Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IŞIKLI VE SESLİ UYARI İŞARETLERİNİN ARAÇLARA TAKILMASI ve KULLANIMI

22,649 views

Published on

Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretlerinin Araçlara Takılması ve Kullanımı

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

IŞIKLI VE SESLİ UYARI İŞARETLERİNİN ARAÇLARA TAKILMASI ve KULLANIMI

 1. 1. IŞIKLI VE SESLİ UYARI İŞARETLERİNİN ARAÇLARA TAKILMASI ve KULLANIMI
 2. 2. 3 SORUN Bazı özel araç sürücülerinin ve kamu görevlilerinin kullandıkları aracın ön panjurun altına far, park lambaları veya diğer aydınlatma sistemlerinin içine, kolluk (polis, jandarma) araçlarında kullanılan renklerde «çakar lamba» olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerini yetkisiz olarak takması, bu yolla karayolunda kendilerine geçiş üstünlüğü sağlayarak başta emniyet şeridinin usülsüz kullanımı olmak üzere, Kanunda yazılı olan trafik kurallarına uymamalarıdır. Bu durum, kurallara uyan sürücülerin ve kamuoyunun haklı tepkisine yol açmakta ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmenin yanı sıra gerçek geçiş üstünlüğü olan araçların bu hakkı kullanımını zorlaştırmaktadır. 3
 3. 3. 4 MEVZUAT 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 71’inci ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 141’inci maddesinde geçiş üstünlüğüne sahip araçlar sayılmıştır. Bunun dışında hiçbir kişi ve kuruma ayrıcalık/ muafiyet tanınmamıştır. Anılan mevzuatta trafik düzeni ve güvenliği dikkate alınarak yürütmüş oldukları görev ve risk değerlendirmesi nedeniyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve bu geçiş üstünlüğü hakkının nasıl kullanılacağı belirtilmiştir. 4
 4. 4. 5 Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, sadece görev halinde iken bu hakka sahiptir. Bu hak, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılmaktadır. Zorunluluk olmadığı hallerde geçiş üstünlüğü hakkının kullanılması yasaktır. GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜNE SAHİP ARAÇLAR a) Ambulans, yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar, b) Organ ve doku nakil araçları, c) İtfaiye araçları, orman yangınlarıyla mücadele araçları, ç) Güvenlik, asayiş ve trafik hizmetlerinde kullanılan zabıta araçları, d) Yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi araçları, e) Afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar, f) Hizmetin devamı süresince koruma araçları ile korunan araçlar 5
 5. 5. 6 KULLANIMA İLİŞKİN USUL ESASLAR Kanunda yer alan geçiş üstünlüğünün anlaşılır olması ve suistimalinin önlenmesi amacıyla; Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve İçişleri Bakanımızın 20/09/2019 tarihli onayıyla ‘‘Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçların Sürülmesi Sırasında Uyulacak Kurallar ile Bu Hakka Sahip Araçlarda Bulundurulacak Işıklı ve Sesli Uyarı İşaretleri ile Bunların Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar’’ yayımlanmıştır. 6
 6. 6. 7 1 ışıklı uyarı işaretini aracın ön panjur dahil her bölgesinde bulundurabileceklerdir. • Makam sahiplerini koruyan araçların makamla beraber hareket ettiği sürece ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini birlikte ve/veya ayrı kullanma zorunluluğu yoktur. Makam sahibi araçta olmadığı zamanlarda koruyan araçlar geçiş üstünlüğü hakkını sadece zorunlu hallerde ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini birlikte vermek şartı ile kullanabileceklerdir. • Risk/tehdit değerlendirmesi kapsamında Devletimizin üst protokolünde bulunan makamların Emir ve zatlarına verilen araçlar ve bu makamların korunmasından sorumlu araçlar (Ek-1) Düzenleme ile; 7
 7. 7. 8 Düzenleme ile; Boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olan ambulans, itfaiye, polis/ Jandarma, AFAD, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşa ait kar ve buz mücadelesi araçlarında ışıklı uyarı işareti gördüğü hizmet nedeniyle aracın tepe bölgesi ve ön panjur dahil gerekli görülen diğer bölgelerine takılabilecektir. 2 8
 8. 8. 9 Düzenleme ile; Boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olmayan; • Güvenlik, asayiş ve trafik hizmetlerinde kullanılan sivil Polis/ Jandarma araçları, • Koruma kararına istinaden koruma ile görevli ve korunan araçlar Zorunlu hallerde geçiş üstünlüğü hakkını, sabit veya derhal sökülüp takılabilecek şekilde seyyar ışıklı uyarı işaretini aracın tepe bölgelesinde bulundurmak ve sesli uyarı sistemi ile birlikte vermek şartı ile kullanabilecektir. 3 Bu araçlar ışıklı uyarı işaretlerini ön panjurda (çakar) bulundurmayacaktır. 9
