Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OECD-selvitys: Miten Suomen kotouttamispolitiikkaa tulisi kehittää

549 views

Published on

Työministeri Jari Lindströmin esitys tiedotustilaisuudessa 5.9.2018

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

OECD-selvitys: Miten Suomen kotouttamispolitiikkaa tulisi kehittää

  1. 1. Tiedotustilaisuus OECD- selvityksestä 5.9.2018 Työministeri Jari Lindström
  2. 2. Tilannekuva • Maahanmuuttajia on Suomessa edelleen suhteellisen vähän, mutta määrä on kasvanut nopeasti. • Vuosi 2015 oli erityinen, sillä silloin Suomesta haki turva- paikkaa yli 30 000 ihmistä. • Hallitus käynnisti vuonna 2015 mittavan kotouttamispolitiikan uudistamisen kahdella kärjellä: 1. Kotouttamisjärjestelmän kehittäminen työelämälähtöisemmäksi 2. Maahanmuuttajan oma rooli keskiöön • Uudistyön kanssa rinnakkain käynnistyi Suomen toiveesta OECD:n arviointi Suomen kotouttamispolitiikasta. 4.9.2018Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi• 2
  3. 3. Mitä on tehty? • Lähtökohta kaikille vuoden 2015 jälkeen tehdyille uudistuksille: työllistyminen tavoitteena kotoutumisen alusta alkaen. • Esimerkkejä toimenpiteistä: • Kotoutumiskoulutus on uudistettu selvästi työelämälähtöisemmäksi. • Maahanmuuttajien pääsyä ammatilliseen koulutukseen on nopeutettu poistamalla yleinen kielitaitovaatimus ja lisäämällä kieliopintoja koulutuksen aikana. • Perustaidoissa tukea tarvitseville uusia mahdollisuuksia suorittaa aikuisten perusopetus. • Helsingissä käynnistetty maahanmuuttajien osaamiskeskus, jossa TE-hallinto, kunnat ja oppilaitokset ohjaavat asiakkaita joustavasti oikeaan koulutukseen ja työmarkkinoille. • Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien mahdollisuuksia täydentää ja hyödyntää osaamistaan on vahvistettu luomalla vastuukorkeakoulumalli osaamisen tunnistamiseksi ja pätevöitymisen nopeuttamiseksi. • Uusi koulutusmalli: Kielitaitoa, yhteiskunta- ja työelämäorientaatiota vahvistavaa koulutusta työvoiman ulkopuolelle oleville, erityisesti kotona lapsiaan hoitaville. • Tutkintojen tunnustamistyöhön lisätty voimavaroja Opetushallitukselle • Tuotettu digitaalista oppimateriaalia suomen kielen oppimisen tueksi • Kotoutumislaki uudistetaan. 4.9.2018Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi• 3
  4. 4. Maahanmuuttajien kotouttamisen SIB- hanke • Kokeilu tehostaa maahanmuuttajien työllistymistä yksityisellä pääomalla. • SIB-mallissa julkinen sektori maksaa vain saavutetuista tuloksista – tässä hankkeessa siitä, että maahanmuuttaja työllistyy. • Kokeiluun osallistuu yrityksiä aloilta, joilla on vaikeuksia löytää työvoimaa. • Kotoutumiskoulutus räätälöidään työpaikan tarpeiden mukaan. • Tavoitteena on työllistää 2 500 maahanmuuttajaa kolmen vuoden aikana. • Kiinnostaa myös kansainvälisesti. Euroopan investointirahasto sijoittanut kokeiluun 10 miljoonaa euroa. • Lue lisää: tem.fi/koto-sib 4.9.2018Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi• 4
  5. 5. Maahanmuuttajalapset- ja nuoret • Esimerkkejä rakenteellisista uudistuksista ja muista toimenpiteistä, jotka vahvistavat maahanmuuttajalasten ja nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukea • Uudistettu aikuisten perusopetus. • Uudistettu perusopetukseen valmistavan opetuksen ja aikuisten perusopetuksen rahoitus reagointinopeuden parantamiseksi • Lisätty perusopetukseen paikkoja oppivelvollisuusiän loppuvaiheessa tai jälkeen tulleiden koulutukseen pääsyn varmistamiseksi • Poistettu ammatillisen koulutuksen yleinen kielitaitovaatimus siirtymien tukemiseksi. • Pätevöitetty maahanmuuttajataustaisia opettajia • Järjestetty opettajien täydennyskoulutusta mm. kielitietoisesta opetuksesta • Tuettu maahanmuuttajien integroitumista kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnassa • Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelma vihapuheen ja rasismin estämiseksi ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi 4.9.2018Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi• 5
  6. 6. Kehitystyö jatkuu • Tavoite, että jatkossa kotouttamistoimien vaikuttavuudesta ja seurannasta on kattavammin tietoa tarjolla. • Monet jo tehdyistä uudistuksista niin tuoreita, että vaikutusten arviointi vielä vaikeaa. • OECD:n selvitys osoittaa, että työtä kotouttamispalveluiden kehittämiseksi ja palveluiden tarpeiden mukaiseksi kohdentamiseksi tulee jatkaa.  Erityishuomio pakolaistaustaisten ja naisten työmarkkina-aseman parantamiseen sekä lasten kotoutumiseen. • Kotouttaminen on paljon muutakin kuin viranomaistoimintaa. • Työnantajien, järjestöjen, yhteisöjen ja maahanmuuttajien oma rooli. • Seuraavaksi aika perehtyä yksityiskohtaisesti OECD:n selvitykseen ja suosituksiin jatkotyölle. 4.9.2018Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi• 6
  7. 7. Kiitos!

×