De Visie van Platform Affiliate Netwerken

972 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De Visie van Platform Affiliate Netwerken

 1. 1. Platform Affiliate Netwerken<br />TCD 28 april, 2010<br />RemkoNugteren<br />Roger Kenbeek<br />
 2. 2. Agenda<br /><ul><li>Platform Affiliate Netwerken
 3. 3. Over performance basedadvertising
 4. 4. Trends 2010</li></li></ul><li>Doelstellingen<br /><ul><li>te ijveren voor een grotere transparantie in de markt ten aanzien van de wijze van dienstverlening;
 5. 5. de opzet, verspreiding en bewaking van gedragscode en gedragsregels voor de eigen leden en branche;
 6. 6. de opzet, verspreiding en bewaking van een kwaliteitskeurmerk in de branche. </li></li></ul><li>Achtergronden<br /><ul><li>Eerste contacten: medio 2004
 7. 7. Oprichtingsdatum: 16 oktober 2009
 8. 8. Leden: Daisycon/Paxz, M4N, Tradedoubler, zanox
 9. 9. Organisatiestructuur: Vereniging
 10. 10. Open voor nieuwe leden</li></ul>Aanvraag bij secretaris<br />Beoordeling door commissie<br />Stemmen door ALV<br />
 11. 11. Definitie PAN-leden<br /><ul><li>Intermediair tussen adverteerder en publisher
 12. 12. Software platform waarop deelnemers transparant tot zaken kunnen komen
 13. 13. Vergoedingstructuur voor publishers voor promotie van adverteerder met mogelijkheid tot afrekenmodel op CPL en CPS (affiliate marketing)
 14. 14. Substantieel deel van inkomsten uit affiliate marketing (meer dan 50%)
 15. 15. Bij voorkeur Nederlandse BV of NV en inschrijving Kamer van Koophandel</li></li></ul><li>Actoren<br /><ul><li>Adverteerders – producten, diensten en budgetten
 16. 16. Publishers – bezoekers, transacties en branding
 17. 17. Netwerken – technologisch platform, coordinatie, invoicing</li></li></ul><li>Agenda 2010<br /><ul><li>Gesprekspartner Thuiswinkel Organisatie en IAB
 18. 18. Opzetten website
 19. 19. Opstellen gedragscode
 20. 20. Uitbreiding met nieuwe leden
 21. 21. Ontwikkeling kwaliteitskeurmerk</li></li></ul><li>Over affiliate marketing<br />De verschuiving van CPM naar CPA<br />
 22. 22. Bestelproces via affiliates<br />book with airberlin<br />skyscanner.net<br />www.skyscanner.net<br />select flights<br />Only Pay for Results!<br />
 23. 23. Business model<br />CPA <br />Cost Per Action<br />‘Performance based Marketing’<br /> Attention Interest Desire Action<br />Branding<br />Visitors<br />Customer Relationship<br />Sales<br />CPM – Cost Per Mile<br />CPM – Views<br />CPC – Clicks<br />CPS – Sales<br />CPL – Leads<br />
 24. 24. Risico analyse<br />High Risk<br />No Risk<br />Low Risk<br />Medium Risk<br />CPM<br />CPC<br />CPS<br />CPL<br />Advertisers<br />High Risk<br />Medium Risk<br />Low Risk<br />No Risk<br />Publishers<br />
 25. 25. Trends<br />Watkunnen we verwachten in 2010?<br />
 26. 26. Trends 2010<br /><ul><li>Verdere groei van branding richting performance based adverteren op internet
 27. 27. Meerdere actoren op de Nederlandse markt
 28. 28. Vraag naar kwaliteit en transparantie (code of conduct)
 29. 29. Opkomst van nieuwe publishers (bijv. Cashback, Actiecodes, toolbars)
 30. 30. Conversie-attributie; wie krijgt de saletoegwezen?
 31. 31. Discussies over gebruik cookies voor meten van transacties</li></li></ul><li>Groei affiliate marketing<br />Source:OVK.deOVK Online-Repor t 2010/01<br />
 32. 32. Nieuweactoren<br /><ul><li>Bureaus – media, search en affiliate bureaus, ad networks
 33. 33. Developers – gadgets, widgets, applications, whitelabelsolutions
 34. 34. Belangenorganisaties – (IAB, Thuiswinkel Organisatie, DDMA)
 35. 35. Nationale overheden, consumentenbond, consumentenautoriteit)</li></li></ul><li>Code of conduct<br />(Richtlijnen en gedragsregels in de affiliate branche)<br /><ul><li>Markt vraagt om kwaliteit en transparantie
 36. 36. Onduidelijkheid omtrent regels en aansprakelijkheid
 37. 37. Oerwoud aan verschillende voorwaarden (nationale wetgeving, netwerk, adverteerders, bureaus en publishers)
