Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dünya Gönüllüler Günü Konferansı(2012) Yuvarlak Masa Topl. Yönetici Özeti

TEGV, 5 Aralık 2011 Dünya Gönüllüler Günü'nde İstanbul'da 'Gönüllü Ol, Fark Yarat' temasıyla bir konferans düzenledi. TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci'nin ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı Halka İlişkiler Koordinatörü Ali Yurtsever'in açılış konuşmalarının ardından 'Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu'nun lansmanı yapıldı.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dünya Gönüllüler Günü Konferansı(2012) Yuvarlak Masa Topl. Yönetici Özeti

  1. 1. DÜNYA GÖNÜLLÜLER GÜNÜ KONFERANSIBM DÜNYADA GÖNÜLLÜLÜĞÜN DURUMU RAPORU LANSMANIYUVARLAK MASA TOPLANTISI NOTLARI5 ARALIK 2011Moderatör:Hülya Denizalp GençturKatılımcılar:Ali Yurtsever Türk Ulusal AjansıAli Çarkoğlu Koç ÜniversitesiBaşak Güçlü Özel Sektör Gönüllüler DerneğiCüneyt Koparan AKUTDr. Emre Erdoğan İnfakto Araştırma ŞirketiFiliz Bikmen Sabancı VakfıFredrika Cruce Sivil Toplum ve Demokratikleşme Bölümü, AB Türkiye DelegasyonuItır Erhart Bilgi Üniversitesi ve Adım Adım Oluşumu KurucusuLeilani Van Rheenen AGH GönüllüsüLevent Korkut Sivil Toplum Geliştirme MerkeziMae Chao BM GönüllüleriMeral Tamer Milliyet GazetesiNazan Satı Beyaz Gemi Eğitim DanışmanlıkNilgün Çavuşoğlu UNICEF TürkiyeNurdan Şahin Türkiye Eğitim Gönüllüleri VakfıSait Çetin Habitat Kalkınma ve Yönetişim DerneğiSerhan Alemdar TEGV GönüllüsüTevfik Başak Ersen Türkiye Üçüncü Sektör VakfıUlla Gronlund BM GönüllüleriUygar Özesmi Greenpeace AkdenizYörük Kurtaran Toplum Gönüllüleri Vakfı
  2. 2. YÖNETİCİ ÖZETİTürkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı tarafından, 2011 Avrupa Gönüllük Yılı kapsamında, AB Eğitim veGençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) ve Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı(UNV) işbirliği ile 5 Aralık 2011’de gerçekleştirilen Dünya Gönüllüler Günü Konferansı, ‘DünyadaGönüllülüğün Durumu Raporu Lansmanı’ ardından 21 kurum temsilcisinin katılımıyla gerçekleşenYuvarlak Masa Toplantısı’nda temel olarak şu sorulara yanıt aranmıştır: 1. 2016 yılında, Türkiye’de, gönüllülerin sayısının bugünden en az %10 daha fazla olabilmesi için somut olarak neler yapılmalıdır? a. Kamu b. Özel Sektör c. Sivil Toplum çerçevesinden değerlendiriniz. 2. Gönüllülerin sayısını neden arttırmalıyız? 3. Bu hedefe ulaşmaya çalışırken kısa ve uzun vadede karşılaşacağımız zorluklar neler olabilir? 4. Bu zorlukların üstesinden nasıl gelebiliriz? 5. Bu hedefe ulaşırken bizi destekleyecek fırsatlar neler olabilir? 6. Bu hedefe ulaşmak için kendi kurumunuzun neler yapabileceğini düşünüyorsunuz?Bu çıktı raporunda, Yuvarlak Masa Toplantısı’nda tartışılan ve önerilen somut çıktılar yer almaktadır.Öneriler ana başlıklar halinde şu şekilde sıralanabilir: 1. Kamu için öneriler Gönüllülük alanına yatırım yapılması Fonların daha adil şekilde dağıtılması Gönüllülerin ulaşım, kültürel faaliyetlere katılım gibi temel masraflarına destek sağlanması Örgütlenme özgürlüğünün geliştirilmesi Serbest meslek çalışanlarının gönüllülük yapmasıyla ilgili resmi çerçevenin net çizilmesi Gönüllülüğün ve sivil toplum kuruluşunun hukuki tanımının yapılması Çalışma haftasının dört güne indirilmesi veya çalışma saatlerinin gönüllü çalışmaya izin verecek şekilde kısaltılması 2. Sivil toplum kuruluşları için öneriler Gönüllü yönetimine ağırlık verilmesi, bu uzmanlıktaki kişilerin istihdam edilmesi Yardımseverlik değil, örgütlü, aktif, katılımcı yurttaşlık anlamında gönüllülük tanımının yapılması Gönüllülükle ilgili iyi örneklerin ön plana çıkarılması Şeffaflık ve güvenilirlik ilkeleriyle hareket edilmesi Sürdürülebilir gönüllülük modellerinin oluşturulması Gönüllülük için bütünsel bir yaklaşım benimsenmesi Sosyal girişimcilik konusunun gündeme taşınması Gönüllü yönetimi konusundaki bilgi ve deneyim birikiminin paylaşılması 3. Özel sektör için öneriler Sivil toplum kuruluşlarıyla, beceri odaklı işbirlikleri yapılması
  3. 3. Çalışanların gönüllülüğe özendirilmesi; bu konuda sadece çalışanların değil, işverenlerin de fedakarlıkta bulunması Özel sektörün kendi dernek – vakıflarını kurmasındansa, konuyla ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapması4. Akademi için öneriler Bireylerin küçük yaşlardan itibaren gönüllülükle tanışması için gönüllülüğün müfredata yerleştirilmesi Gönüllülük hakkında veri sağlayacak akademik araştırmaların yapılması

    Be the first to comment

    Login to see the comments

TEGV, 5 Aralık 2011 Dünya Gönüllüler Günü'nde İstanbul'da 'Gönüllü Ol, Fark Yarat' temasıyla bir konferans düzenledi. TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci'nin ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı Halka İlişkiler Koordinatörü Ali Yurtsever'in açılış konuşmalarının ardından 'Dünyada Gönüllülüğün Durumu Raporu'nun lansmanı yapıldı.

Views

Total views

853

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×