Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TelForceOne financial_results_3q2011

2,670 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TelForceOne financial_results_3q2011

 1. 1. Rozwój zgodnie z założoną strategiąWiesław ŻywickiWiceprezes ZarząduLidia PapierowskaDyrektor Finansowy Wrocław, 8 listopada 2011 r.
 2. 2. Podsumowanie 3Q2011 Wzrost przychodów o 3,8% r/r Wzrost zysku brutto ze sprzedaży o 6,9% r/r i rentowności sprzedaży o 1 p.p. r/r Systematyczny spadek zadłużenia – w ciągu ostatniego roku obrotowego o 8,8% Wzrost kosztów sprzedaży Rozwój zgodnie ze strategią założoną na lata 2010-2012 2
 3. 3. Model biznesowy i profil działalności 3
 4. 4. Model biznesowy 3 469 Największy polski producent i dystrybutor telefonów GSM kontrahentów oraz akcesoriów i elektroniki mobilnej Sieci handlowe [15] Sklepy w 10 sieciach operatorów [2000] Sklepy nieautoryzowane przez operatorów GSM [760] Polscy i zagraniczni odbiorcy materiałów eksploatacyjnych Akcesoria GSM, do drukarek [407] Materiały Aparaty komputerowe, Zagraniczni odbiorcy eksploatacyjne komórkowe akcesoria do akcesoriów GSM [125] do urządzeń Oświetlenie LEDsprzedawane pod sprzętu RTV i drukujących Sklepy z artykułami własną marką elektroniki i kopiujących Elektro-RTV [80] użytkowej Hurtownie [55] Sklepy internetowe [17] 40% udziału w gronie 5 6% udziału w Dystrybutorzy akcesoriów w rynku największych Open Market RTV [10] akcesoriów GSM graczy 4
 5. 5. myPhoneMiędzynarodowy zasięg – Polska, Czechy, Słowacja, 25% przychodów skonsolidowanychWęgry, Rumunia, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia,Ukraina, Austria, Niemcy Sprzedaż aparatów myPhone [tys. szt.]Udział myPhone w rynku open market to ponad6,5%, a w kanale sprzedaży Internet – ponad 9% 1H2011 84Sprzedaż aparatów myPhone po korekcie 2H2010 114nieorganicznej [tys. szt.] 1H2010 84 84 15 84 21,7% 69 2H2009 81 1H2009 33 0% 1H2010 Wolument 1H2010 po 1H2011 W 2011 roku spółka wypracowała sprzedaży do korekcie brakującego stabilne wzrosty organiczne operatora w w wysokości 20% 1H2010 5
 6. 6. TeletoriumPunkty Teletorium w całej Polsce [szt.] 5-10% przychodów skonsolidowanych 70 90 1 – 3 tys. zł miesięczna opłata franczyzowa Na dzień Na dzień 25 – 80 tys. zł 31.12.2010 31.12.2011 (plan) miesięcznie obroty punktu franczyzowego 20 punkty otwierane w 2011 rokuod 2008 roku nowy model biznesowy franczyza zredukowanie zatrudnienia (ze 100 osób do 10 – jedynie osoby zarządzające siecią) duży potencjał rozwojowy Sieć Teletorium jest wysoce stały wzrost punktów sprzedaży stabilną i rentowną spółką z grupy kapitałowej znaczna dywersyfikacja ryzyka 6
 7. 7. Sieci wielkopowierzchnioweNastroje handlu detalicznego w 2011 roku: Nowe umowy: marzec 2011 kwiecień 2011 wrzesień 2011 Zdecydowanie lepsze nastroje konsumenckie panują obecnie w segmencie sieci wielkoformatowych niż w małoformatowych. TelForceOne zamierza wykorzystać tę tendencję, definiując sieci wielkoformatowe jako główny kierunek rozwoju. 7
 8. 8. Materiały eksploatacyjne dodrukarekProdukty TF1 produkowane i sprzedawane zgodnie z ISO 9001 1 mld zł i ISO 14001 wartość całego rynku usterkowość to zaledwie 0,66% (jedna z najniższych wartości na rynku W Polsce, po okresie Grupa rozwija kryzysu, nastąpił zwrot działalność w tym W planach - stworzenie w kierunku materiałów segmencie także w nowej, czeskiej marki oryginalnych Czechach 8
