowych 8
 9. 9. Działalność zagraniczna Ponad 51% skonsolidowanych przychodów Spółki własne CPA Czechy s.r.o. (100%)Główne kierunki eksportu CPA Slovakia s.r.o. (70%) Materiały Europa eksploatacyjne Zachodnia i akcesoria GSM Dzięki elastycznemu podejściu i ciągłemu dostosowywaniu się do Europa rynków zagranicznych spółki w Aparaty Środkowo- Czechach i Słowacji są liderami na myPhone Wschodnia tych rynkach 9
 10. 10. Pozycja rynkowa Wartość i struktura skonsolidowanych przychodów sprzedaży produktów i usług wg wybranych kategorii produktów Kategoria Wartość Udział GSM Telefony i akcesoria mobilne 80,0 70% Materiały eksploatacyjne do drukarek 10,8 9% Oświetlenie LED i akcesoria Elektro-RTV 13,1 12% Inne 10,0 9% Razem 113,9 100% 10
 11. 11. Strategia TFO na lata 2010-2012Cele strategiczneUtrzymanie pozycji lidera rynku akcesoriów mobilnych w Polsce, Czechach i na Słowacji orazdalsza ekspansja zagranicznaUtrzymanie przez markę myPhone pozycji lidera aparatów GSM w segmentach telefonów ouproszczonej funkcjonalności.Narzędzia realizacji strategiiStały rozwój oferty produktowejNawiązywanie współpracy z kolejnymi kontrahentami o ogólnokrajowej skali działaniaStosowanie nowoczesnych metod zarządzania optymalizujących koszty działalności operacyjnejReinwestowanie zysków osiąganych przez spółkę w latach 2009-2012 11
 12. 12. Rynek telefonii mobilnej*Wzrost stopnia nasycenia usługami telekomunikacyjnymi wPolsceWypieranie telefonów stacjonarnych przez telefony komórkowe84,2% gospodarstw domowych posiada telefon komórkowyWyraźne zwiększenie popytu na smartfony, kosztem telefonówkomórkowych – według szacunków spółki co trzecie urządzenie sprzedane w2011 roku w Polsce to smartfonCoraz liczniejsza grupa osób poszukujących prostego telefonu dodzwonienia, przyjaznego dla użytkownika i wyposażonego w najprostsze funkcjeSpołeczeństwa krajów, w których obecne są produkty myPhone starzeją się iz roku na rok rośnie populacja osób w wieku 50 lat i więcej* Na podstawie badania przeprowadzonego przez PBS DGA Sp. z o.o. i Centrum Badań Marketingowych INDICATOR ma zlecenie UKE, grudzień 2011 12
 13. 13. Wyniki finansowe 13
 14. 14. Skonsolidowane przychody[mln PLN]Skonsolidowane przychody W roku 2011 Grupa osiągnęła 113,9 mln zł przychodów, co stanowiło wzrost o 1% w stosunku do roku poprzedniego W samym IV kwartale 2011 TelForceOne wypracowało 37,2 37,4 37,2 przychodów skonsolidowanych (spadek o 0,9%) 27,0 28,0 25,1 24,9 23,6 23,8 1Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 14
 15. 15. Skonsolidowane wyniki finansowe[mln PLN] Zysk brutto na sprzedaży EBIT Głównym powodem zmniejszenia się wyniku finansowego netto 2010 38,8 2010 8,1 Grupy jest drastyczne osłabienie wartości złotego w stosunku do walut obcych, w których -10,8% -43,8% TelForceOne realizuje transakcje z dostawcami zagranicznymi oraz posiada zobowiązania z tytułu 2011 34,6 2011 4,5 kredytów bankowych w walutach obcych Zwiększeniu uległ przez to koszt własny sprzedaży towarów EBITDA Zysk netto handlowych, jak i koszty finansowe z tytułu zrealizowanych oraz naliczonych różnic kursowych 2010 10,0 2010 3,9 -38,3% -86,7% 2011 6,2 2011 0,5 15
 16. 16. Marże Marża brutto na sprzedaży Marża EBIT Spadek rentowności spowodowany był zwiększeniem 2010 34,4% 2010 7,2% kosztu własnego sprzedaży o 4% w stosunku do roku 2010 oraz zwiększeniem kosztów sprzedaży -4 p.p. -3,2 p.p. z 16,2 mln zł w 2010 do 16,7 zł w roku 2011 2011 30,4% 2011 4,0% Zmniejszenie efektywności sprzedaży wynika ze wzrostu cen towarów handlowych oraz wzrostu wartości walut, za które realizowane są płatności wobec Marża EBITDA Marża netto dostawców 2010 8,9% 2010 3,5% -3,5 p.p. -3 p.p. 2011 5,4% 2011 0,5% 16
 17. 17. Skonsolidowany bilans[mln PLN] Suma bilansowa Kapitał obrotowy Suma bilansowa grupy spadła w ciągu ostatniego roku obrotowego31.12.2010 140,9 31.12.2010 15,9 o 0,7%, do poziomu 139,9 mln zł Kapitał obrotowy także uległ -0,7% +7,6% zwiększeniu o 7,6% do poziomu 17,1 mln zł31.12.2011 139,9 31.12.2011 17,1 Spółka konsekwentnie obniża zadłużenie – w ciągu ostatniego roku obrotowego dług netto obniżył się o 2,2 mln zł Dług netto31.12.2010 47,3 -4,6%31.12.2011 45,1Dług netto liczony jako suma oprocentowanych kredytów i pożyczek pomniejszona o środki pieniężne i ichekwiwalenty 17
 18. 18. Zadłużenie[mln PLN] Kredyty długoterminowe Kredyty obrotowe Systematyczny spadek zadłużenia – w ciągu ostatniego roku obrotowego zadłużenie z tytułu oprocentowanych kredytów i -6,5% pożyczek zmniejszyło się o 6,5% Zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych spadło o 0,6 50,3 mln zł, natomiast z tytułu 47,0 47,0 kredytów krótkoterminowych – o 2,5 mln zł 26,7 24,4 24,1 23,6 22,6 23,0 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2011 18
 19. 19. Kurs i obroty22.03.2010– 19.03.2011 [tys. szt.] [PLN] 160 8 Wolumen obrotów 140 7 Kurs 120 6 100 5 80 4 60 3 40 2 20 1 0 0 Kurs akcji na dzień 13 października 2011 19
 20. 20. Grupa kapitałowa POLSKA ZAGRANICA Czechy Słowacja 20
 21. 21. Akcjonariat Pozostali 6,7% Springfield 8,7% Investments S.a.r.l. KAPS Investment Sp. 46,4% z o.o. Sebastian Sawicki 38,2% Liczba akcji: 8 065 348 Free float: 46,4% 21
 22. 22. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘWiesław ŻywickiWiceprezes ZarząduTelForceOne SAE: wieslaw.zywicki@telforceone.plJoanna SiedlaczekEuro RSCG Sensors Sp. z o.o.E: joanna.siedlaczek@eurorscg.pl 22

×