Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TelForceOne financial_results_1q2012

1,798 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TelForceOne financial_results_1q2012

 1. 1. Wyniki finansowe za 1Q2012Wiesław ŻywickiWiceprezes Zarządu Wrocław, 11 maja 2012 r.
 2. 2. Model biznesowy Blisko 3,5 tys. odbiorców Sieci handlowe [15] Największy polski producent i dystrybutor własnych telefonów GSM oraz akcesoriów i elektroniki mobilnej Sklepy w 10 sieciach operatorów [2000] Sklepy nieautoryzowane przez operatorów GSM [760] Polscy i zagraniczni odbiorcy materiałów eksploatacyjnych do drukarek [407] Zagraniczni odbiorcy akcesoriów GSM [125] Akcesoria GSM, Materiały Sklepy z artykułami Aparaty komputerowe, eksploatacyjne Oświetlenie LED Elektro-RTV [80] komórkowe akcesoria do do urządzeń i akcesoriasprzedawane pod sprzętu RTV i Hurtownie [55] drukujących Elektro-AGD własną marką elektroniki i kopiujących użytkowej Sklepy internetowe [17] Dystrybutorzy akcesoriów RTV [10] 2
 3. 3. Podsumowanie 1Q2012 Utrzymanie wolumenu sprzedaży telefonów komórkowych, pomimo zmniejszenia popytu rynkowego Systematyczny rozwój sieci franczyzowej Teletorium (otwarcie kolejnych lokalizacji) oraz wzrost sprzedaży w zakresie oświetlenia LED Spółka i Grupa Kapitałowa TelForceOne kontynuowały tendencje eksportu i sprzedaży na rynkach zagranicznych, głównie Europie Środkowej i Unii Europejskiej Uruchomienie nowego serwisu internetowego www.greengo.pl dotyczącego skupu i recyklingu używanych aparatów telefonicznych Selektywne poszukiwanie gospodarczego partnera strategicznego w zakresie najnowszych technologii aparatów komórkowych oraz źródeł światła LED Inicjacja trzech nowych modeli dotyczących telefonów z serii Simple Life, których finalizacja nastąpi jeszcze na początku trzeciego kwartału 3
 4. 4. myPhoneMiędzynarodowy zasięg – Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Litwa,Łotwa, Estonia, Ukraina, Białoruś, Izrael, Słowenia, Chorwacja, MaltaNiekwestionowany lider sektora telefonów o prostej funkcjonalności – udziałtelefonów myPhone SimpleLife w tym rynku szacowany jest na 41% Sprzedaż aparatów myPhone [tys. szt.] W 2011 do oferty produktowej 200 200 wprowadzonych zostało 9 nowych modeli telefonów – 6 urządzeń Dual SIM oraz 3 z 113 serii myPhone Simple Life 2009 2010 2011 W 2011 roku sprzedaż w segmencie telefonów komórkowych spadła o 17,2%, przy jednocześnie dużym wzroście segmentu smartfonów. Odnotować można jednak wzrost udziałów spółki myPhone w segmencie telefonów komórkowych* W 1H2011 nastąpiło zdarzenie jednorazowe w postaci zaprzestania współpracy z jednym z operatorów wirtualnych 4
 5. 5. TeletoriumPunkty Teletorium w całej Polsce Blisko 10% przychodów skonsolidowanych Sieć Teletorium jest obecnie wysoce stabilną i rentowną spółką z grupy kapitałowej 1 – 3 tys. zł miesięczna opłata franczyzowa 25 – 80 tys. zł miesięcznie obroty punktu franczyzowego 6 punkty otwarte w pierwszym kwartale 2012 roku Systematyczny wzrost sieci Teletorium jest czynnikiem stabilizującym wahania w 97 punktów* poszczególnych segmentach rynku Grupy* Stan na 11.05.2012 5
 6. 6. Materiały eksploatacyjne dodrukarekProdukty TF1 5-6% udziału w rynku produkowane i sprzedawane zgodnie z ISO 9001 i ISO 14001 usterkowość to zaledwie 0,66% (jedna z najniższych wartości na rynku) W Polsce, po okresie Grupa rozwija działalność kryzysu, nastąpił zwrot W planach - stworzenie w tym segmencie także w kierunku materiałów nowej, czeskiej marki w Czechach oryginalnych 1 mld zł wartość całego rynku 6
