Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TEM:n lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste, syksy 2016

654 views

Published on

Tiedotustilaisuuden 28.10.2016 esitysaineisto

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TEM:n lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste, syksy 2016

 1. 1. Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste, syksy 2016 Johanna Alatalo – Hanna Hämäläinen – Erno Mähönen
 2. 2. Talous ja työllisyys vihdoin kasvussa • Talouden käänne jo vuoden 2015 puolella. Työllisyys kasvanut hieman tämän vuoden aikana. • Vienti ei edelleenkään oikein vedä; tältä osin käänne edelleen viivästynyt (globaalit talousnäkymät yhä vaisut) • VM ennustaa, että vienti pieneen kasvuun ensi vuonna. Suomen talouskasvu ei kuitenkaan vahvistu – kulutuskysynnän kasvu hidastuu 28.10.2016Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 2 Lähde: Tilastokeskus
 3. 3. Ennuste: Työllisten määrä kasvaa vuonna 2016 noin 14 000 hengellä ja vuonna 2017 noin 16 000 hengellä Taloudessa ja työmarkkinoilla on positiivista virettä… vaikka BKT- ennusteet vaatimattomia Voimakas osa-aikatyön kasvu -> työllisyys voi kasvaa kohtalaisesti, vaikka talouskasvu hidasta 28.10.2016Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 3 Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus Lähde: TEM, työnvälitystilasto
 4. 4. Teollisuuden työllisyys ei enää laske • Teollisuudessa arvonlisä ja tuottavuus yhä heikolla tolalla • Työllisten työtunnit kasvaneet Ennusteessa energiasektori mukana teollisuudessa – ilman sitä työllisyys yhä laskisi marginaalisesti 28.10.2016Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 4 Lähde: Tilastokeskus ja ennuste Lähde: Tilastokeskus
 5. 5. Rakentamisen työllisyys kasvaa voimakkaasti (+ 9000/2016; +6000/2017) 28.10.2016Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 5 Lähde: Tilastokeskus ja ennnuste Lähde: Tilastokeskus
 6. 6. Palveluiden työllisyys kasvaa hitaasti (+10 000/2016; +10 000/2017) 28.10.2016Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 6 Lähde: Tilastokeskus ja ennuste Lähde: Tilastokeskus
 7. 7. Yhteenveto työvoiman kysyntäennusteesta • Talouskasvu painottuu hieman eri tavoin vuosina 2016/2017; kasvuvauhti suunnilleen sama • Rakennusalalla hyvä kasvu jatkuu • Teollisuus elpyy 2017; työllisyys ei - mutta tukee palveluiden työllisyyttä • Etenkin palvelusektorilla osa-aikatyö kasvussa • Alkutuotannon heikko työllisyyskehitys 2016; tasaantuu 2017 • Työvoiman kysyntä nostaa työllisyysastetta – mutta osin kyse ikärakenteen muutoksesta • Työttömyysaste vihdoin laskuun 28.10.2016Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 7 Muutos Muutos 2016 2017 2015-16 2016-17 Työlliset (tuhatta henkilöä) 2 451 2 467 2 451 16 Alkutuotanto* 104 104 -5 0 Teollisuus** 352 352 0 0 Rakennustoiminta 177 183 9 6 Palveluelinkeinot 1 809 1 819 10 10 Tuntematon 9 9 9 0 Työllisyysaste, % 68,7 69,2 0,6 0,5 Työttömät (tuhatta henkilöä) 240 234 -12,0 -6,0 Työttömyysaste, % 8,9 8,7 -0,5 -0,2
 8. 8. Työikäinen väestö kasvaa - ja lisää samalla työvoiman määrää - Työikäisen väestön (15-74) määrän kasvu ja myöhempi eläköityminen vanhimmissa kohorteissa on lisännyt työvoiman tarjontaa - Nuoremmissa ikäluokissa (alle 25-vuotiaat) työikäinen väestö vähenee edelleen, mutta maahanmuutto kompensoi alenemaa hieman - 25-59 -vuotiaiden määrä pysyy ennallaan vuonna 2016 - työvoiman kysyntä vaikuttaa merkittävästi työvoimaan kuulumiseen ja vaikuttaa vuonna 2017 työvoiman määrä kasvattavasti 28.10.2016Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 8
 9. 9. Piilotyöttömyys kasvanut edelleen vuonna 2016, mutta laski syyskuussa 28.10.2016Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 9 Lähde: Tilastokeskus
 10. 10. Työvoimaosuus kasvaa ikääntyneillä, nuoremmissa kohorteissa olisi kasvun varaa - Työvoimaosuus on kasvanut 2000-luvun ajan yli 60- vuotiailla selvästi ja kasvu jatkuu edelleen - Alle 25-vuotiaiden työvoimaosuus on alentunut kysynnän hiipumisen seurauksena - Parhaassa työiässä olevien työvoimaosuus on pysynyt vuoteen 2000 verrattuna matalalla tasolla 28.10.2016Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 10 Lähde: Tilastokeskus
 11. 11. Ennuste työvoiman tarjonnasta • Vuonna 2016 työvoiman tarjonta kasvaa (+2 000) hieman. Tarjonta kasvaa erityisesti myöhemmän eläköitymisen seurauksena. • Vuonna 2017 työvoiman tarjonta kasvaa hieman enemmän (+ 10 000) ikärakenteen muutoksen vuoksi, mutta myös kysynnän maltillisen piristymisen seurauksena. Työvoima, 1 000 henkeä 28.10.2016Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 11
 12. 12. Työttömien, pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien ennusteet – työttömyys laskee (kausitasoitettuna) Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 1228.10.2016 Lähde: TEM, työnvälitystilastoja ennuste
 13. 13. Nuorisotyöttömyys laskee, pitkäaikaistyöttömyys kääntyy hitaasti (neljännesvuosittain) 28.10.2016Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 13 Lähde: TEM, työnvälitystilastoja ennuste Lähde: TEM, työnvälitystilastoja ennuste
 14. 14. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä ennätyslukemissa – ja kasvaa edelleen 28.10.2016Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 14 Lähde: TEM, työnvälitystilastoja ennuste
 15. 15. Työttömyyskehitys, ennustenäkemys • Työttömien työnhakijoiden määrä vähenee • 2015: 352 000 • 2016e: 350 000 • 2017e: 337 000 • Nuorten työttömien määrä vähenee erityisen nopeasti • 2015: 47 000 • 2016e: 45 000 • 2017e: 42 000 • Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa edelleen, ja kääntyy selkeään laskuun vasta 2018. • 2015: 109 000 • 2016e: 125 000 • 2017e: 124 000 (127 000 ilman ikääntyneiden kertaluontoista eläketukea) 28.10.2016Työ- ja elinkeinoministeriö • www.tem.fi 15
 16. 16. Kiitos

×