Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Så jobbar arbetsförmedlingen med aktiva åtgärder

1,186 views

Published on

Presentation av Sofia Eugenzon Persbeck på arbetsförmedlingen om hur man rekryterar utan att diskriminera och arbetar med aktiva åtgärder. Presentationen gavs vid TCO:s konferens rekrytera utan att diskriminera.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Så jobbar arbetsförmedlingen med aktiva åtgärder

  1. 1. Så arbetar Arbetsförmedlingen med aktiva åtgärder Sofia Eugénzon Persbeck
  2. 2. Rekryteringsprocessen • Workshop med personalspecialister • Fokusgrupper
  3. 3. Utbildning för Personalavdelingen • Alla får utbildning om begrepp, övergripande dokument samt prova på jämställdhets- och mångfaldsintegrering
  4. 4. Lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet • Policy • Projekt • Utbildning

×