 7. 7. Oświetlenie LED Zwiększanie obrotów na oświetleniu LED przy wykorzystaniu 7% skonsolidowanego i 16% kanałów wielkopowierzchniowych jednostkowego przychodu spółki TelForceOne Wykorzystanie otwarcia się marketów spożywczych na produkty Grupy ok. 30% Wykorzystanie dobrych kanałów logistycznych w Chinach Wzrost europejskiego rynku oraz zyskanie przewagi na specjalistycznych rynkach oświetlenia LED w ciągu ostatniego roku* Strategia na kilkanaście kwartałów Znaczna dynamika rozwoju segmentu LED dzięki ciągłemu doskonaleniu technologii, a także W zakresie oświetlenia LED spółka odnotowała dzięki przepisom unijnym, które przeszło dwukrotny wzrost sprzedaży w stosunku stopniowo eliminują z rynku do roku 2010 i planuje dalszy szybki rozwój w oświetlenie żarowe oparciu o otwarte już kanały* Według szacunków opartych na publikacjach branżowych 7
 8. 8. Działalność zagranicznaPonad 51% skonsolidowanych przychodów Spółki własne CPA Czechy s.r.o. (100%) CPA Slovakia s.r.o. (70%)Główne kierunki eksportu Materiały Europa eksploatacyjne Zachodnia i akcesoria GSM Dzięki elastycznemu podejściu i ciągłemu dostosowywaniu się do Europa rynków zagranicznych spółki w Aparaty Środkowo- Czechach i Słowacji są liderami na myPhone Wschodnia tych rynkach 8
 9. 9. Wykorzystanie potencjału Spółka zdecydowała się na wykorzystanie powstającej bardzo korzystnej koniunktury wrelacjach rządowych pomiędzy Chinami a Polską na selektywne poszukiwanie gospodarczego partnera strategicznego w zakresie najnowszych technologii aparatów komórkowych oraz źródeł światła LED.Rozpoznanie rynku wskazuje, że potencjał spółki w postaci mocnych marek własnych, stałejsprzedaży towarów do struktur operatorów GSM, stworzonych znacznym nakładem kanałów dystrybucyjnych w wielkopowierzchniowych sieciach sprzedaży oraz know-how w zakresiecustomizacji produktów na potrzeby konsumentów Europy Środkowej jest istotnym atutem dla producentów chińskich chcących mocniej operować na tych rynkach.Zarząd spółki uczestniczył w spotkaniu gospodarczym z premierem Chin i na zaproszenie Ministerstwa Gospodarki weźmie udział w rządowej delegacji gospodarczej do Chin. 9
 10. 10. Pozycja rynkowa Wartość i struktura skonsolidowanych przychodów sprzedaży produktów i usług wg wybranych kategorii produktów w 2011 roku Kategoria Wartość Udział GSM Telefony i akcesoria mobilne 88,8 80% Materiały eksploatacyjne do drukarek 11,1 10% Oświetlenie LED i akcesoria Elektro-RTV 9,99 9% Inne 1,11 1% Razem 111 100% 10
 11. 11. Strategia TFO na lata 2010-2012Cele strategiczneUtrzymanie pozycji lidera rynku akcesoriów mobilnych w Polsce, Czechach i na Słowacji orazdalsza ekspansja zagranicznaUtrzymanie przez markę myPhone pozycji lidera aparatów GSM w segmentach telefonów ouproszczonej funkcjonalności.Narzędzia realizacji strategiiStały rozwój oferty produktowejNawiązywanie współpracy z kolejnymi kontrahentami o ogólnokrajowej skali działaniaStosowanie nowoczesnych metod zarządzania optymalizujących koszty działalności operacyjnejReinwestowanie zysków osiąganych przez spółkę w latach 2009-2012