 9. 9. 10 Usul ve Esasların yürürlüğe gireceği 01 Kasım 2019 tarihinden itibaren anılan araçlar dışında, kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda çakar olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımı yasaklanmıştır. Tüm kamu kurum ve kuruluşları, mahalli İdareler geçiş üstünlüğüne haiz belirtilen araçlar dışında resmî araçlarda ışıklı ve/veya sesli uyarı işaretlerini kullanılmaması için 1 Kasım 2019 tarihine kadar gerekli tedbirleri alacaklardır. SORUMLULUK 10
 10. 10. 11 DENETİM 1 Kasım 2019 tarihi itbari ile Polis ve Jandarma trafik birimlerince etkin bir denetime başlanacak, geçiş üstünlüğü hakkını gerekli şartlar oluşmadan kullananlar ile geçiş üstünlüğü hakkına sahip olmamasına rağmen geçiş üstünlüğüne haiz araçların kullanabileceği ışıklı ve/ veya sesli uyarı işaretlerini araçlarda bulunduran ve/veya kullananlar hakkında Kanun ve Yönetmeliğin ilgili maddelerine istinaden trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenerek belirlenen esaslara uymayan araçlar trafikten men edilecektir. Hakkında işlem yapılan aracın kamu kurum veya kuruluşuna ait olması halinde, sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılmak üzere durum ilgili kamu kurum veya kuruluşuna yazılı olarak bildirilecektir. 11
 11. 11. Karayolları Trafik Muayenesinde araçlarda mevzuat dışında sesli ve ışıklı uyarı sisteminin bulunmasının “ağır kusur” olarak nitelendirilmesi ve aracın gerekli şartları sağlamadan muayenesinin onaylanmaması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacaktır. 12
 12. 12. 13 13 SONUÇ OLARAK Geçiş üstünlüğü hakkı aynı ambulans ve itfaiyede olduğu gibi sürekli bir hak olmayıp zorunlu hallerde ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartı ile kullanılacaktır. Bu düzenleme ile; 1. Işıklı uyarı işaretinin trafikte ayrıcalık sağlamak amacıyla izinsiz olarak kullanımının sonlandırılması için etkin bir denetim imkanı sağlayacaktır. 2. Denetimlerde, gerçek geçiş üstünlüğü hakkına sahip olmayan araçların kolluk tarafından algılanması kolaylaşacaktır. 3. Sivil araçlarda çakar olarak tabir edilen ışıklı uyarı sisteminin araca kattığı karizma etkisi ortadan kalkacak acil bir ihityaç olduğunda ortaya çıkan geçiş üstünlüğü gereksinimini karşılayacak bir mekanizmaya dönüşecektir. (aracın tepe bölgesinde sesli bir mekanizmayla kullanılan ışıklı sistem, vereceği rahatsızlık nedeniyle sadece ihtiyaç durumunda, sürücüyü zorunlu hallerde kullanmaya teşvik edecektir.) 4. Tepe bölgesinde bulunan ışıklı uyarı sistemi sürücüler tarafından her yönden görülebileceği için trafik güvenliğine katkı sağlayacaktır. 5. Mevzuatta sayılan geçiş üstünlüğüne sahip araçlar dışında hiçbir kamu kurum ve kuruluşuna ait araç ışıklı ve sesli uyarı işareti kullanmayacaktır. 13
 13. 13. • TBMM Başkanı • Cumhurbaşkanı Yardımcısı • TBMM’de en çok üyeye sahip birinci siyasi parti grubu başkanı • TBMM’de en çok üyeye sahip ikinci siyasi parti grubu başkanı • Eski Cumhurbaşkanları • Anayasa Mahkemesi Başkanı • Yargıtay Birinci Başkanı • Danıştay Başkanı • Sayıştay Başkanı • Bakanlar (Kabine Üyeleri) • TBMM Başkan Vekilleri • TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkanları • TBMM üyeleri (TBMM Kurumsal Protokol Listesi esas alınır.) • YÖK Başkanı • Genelkurmay Başkanı • Diyanet İşleri Başkanı • Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı • Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı • TBMM Genel Sekreteri • Cumhurbaşkanı’na Doğrudan Bağlı Kurum Yöneticileri (Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayi Başkanı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, MGK Genel Sekreteri, Strateji ve Bütçe Başkanı, İletişim Başkanı, CB Özel Kalem Müdürü, Devlet Arşivleri Başkanı, Milli Saraylar Başkanı) • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı • Danıştay Başsavcısı • Yüksek Seçim Kurulu Başkanı • Anayasa Mahkemesi Üyeleri • Bakan Yardımcıları • İl Valileri • Kuvvet Komutanları • Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı • Hakim ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili EK-1 14
 14. 14. 15
 15. 15. 16

×