Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

TCOs seminarium om sjukförsäkringen 10-09-08

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Belöningssystemet
Belöningssystemet
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 16 Ad

More Related Content

Similar to TCOs seminarium om sjukförsäkringen 10-09-08 (20)

More from TCO (20)

Advertisement

TCOs seminarium om sjukförsäkringen 10-09-08

 1. 1. Seminarium 8 sep 2010<br />Sjukförsäkring socialbidrag utanförskap<br />
 2. 2. Långtidsarbetslöshet permanentas<br />
 3. 3. Sjukskrivningskostnaderna exploderade under 90-talet<br />Från 1997 ökade kostnaderna dramatiskt. Ingen stor ökning av andelen sjukskrivna – men av längden på sjukskrivningarna.<br />Kvinnors sjukskrivningar stod för hela ökningen. <br />Andelen sjukskrivna med jobb minskade från 91 till 82 procent från 1989 – 1999. <br />I slutet på 90-talet var hela 36 procent av de långtidssjukskrivna fortfarande frånvarande ett år senare. <br />
 4. 4. Selekteringen i arbetslivet hårdnar <br />TCO har under flera års tid frågat arbetsgivare om deras inställning till att anställa yngre, äldre, utrikes födda, människor som varit långtidsarbetslösa, sjukskrivna, personer med små barn.<br />Arbetsgivare ratar konsekvent långtidsarbetslösa och sjuka.<br />Problemet är arbetsgivarnas selektion men åtgärderna har riktats mot enskilda individer.<br />
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8. Sjukförsäkringsreglerna ändrades <br />Riksdagen fattade beslut om ändring av reglerna i juni 2008 och de trädde i kraft 1 juli.<br />Förslaget möttes av stark kritik från remissinstanser; Karolinska Institutet, Folkhälsoinstitutet, Samhall, Socialstyrelsen, Sveriges arbetsterapeuter, LO, TCO och Saco. <br />Kritikpunkterna: Svårigheter att bygga försäkring på diagnoser samt de administrativa gränserna<br />
 9. 9. 14 321 personer blev utförsäkrade<br />40 procent (5 836 personer) har återvänt till sjukförsäkringen. 50 procent har ansökt om ny ersättning från FK t.o.m. juli 2010.<br />2,5 procent (362 personer) har fått ett osubventionerat jobb. <br />Ungefär 28 procent (3 948 personer deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. <br />Ungefär 5 procent (710 personer) hade arbete med någon form av samhällsstöd. <br />
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15. De i utanförskapet har blivit fattigare<br />Huvudproblemet…<br />Allt färre omfattas av de viktiga trygghetsförsäkringarna<br />Brist på medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering<br />Brist på individanpassade utbildningsinsatser<br />En allt hårdare och utsorterande arbetsmarknad<br />…har mötts med<br />Hårdare ekonomisk press på sjuka<br />Ökat socialbidragsberoende<br />
 16. 16. Vad behöver göras?<br />Sjuk- och a-kassereglerna måste göras om!<br />Ingen som inte fått chansen till en rimlig rehabilitering ska utförsäkras!<br />Mer balanserade krav, också riktade mot arbetsgivare och myndigheter!<br />Problemen måste i högre utsträckning lösas där de skapas: på våra arbetsplatser!<br />Det behövs en rehabiliterings- och omställningspakt för Sverige!<br />

×