 9. 9. Oświetlenie LED Zwiększanie obrotów na oświetleniu LED przy 10% przychodów spółki TelForceOne wykorzystaniu kanałów wielkopowierzchniowych Wykorzystanie otwarcia się marketów spożywczych na produkty Grupy Globalne przychody z rynku W 2010 oświetleń LED globalny rynek wyniosą do roku Wykorzystanie dobrych kanałów logistycznych w Chinach oświetlenia LED 2017 blisko 2 mld osiągnął USD oraz zyskanie przewagi na specjalistycznych rynkach przychody Oświetlenia LED rzędu 491,1 (np. taśm LED, z którymi wiąże się wysoki poziom marż) stanowią 3% mln USD udziału w światowym rynku oświetleniowym Strategia na kilkanaście kwartałów Źródło: Frost & SullivanZnaczna dynamika rozwoju segmentu LED dzięki ciągłemu doskonaleniu technologii, a takżedzięki przepisom unijnym, które stopniowo eliminują z rynku oświetlenie żarowe 9
 10. 10. Działalność zagraniczna 26% skonsolidowanych przychodów Spółki własne CPA Czechy s.r.o. (100%)Główne kierunki eksportu CPA Slovakia s.r.o. (70%) Materiały Europa eksploatacyjne Zachodnia i akcesoria GSM Dzięki elastycznemu podejściu i ciągłemu dostosowywaniu się do Europa rynków zagranicznych spółki w Aparaty Środkowo- Czechach i Słowacji są liderami myPhone Wschodnia na tych rynkach 10
 11. 11. Strategia TFO na lata 2010-2012 Cele strategiczneUtrzymanie dominacji aparatów myPhone w dwóch segmentach rynku - dual SIM i simple lifeZdobycie jednej z trzech pierwszych pozycji w segmencie alternatywnych materiałóweksploatacyjnych do drukarekUtrzymanie pozycji w segmencie akcesoriów mobilnych i dalsza ekspansja zagraniczna Narzędzia realizacji strategiiStały rozwój oferty produktowej i rozszerzenie skali produkcji krajowej materiałóweksploatacyjnych do drukarekNawiązywanie współpracy z kolejnymi kontrahentami o ogólnokrajowej skali działaniaStosowanie nowoczesnych metod zarządzania optymalizujących koszty działalności operacyjnejReinwestowanie zysków osiąganych przez spółkę w latach 2009-2011 11
 12. 12. Wyniki finansowe 12
 13. 13. Skonsolidowane przychody[mln PLN]Skonsolidowane przychody W 3Q2011 skonsolidowane przychody wzrosły o 3,8% w stosunku do analogicznego okresu +3,8% roku 2010 i wyniosły 28 mln zł. Zwiększenie skonsolidowanych 37,4 przychodów jest głównie wynikiem zwiększenia wolumenu sprzedaży do sieci wielkopowierzchniowych. 27,0 28,0 25,1 24,9 23,6 23,8 1Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 13
 14. 14. Skonsolidowane wyniki finansowe[mln PLN] Zysk brutto na sprzedaży EBIT Zysk brutto w 3Q2011 wyniósł 9,3 mln zł, co daje wzrost w 3Q2010 8,7 3Q2010 1,9 porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 6,6%. +6,6% -33,3% Grupa wypracowała zysk operacyjny w wysokości 3Q2011 9,3 3Q2011 1,3 1,3 mln zł (spadek o 33,3% r/r). Zysk netto wyniósł 0,2 mln zł (spadek o 78,4% r/r). EBITDA Zysk netto Spadek zysku operacyjnego spowodowany jest głównie wzrostem kosztów związanych ze zwiększeniem wolumenu 3Q2010 2,5 3Q2010 0,9 sprzedaży do sieci wielkopowierzchniowych. -33,0% -78,4% 3Q2011 1,7 3Q2011 0,2 14
 15. 15. Marże Marża brutto na sprzedaży Marża EBIT Marża brutto na sprzedaży jest wyższa o 0,9 p.p. 3Q2010 32,2% 3Q2010 7,0% od wypracowanej w analogicznym okresie roku poprzedniego i wynosi 33,0%. +0,9 p.p. -2,5 p.p. Marża EBIT w trzecim kwartale 2011 wynosi 4,5% i jest niższa 3Q2011 33,0% 3Q2011 4,5% od marży z analogicznego okresu w 2010 o 2,5 p.p. Marża netto ukształtowała się na poziomie 0,7% (spadek Marża EBITDA Marża netto o 2,7 p.p. r/r), a marża EDITDA na poziomie 6,0% (spadek o 3,3 p.p. r/r). 3Q2010 9,3% 3Q2010 3,5% -3,3% -2,7 p.p. 3Q2011 6,0% 3Q2011 0,7% 15