 38. 38. 3 soorten advertentiemogelijkheden: toegestaan, toestemming of niet!
 39. 39. Uitdaging: naleving van en controle op de code of conduct</li></li></ul><li>Nieuwe publisher kanalen<br /><ul><li> Bron: Top 20 publishersAffiliatewindow UK, 2010</li></li></ul><li>Incentivised traffic<br /><ul><li>Cashback en loyalty sites zijn mainstream in UK
 40. 40. Ontwikkeling wordt nu snel opgevolgd in NL
 41. 41. Wat is de toegevoegde waarde?
 42. 42. Gevaar kannibalisatie bestaand verkeer adverteerder?
 43. 43. Worden er nieuwe dan wel bestaande klanten gestuurd?
 44. 44. Worden cookies overschreven van andere affiliates/mediakanalen?</li></li></ul><li>Waaromconversieattributie?<br /><ul><li>Adverteerders meten zelfde verkopen in meerdere kanalen/media (ontdubbelen noodzakelijk geworden)
 45. 45. Marketing euro's kunnen (vooral op internet) beter worden teruggemeten
 46. 46. Adverteerders willen meer budget verschuiven naar performance based
 47. 47. Kwalitatiefste kanaal verdient de beste beloning</li></li></ul><li>Marketing-mix<br />Offline<br />Televisie<br />Radio<br />Print<br />Outdoor<br />CPM – Cost Per Mile<br />SEO, SEA, Adsense<br />SEO, SEA, Adsense<br />Online Marketing (Media inkoop)<br />Affiliates (Sales inkoop)<br />Search<br />Display<br />Specialized<br />Websites<br />Email<br />Portals<br />Blogs<br />Discount<br />Vergelijkers<br />CPL – Leads<br />Cashback<br />Incentives<br />
 48. 48. Order flow <br />
 49. 49. Last cookie counts?<br /><ul><li>Waarom wordt bij ontdubbelen van sales alleen de laatste referrer beloond?
 50. 50. Overschrijven actiecodes de cookies van andere affiliates?
 51. 51. Doen cashback affiliates niet precies hetzelfde?
 52. 52. Is de laatste click op een Google Adwords wel de belangrijkste?
 53. 53. Moet het bestaande model niet worden aangepast?</li></li></ul><li>Telt de cookie nog in 2011?<br />
 54. 54. Wat is een cookie?<br />Een cookie, ook wel tracking-, browser of HTTP cookie, is een textstring vastgelegd als een textbestand (tijdelijk) geplaatst op de computer van een gebruiker door een webbrowser van een webserver.<br />Cookies worden gebruikt voor:<br /><ul><li>Identificatie van de gebruiker
 55. 55. Voorkeur van website instellingen
 56. 56. Samenstellen van shoppingcart
 57. 57. Sessiontracking en retargetting (banners)
 58. 58. Cookiesaffiliate netwerken zijn 3rd party cookies (1st party zijn van het webdomein)
 59. 59. Twee soorten cookies, namelijk Text (niet executable, zonder virussen) en </li></ul>Spyware (bedreigd voor privacy en persoonlijke gegevens).<br />
 60. 60. Achtergronden<br />Vijf manieren om cookies uit te schakelen<br /><ul><li>Aan het einde van een user session (sluiten van de browser)
 61. 61. Aan het einde van de gestelde cookietijd
 62. 62. Wijzigen van de cookietijd (doorserver of script)
 63. 63. De browser annuleert de cookie (automatisch en op verzoek)
 64. 64. Anti-spyware</li></ul>Vier misverstanden<br /><ul><li>Cookies zijn net als virussen
 65. 65. Cookies genereren pop-ups
 66. 66. Cookies worden gebruikt voor spamming
 67. 67. Cookies worden alleen gebruikt voor advertising</li></li></ul><li>Wetsvoorstel<br />Doelgroepen die door de regeling worden geraakt<br /><ul><li>‘Aanbieders en consumenten van elektronische communicatiediensten, in het bijzonder gehandicapte gebruikers’</li></ul>Verwachte effecten van de regeling <br /><ul><li>‘Uitbreiding van de consumentenbescherming, betere positie van gehandicapte gebruikers, verbeterde procedures op het gebied van marktanalyses en aanmerkelijke marktmacht, betere bescherming van privacy, aanscherping van regels voor veiligheid, integriteit en continuïteit (…).’
 68. 68. ‘Huidige opt-out regime moet vervangen door een opt-in regime, maw consument moet vooraf toestemming voor plaatsen cookies’
 69. 69. Mogelijkheid tot reageren tot vrijdag 28 mei 2010
 70. 70. Bron: Internetconsultatie.nl</li></li></ul><li>Dank vooruwaandacht!<br />info@vpan.nl<br />

×