Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revolució industrial

65 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Revolució industrial

  1. 1. REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
  2. 2. ELS CANVIS DE LA POBLACIÓ
  3. 3. A partir de la segona meitat del segle XVIII, la poblacióanglesa, i posteriorment la de la resta d’Europa va començar acréixer d’una manera continuada.Aquest creixement, afectarà a la revolució industrial.
  4. 4. La revolució demogràfica.La revolució demogràfica consisteix en un ràpidcreixement de la població europea, esprodueix al llarg dels segles XVIII i XIX. Durantaquesta època es manté una alta natalitatmentre cau la mortalitat. Aquest fenomen esva deure al fet que la revolució industrial vamillorar les condicions de vida de la població:millora en lalimentació, la higiene i la sanitat.A la llarga la revolució demogràfica va produirsuperpoblació. Ni tan sols les nacionsindustrials van poder oferir treball a tots elsseus habitants.La població sobrant va emigrar sobretot aAmèrica i al les colònies. Els europeus vanocupar terres anteriorment desertes com lestde Sibèria o loest americà.
  5. 5. CAUSES
  6. 6. l augment de la població europeaVa ser conseqüència del manteniment daltes taxesde natalitat (al voltant del 40 x mil) i la dràstica reducció de les de mortalitat . Aquest increment va tenir major rellevància en les ciutats que en làmbit rural.

×