 16. 16. Skonsolidowany bilans[mln PLN] Suma bilansowa Kapitał obrotowy Suma bilansowa wzrosła w ciągu ostatniego roku obrotowego o30.09.2010 138 30.09.2010 17,5 0,8% do poziomu 139,1 mln zł. O 8,9% wzrósł kapitał obrotowy i +0,8% +12,6% na koniec trzeciego kwartału wynosił 22,3 mln zł.30.09.2011 139,1 30.09.2011 19,7 TelForceOne systematycznie obniża dług netto – w ciągu roku obrotowego wskaźnik ten spadł o 8,5% do poziomu 46,7%. Dług netto30.09.2010 51,0 -8,5%30.09.2011 46,7Wszystkie dane dotyczą porównania stanu na dzień 30.06.2010 i 30.06.2011; dług netto liczony jako sumaoprocentowanych kredytów i pożyczek pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty; EBITDA trailling 16
 17. 17. Zadłużenie[mln PLN] Kredyty długoterminowe Kredyty obrotowe Systematyczny spadek zadłużenia – w ciągu ostatniego roku obrotowego zobowiązania z tytułu -8,8% kredytów spadły o 8,8%. -4,3% Suma zadłużenia na koniec trzeciego kwartału wynosi 48,1 mln zł – 25,4 mln zł to 52,8 50,3 zobowiązania z tytułu kredytów 48,1 obrotowych, a 22,7 mln zł – z tytułu kredytów długoterminowych. 28,0 26,7 25,4 24,8 23,6 22,7 30.09.2010 31.12.2010 30.09.2011 17
 18. 18. Analiza rynkowa 18
 19. 19. Kurs i obroty10.10.2010 – 11.10.2011 [tys. szt.] [PLN] 200 8 Wolumen obrotów 180 7 Kurs 160 6 140 Kurs akcji - zmiana 5 120 Spółka 1Y 3M 1M 100 4 Action -23,4% -23,3% 2,6% AB -16,0% -23,1% -14,8% 80 3 ABC Data -17,7% -25,6% 9,9% 60 TIM -26,4% -17,7% -3,1% 2 40 Tell -19,6% -22,5% -3,6% 1 Pronox -87,3% -50,0% 25,0% 20 TFO -68,9% -46,2% 3,8% 0 0 Eurotel -17,8% -15,7% 13,4% Ampli -63,1% -45,0% -31,6% BlackPoint -46,3% -32,3% 1,2% Kurs akcji na dzień 13 października 2011 19
 20. 20. Analiza rynkowa 1H2010 1H2011 Marża EBITDA Marża netto Dług netto 1,82% 0,81% 111,89 Action 2,56% 1,55% 80,83 2,81% 1,06% 112,80 AB 1,75% 0,96% 159,42 1,71% 1,00% 49,07 ABC Data 0,20% 0,16% 159,24 -40.94 3,13% 2,14% -19,04 TIM 4,48% 2,83% 4,08% 1,12% 0,00 Tell 5,12% 3,25% -69,87% -101,23% 0,00 132,12% 70,83% 49,42 Pronox 37,41 10,66% 4,01% b/d TelForceOne 7,09% 1,82% b/d 6,48% 4,78% b/d Eurotel 8,24% 6,11% b/d 2,13% 0,78% -0,96 Ampli 1,59% 0,76% -1,19Wszystkie dane dotyczą porównania stanu na dzień 30.06.2010 i 30.06.2011; dług netto liczony jakosuma oprocentowanych kredytów i pożyczek pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20
 21. 21. Analiza rynkowa c.d. 1H2011 P/E P/BV P/EBITDA Wskaźnik płynności bieżący Action 0,88 0,08 0,29 1,18 AB 0,34 0,05 0,29 1,30 ABC Data 0,09 0,01 0,04 1,36 TIM 1,66 0,05 0,53 2,37 Tell 2,47 0,15 0,56 0,18 Pronox 0,01 0,00 0,01 0,98 TelForceOne 0,78 0,03 0,32 1,42 Eurotel 2,93 0,39 1,29 1,40 Ampli 2,63 0,12 0,89 1,25Wszystkie dane dotyczą porównania stanu na dzień 30.06.2010 i 30.06.2011; we wszystkichwskaźnikach wartości z bilansu zostały wykorzystane dane trailling 21
 22. 22. Grupa kapitałowa POLSKA ZAGRANICA Czechy Słowacja 22
 23. 23. Akcjonariat Pozostali 6,7% Springfield 8,7% Investments S.a.r.l. KAPS Investment Sp. 46,4% z o.o. Sebastian Sawicki 38,2% Liczba akcji: 8 065 348 Free float: 46,4% 23
 24. 24. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘWiesław ŻywickiWiceprezes ZarząduTelForceOne SAT: +48-691-735-662E: wieslaw.zywicki@telforceone.plJoanna SiedlaczekEuro RSCG Sensors Sp. z o.o.T: +48 519 060 353E: joanna.siedlaczek@eurorscg.pl 24

×