 12. 12. Rynek telefonii mobilnej*Wzrost stopnia nasycenia usługami telekomunikacyjnymi wPolsceWypieranie telefonów stacjonarnych przez telefony komórkowe84,2% gospodarstw domowych posiada telefon komórkowyWyraźne zwiększenie popytu na smartfony, kosztem telefonówkomórkowych – według szacunków spółki co trzecie urządzenie sprzedane w2011 roku w Polsce to smartfonCoraz liczniejsza grupa osób poszukujących prostego telefonu dodzwonienia, przyjaznego dla użytkownika i wyposażonego w najprostsze funkcjeSpołeczeństwa krajów, w których obecne są produkty myPhone starzeją się iz roku na rok rośnie populacja osób w wieku 50 lat i więcej* Na podstawie badania przeprowadzonego przez PBS DGA Sp. z o.o. i Centrum Badań Marketingowych INDICATOR ma zlecenie UKE, grudzień 2011 12
 13. 13. Wyniki finansowe 13
 14. 14. Skonsolidowane przychody[mln PLN]Skonsolidowane przychody W pierwszym kwartale 2012 r. Grupa osiągnęła 28,9mln zł przychodów, co stanowiło wzrost o 15,9% w stosunku do analogicznego okresu roku 37.4 37.2 poprzedniego 28.0 28.9 27.0 25.1 24.9 23.6 23.8 1Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 14
 15. 15. Skonsolidowane wyniki finansowe[mln PLN] EBITDA EBIT Głównym powodem zmniejszenia 1Q2011 2.0 1Q2011 1.5 się wyniku finansowego netto Grupy jest spadek średniej ceny myPhona. Mimo utrzymania wolumenu sprzedaży na -35,0% -42,6% dotychczasowym poziomie, spadek jednostkowej marży 1Q2012 1.3 1Q2012 0.9 wpłynął na obniżenie zyskowności Spółki Zysk brutto na sprzedaży Zysk netto 1Q2011 8.2 1Q2011 0.7 -1,7% -60% 1Q2012 8.1 1Q2012 0.3 15
 16. 16. Marże Marża EBITDA Marża EBIT Gwałtowne osłabienie złotego wobec dolara przy kursie powyżej1Q2011 7.9% 1Q2011 6.1% 3,2 zł może mieć krótkoterminowy wpływ na poziom marżowości sprzedaży w -3,1 p.p. wielkopowierzchniowym kanale -3,5 p.p. dystrybucji.1Q2012 4.4% 1Q2012 3.0% Marża brutto na sprzedaży Marża netto1Q2011 33% 1Q2011 2.7% -5 p.p. -1,8 p.p. 1Q20121Q2012 28% 0.9% 16
 17. 17. Skonsolidowany bilans[mln PLN] Suma bilansowa Kapitał obrotowy Suma bilansowa grupy wzrosła w ciągu ostatniego roku obrotowego31.03.2011 137.3 31.12.2011 20.6 o 0,1%, do poziomu 137,5 mln zł Kapitał obrotowy uległ + 0,1% -5,8% zmniejszeniu o 5,8% do poziomu 19,4 mln zł31.03.2012 137.5 31.12.2012 19.4 Zadłużenie Spółki zmalało w ciągu ostatniego roku obrotowego - dług netto zmniejszył się do wartości 45,8 mln zł Dług netto31.12.2011 46.5 -1,5%31.12.2012 45.8Dług netto liczony jako suma oprocentowanych kredytów i pożyczek pomniejszona o środki pieniężne i ichekwiwalenty 17
 18. 18. Zadłużenie[mln PLN] Kredyty długoterminowe Kredyty obrotowe Systematyczny spadek zadłużenia -3,7% – w ciągu ostatniego roku obrotowego zadłużenie z tytułu +0,6% oprocentowanych kredytów i pożyczek zmniejszyło się o 3,7% w ciągu ostatniego roku 50,3 49,1 47,0 47,3 26.7 26.3 24.1 25.3 23.6 22.8 23.0 22.0 31.12.2010 30.03.2011 31.12.2011 31.03.2012 18
 19. 19. Kurs i obroty22.12.2011– 10.05.2012 [tys. szt.] [PLN] 70 Wolumen obrotów Kurs 4 3.5 60 3 50 2.5 40 2 30 1.5 20 1 10 0.5 0 0 2012/01/11 2012/02/10 2012/03/11 2012/04/10 2012/05/10 Kurs akcji na dzień 11 maja 2012 19
 20. 20. Grupa kapitałowa POLSKA ZAGRANICA Czechy Słowacja 20
 21. 21. Akcjonariat Pozostali 6.6% Springfield 8.6% Investments S.a.r.l. KAPS Investment Sp. z o.o. 47.2% Sebastian Sawicki 37.6% Liczba akcji: 8 065 348 Free float: 46,4% 21
 22. 22. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘWiesław ŻywickiWiceprezes ZarząduTelForceOne SAE: wieslaw.zywicki@telforceone.plJoanna SiedlaczekEuro RSCG Sensors Sp. z o.o.E: joanna.siedlaczek@eurorscg.pl 22

×